До заместник министър-председател по икономическото развитие даниела бобева с копиеДата14.01.2019
Размер32.64 Kb.
#109821ДО

ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ

ПО ИКОНОМИЧЕСКОТО РАЗВИТИЕ

ДАНИЕЛА БОБЕВА
С КОПИЕ
ДО

ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ

И МИНИСТЪР НА ПРАВОСЪДИЕТО

ЗИНАИДА ЗЛАТАНОВА

ДО

МИНИСТЪРА НА ИКОНОМИКАТА

ЕНЕРГЕТИКАТА И ТУРИЗМА

ДРАГОМИР СТОЙНЕВ
ДО

ДИРЕКТОРА НА ДИРЕКЦИЯ БИЗНЕС СРЕДА

И ПОЛИКА ЗА МАЛКИТЕ И СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ

ИВАЙЛО ГРЪНЧАРОВ

ОТНОСНО: ИСКАНЕ ЗА ПРОМЯНА НА КРИТЕРИИ В РЕГУЛАТОРНИЯ РЕЖИМИ ЗА МСПГ-жо Бобева,
Съгласно стратегията за развитие Европа 2020, текстилната и кожарската индустрия

трябва да развиват производствените си мощности и да разширяват пазарите си. За постигането на тези цели фирмите от сектора се нуждаят от реновиране на производството чрез внедряването на нови технологии, модерно оборудване и добре подготвени специалисти. Оперативните програми финасирани от Европейските структурни и кохезионен фондове подрепят бизнеса в тези дейности.


За съжаление, въпреки безпорните показатели, изброени по-долу и доказаните предимства на тези сектори, българските производители продължават да срещат проблеми при кандидатстването по Оперативна програма «Конкурентоспособност» и най-вече по процедурите за «Технологична модернизация на МСП» и «Технологична модернизация на големите предприятия».Основните причини са в специфичните особености на секторите:

1. Висока трудоемкост – всяка една от шевните операции при изработването на продуктите се извършва от отделен човек. При определени видове артикули, операциите може да са повече от 150

2. Ниска капиталоемкост – цените на шевните машини, които са основна част от шевното

оборудване, варират средно в границите от 1 000 лв. до 70 000 лв.


По данни на НСИ, само с производство на облекла и текстил са ангажирани около 4 500 предпреятия, които осигуряват работа на около 112 000 души. Това е около 18 на сто от наетите работници в промишлеността. За 2012 г., браншът е реализирал около 9% от общия обем на износа на България. 90 на сто от тази продукция е насочена към страни от Европейския съюз – Германия, Италия, Франция, Холандия и др.
Ограничителните условия за кандидатстване за финансиране по Оперативните програми финансирани от фондовете на ЕС са следните:

1.Разделянето на предприятията на малки, средни и големи, като се отчита само критерия

«брой заети» е неподходящо за предприятията в сектора. Трябва да се вземе предвид високата

трудоемкост на производствения процес. Тази трудоемкост оказва много голямо влияние на

факторите брой наети – оборот. Според Препоръката на ЕК от 06.05.2003 г., относно

дефиницията за микро предприятия, малки и средни предприятия, нотифицирано под № С

(2003) 1422 , текст от значение за ЕИП 2003/361/ЕО , влязала в сила на 01.01.2005 г., малко

предприятие е с до 50 души персонал, средно съответно до 250 души и над 250 души са големи.

В секторите текстил и кожарство, а и не само в тези сектори, заложените параметри в

препоръката брой наети - оборот, чувствително се разминават с реално достижимите в

страната ни, поради изложените по-горе причини.

2. Минималният размер на заложената субсидия от страна на МПС е твърде висок замалките, средните и големите шевни предприятия от бранша.
Обръщаме се към Вас, с молба да бъде направена оценка за въздействие на визираната Препоръката на ЕК. При разделянето на предприятията на малки, средни и големи да може да се избира между критериите «брой заети» и «годишен оборот» или изискването брой заети да се промени на: под 100 наети за малки предприятия; под 450 за средни предприятия; над 450 за големи предприятия. Изискването за минималния размер на субсидията да се промени на: 50 000 лв. за малките предприятия; 150 000 лв. за средните предприятия; 450 000 лв. за големите предприятия.

07.08.2013 г. С УВАЖЕНИЕ:

СОФИЯ РАДИНА БАНКОВА

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС НА БАПИОТ

1057 София, бул.Драган Цанков 36, СТЦ Интерпред, Международен център на модата - 3 ет., офис335,

тел.:02 9693161, 9693166, факс: 02 9693181,e-mail: association@bgtextiles.org

www.bgtextiles.org

Каталог: files -> custom -> flies%202013
custom -> Наредба №9 от 19. 11. 2003 г
custom -> Кн. 2/2004 г., стр. 371; кн. 4/2004 г., ст
custom -> Фокус група: работодатели съдържание
custom -> Конкурс за деца на National Geographic („Конкурсът ). Победителите в националния конкурс на National Geographic Kids България ще бъдат избрани до края на ноември
custom -> Конкурс за деца на National Geographic („Конкурсът ). Победителите в националния конкурс на
flies%202013 -> До драгомир стойнев министъра на икономиката енергетиката и туризма
flies%202013 -> До министъра на труда и социалната политика хасан адемов с копие до
flies%202013 -> Дата събитие град място
flies%202013 -> До заместник министър-председател по икономическото развитие даниела бобева с копие


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница