До всички заинтересовани страниДата18.12.2018
Размер99.5 Kb.
#107552
ДО
ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ

Комисия назначена със Заповед №441 от 09.07.2015 г. на Кмета на Община Черноочене за провеждане на открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Благоустрояване на улици в населените места на община Черноочене, област Кърджали” със седем обособени позиции, ОБЯВЯВА следните резултати от оценяването на офертите по показатели заложени в методиката за оценка на офертите:Оценка на техническите показатели на участниците по обособени позиции:
Обособена позиция 1: “Благоустрояване на улици в с.Габрово: ул.”Шеста”, ”Единадесета”, ”Дванадесета” и “Тринадесета””:
Участник

Срок за реакция при отстраняване на дефекти – К1

Допълнителен гаранционен срок- К2

Строителна програма – К3в дни

Брой
точки
по
К1
в

месеци

Брой
точки
по
К2


Брой
точки
по
К3


1

Участник “ПСФ Мостинженеринг” АД, гр.Ямбол


Заличено на съгл. Чл.33, ал.4 от ЗОП

10

Заличено на съгл. Чл.33, ал.4 от ЗОП
10


30

2

Участник “Графит комерс” ООД гр.Кърджали

Заличено на съгл. Чл.33, ал.4 от ЗОП10

Заличено на съгл. Чл.33, ал.4 от ЗОП1030

3

Участник “Пътстройинженеринг“ АД ,с.Груево, общ.Момчилград,

Заличено на съгл. Чл.33, ал.4 от ЗОП

10

Заличено на съгл. Чл.33, ал.4 от ЗОП
10


30

4

Участник “Щрабаг“ЕАД, гр.София,

Заличено на съгл. Чл.33, ал.4 от ЗОП10

Заличено на съгл. Чл.33, ал.4 от ЗОП
5


30


Обособена позиция 2: “Благоустрояване на улици в с.Черноочене: ул.”Първа”, “Втора”, “Трета”, ”Четвърта”, “Пета”, ”Шеста”, ”Седма”, ”Осма” , ”Девета” и “Десета””,”Единадесета” и “Дванадесета”:
Участник

Срок за реакция при отстраняване на дефекти – К1

Допълнителен гаранционен срок- К2

Строителна програма – К3в дни

Брой
точки
по
К1
в

месеци

Брой
точки
по
К2


Брой
точки
по
К3

Участник “Герт Груп” ЕООД, гр.Пловдив,

Заличено на съгл. Чл.33, ал.4 от ЗОП

10

Заличено на съгл. Чл.33, ал.4 от ЗОП1030


Обособена позиция 3: “Благоустрояване на улици в с.Железник: от дом №4 до дом №9, от дом №23 до дом №50, от дом№48 до дом №50, от дом №54 до дом №56, от дом№69 -№4 до дом №76”:
Участник

Срок за реакция при отстраняване на дефекти – К1

Допълнителен гаранционен срок- К2

Строителна програма – К3в дни

Брой
точки
по
К1
в

месеци

Брой
точки
по
К2


Брой
точки
по
К3


1

Участник “Пътстройинженеринг“ АД ,с.Груево, общ.Момчилград,

Заличено на съгл. Чл.33, ал.4 от ЗОП

10

Заличено на съгл. Чл.33, ал.4 от ЗОП
10


30

2

Участник “Герт Груп” ЕООД, гр.Пловдив,

Заличено на съгл. Чл.33, ал.4 от ЗОП


10

Заличено на съгл. Чл.33, ал.4 от ЗОП


530


Обособена позиция 4: “Благоустрояване на улици в с.Петелово: ул. “Втора”, “Трета”, “Пета” и ”Шеста””:
Участник

Срок за реакция при отстраняване на дефекти – К1

Допълнителен гаранционен срок- К2

Строителна програма – К3в дни

Брой
точки
по
К1
в

месеци

Брой
точки
по
К2


Брой
точки
по
К3


1

Участник “Графит комерс” ООД гр.Кърджали

Заличено на съгл. Чл.33, ал.4 от ЗОП

10

Заличено на съгл. Чл.33, ал.4 от ЗОП
10


30

2

Участник “Щрабаг“ЕАД, гр.София,

Заличено на съгл. Чл.33, ал.4 от ЗОП

10

Заличено на съгл. Чл.33, ал.4 от ЗОП


530


Обособена позиция 5: “Благоустрояване на улици в с.Лясково: ул. “Трета”, ”Четвърта” и ”Девета””:
Участник

Срок за реакция при отстраняване на дефекти – К1

Допълнителен гаранционен срок- К2

Строителна програма – К3в дни

Брой
точки
по
К1
в

месеци

Брой
точки
по
К2


Брой
точки
по
К3


1

Участник “Графит комерс” ООД гр.Кърджали

Заличено на съгл. Чл.33, ал.4 от ЗОП

10

Заличено на съгл. Чл.33, ал.4 от ЗОП
10


30

2

Участник “Пътстройинженеринг“ АД ,с.Груево, общ.Момчилград,

Заличено на съгл. Чл.33, ал.4 от ЗОП

10

Заличено на съгл. Чл.33, ал.4 от ЗОП1030

3

Участник “Щрабаг“ЕАД, гр.София,

Заличено на съгл. Чл.33, ал.4 от ЗОП

10

Заличено на съгл. Чл.33, ал.4 от ЗОП
5


30


Обособена позиция 6: “Благоустрояване на улици в с.Яворово: ул.”Първа”, “Втора” и ул. за м.”Горна махала””:
Участник

Срок за реакция при отстраняване на дефекти – К1

Допълнителен гаранционен срок- К2

Строителна програма – К3в дни

Брой
точки
по
К1
в

месеци

Брой
точки
по
К2


Брой
точки
по
К3


1

Участник “Меаца” ЕООД, гр.Кърджали

Заличено на съгл. Чл.33, ал.4 от ЗОП

10

Заличено на съгл. Чл.33, ал.4 от ЗОП
10


30

2

Участник “Щрабаг“ЕАД, гр.София,

Заличено на съгл. Чл.33, ал.4 от ЗОП

10

Заличено на съгл. Чл.33, ал.4 от ЗОП530


Обособена позиция 7: “Благоустрояване на улици в с.Комунига: ул.“Втора”, “Трета”:
Участник

Срок за реакция при отстраняване на дефекти – К1

Допълнителен гаранционен срок- К2

Строителна програма – К3в дни

Брой
точки
по
К1
в

месеци

Брой
точки
по
К2


Брой
точки
по
К3


1

Участник “Графит комерс” ООД гр.Кърджали

Заличено на съгл. Чл.33, ал.4 от ЗОП

10

Заличено на съгл. Чл.33, ал.4 от ЗОП
10


30

2

Участник “Пътстройинженеринг“ АД ,с.Груево, общ.Момчилград,

Заличено на съгл. Чл.33, ал.4 от ЗОП

10

Заличено на съгл. Чл.33, ал.4 от ЗОП1030

3

Участник “Щрабаг“ЕАД, гр.София,

Заличено на съгл. Чл.33, ал.4 от ЗОП

10

Заличено на съгл. Чл.33, ал.4 от ЗОП
5


30

На 29.07.2015 година от 9:00 часа ще се проведе заседание на комисията по разглеждане на ценовите предложения на участниците.Публичната част на заседанието по отваряне на ценовите предложения на участниците е от 9:00 часа в заседателната зала на Общинска администрация.

От Комисията


Сподели с приятели:
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница