Договор №: рд02-29-394/16. 11. 2011 г. Възложителстраница8/16
Дата15.08.2018
Размер1.91 Mb.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   16

6.2.Здравеопазване


Система “Здравеопазване” е двузвенна. До болничната помощ се осъществява от различни по вид и структура лекарски практики. Тя е първото звено, непосредствено до хората. На това ниво възникват първите дисбаланси, които са с особено значение за LAU 1 и решението им се търси в други документи.

На ниво NUTS 2 и 3 от значение е болничната помощ. През 2010 г. инфраструктура на болничната помощ включва 346 болнични заведения с 45 832 легла, от които с особена важност са многопрофилните – 164 и специализираните 148 – болници .

За отбелязване е, че в столицата има 54 болнични заведения, което представлява 15.6 % от общия брой на болничните заведения в страната.

В Южен централен (69 здравни заведения) и Югозападен район (94) и Югоизточен район (51) са концентрирани 61.8 % (214 здравни заведения за болнична помощ) от общия брой болнични заведения. В областите Пловдив, Пазарджик, София столица, Софиийска, Варна, Бургас, Русе, Велико Търново и Стара Загора болничните заведения са 193, което представлява 55.8 % от общия брой на болничните заведения на територията на България.

От друга страна, в областите Видин, Враца и Монтана са съсредоточени общо 21 болнични заведения, което е 6.1 % от общия им за страната.

Фиг. 7: Лечебни и здравни заведения, НСИ, 2010 г.

Значително е надвишен броят на болниците за активно лечение спрямо европейските стандарти – броят болници за активно лечение на 100 000 жители население в България е 4.7 срещу 2.7 (Франция), 2.6 (Германия), 1.1 (Словения).

Или налице е значителна диспропорция между Южна и Северозападна България по отношение на броя на болничните заведения, като основната част от болничните заведения е концентрирано в 9 области. Тази констатация налага прилагането на по-целенасочена политика по отношение на здравната инфраструктура и по-ясно очертаване на територията и съответно, населените места , за които достъпът до обща и специализирана здравна помощ е затруднен, поради неравномерно разпределената към настоящия момент здравна инфраструктура.

Осигуреността с болнични легла в България за 2010 г. е 664,4 на 100 000 души стандартизирано население. В сравнение с останалите страни членки на ЕС, за които Евростат представя данни(2007 г.), показателят за България е по-висок от този на 14 страни.

В Северозападния район те са 11.5 %, Северния централен 11.2 %, Североизточния район 9.2 % , или 31.9 %. В Югоизточен район 14.0 %, Югозападен район 29.2 %, Южен централен район 20.2 %, или 63.4 %. Останалите 4.6 % от леглата са ведомствени.

Данните показват неравномерното разпределение на болничните легла в лечебните заведения, разположени в Северна и Южна България, а водещ приоритет в областта на здравеопазването за новия програмен период трябва да бъде осигуряването на равни възможности за достъп до здравни услуги на хората, включително и на живеещите в малки, отдалечени от градските центрове места.Фиг. 8: Легла в лечебни и здравни заведения, НСИ, 2010 г.Таблица 14: Население на един лекар по статистически зони, статистически райони и по области за периода 2008 - 2010 година, НСИ

Статистически зони и райони, области

2008

2009

2010

Общо за страната

277

270

268

Северна и Югоизточна България

305

296

290

Северозападен район

276

264

256

 Видин

302

297

281

 Враца

303

282

277

 Ловеч

272

262

246

 Монтана

332

331

326

 Плевен

234

223

217

Северен централен район

349

344

336

 Велико Търново

333

331

330

 Габрово

282

281

271

 Разград

419

423

403

 Русе

354

339

328

 Силистра

407

400

398

Североизточен район

275

267

267

 Варна

218

211

212

 Добрич

364

370

368

 Търговище

361

329

350

 Шумен

347

338

328

Югоизточен район

332

321

311

 Бургас

382

384

382

 Сливен

362

353

343

 Стара Загора

257

246

228

 Ямбол

426

373

399

Югозападна и Южна централна България

268

269

268

Югозападен район

247

254

254

 Благоевград

386

376

370

 Кюстендил

314

295

293

 Перник

375

366

362

 София

281

273

262

 София (столица)

209

221

224

Южен централен район

304

293

290

 Кърджали

409

385

381

 Пазарджик

377

357

348

 Пловдив

247

241

238

 Смолян

364

349

340

 Хасково

364

358

359

Проблемите пред системата, от гледна точка на регионалното развитие могат да се сведат до:

  • отдалечеността на мястото на предлагане на медицинска помощ (първична, специализирана, болнична, спешна и неотложна);

  • осигуряване на равни възможности за достъп до здравните услуги на хората, включително и на живеещите в малки населени места отдалечени от градските центрове;

  • повишаване на качеството на здравните услуги чрез развиване на капацитета на медицинския персонал;

  • оборудването на здравните заведения с нова, по- модерна медицинска техника;

В сферата на културата
Елементите на тази система са част от социалната подгрупа на общественото обслужване. По броят на обектите си и териториалното им проявление тя покрива почти цялата селищна мрежа.
Читалището е типична за България обществена институция, която изпълнява учебно-просветителски функции и самодейност със 150 годишна история.Те са безспорно припознати от българското общество като устойчиви културни институции, които имат специфична мисия за съхранение и развитие на традиционните ценности на нацията. По актуални данни в момента те са 3507 , при 5121 населени места с повече от един жител.
В съвременните условия, запазвайки своята социална легитимност и гъвкавост, простирайки се на територията на цялата страна, те са призвани да откликнат на новите потребности на българското общество- средища за културна, информационна и социална дейност.
Театрите, другата важна културна институция има две форми на финансиране:
  • държавна - в нея попадат 28 драматични театъра, от 22 областни центъра. В София те са шест. Отделно има 12 куклени и 8 музикални формации;
  • общински театри има в 6 общини( 3 областни центъра).
Към системата са и музеите . Класифицираните като национални са 21, като 6 са извън София. Седем са археологическите музей , три военно-историческите, три природонаучните, 27 регионалните исторически музеи. В повечето от общинските центрове има музейни сбирки. Множество, представляват и къщите-музеи на известни личности или такива свързани с определени събития.
Особена ценност в контекста на системата представляват историко-археологическите резервати, свързани с древната история по нашите земи, паметниците на недвижимото културно наследство в урбанизираните и извън селищните територии. По данни от 2011 година броят на тези паметници е:

Таблица 15: Културни институции по райони, 2010 г.

 

Брой на недвижимите културни ценности

Относителен дял (%)

БЪЛГАРИЯ

29436

100,0%

СЗР

3883

13,2%

СЦР

5480

18,6%

СИР

3180

10,8%

ЮИР

4270

14,5%

ЮЦР

5275

17,9%

ЮЗР

7348

25,0%

Източник: НСИ
Недвижимите културни ценности от „световно значение”, които имат особено значение за международния и вътрешен познавателен туризъм са шест. Те могат да играят роля на центрове на комплексни регионални тематични културни маршрути.
Музикалните и фолклорните фестивали, провеждани у нас също са с международен авторитет и привличат множество наши и чужди граждани.
Последната групи елементи на системата “Култура”, могат да играят роля на обединителен фактор, между районите в изграждане на общи туристически продукти, подпомагащи местните икономики и популяризиращи културните и исторически ценности на страната.
Каталог: static -> media -> ups -> articles -> attachments
attachments -> График за провеждане на първите заседания на Регионалните съвети за развитие
attachments -> Министерство на регионалното развитие и благоустройството
attachments -> Република българия министерство на регионалното развитие и благоустройството
attachments -> Изисквания при устройството на зоните за стрелба на открито спортно стрелбище извън урбанизирани територии за динамична стрелба
attachments -> Институции и административна уредба на средновековна българия
attachments -> 9 декември 2005 11. 30 – 11. 45 Откриване на дискусията
attachments -> Министерство на регионалното развитие и благоустройството наредба № рд-02-20-6 от 19 декември 2016 г


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   16


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница