До всички заинтересовани лица разяснение по документацията за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с обект: „Доставка на 1 брой сметосъбираща машина и 109 броя контейнери тип „Бобър”Дата14.01.2019
Размер11.47 Kb.
Изх. № 9100-720/26.06.2015 г.

До всички заинтересовани лица
РАЗЯСНЕНИЕ ПО ДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ОБЕКТ: „Доставка на 1 брой сметосъбираща машина и 109 броя контейнери тип „Бобър” 1100 литра или еквивалент за разделно събиране на биоотпадък за нуждите на общинско предприятие „Зелени системи”, по обособени позиции”

Обособена позиция № 1 - Доставка на 1 брой сметосъбираща машина”

Обособена позиция № 2 - „Доставка на 109 броя контейнери тип „Бобър” 1100 литра или еквивалент за разделно събиране на биоотпадък”.

Въпрос:

Молим да уточните техническата спецификация на контейнерите тип „Бобър”, а именно:

В раздел „Технически спецификации” към настоящата обществена поръчка в точка е записано следното:

„Съдовете да са обозначени с ясно видим и незаличим надпис, за вида на събираните в тях отпадъци.”Моля да уточните вида и размера на надписа.
Отговор: Съгласно чл.6, ал.2 и 3 от Наредбата за разделно събиране на биоотпадъците единственото изискване към надписа е да е ясно видим. Няма изисквания към размера и вида на надписа.
На основание чл.29 ал.2 от Закона за обществените поръчки ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ публикува разяснението на профила на купувача и изпраща разяснението на участниците на електронен адрес, ако са посочили такъв, в един и същи ден.


(п)

ИНЖ. ДАНИЕЛ ПАНОВ

Кмет на Община Велико Търново
Каталог: profil-na-kupuvacha -> document
document -> Становище за осъществен предварителен контрол
document -> Критерий за оценка
document -> Техническа спецификация
document -> Документация за обществена поръчка чрез публична покана с предмет
document -> Ценово предложение
document -> Критерий за оценка
document -> Г. Пояснение Относно: Публична покана с предмет: „Реализация на проект „Нашите мечти – сбъдната реалност“, село Шереметя финансиран от пудоос по Национална кампания „За чиста околна среда”


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница