До общински съвет град добрич докладна запискаДата16.10.2017
Размер49.89 Kb.
ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ГРАД ДОБРИЧ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

от инж. Надежда Петкова

Зам. кмет „Икономическо развитие и европейски фондове”

ОТНОСНО: Утвърждаване на промени в съществуващата общинската транспортна схема.

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
В Община град Добрич постъпи Докладна записка вх. № 70-24-12/22.05.2013 г. от инж. Митко Славов Митев – Управител на ЕООД „Тролейбусен транспорт” град Добрич с която ни запознава с изпитвани сериозни затруднения за изпълнение на възложените му маршрутни разписания. Основната причина за което е недостига на тролейбусни шофьори. Само след 01.01.2013 г. са отпаднали пет тролейбусни шофьора, двама поради липса на категория “D” и трима поради заболяване несъвместими с управлението на МПС за превоз на пътници. Постоянно в бюрото по труда са обявени свободни места за тролейбусни шофьори, но без резултат към момента.

С наличните 16 шофьора е невъзможно изпълнението на Договора с Община град Добрич за изпълнение на тролейбусните линии. Нарушаването чл.152 от КТ за осигуряване на 12 часова между дневна почивка и чл.153, ал.2 от КТ за 36 часова между седмична почивка, на годишна база значително се надхвърлят по чл. 146 от КТ разрешените 150 ч. извънреден труд. Нарушаването на чл. 152 от КТ беше констатирано и от направената проверка от Дирекция «Инспекция по труда» град Добрич и е дадено предписание да се ревизират графиците за работа на тролейбусните шофьори.

За да спазят изискванията на КТ и изпълнят предписанията на Инспекцията по труда, е необходима промяна в общинската транспортна схема изразяваща се в отмяна на изпълнението на тролейбусите линии в неделните дни и откриване на нови автобусни линии с номера 111 и 176, които да се изпълняват в същите часове и по същия маршрут. При неизпълнение на горепосочените линии в неделя съществува опасност работещите и живущите в промишлена зона Запад по бул. „3-ти март” и в промишлена зона Север по бул. „25 септември” в района на бившата „Сердика 90” АД да останат без обществен превоз.

В съответствие с Наредба № 2 от 15.03.2002 г. и с Регламент (ЕО) №1370/2007 на Европейския парламент, Община град Добрич може да възложи изпълнението на горепосочените линии пряко без конкурс до провеждане на обществена поръчка.


Във връзка с гореизложеното предлагам Общински съвет град Добрич да вземе следните:

ПРОЕКТ!
Р Е Ш Е Н И Я :  1. Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21 ал.1 т.23 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 3 от Наредба № 2 от 15.03.2002 г. за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси и леки коли, утвърждава промяна в общинската транспортна схема на Община град Добрич, съгласно Приложение №1.

  2. На основание чл. 16д, ал.6 от Наредба № 2 от 15.03.2002 г. и чл.5 т.5 от Регламент (ЕО) №1370/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2007 година, предлага на Областния управител да предприеме спешна мярка, като възложи или даде съгласие за пряко възлагане изпълнението на автобусни линии №111 и №176 до провеждането на обществена поръчка, но за не повече от две години.

  3. Възлага на Кмета на Община град Добрич последващите съгласно закона действия.


С уважение,
НАДЕЖДА ПЕТКОВА

Зам. кмет ИРЕФ

Изготвил:Калоян Костов, ст. експерт в Дирекция „ИРЕФ”

Приложение № 1
Транспортна схема на Община град Добрич – основни тролейбусни линии
Старо състояние
Линия № 111 (делник и празник) с маршрут – начална спирка тролейбусно обръщало ЖК „Балик” – ул. „Агликина поляна” – ул. „Орфей” – ул. „Оп. Димитър Ковачев” – бул. „Добруджа” – бул. „25-ти септември” – крайна спирка „Сердика” целодневна, целогодишна от 5:30 до 20:30 часа с интервал на движение в пиковите часове не по- голям от 15 минути, 30 мин. извън пиковите и 1 час празничните дни, със спиране на всички спирки по маршрута, обща дължина – 8 км, общо време за движение – 25 мин., общо време за пътуване – 30 мин., контролни спирки: тролейбусно обръщало „Балик”, КАТ, пл. „Тракийски”, „Албена стил”, „Сердика”.
Линия № 176 (делник и празник) с маршрут – начална спирка тролейбусно обръщало КАТ – ул. „Агликина поляна” – ул. „Орфей” – ул. „Оп. Димитър Ковачев” – бул. „Добруджа” – бул. „Добричка епопея” – бул. „3-ти март” – крайна спирка тролейбусно обръщало АПК , целодневна, целогодишна от 5:30 до 20:00 часа с интервал на движение в пиковите часове не по- голям от 20 минути, 30 мин. извън пиковите и 1 час празничните дни, със спиране на всички спирки по маршрута, обща дължина – 9 км, общо време за движение – 28 мин., общо време за пътуване – 30 мин., контролни спирки: „Балик”, КАТ, пл. „Тракийски”, ЖП Гара Юг, АПК.
Ново предложение
Транспортна схема на Община град Добрич – основни тролейбусни линии
Линия № 111 (делник и празник без неделя) с маршрут – начална спирка тролейбусно обръщало ЖК „Балик” – ул. „Агликина поляна” – ул. „Орфей” – ул. „Оп. Димитър Ковачев” – бул. „Добруджа” – бул. „25-ти септември” – крайна спирка „Сердика” целодневна, целогодишна от 5:30 до 20:30 часа с интервал на движение в пиковите часове не по- голям от 15 минути, 30 мин. извън пиковите и 1 час празничните дни, със спиране на всички спирки по маршрута, обща дължина – 8 км, общо време за движение – 25 мин., общо време за пътуване – 30 мин., контролни спирки: тролейбусно обръщало „Балик”, КАТ, пл. „Тракийски”, „Албена стил”, „Сердика”.
Линия № 176 (делник и празник без неделя) с маршрут – начална спирка тролейбусно обръщало КАТ – ул. „Агликина поляна” – ул. „Орфей” – ул. „Оп. Димитър Ковачев” – бул. „Добруджа” – бул. „Добричка епопея” – бул. „3-ти март” – крайна спирка тролейбусно обръщало АПК , целодневна, целогодишна от 5:30 до 20:00 часа с интервал на движение в пиковите часове не по- голям от 20 минути, 30 мин. извън пиковите и 1 час празничните дни, със спиране на всички спирки по маршрута, обща дължина – 9 км, общо време за движение – 28 мин., общо време за пътуване – 30 мин., контролни спирки: „Балик”, КАТ, пл. „Тракийски”, ЖП Гара Юг, АПК.

Транспортна схема на Община град Добрич – основни автобусни линии

Линия № 111 (неделя) с маршрут – начална спирка тролейбусно обръщало ЖК „Балик” – ул. „Агликина поляна” – ул. „Орфей” – ул. „Оп. Димитър Ковачев” – бул. „Добруджа” – бул. „25-ти септември” – крайна спирка „Сердика” целодневна, целогодишна от 5:30 до 20:30 часа с интервал на движение 1 час, със спиране на всички спирки по маршрута, обща дължина – 8 км, общо време за движение – 25 мин., общо време за пътуване – 30 мин., контролни спирки: тролейбусно обръщало „Балик”, КАТ, пл. „Тракийски”, „Албена стил”, „Сердика”.
Линия № 176 (неделя) с маршрут – начална спирка тролейбусно обръщало КАТ – ул. „Агликина поляна” – ул. „Орфей” – ул. „Оп. Димитър Ковачев” – бул. „Добруджа” – бул. „Добричка епопея” – бул. „3-ти март” – крайна спирка тролейбусно обръщало АПК , целодневна, целогодишна от 5:30 до 20:00 часа с интервал на движение 1 час, със спиране на всички спирки по маршрута, обща дължина – 9 км, общо време за движение – 28 мин., общо време за пътуване – 30 мин., контролни спирки: „Балик”, КАТ, пл. „Тракийски”, ЖП Гара Юг, АПК.
Каталог: files -> info pages
info pages -> Възнагражденията на Секционните избирателни комисии ще се изплащат на 11 и 14 ноември 2011 г
info pages -> Кметства в общината Телефонен код Служебен телефон
info pages -> Наредба №23 от 18 декември 2009 Г. За условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка "прилагане на стратегиите за местно развитие" и по мярка "управление на местни инициативни групи
info pages -> Технически спецификации технически изисквания за безоловен бензин а – 95Н
info pages -> Програма за развитие на читалищната дейност в община град добрич 2015
info pages -> Технически спецификации охраната на общинските обекти чрез охранители
info pages -> Технически спецификации охраната на общинските обекти чрез охранители
info pages -> Програма за опазване на околната среда 2016 2020 г. Общинска програма за опазване на околната среда 2016 2020 година


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница