До в-к “капитал” относно: постъпили въпросиДата20.07.2018
Размер67 Kb.ДО

В-К “КАПИТАЛ”

ОТНОСНО: ПОСТЪПИЛИ ВЪПРОСИ

В.1 Как ще коментирате предложенията на акционера за разпределение на дивидент, промяна в ръководството на холдинга и назначаването на контрольор?

За нас темата с допълненията на дневния ред, поискана от „Миролио Финанс СА” е приключена – тези допълнения няма да се разглеждат от общото събрание, тъй като регистърното производство е спряно по съдебен иск на „Булгартабак Холдинг” АД. От друга страна, предвид наличието (по наша информация) на договор за пут и кол опция, сключен между „Миролио Финанс СА” и Корпоративна Търговска Банка (КТБ), по силата на който КТБ се е задължила да придобие акциите на „Миролио Финанс СА”, то този „акционер” (ако въобще е такъв към момента) е изцяло под контрола на банката и неговите действия се диктуват от централата на КТБ. Действително, с направеното допълнение на дневния ред КТБ целеше да предизвика ликвидна криза в групата „Булгартабак”, чрез искане за изплащане на непланиран дивидент в размер на над 80 млн. лева и чрез блокирането на възможността на дружествата от групата ползват кредитен ресурс от други банки, като едновременно с това целеше и блокиране на оперативното управление на компанията, чрез подмяна на мениджмънта – схема за „заграбване” на предприятия, която е добре позната и използвана от КТБ, достатъчно е да си припомним случаите „Рубин” – Плевен и „Петрол”. Това агресивно поведение на КТБ има своята предистория и тя е следната. Още преди приватизацията на „Булгартабак Холдинг” през 2011г., всички парични депозити и кредити на дружествата от групата „Булгартабак” – тогава изцяло с държавно участие в капитала, бяха концентрирани в

КТБ. Същата банка продължи да бъде основен кредитодател на дружествата до края на 2013, когато мениджмънтът прецени, че кредитните условия на КТБ са твърде неизгодни за

„Булгартабак” (поради високите лихвени проценти) и започна да преговаря с други търговски банки. Именно чрез кредити от други банки, при почти 3-пъти по - ниски лихвени нива, „Булгартабак” успя да рефинансира и съответно да погаси изцяло кредитната си експозиция към КТБ. В началото на 2014г. бяха прекратени и неизгодните за „Булгартабак” договори с ЗПАД „Виктория” и „САНА Ресортс”, поради установени многократно завишени цени. С това „Булгартабак” успя да се измъкне от икономическата „хватка”, приложена от КТБ и от зависимостта си към същата банка, което неминуемо доведе до ответните действия на банката, включително и до лични заплахи от нейния собственик – Цветан Василев, за което сме сезирали компетентните органи.

За нас е ясно, че целта на финансовия спекулант КТБ е да предизвика фалит на „Булгартабак” и да придобие активите на компанията на ниска цена, което ние категорично няма да допуснем.

В.2 До колкото тези предложения отразяват според вас казусът с липсата на търгово предложение от новия собственик на "Булгартабак" след смяната в контрола над BT Invest?

Отправянето на търгово предложение не е казус – ние познаваме закона за публичното предлагане на ценни книжа, но считаме, че законът не урежда адекватно хипотезите при непряко придобиване на акции в публично дружество, какъвто е случая с промяната на контрола в „БТ Инвест”, Австрия. Независимо от това, действията на КТБ и „Миролио Финанс СА” вероятно се кординират с “мотивирани” членове на Комисията за финансов надзор – публично известни са близките отношения на Цветан Василев и Николай Попов – директор на направление „Надзор на инвестиционната дейност”, което не може да не ни притеснява. Доколкото ни е известно също, КТБ е поискала от Комисията да забрани гласуването на точката от дневния ред отнасяща се до овластяването на мениджмънта да сключи договори за кредит с други търговски банки. Без да сме наясно с мотивите на КТБ, искането на банката поставя логичния за нас въпрос – докато КТБ бе единствен кредитодател на дружествата от групата „Булгартабак” с почти три пъти по – високи лихвени нива, това в интерес на компанията и нейните акционери ли беше. Явно за КТБ е така, след като отправят подобно искане. За нас е ясно, че КТБ ще ползва всички средства, за да се домогне до

целения резултат, а именно – класически “финасов” грабеж на дружествата от групата, което е добре позната практика на банката.

В.3 Отразяват ли се на дейността на компанията проблемите на един от кредиторите й в лицето на Корпоративна търговска банка и как холдинга управлява този риск?

„Булгартабак” е заплащал своевременно всички дължими главници и лихви към КТБ, независимо от констатираните значително по-високи лихвени нива. Въпреки, това на 13 май тази година, КТБ блокира без основание предоставен „овърдрафт” в размер на 50 млн. лева, един ден преди изтичането на срока за заплащане на начислените акцизи и ДДС, отново с цел да блокира финансово дейността на компанията. Благодарение на формираните кешови буфери компанията успя да заплати дължимите над 60 млн. лева данъци, както и да погаси, към настоящия момент, всички свои кредити – инвестиционни и оборотни към КТБ.В.4 Какво рефинансира новото оборотно финансиране за "София БТ" и "Плевен БТ" от 40 млн. лв.?

Новото оборотно финасиране е предназначено да покрие нуждите на „Плевен БТ” за придобиването и преработването на около 5,000 тона български тютюни от реколта 2013 - 2014 , както и да осигури кешови буфери на „София БТ”.В.5 С колко банки работи "Булгартабак ходлинг" и дъщерните му дружества и кои са те?

През 2011 и 2012 година „Булгартабак” работи основно с КТБ. След 2012 година компанията диверсифицира банковото си обслужване, като към днешна дата работи с няколко търговски банки – „Ситибанк”, „Райфайзенбанк”, „Юробанк ЕФГ”, „Българска Банка за Развитие”, „Банка ДСК” и други. Считаме, че диверсифицирането на банковото обслужване гарантира интересите на компанията и на нейните акционери, като е и една от причините за агресивното поведение на КТБ спрямо „Булгартабак” в последните седмици.В.6 Кой контролира в момента собственоста над "Булгартабак холдинг"?

Собствеността над „Булгартабак Холдинг” се контролира от мениджмънта на дружеството, който развива успешно дейността на групата. След приватизирането на „Булгартабак” през 2011г., дружеството увеличи пазарната си капитализация с над 400%, изплати рекорден дивидент през 2013 г. в размер на над 69 млн. лв, изкупи български тютюни за над 100 млн. лева, удвои експортните си обеми и отвори търговски преставителства в Русия, Испания, Босна и Херцеговина, Сърбия, Румъния, ОАЕ, Виетнам, Филипините и други. „Булгартабак” осигурява прехраната на над 20 000 души, които работят във фабриките на Холдинга, отглеждат тютюни, дистрибутират и продават на дребно продуктите на компанията.

Средногодишно „Булгартабак” внася в държавния бюджет над 700 млн. лева, което е добре да се знае от финансови спекуланти, като КТБ и „Миролио Финанс СА”.

Нашата основна цел е да възстановим лидерските позиции на БУЛГАРТАБАК и да станем първата българска мултинационална компания.

Ръководството на „Булгартабак” заявява, че ще се противопостави с всички законови средства срещу опитите на КТБ и „Миролио Финанс СА” да предизвикат финансови и/или всякакви други проблеми в компанията и да дестабилизират успешната дейност на същата.

Венцислав Чолаков,

Изпълнителен директор

София 1000, ул. “Граф Игнатиев” № 62,тел.: (02) 930 68 03, 930 68 05, факс (02) 930 68 30, 930 68 31

web.:www.bulgartabac.bg, e-mail: info@bulgartabac.bg, press@bulgartabac.bg


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница