До заинтересованите лица съобщение относноДата21.07.2018
Размер60.5 Kb.
#76950
ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА

СЪОБЩЕНИЕ
Относно: Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Предоставяне на застрахователни услуги за нуждите на ОП „Столично предприятие за третиране на отпадъци” по 2 обособени позиции:

Обособена позиция № 1: „Застраховки на сухопътни превозни средства, собственост на Столична община, предоставени за ползване на ОП „СПТО“ за управление, експлоатация и ежедневна поддръжка“.

Обособена позиция № 2: „Застраховка „Трудова злополука“ на работниците и служителите на ОП СПТО“.

Кодове по CPV: 66510000, 66516000, 6651210000 (открита с Решение №СОА16-РД93-73/13.04.2016 г., вписана в РОП под номер 00087-2016-0049)/При условията на § 18 от ЗОП от Преходните и заключителни разпоредби на към Закона за обществените поръчки (обн. ДВ, бр. 13 от 16.02.2016 г.)/
Уважаеми дами и господа,
В съответствие с изискването на чл.69а, ал.3 от ЗОП/отм./, Ви уведомявам, че на 28.07.2016г. от 10:00 ч., в сградата на ул. „Париж” №3, Залата на първия етаж (№109), ще бъдат отворени Пликове №3 „Предлагана цена” на участниците в процедурата, чийто оферти отговарят на изискванията на Възложителя.
За Обособена позиция № 1

1. Резултати от оценяването на офертите по показателя „Срок за изплащане на застрахователните обезщетения в дни (Т1)”:

по ред

Участник

Оценка по показателя „Срок за изпълнение ”

1

ЗАД "ОЗК - Застраховане" АД

20 точки

2

ДЗИ Общо застраховане ЕАД

20 точки

3

ЗАД „Булстрад Виена Иншурънс Груп”

20 точки

4

ЗК ЛЕВ ИНС АД

20 точки

2. Резултати от оценяването на офертите по показателя „Брой допълнителни покрити рискове при застраховка „Пълно каско на СПС” (Т2)”:

по ред

Участник

Оценка по показателя „Срок за изпълнение ”

1

ЗАД "ОЗК - Застраховане" АД

60 точки

2

ДЗИ Общо застраховане ЕАД

28,57 точки

3

ЗАД „Булстрад Виена Иншурънс Груп”

28,57 точки

4

ЗК ЛЕВ ИНС АД

17,14 точки

3. Резултати от оценяването на офертите по показателя „Брой допълнителни покрити рискове при застраховка „Злополука на лицата в МПС” (Т3)”:

по ред

Участник

Оценка по показателя „Срок за изпълнение ”

1

ЗАД "ОЗК - Застраховане" АД

11,67 точки

2

ДЗИ Общо застраховане ЕАД

13,33 точки

3

ЗАД „Булстрад Виена Иншурънс Груп”

10 точки

4

ЗК ЛЕВ ИНС АД

20 точки

За Обособена позиция № 2

1. Резултати от оценяването на офертите по показателя Брой допълнително покрити рискове без заплащане на допълнителна премия, предложени от участника (Е2)”:по ред

Участник

Оценка по показателя „Срок за изпълнение ”

1

ЗК Надежда АД

5,71 точки

2

ЗАД "ОЗК - Застраховане" АД

8,57 точки

3

ДЗИ Общо застраховане ЕАД

20 точки

4

ЗАД „Булстрад Виена Иншурънс Груп”

8,57 точки

5

Дженерали Застраховане АД

15,71 точки

2. Резултати от оценяването на офертите по показателя „Срок на изплащане на застрахователното обезщетение/ в календарни дни/ (Е3)”:

по ред

Участник

Оценка по показателя „Срок за изпълнение ”

1

ЗК Надежда АД

10 точки

2

ЗАД "ОЗК - Застраховане" АД

10 точки

3

ДЗИ Общо застраховане ЕАД

10 точки

4

ЗАД „Булстрад Виена Иншурънс Груп”

10 точки

5

Дженерали Застраховане АД

10 точки

При отварянето на ценовите оферти и оповестяване на предлаганите цени могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на други лица при спазване на установения режим на достъп до сградата, в която се извършваотварянето.ПРЕДСЕДАТЕЛ на комисията:

Николай Савовдиректор на ОП „Столично предприятие за третиране на отпадъците”
Каталог: doc
doc -> Български футболен съюз п р а в и л н и к за статута на футболистите
doc -> Програма за развитие „България 2020 8 Национална стратегия за регионално развитие 2012-2022 8
doc -> Лична информация
doc -> Изготвяне на Технически инвестиционен проект и извършване на строително-ремонтни работи /инженеринг/ на стадион “Плевен”
doc -> П р а в и л а за организиране и провеждане на ученическите игри през учебната 2013/2014 година софия, 2013 г
doc -> Провеждане на общинските състезания от ученически игри – 2015 г. Гр. Стара загора
doc -> К о н с п е к т по дисциплината “Обща и неорганична химия” за студентите от І–ви курс специалност “Фармация” Обща химия


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница