До заинтересованите лицаДата24.10.2018
Размер120 Kb.


РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ


Министър на земеделието и храните

Изх. № 91-403


27.02.2014 г.

ДО

ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА


УВАЖАЕМИ ДАМИ / ГОСПОДА,
На основание чл. 29 от Закона за обществените поръчки Ви изпращам разяснения по документацията за участие в открита за възлагане на обществена поръчка за услуга с предмет: „Осигуряване на физическа денонощна въоръжена охрана на 21 броя комплексни и значими язовири – публична държавна собственост, съгл. приложение 1 към чл. 13 от Закона за водите, предоставени за управление на Министерство на земеделието и храните”, включваща 4 обособени позиции, както следва:
Въпрос 1: На обектите: От ОП 1: яз. „Тича”, яз. „Цонево”, яз. „Бели Лом”, яз. „Съединение”, яз. „Ястребино” и от ОП 2: яз. Кула, яз. Рабиша, яз. Огоста, яз. Сопот, яз. Горни Дъбник. На кои от двете ОП има изградени помещения за охрана и на кои се предвижда да се изградят такива помещения. На кои язовирни стени в ОП 1 и 2 липсва осветление.
Отговор 1: Съгласно т. 6 от образците на Технически оферти по обособените позиции, участниците в процедурата трябва да представят съответните разработки.

Следователно, за да подготвят техническите си оферти, потенциалните участници в процедурата следва да извършат огледи на място на язовирите, включени в предмета на обществената поръчка. На място могат да се запознаят какви помещения съществуват за разполагане на охраната и какви са условията за осъществяването на същата.Със заповед на министъра на земеделието и храните язовирите са предоставени за стопанисване и експлоатация на „Напоителни системи” ЕАД. На дружеството е изпратено писмо от министерството да осигуряват на потенциалните участници в процедурата достъп и възможност за оглед на място на язовирите, включени в предмета на обществената поръчка, с цел подготовка на техническите им оферти. Огледите е се извършват в присъствието на представителите по места на „Напоителни системи” ЕАД, за което да се съставят подписват протоколи.
Въпрос 2: Под въоръжена охрана какво да се разбира – охрана с бойно или с газово оръжие.
Отговор 2: Съгласно чл. 148, ал. 1 и ал. 2 от Наредба № 13 от 29 януари 2004 г. за условията и реда за осъществяване на техническата експлоатация на язовирните стени и съоръженията към тях, физическата охрана на язовирните стени и съоръженията към тях е въоръжена. Предоставянето и боравенето с бойно оръжие се осъществява в съответствие с нормативната уредба.

МИНИСТЪР: /п/ не се чете

ПРОФ. ДСН ДИМИТЪР ГРЕКОВ


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница