До пламен стоилов – кмет на община русеДата25.01.2018
Размер21.13 Kb.ДО

ПЛАМЕН СТОИЛОВ –

КМЕТ НА ОБЩИНА РУСЕ

Д О К Л А Д
от комисия, назначена със Заповед № РД-01-2641/24.09.2014 г. за провеждане на процедура на договаряне без обявление за възлагане на обществена поръчка с предмет: Авторски надзор при изпълнението на обект "Благоустрояване и озеленяване на жилищни блокове №1 и №3, ЖК ЦЮР, гр.Русе"

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН СТОИЛОВ,
На 24.09.2014 г. в 14,00 часа, комисия в състав:

Председател: инж. Ненчо Ненов – старши инспектор в отдел „КС“;

Членове: 1. инж. Пенка Енчева – Строителен инженер в отдел „ТИИК“;

2. Надежда Гаджанова – Старши юрисконсулт в отдел „ПНО“;Секретар: Камен Христов – Главен експерт в отдел „ОП”;

Резервни членове: 1. инж. Станислав Данев – Старши експерт в отдел „ТИИК“;

2. Александър Стефанов – Юрисконсулт в отдел „ПНО”.

се събра за да изпълни задълженията, вменени и със Заповед № РД-01-2641/24.09.2014 г., а именно да разгледа получената оферта и установи наличието на всички изискани документи, след което да проведе договаряне с поканения участник.

Процедурата е открита на основание чл. 90, ал. 1, т. 3 от ЗОП чрез процедура на договаряне без обявление с решение № РД-01/2516/15.09.2014 г. Обявените мотиви за избор на тази процедура са: „Арка – Русе ООД е носител на авторското право върху проекта и в тази връзка се задължава за упражняването на авторски надзор да осигури екипа от същите проектанти, които са изготвили инвестиционния проект“.

В тази връзка след отправена покана за участие към „Арка – Русе“ ООД е постъпило предложение, регистрирано във входящия регистър с вх. № 1/23.09.2014 г., в 11:05 часа. На заседанието присъстваха всички редовни членове на комисията и представител на участника – арх. Лорен Милев, управител.

Комисията разгледа постъпилата оферта и установи че, участникът е изпълнил всички изисквания, поставени към съдържанието на офертата и са предложени условия за изпълнение на поръчката в съответствие с тръжната документация и ЗОП. Предложената цена е в рамките на посочената ориентировъчна стойност.

При извършеното договаряне участникът потвърди направените предложения.

Работата на комисията е отразена в Протокол, който заедно с офертата на участника и настоящия доклад се предоставя на Вашето внимание. На основание чл.92а, ал.5, т. 1 от ЗОП, Ви се предлага в качеството на Възложител да вземете Решение и сключите договор с „Арка – Русе“ ООД.К О М И С И Я : ВЪЗЛОЖИТЕЛ :
Председател: / П. Стоилов /

/инж. Н. Ненов/

Членове: 1. ….10.2014 г.

/инж. П. Енева/ (дата на получаване)


2.

/Н. Гаджанова/
Каталог: uploads -> files -> ObPorachki -> avtorski%20cjur
ObPorachki -> За градски транспорт на град русе
ObPorachki -> Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ bg051PO001 12 „Да не изоставяме нито едно дете”
ObPorachki -> Справка за печатни и информационни материали
ObPorachki -> Приложение 1 Входно-изходни участъци от републикански пътища в чертите на гр. Русе
ObPorachki -> Пране, избелване, гладене и дезинфекция на спално бельо, лично бельо и дрехи на детски ясли, специализирани институции за възрастни в Община Русе, оп "арт" и оп "Спортни имоти"
ObPorachki -> Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ bg051PO001 12 „Да не изоставяме нито едно дете”
ObPorachki -> Решение № год на Кмета на Община Русе, се сключи настоящият договор, между


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница