Доцент д-р Иван Тодоров Ламбев, дмстраница1/3
Дата07.02.2017
Размер0.52 Mb.
#14417
ТипАвтореферат
  1   2   3


Доцент д-р Иван Тодоров Ламбев, дм

Катедра по фармакология и токсикология

Медицински факултет, Мeдицински университет – София

ул. "Здраве" 2, 1431 София (e-mail: itlambev@mail.bg)

СПИСЪК НА ТРУДОВЕТЕ И ЦИТИРАНИЯТА


I. ТРУДОВЕ ПРЕДИ ПРИСЪЖДАНЕ НА ЗВАНИЕТО «ДОЦЕНТ»
II. ТРУДОВЕ СЛЕД ПРИСЪЖДАНЕ НА ЗВАНИЕТО «ДОЦЕНТ»


III. WEB БАЗИРАНО ОБУЧЕНИЕ ПО ФАРМАКОЛОГИЯ

за студенти по хуманна и дентална медицина

IV. ЦИТИРАНИ ПУБЛИКАЦИИ
V. УЧАСТИЕ В НАУЧНО-ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ПРОЕКТИ
VI. УЧАСТИЕ В ПОДГОТОВКАТА НА НАУЧНИ КОНГРЕСИ И СИМПОЗИУМИ

VII. ЧЛЕН НА НАУЧНИ ДРУЖЕСТВА

VIII. НАГРАДИIX. ОТЗИВИ ЗА КНИГИ
X. РАЗРАБОТВАНЕ НА ПРОЕКТИ ЗА ПРОГРАМИ ЗА ОБУЧЕНИЕ ПО ФАРМАКОЛОГИЯ


I. ТРУДОВЕ ПРЕДИ ПРИСЪЖДАНЕ НА ЗВАНИЕТО «ДОЦЕНТ»
1. ПУБЛИКАЦИИ
1.1. АВТОРЕФЕРАТ НА КАНДИДАТСКА ДИСЕРТАЦИЯ И ПУБЛИКАЦИИ, ПРЕДСТАВЛЯВАЩИ ЧАСТИ ОТ НЕЯ
1.1.1. Ламбев, И. Фармакологично изследване на комбинацията Нефротон, получена от наши лечебни растения. Автореферат (к.м.н.), С. Офсетгрaфик, 1985, 40 стр.

1.1.2. Нинова, П., И. Ламбев, К. Симеонова, И. Крушков, Д. Желязков, М. Лесева, М. Тонева. Изследване на диуретичната и хипоазотемичната активност на комбинацията Нефротон, получена от наши лечебни растения. вътр. мед., 8, 1980, 2, 124–130.

1.1.3. Симеоновa, К., Р. Гърчев, И. Крушков, И. Ламбев. Диуретична активност на комбинацията Нефротон, получена от наши лечебни растения. Вътр. бол., 22, 1983, 3, 25–29.

1.1.4. Ламбев, И., К. Симеонова, И. Крушков, М. Лесева, А. Георгиев. Сравнително изследване на антихиперазотемичната активност на фитопрепаратите Нефрротон, Канефрон и Леспенефрил. Експерим. мед. и морф., 23, 1984, 2, 91–96.

1.1.5. Ламбев, И. Диуретична, антихиперазотемична и антиексудативна активност на пресен и лагерувал Нефротон. Експерим. мед. и морф., 23, 1984, 210–215.

1.1.6. Ламбев, И., К. Симеонова, И. Крушков. Влияние на фитопрепарата Нефротон върху стомашно-чревния тракт. Фармация, 35, 1985, 1, 22–26.

1.1.7. Ламбев, И., К. Симеонова, Л. Седмакова, И. Крушков, Д. Димитров, Р. Гърчев, Н. Начев, Ст. Миланов. Терапевтична активност на Нефротона, Леспенефрила и фуроземида при експериментална азотемия. Експерим. мед. и морф., 24, 1985, 4, 27–35.
1.2. ЕКСПЕРИМЕНТАЛНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ НА СРЕДСТВА С ПРОТИВОВЪЗПАЛИТЕЛНА И АНАЛГЕТИЧНА АКТИВНОСТ
1.2.1. Пасков, Д., И. Крушков, И. Ламбев. Методи за изследване на противовъзпалителни средства. Материали на третата национална конференция по фармаколгия и клиника на нови български лекарства. С., 1983, т. 2, 173–176.

1.2.2. Пасков, Д., И. Крушков, И. Ламбев. Възпалението и фармакологичното му повлияване. Съвр. мед., 25, 1974, 9, 3–7.

1.2.3. Фурнаджиев, Г., М. Вутов, И. Ламбев. Принос към изучаване на противовъзпалителното действие на Фурин-М. Стоматология, 48, 1976, 1, 37–40.

1.2.4. Фурнаджиев, Г. П., Ив. Т. Ламбев. Плетизмометър за измерване обема на лапите на плъхове и други малки лабораторни животни. Изобретения и рационализации в медицината, 13, 1979, 2, 17–19.

1.2.5. Ламбев, И., Н. Павлова, И. Крушков, П. Манолов. Проучване на противовъзпалителната активност на мангиферин, изолиран от Colladonia triquetra L. Пробл. вътр. мед., 8, 1980, 109–115.

1.2.6. Ламбев, И., Н. Николов, И. Крушков, Д. Желязков, П. Манолов. Изолиране на Нарингин и фармакологично прочване на неговата капиляроукрепваща и противовъзпалителна активност в сравнителен аспект. Фармация, 30, 1980, 3, 33–38.

1.2.7. Lambev, I., A. Belcheva, D. Zhelyazkov. Flavonoids with antioxidant action (Naringin and Rutin) and the release of mastocytic and nonmastocytic Histamine. Acta Physiol. et Pharmacol. bulg., 6, 1980, 2, 70–75 (in Engl.).

1.2.8. Ламбев, И., И. Крушков, Д. Желязков, Н. Николов. Антиексудативен ефект на Нарингин при експериментален оток и перитонит. Експерим. мед. и морф., 19, 1980, 4, 207–211.

1.2.9. Фурндажиев, Г., Кр. Якимова, И. Ламбев. Експериментално проучване на гранулиран пектин със средна степен на естерификация за противовъзпалителна активност. Пробл. вътр. мед., 9, 1981, 2, 67–72.

1.2.10. Ламбев, И., М. Марков, Н. Павлова. Проучване на противовъзпалителната и капиляроукрепващата активност на дисперг от Plantago mayor L. Пробл. вътр. мед., 9, 1981, 3, 162–169.

1.2.11. Ламбев, И., П. Манолов, Н. Павлова, К. Симеонова, Н. Николов, Св. Кръстева. Върху противовъзпалителната и спазмолитичната активност на фракция от Hypericum perforatum L. Пробл. вътр. мед., 10, 1982, 2, 70–77.

1.2.12. Манолов, П., И. Ламбев, К. Симеонова, Е. Клоучек, Н. Павлова, И. Крушков, Св. Кръстева. Фармакологично изследване на фитопрепарата Алголин. Пробл. вътр. мед., 13, 1985, 1, 99–108.

1.2.13. Якимова, Кр., К. Симеонова, И. Ламбев, Р. Овчаров. Сравнително прочване на аналгетичната, антипиретичната и антиексудативната активност на комбинацията "Biocetalon", Metamizol и Paracetamol. Експерим. мед. и морф., 25, 1986, 2, 5–12.

1.2.14. Крушков, И. И. Бантутова, Кр. Якимова, К. Симеонова, И. Ламбев. Аналгетична активност на комбинацията Аналгетон (Аналгин и Аминтон). Проблeми на фармакологията и фармацията. том 3, 1989, 66–75.


1.3. ЕКСПЕРИМЕНТАЛНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ НА СРЕДСТВА, ПОВЛИЯВАЩИ СЪРДЕЧНО-СЪДОВАТА СИСТЕМА И БЪБРЕЦИТЕ
1.3.1. Марков, М., И. Крушков, И. Ламбев. Фармакологично изследване на съединението ВМИ-20-3. Мед. арх., 13, 1975, 8, 25–30.

1.3.2. Пасков, Д., П. Нинова, И. Ламбев. Фитохимично изследване на вида Verbascum decorum Vel. Мед. арх., 14, 1976, 3, 19–23.

1.3.3. Желязков, Д., Х. Моллов, И. Крушков, Н. Бакрачева, Е. Петков, П. Нинова, И. Ламбев. Антиаритмична ативност на комбинацията Ритмин, получена от български лечебни растения. Пробл. вътр. мед., 8, 1980, 2, 116–123.

1.3.4. Якимова, Кр., К. Симеонова, И. Ламбев, И. Крушков, Р. Овчаров. Хемодинамични ефекти на комбинацията Maniprus (Mannitol и Nanirus) при венозна инфузия. Екперим. мед. и морф., 24, 1985, 1, 20–23.

1.3.5. Крушков, И., И. Ламбев, К. Симеонова. Роля на сърдечния дебит и водно-електролитния баланс във фармакодинамиката на Аминтона. Проблеми на фармакологията, 1, 1986, 17– 23.

1.3.6. Симеонова, К., И. Ламбев, И. Крушков. Барорефлекторно повлияване на систолното артериално налягане и междусистолния период при сравнителни проучвания с Аминтон и фенилефрин. Експер. мед. и морф. 26, 1987, 4, 18– 22.

1.3.7. Овчаров, Р., И. Бантутова, Кр. Якимова, И. Ламбев, К. Симеонова, С. Сурчева, А. Якимов, Е. Панов. Фармакологично и токсикологично проучване на Кафаминола. Фармация, 38, 1988, 5, 37– 41.

1.3.8. Власковска, М., К. Симеонова, И. Ламбев, И. Крушков. Участие на бета-ендорфина в хемодинамичните ефекти на Аналгетона и на неговите съставки Аналгин и Аминтон. Фармация, 39, 1989, 5, 40– 46.

1.3.9. Павлов, К., И. Крушков, Е. Кумчев, И. Ламбев, К. Симеонова. Изследване на антихиперазотемичната активност на Нефротон при болни с хронична бъбречна недостатъчност. Проблеми на фармакологията и фармацията, т. 3, 1989, 75– 84.
1.4. ЕКСПЕРИМЕНТАЛНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ НА СРЕДСТВА С АНТИУЛКУСНА И СПАЗМОЛИТИЧНА АКТИВНОСТ
1.4.1. Фурнаджиев, Г., П. Манолов, Кр. Якимова, И. Ламбев. Фармакологично проучване на пектин за улцеропротективна и спазмолитична активност. Пробл. вътр. мед., 9, 1981, 1, 87–91.

1.4.2. Манолов, П., Н. Николов, Н. Павлова, И. Ламбев, Св. Кръстева, Й. Йосифов. Фармакологично проучване на природни биологично активни вещества, изолирани от Symphytum officinale L. Пробл. вътр. мед., 11, 1983, 1, 55– 60

1.4.3. Манолов, П., Н. Николов, Н. Павлова, И. Ламбев, Св. Кръстева, Й. Йосифов. Експериментални проучвания на фракции, изолирани от Calendula officinalis L. за влияние върху експериментална стомашна язва. Пробл. вътр. мед., 11, 1983, 1, 70–74.

1.4.4. Симеонова, К., Кр. Якимова, И. Ламбев, И. Крушков, А. Якимов, Р. Овчаров, Г. Нешев. Изследване на улцеропротективната и спазмолитичната активност на комбинацията Розамет. Проблеми на фармакологията и фармацията. т. 1, 1987, 48– 56.

1.4.5. Пехливанов, Д., Б. Шахов, Н. Минкова, И. Ламбев, Н. Пехливанов, А. Тончева, С. Сотиров. Промяна в неврофизиологичното състояние на шофьори с основно вътрешно заболяване след фармакотерапевтично въздействие. Пробл. вътр. Мед.. 17, 1989, 1, 38–46.

1.4.6. Пехливанов, Д., Р. Ранков, Н.Пехливанов, И. Ламбев, Н. Минкова. Противоязвено лечение с Biotidin и Gastrozepin и неговото отражение върху професионалната годност на шофьори и машинисти. Вътр. бол., 29, 1990, 3, 122–124.


1.5. ЕКСПЕРИМЕНТАЛНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ ВЪРХУ ТОКСИКОЛОГИЯТА НА НЯКОИ ФИТОПРЕПАРАТИ И БИOФЛАВОНОИДИ
1.5.1. Ангелов, А., И. Ламбев, Кр. Якимова, М. Лесева, А. Якимов, М. Марков. Изследване на острата и субхроничната токсичност на дисперг от Plantago mаjor L. Мед. арх., 18, 1980, 5, 47–52.

1.5.2. Ламбев, И., А. Ангелов, Кр. Якимова, И. Крушков, М. Лесева, Й. Йосифов, Д. Желязков. Изследване на острата и субхроничната токсичност на нарингина. Мед. арх., 30, 1981, 1, 23–30.

1.5.3. Ламбев, И., К. Симеонова, М. Лесева, П. Нинова, Ал. Георгиев, Ал. Якимов. Изследване на острата и субхроничната токсичност на Нефротона. Мед. арх., 23, 1985, 5, 6–11.

1.6. МОНОГРАФИИ


1.6.1. Крушков, И., И. Ламбев, Н. Ангелов. Лекарства, повлияващи болката и микробната инфекция в хирургията. С., Мед. и физк., 1977, 192 стр.

1.6.2. Яръков. Л., И. Крушков, И. Ламбев. Под ред. на проф. Л. Яръков. Фармакотерапия и бременност. С., Мед. и физк., 1981, 180 стр. (Монографията е отличена с Втора награда на Президиума на МА за 1982 г.).


1.7. ЛЕКАРСТВЕНИ СПРАВОЧНИЦИ
1.7.1. Крушков, И., И. Ламбев. Справочник на разрешените за употреба в НРБ вегетотропни средства и нервно-мускулни блокатори. С., Мед. и физк., 1975, 160 стр.

1.7.2. Крушков, И., И. Ламбев. Справочник на разрешените за употреба в НРБ антисептични и дезинфекционни препарати. С., Мед. и физк., 1975, 114 стр.

1.7.3. Крушков, И., И. Ламбев. Справочник на разрешените за употреба в НРБ антибиотици. С., Мед. и физк., 1981, 160 стр.

1.7.4. Крушков, И., И. Ламбев. Справочник на разрешените за употреба в НРБ сулфонамиди. С., Мед. и физк., 1981, 36 стр.

1.7.5. Крушков, И., И. Ламбев. Фармакотерапевтичен справочник. I изд. С., Мед. и физк., 1983, 724 стр.

1.7.6. Крушков, И., И. Ламбев. Фармакотерапевтичен справочник. II допълнено издание. С., Мед. и физк., 1989, 742 стр.

1.7.7. Ламбев, И. Списък-класификация на лекарствените средства, разрешени за употреба в Република България. С., "МЕДИКОМ", 1991.
1.8. УЧЕБНИЦИ, РЪКОВОДСТВА И ТЕСТОВЕ ПО ФАРМАКОЛОГИЯ
1.8.1. Крушков, И., И. Ламбев. Лекарствени средства, прилагани по-често в терапевтичната практика. В кн. Наръчник на участъковия лекар. II изд. Под ред. на проф. Е. Гъбев и доц. Г. Стефанов. С., Мед. и физк., 1978, 510–521.

1.8.2. Фурнаджиев, Г., И. Ламбев, Н. Бояджиева. Сънотворни лекарствени средства. В кн. Ръководство по фармакология (за студенти по стоматология). Под ред. на доц. Г. Фурнаджиев. С., Мед. и физк., 1982, 33–35.

1.8.3. Фурнаджиев, Г., И. Ламбев, Н. Бояджиева. Седативни средства. Пак там, 1982, 35–36.

1.8.4. Фурнаджиев, Г., И. Ламбев, Н. Бояджиева. Антипаркинсонови лекарствени средства. Пак там, 1982, 38–39.

1.8.5. Фурнаджиев, Г., И. Ламбев, М. Власковска. Аналгетици с антипиретично действие (ненаркотични аналгетици). Пак там, 1982, 41–45.

1.8.6. Фурнаджиев, Г., М. Власковска, И. Ламбев. Противовъзпалител-ни лекарствени средства. Пак там, 1982, 45–47.

1.8.7. Ламбев, И., Г. Фурнаджиев, Н. Бояджиева. Анатомо-физиологична класификация на периферната нервна система и вегетотропните средства. Предаване на нервните импулси в синапсите. Видове рецептори. Пак там, 1982, 58–60.

17.8.8. Манолов, П., И. Ламбев, Н. Бояджиева. Антихипертензивни лекарства. Пак там, 1982, 78–79.

1.8.9. Фурнаджиев, Г., И. Ламбев, Н. Бояджиева. Диуретични и антидиуретични средства. Пак там, 1982, 88–89.

1.8.10. Крушков, И., И. Ламбев, С. Крушкова. Фармакология (учебник за институтите за подготовка на здавни кадри със средно специално образование). С., Мед. и физк., 1984, 308 стр.

1.8.11. Бояджиева, Н. И., М. М. Власковска, Г. Ст. Георгиев, И. Т. Ламбев, П. Н. Манолов, М. Ц. Марков, А. А. Рангелов, Д. К. Торева, Г. П. Фурнаджиев. Ръководство по фармакология (за студенти по стоматология) II стереотипно издание. По ред. на доц Г. Фурнаджиев. С., Мед. и физк., 1982.

1.8.12. Овчаров, Р., И. Крушков, И. Ламбев. Странични е токсични ефекти на лекарствените средства. Фармакологични основи на антидотната терапия. В кн. Фармакология (учебник за студенти по медицина). Под ред. на проф. Р. Овчаров. С., Мед. и физк., 1987, 80–85 (Учебникът е отличен Първа награда на Президиума на МА за 1988 г.).

1.8.13. И. Крушков, И. Ламбев. Сърдечни гликозиди. Пак там, 1987, 216–222.

1.8.14. И. Крушков, И. Ламбев. Антиаритмични средства. Пак там, 1987, 222–227.

1.8.15. Бояджиев, Цв., И. Ламбев. Сулфонамиди. Пак там, 1987, 334–340.
1.8.16. Овчаров, Р., И. Ламбев, Н. Бояджиева. Противотуберкулозни средства. Пак там, 1987, 344–347.

1.8.17. Крушков, И. И. Ламбев, С. Крушкова. Фармакология (учебник за институтите за подготовка на здавни кадри със средно специално образование). II доп. изд. С., Мед. и физк., 1989, 320 стр.

1.8.18. Р. Овчаров, Ив. Ламбев. Противотуберкулозни средства. В кн. Фармакология и токсикология (учебник за студенти по фармация). Под ред. на Р. Овчаров. София, Мед. и физк., 1990, 312–314.

1.8.19. Р. Овчаров, Ив. Ламбев. Антипротозойни средства. Пак там, 1990, 314–321.

1.8.20. Ламбев, И. Компютърни тестове по фармакология (за студенти по медицина и стоматология), София, 1989, 134 стр.

1.8.21. Ламбев, И., И. Крушков. Рецептура на лекарствените форми. В кн. Ръководство за упражнения по фармакология и токсикология (за студенти по медицина, стоматология и фармация). Под ред. на проф. Ив. Крушков и ст. н. с. М. Мичева. София, Мед. и физк., 1991, 9–24.

1.8.22. Ламбев, И., К. Симеонова. Симпатикомиметици (Адреномиметици). Пак там, 1991, 52–57.

1.8.23. Симеонова, К., И. Ламбев. Симпатиколитици (Адренолитици). Пак там, 1991, 57–62.

1.8.24. Ламбев, И., И. Крушков. Антиаритмични средства. Пак там, 1991, 109–111.

1.8.25. Ламбев, И., И. Крушков. Антистенокардични средства. Пак там, 1991, 111–113.

1.8.26. Симеонова, К., И. Ламбев. Антихипертензивни средства. Пак там, 1991, 113–117.

1.8.27. Ламбев, И., И. Крушков. Периферни вазодилататори. Капиляротонични и венотонични средства. Пак там, 1991, 117–118.

1.8.28. Ламбев, И. Диуретици. Пак там, 1991, 118–121.

1.9. НАУЧНО-ПОПУЛЯРНИ СТАТИИ


1.9.1. Крушков, И., И. Ламбев. Медикаментознно лечение на затлъстяването. Сп. "Здраве", 1973, кн. 5, стр. 9.

1.9.2. Крушков, И., И. Ламбев. Антисептици и дезинфектанти в стоматологичната практика. Материали за квалификация на средни медицински кадри, 6, 1974,6, 80–86.

1.9.3. Крушков, И., И. Ламбев. Критика да, но компетентна. В-к "Здравен фронт", 24.07.1982 г., бр. 31 (1802), стр. 3.

1.9.4. Ламбев, И., Кр. Якимова. Проверете знанията си (в помощ на Втория национален интердисциплинарен конкурс-състезание за "Най-добър млад медик" Хасково 85). В-к "Здравен фронт", 11.1.1985 г., бр. 46, (1973), стр. 4.

1.9.5 Ламбев, И. Черно френско грозде (Касис). В-к "Горско дело", 04.04.1987 г., бр. 14 (418).

1.9.6. Ламбев, И. Анасон. В-к "Горско дело", 06.06.1987 г., бр. 23.

1.9.7. Ламбев, И. Киселец. В-к "Горско дело", 30.07.1987 г., бр. 25.

1.9.8. Ламбев, И. Коприва. В-к "Горско дело", 22.08.1987 г., бр. 34.

1.9.9. Ламбев, И. Дрян. В-к "Горско дело", 1988 г.

1.9.10. Ламбев, И. Черна ряпа. В-к "Горско дело", 1988 г.

1.9.11. Ламбев, И. Бяла върба. В-к "Горско дело", 1988 г.

1.9.12. Ламбев, И. Трънка. В-к "Горско дело", 1988 г.

1.9.13. Ламбев, И., К. Симеонова. Калциеви антагонисти механизми на антистенокардния и антиаритмичния им ефект и терапевтично приложение. В кн. Наръчник VI: Първи национален конкурс състезание "Най-добър млад фармацевт" Пловдив 88. Под ред. на проф. Р. Овчаров. С., ЦНИМЗ, 1988, 57–59.

2. ДОКЛАДИ НА НАЦИОНАЛНИ И МЕЖДУНАРОДНИ НАУЧНИ ПРОЯВИ
2.1. ДОКЛАДИ НА НАЦИОНАЛНИ НАУЧНИ ПРОЯВИ
2.1.1. Пасков, Д., И. Крушков, И. Ламбев. Методи за изследване на противовъзпалителни средства. Трета национална конференция по фармаколгия и клиника на нови български лекарства. София, 14–16 Ноември 1973 г.

2.1.2. Власковска, М., Ив. Ламбев. Относно противовъзпалителното действие на някои бензоилпиразолонови производно. Четвърта национална конференция по фармаколгия и клиника на нови български лекарства. София, 19–21 май 1976 г. Резюмета, стр. 21.

2.1.3. Николов, Н., Ив. Ламбев, Д. Желязков, П. Манолов. Експериментално проучване на капиляроукрепващата и антиексудативната активност на изолирания от кори на грейпфрут флавонов гликозид Нарингин. Първи национален конгрес по фармакология. София, 27–29 октомври, 1978 г. Резюме 93.

2.1..4. Манолов, П. Н. Павлова, Н. Николов, Ив. Ламбев, Св. Кръстева, Й. Йосифов. Експериментални проучвания на фракция, изолирана от цветове на Calendula officinalis L. за влияние върху стомашна язва у плъхове. Научна сесия на НИВБ-МА. София, април 1981, Резюмета, стр. 8.

2.1.5. Манолов, П. Н. Павлова, Н. Николов, Ив. Ламбев, Св. Кръстева, Й. Йосифов. Фармакологично проучване на биологично активни вещества, изолирани от Symphytum officinale L. Научна сесия на НИВБ-МА. София, април 1981, Резюмета, стр. 10.

2.1.6. Нинова, П. И. Крушков, К. Симеонова, Ив. Ламбев, М. Лесева, М. Тонева. Фитохимия и диуретична активност на растителната комбинация Нефротон. Научна сесия на НИВБ-МА. София, април 1981, Резюмета, стр. 15.

2.1.7. Аструг,А., Л. Тодорова, П. Нинова, И. Крушков, И. Ламбев. Начално клинично изпитване на растителната комбинация Нефротон при болни с хронична бъбречна недостатъчност. Научна сесия на НИВБ-МА. София, април 1981, Резюмета, стр. 16.

2.1.8. Крушков, И., И. Ламбев, К. Симеонова, М. Лесева, М. Тонева, А. Георгиев. Сравнително изследване на антихиперазотемичната активност на комбинацията Нефротон и на препаратите Канефрон и Леспенефрил. Научна сесия на НИВБ-МА. София, април 1981, Резюмета, стр. 15.

2.1.9. Крушков, И., П. Нинова, И. Ламбев, Н. Бакрачева, Е. Петков, М. Лесева, А. Драмова, Ал. Георгиев. Взаимодействие между съставките на Ритмин и токсикология на комбинацията. Научна сесия на НИВБ-МА. София, април 1981, Резюмета, стр. 59–60.

2.1.10. Нинова, П., И. Ламбев, И. Крушков, А. Аструг, Л. Тодорова, К. Симеонова, М. Лесева. Данни от народната медицина и научните изследвания за билковата комбинация Нефротон. Втора национална конференция по история на народната медицина. Сопот, 30.10.–1.11.1981 г.

2.1.11. Симеонова, К., Р. Гърчев, И. Ламбев. Диуретична активност на комбинацията Нефротон, получена от наши лечебни растения. Първа научна конференция "Нови диагностични и терапевтични методи във вътрешната медицина", с. Дoлни Лозен, 3–4.12.1982 г. Резюмета, 17–18.

2.1.12. Ламбев, И., П. Манолов, Н. Павлова, К. Симеонова, Н. Николов, Св. Кръстева. Върху противовъзпалителната, аналгетичната и спазмолитичната активност на фракция от Hypericum perforatum L. Национална конференция по лечебни растения. София, 15–16.10.1982 г. Резюмета, стр. 59.

2.1.13. Ламбев, И., Противовъзпалителна активност на растителната комбинация Нефротон. Втори национален конгрес по фармакология. Пловдив, 17–20 май 1984 г. Резюме 201.

2.1.14. Ламбев, И., Диуретична, антихиперазотемична и противовъзпалителна активност на пресен и лагерувал Нефротон. Втори национален конгрес по фармакология. Пловдив, 17–20 май 1984 г. Резюме 202.

2.1.15. Манолов, П., Н. Павлова, И. Ламбев, Е. Клоучек, К. Симеонова, Св. Кръстева, И. Крушков. Експериментални изследвания на препарата "Алголин" за противовъзпалително, аналгетично и регенеративно действие. Втори национален конгрес по фармакология. Пловдив, 17–20 май 1984 г. Резюме 215.

2.1.16. Якимова, Кр., К. Симеонова, И. Ламбев, И. Крушков, Р. Овчаров. Хемодинамични ефекти на комбинирания препарат Манипрус (Маннитол и Нанипрус) при интравенозна инфузия. Втори национален конгрес по фармакология. Пловдив, 17–20 май 1984 г. Резюме 417.

2.1.17. Ламбев, И., К. Симеонова, И. Крушков, Д. Димитров, Л. Седмакова, Р. Гърчев, Ст. Миланов, Н. Начев. Терапевтична активност на Нефротон, Леспенефрил и Фурантрил при експериментална азотемоя. Научна сесия на НИФ "Съвременни подходи при изследване на лекарствата". София, 3.11.1984 г.

2.1.18. Ламбев, И., К. Симеонова, И. Крушков, Д. Димитров, П. Нинова. Върху механизма на диуретичната и антихиперазотемичната активност на фитопрепарата Нефротон. Научна сесия на НИФ "Съвременни подходи при изследване на лекарствата". София, 3.11.1984 г.

2.1.19. Симеонова, К., Кр. Якимова, И. Ламбев. Изследване на улцеропротективвната и спазмолитичната активност на комбинацията Розамет. Научна сесия на НИФ "Съвременни подходи при изследване на лекарствата". София, 3.11.1984 г.

2.1.20. Симеонова, К., И. Ламбев, И. Крушков. Барорефлекторно повлияване на някои хемодинамични ефекти на Аминтона. Първи интердисциплинарен симпозиум по проблема артериална хипертония. Хасково, 19.12.1986 г. Резюмета, стр. 23.

2.1.21. Симеонова, К., Ив. Ламбев, Ив. Крушков. Хемодинамични ефекти на Аминтон и фенилефрин при интактни и синоаортно денервирани котки. Седма национална конференция по фармакология и клиника на български лекарства, 21.04.–23.04.1988, София. Резюмета, стр. 26.

2.1.22. Овчаров, Р., И. Бантутова, Кр.Якимова, И. Ламбев, К. Симеонова, Сл. Сурчева, А. Якимов, Е. Панов. Фармакологично и токсикологично проучване на Кафаминола. Седма национална конференция по фармакология и клиника на български лекарства. София, 21.04. –23.04.1998 г. Резюмета, стр. 250.

2.1.23. Власковска, М., К. Симеонова, И. Ламбев, И. Крушков. Участие на бета-ендорфин в хемодинамичните ефекти на Аналгетона. Първи национален конгрес по фармация, 7–9.10.1988, София. Резюмета, стр. 99.

2.1.24. Павлов, Кр., И. Крушков, Е. Кумчев, И. Ламбев, К. Симеонова. Сравнителни проучвания върху антихиперазотемичната активност на препарата Нефротон при болни с хронична бъбречна недостатъчност.- IV Научно-практическа конференция по нефрология. Хисаря, 30.10.–01.11.1998 г. Сборник материали, 157–160.

2.1.25. Simeonova, K., M. Daskalova, I. Lambev, I. Krushkov. Microcomputer monitoring and processing of the arterial pressure values and the interbeat intervals of experimental animals in an acute experiment. Third Congress of the Bulgarian Pharmacological Society. Sofia, 17–20 may 1990, Abstracts, p. 251.

2.1.26. Simeonova, K., I. Lambev, I. Krushkov. Baroreflex sensitivity in anaesthetized Brattleboro and Long-Evans rats. Third Congress of the Bulgarian Pharmacological Society, Sofia, 17–20 may 1990. Abstracts, p. 253.


2.2. ДОКЛАДИ НА МЕЖДУНАРОДНИ НАУЧНИ ПРОЯВИ
2.2.1. Pavlov, Kr., I. Kruskov, E. Kumchev, I. Lambev. The effect of Nephroton on the renal failure. VI European Colloquium on renal physiology, Varna, May 23–26, 1988. Acta physiol. et pharmacol. bulgar., 14, 1988. Suppl., 1, 67.

2.2.2. Симеонова, К., Даскалова, М., Ламбев, И., Крушков. И. Регистрация и обработка некоторых гемодинамических параметров у лабораторных животных в условиях острого опыта с помощью микрикомпютерной техники. XV Международная конференция по клинической фармакологии. Волгоград. 26–28 июня 1990 г.

2.2.3. Simeonova, K., I. Lambev, I. Krushkov. Influence of the general anaesthetics urethane and thiobutabarbital on blood pressure, puls period and baroreflex sensitivity in Brattleboro and Long-Evans rats. XXIe Semaine Medicale Balkanique, Resumes, Sections 5–14, Varna, 2–5 Sept., 1990, p. 148–150.

3. ИЗБОРЕТЕНИЯ И РАЦИОНАЛИЗАЦИИ
3.1. Нинова, П. И., И. М. Крушков, И. Т. Ламбев, К. Д. Симеонова, М. В. Лесева, Д. К. Желязков, Л. Г. Тодорова, Д. Х. Аструг. Диуретично и хипоазотемично средство. ИНРА, Авт. св. № 39139 (Рег. № 47202/02.04.1980 г.), публикувано в бюлетин № 5 от 15.05.1986 г. на ИНРА.

3.2. Фурнаджиев, Г. П., И. Т. Ламбев. Плетизмометър за измерване обема на лапите на плъхове и други малки ллабораторни животни. Удостоверение на МНЗ за призната рационализация № II-1125/31.07.1978 г.

3.3. Ламбев, И. Т., И. М. Крушков, К. Д. Симеонова, Д. Г. Димитров. Усъвършенствуван модел на експериментална азотемия на плъхове. Удостоверение на Патентното бюро на МА за призната рационализация № 2479/15.11.1984 г.

3.4. Павлова,, Н. Ст., М. К. Бояджиева-Попова, М. Ц. Марков, П. Н. Манолов, И. Т. Ламбев, Б. Б. Митев, Р. Д. Шекерджийски, Св. Д. Кръстева, А. Д. Койчев. Лекарствено средство от растителн произход за лечение на хронични бронхити със и без астматичен характер. Удостоверение на Патентното бюро на МА за призната рационализация № 2742/05.03.1985 г.
Каталог: files -> DIR%202
DIR%202 -> Конспект за практически изпит по фармакология с решени рецептурни задачи за медици
DIR%202 -> 22. хомеопатични лекарства
DIR%202 -> Упражнение №10 Заверка: антисептици и дезинфектанти  Окислители
DIR%202 -> Холинергична медиация. Холиномиметици. Холинолитици I. Холинергична медиация
DIR%202 -> Primum non nocere. (Hippocrates) Dosis sola facit venenum. (Paracelsus)
DIR%202 -> Видове лекарствени препарати Лекарствената или фармацевтичната форма
DIR%202 -> Професионална автобиография
DIR%202 -> Класификация на основните лекарства®
DIR%202 -> I. сърдечни гликозиди  Сърдечни гликозиди (СГ)
DIR%202 -> Инхибитори на протеиновата синтеза на микроорганизмите и други антибиотици  Аминогликозиди (аминозиди)


Сподели с приятели:
  1   2   3
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница