Доц д-р Иван Николов Шопов 37. Shopov IДата13.09.2016
Размер47.19 Kb.
#9072
доц. д-р Иван Николов Шопов
37. Shopov I., D. Chakarski. Research of effectiveness of assembly depending on the angle of screw gradient in relation to the axis of the hole in the process of automatic screw driving , Румъния списание RECENT, 2008

36. Шопов Ив., Генериране и моделиране в средата на Autodesk Inventor на нова конструкция дебалансно винтозавиващо устройство, XVI ННТК “АДП” 2007, /369-374 стр./

35. Томов П., Шопов Ив., Симулиране на работата на автоматизиран участък за почистване на метални повърхнини преди боядисване, 25 юбилейна конференция МТФ 2007.Сборник доклади, Созопол, септември 2007, том II, /195-202 стр./

34. Томов П., Шопов Ив., Симулиране на работата на автоматична линия за производство на котви, 25 юбилейна конференция МТФ 2007.Сборник доклади, Созопол, септември 2007, том II, /189-195 стр./

33. Шопов Ив., Създаване на агрегатен ред и 3D модели на винтозавиващи устройства с комбинирано действие. – Конференция ПРАКТРО, юни 2007 г., /304-310 стр./

32. Шопов Ив., Общ подход при конструирането на винтозавиващи устройства, сп. “Машиностроене и машинознание”, бр.3, 2007 год., /37-40 стр./


31. Шопов Ив., Изследване влиянието на формата на главата на винта при автоматизиран монтаж на винтови съединения – XVI ННТК “АДП” 2007, /151-157 стр./

30. Шопов Ив., Морфологичен анализ и синтез на технически решения на винтозавиващи устройства.- XVI ННТК “АДП” 2007, /157-165 стр./


29. Shopov I., I.Ianchev. A stand about complex research of the process of automatic screw driving , Румъния- списание RECENT, vol. 8, no.2 /20/, juli 2007, /163-168 стр./

28. Шопов Ив., Янакиев И., Изследване влиянието на степените на свобода на приспособлението спътник при автоматизиран монтаж на винтови съединения, XVI ННТК с международно участие АДП 2007, /375-382 стр./

27. Шопов Ив., Конструиране чрез интегриране на завършени обекти – една алтернатива на морфологичния подход, XVI ННТК с международно участие АДП 2007, /382-388 стр./

26. Шопов Ив., Томов П., Методика за създаване на 3D модели на винтозавиващи устройства, Списание „Машиностроителни технологии”, бр.2, 2006 год., /30-35 стр./

25. Шопов Ив., Янакиев И., Груев, Койчев, Симулиране обработката на характерни детайли в среда на SOLIDCAM, XV ННТК “АДП” 2006, /299-303 стр./

24. Шопов Ив., Томов П., Приложение на метода на ранговата корелация за избор на факторите, участващи в модел на процеса автоматично винтозавиване, Списание „Машиностроителни технологии”, бр.2, 2006 год., /26-30 стр./

23. Чакърски Д., Шопов Ив., Николов Ст., Подход за моделиране на винтови повърхнини, използвани при компютърно симулиране на процеса автоматично винтозавиване, XV ННТК “АДП” 2006 /268-274 стр./

22. Шопов Ив., Николов Ст., Метод за изследване на обобщен показател за сглобяване на цилиндрични съединения, XV ННТК “АДП” 2006, /188-192 стр./

21. Чакърски Д., Шопов И., Автоматизация и мехатроника – иновации, постижения, перспективи, XV ННТК “АДП” 2006, /2-10 стр./

20. Шопов Ив., Силов анализ на сглобяващата система при автоматично винтозавиване, ТУ – София - филиал Пловдив, Юбилейна научна конференция 2006, Jurnal of the technical university at Plovdiv, Bulgaria, /75-82 стр./

19. Шопов Ив., Ганчовска Д, Анализ на скоростите на характерни точки от взаимодействащите елементи при процеса автоматично винтозавиване, ТУ – София - филиал Пловдив, Юбилейна научна конференция 2006, Jurnal of the technical university at Plovdiv, Bulgaria /88-93 стр./

18. Шопов Ив., Гарантиране на размерна взаимозаменяемост при процеса автоматично винтозавиване, ТУ – София - филиал Пловдив, Юбилейна научна конференция 2006, Jurnal of the technical university at Plovdiv, Bulgaria, /82-88 стр./

17. Шопов Ив., Чакърски Д., Класификация на винтови детайли предназначени за автоматичен монтаж, сп. “Машиностроене и машинознание”, бр.1, 2006 год., /140÷144 стр./

16. Шопов Ив. , Д. Чакърски, Кинематични характеристики на процеса автоматично винтозавиване, 14 – та юбилейна национална научно – техническа конференция “Автоматизация на дискретното производство - АДП 2005” , 09.2005 г. , Созопол, Научни известия на НТС по машиностроене – година XII, брой 3 (81), септември 2005 г. , ( 187 ÷ 192).

15. Шопов Ив. , Методика за оценка технологичността на изделията при автоматично винтозавиване, 14 – та юбилейна национална научно – техническа конференция “Автоматизация на дискретното производство - АДП 2005” , 09.2005 г. , Созопол, Научни известия на НТС по машиностроене – година XII, брой 3 (81), септември 2005 г. , ( 193 ÷ 201).

14. Ташев М., Шопов Ив., Ганчовска Д., Програма за избор на параметри на съединители, Машиностроене и уредостроене, Пловдив 2004, /63-67 стр./

13. Шопов Ив. , Ташев М., Приложение на корелационния анализ при изследване на системи за автоматично винтозавиване, Научно – технически семинар “Машиностроене и уредостроене – 2004”, Пловдив, (75 ÷ 81).

12. Шопов Ив. , Д. Чакърски, 3D – модели на винтозавиващи устройства в графичната среда на SOLID WORKS, Международен конгрес – машиностроителни технологии, 23 ÷ 25.09.2004 г., Варна, VOLUME – 5, ISSN 1310 – 3946, (56 ÷ 59).

11. Шопов Ив. , Изследване на възможностите за компенсиране на успоредното разместване на осите на сглобяваните детайли при автоматично винтозавиване, 11 – та национална научно – техническа конференция с международно участие “Автоматизация на дискретното производство - АДП 2002” , 06.2002 г. , София, Научни известия на НТС по машиностроене – IX, брой 2 (58), юни 2002 г. , ( 120 ÷ 125).

10. Шопов Ив. , Д. Чакърски, Изследване ефективността на сглобяването при използване на нова конструкция винтове за автоматичен монтаж, 11 – та национална научно – техническа конференция с международно участие “Автоматизация на дискретното производство - АДП 2002” , 06.2002 г. , София, Научни известия на НТС по машиностроене – година IX, брой 2 (58), юни 2002 г. , ( 113 ÷ 119).

9. Шопов Ив. , Методика за проектиране на функционални единици за автоматично винтозавиване, Списание “Механика на машините” бр.44,година 10,книга 6, ISSN 0861 – 9727, 2002 г. , (95-98)

8. Шопов Ив. , Д. Чакърски, Възможност за повишаване коефициента на ориентиране на вибробункер за детайли от тип винт, 6 – та международна конференция по машиностроителна техника и технология, AMTEX 2001 г. , 3 ÷ 5.10.2001 г. , Созопол, (154 ÷ 157).

7. Шопов Ив. , Стенд за изследване събираемостта при автоматично винтозавиване, Списание "Механика на машините" бр.38,година 9, книга 5, ISSN 0861 - 9727, 2001 г. , (77-79)

6. Шопов Ив., Методика за технико-икономическа оценка на незавършена инструментална екипировка в електротехническата промишленост, Международна конференция Siela 99, Пловдив, /190-196 стр./

5. Шопов Ив., Георгиев Ив., Лабораторен автомат за дозиране и таблетиране на прахообразни вещества, Национална конференция с международно участие АДП 2000, /175-182 стр./

4. Колев Н.,Шопов Ив, Конструктивни и технологични подходи за рационализиране на регистриращ блок на електронна апаратура, Машиностроене и уредостроене, Пловдив, 2000, /64-68 стр./

3. Устройства за автоматична смяна на хващачи и инструменти, Проблеми на научните изследвания и обучението в полувисшите технически институти, интегрирани с ВУЗ, Варна, 18-19 октомври 1991 год.

2. Развитие и практическа проверка на система за експресна оценка на технологичността на изделията, предназначени за автоматизиран монтаж, Габрово, Научна конференция, 1990 год.1. Автоматични технологични модули за резбонарязване, Проблеми на производството и внедряването на робототехника и ГАПС, 17-18 октомври, ДНТ – Пловдив, 1985 год., /Международна конференция организирана от НПП “КАМ”/


Сподели с приятели:
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница