Доклад №0200007812 за извършен одит на възлагането и изпълнението на обществени поръчки в Община Свиленград за периода от 01. 01. 2011 г до 30. 09. 2012 гстраница5/7
Дата22.01.2019
Размер0.91 Mb.
ТипДоклад
1   2   3   4   5   6   7Заверено копие на Протокол № 1 от 05.07.2012 г. от работата на комисията за провеждане на процедура за обществена поръчка

2Заверено копие на Протокол № 2 от 13.07.2012 г. от работата на комисията за провеждане на процедура за обществена поръчка

2Заверено копие на Протокол № 3 от 26.07.2012 г. от работата на комисията за провеждане на процедура за обществена поръчка

2Заверено копие на Решение 1558 от 05.09. 2012 г. за прекратяване на процедура, изпратено до АОП с писмо изх. № И-4469 от 05.09.2012 г.

2Заверено копие на Решение № 1017 от 05.06.2012 г. на кмета на Община Свиленград за откриване на процедура, изпратено до АОП с писмо № И-2644 от 05.06.2012 г.

2Заверено копие на Обявление за поръчка от 05.06. 2012 г. e изпратено до АОП с писмо с изх. № И-2644 от 05.06.2012 г.

12Заверено копие на Протокол № 1 от 17.07.2012 г. от работата на комисията за провеждане на процедура за обществена поръчка

4Заверено копие на Протокол № 2 от 17.07.2012 г. от работата на комисията за провеждане на процедура за обществена поръчка

2Заверено копие на Протокол № 3 от 30.07.2012 г. от работата на комисията за провеждане на процедура за обществена поръчка

3Заверено копие на Протокол № 4 от 13.08.2012 г. от работата на комисията за провеждане на процедура за обществена поръчка

2Заверено копие на Протокол № 5 от 21.08.2012 г. от работата на комисията за провеждане на процедура за обществена поръчка

3Заверено копие на Решение № 1259 от 13.07.2012 г. за откриване на процедура, изпратено до АОП с писмо с изх. №-И-3553 от 13.07. 2012 г.

9Заверено копие на Поканата за участие изпратена до „Девня Трейд“ ООД

3Заверено копие на Покана за участие, изпратена до АОП с писмо с изх. № 3553 от 13.07.2012 г.

2Доклад от дейността на комисията от 31.07.2012 г.

1Заверено копие на Протокол № от 31.07.2012 г. от работата на комисията за провеждане на процедура за обществена поръчка

2Заверено копие на Договор от 13.08.2012 г. сключен с „Девня Трейд “ ООД,
гр. Варна на стойност 33 005,20 лв. (без ДДС)

6Заверено копие на Информация за сключен Договор от 13.08.2012 г.  е изпратена до АОП с писмо с изх. Изх. № И-4158 от 13.08.2012 г.

12Заверено копие на Решение № 1354 от 02.08.2012 г. на кмета на Община Свиленград за откриване на процедура, изпратено до АОП с писмо № И-3964 от 02.08.2012 г.

7Заверено копие на Обявление за поръчка от 02.08.2012 г., изпратено до АОП с писмо изх. № И-3964 от 02.08.2012 г.

13Заверено копие на Методика за оценка на офертите.

2Заверено копие на Протокол № 1 от 21.09.2012 г. от работата на комисията за провеждане на процедура за обществена поръчка.

4Заверено копие на Решение № 1658 от 24.09.2012 г. за прекратяване на процедура, изпратено до АОП с писмо с изх. № 4847 от 24.09.2012 г.

5Заверено копие на Публична покана с изх. № 1571 от 05.04.2012 г.

4Заверено копие на Протокол за резултатите от работата на длъжностните лица по разглеждане и оценяване на офертите от 02.05.2012 г., утвърден от кмета на 03.05.2012 г.

4Заверено копие на Договор за обществена поръчка от 29.05.2012 г. сключен със „Савена БГ“ ЕООД, гр. София на стойност 13 500 лв. (без ДДС)

7Заверено копие на Декларация за липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5 от ЗОП на „Савена БГ“ ЕООД, гр. София

1Заверено копие на Декларация за липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 от ЗОП на „Савена БГ“ ЕООД, гр. София

1Заверено копие на Удостоверение за липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 от ЗОП на „Савена БГ“ ЕООД, гр. София

1Заверено копие на Публична покана с изх. № 1889 от 25.04.2012 г.

4Заверено копие на Протокол за резултатите от работата на длъжностните лица по разглеждане и оценяване на офертите от 08.05.2012 г., утвърден от кмета на 09.05.2012 г.

2Заверено копие на Договор за обществена поръчка от 11.05.2012 г. сключен с „Пловдив ЕР Сървис” – гр. Пловдив на стойност 14 850 лв. (без ДДС)

3Заверено копие на Декларация за липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5 от ЗОП на „Пловдив ЕР Сървис” – гр. Пловдив

1Заверено копие на Декларация за липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1,
т. 1 от ЗОП на „Пловдив ЕР Сървис” – гр. Пловдив

1Заверено копие на Удостоверение за липсата на обстоятелствата по чл. 47,
ал. 1, т. 1 от ЗОП на „Пловдив ЕР Сървис” – гр. Пловдив

1Заверено копие на Публична покана с изх. № 2082 от 09.05.2012 г.

3Заверено копие на Протокол за резултатите от работата на длъжностните лица по разглеждане и оценяване на офертите от 21.05.2012 г., утвърден от кмета на 22.05.2012 г.

3Заверено копие на Договор за обществена поръчка от 04.06.2012 г. сключен с „Екип – МГ” ООД – гр. Харманли на стойност до 50 000 лв. (без ДДС)

3Заверено копие на Декларация за липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5 от ЗОП на „Екип – МГ” ООД – гр. Харманли

1Заверено копие на Декларация за липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 от ЗОП на „Екип – МГ” ООД – гр. Харманли

1Заверено копие на Удостоверение за липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 от ЗОП на „Екип – МГ” ООД – гр. Харманли

1Заверено копие на Публична покана с изх. № 2252 от 16.05.2012 г.

4Заверено копие на Протокол за резултатите от работата на длъжностните лица по разглеждане и оценяване на офертите от 29.05.2012 г., утвърден от кмета на 29.05.2012 г.

3Заверено копие на Договор за обществена поръчка от 01.06.2012 г. сключен с „Техно Вижън” ЕООД – гр. Свиленград на стойност 49 416,66 лв. (без ДДС)

4Заверено копие на Декларация за липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5 от ЗОП на „Техно Вижън” ЕООД – гр. Свиленград

1Заверено копие на Декларация за липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1,
т. 1 от ЗОП на „Техно Вижън” ЕООД – гр. Свиленград

1Заверено копие на Удостоверение за липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 от ЗОП на „Техно Вижън” ЕООД – гр. Свиленград

1Заверено копие на Публична покана с изх. № 2658 от 05.06.2012 г.

3Заверено копие на Протокол за резултатите от работата на длъжностните лица по разглеждане и оценяване на офертите от 18.06.2012 г., утвърден от кмета на 19.06.2012 г.

3Заверено копие на Договор за обществена поръчка от 02.07.2012 г. сключен с „БГ Инженеринг” ЕООД – гр. София на стойност 3 600 лв. (без ДДС)

4Заверено копие на Декларация за липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5 от ЗОП на „БГ Инженеринг” ЕООД – гр. София

1Заверено копие на Декларация за липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 от ЗОП на „БГ Инженеринг” ЕООД – гр. София

1Заверено копие на Удостоверение за липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 от ЗОП на „БГ Инженеринг” ЕООД – гр. София

1Заверено копие на Публична покана с изх. И-2912 от 15.06.2012 г.

3Заверено копие на Протокол за резултатите от работата на длъжностните лица по разглеждане и оценяване на офертите от 25.06.2012 г., утвърден от кмета на 26.06.2012 г.

2Заверено копие на Договор за обществена поръчка от 26.06.2012 г. сключен с „Пловдив ЕР Сървис“ ЕООД, гр. Пловдив на стойност 12 160 лв. (без ДДС)

3Заверено копие на Декларация за липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5 от ЗОП на „Пловдив ЕР Сървис“ ЕООД, гр. Пловдив

1Заверено копие на Декларация за липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 от ЗОП на „Пловдив ЕР Сървис“ ЕООД, гр. Пловдив

1Заверено копие на Удостоверение за липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 от ЗОП на „Пловдив ЕР Сървис“ ЕООД, гр. Пловдив

1Заверено копие на Публична покана с изх. № И-3390 от 09.07.2012 г.

3Заверено копие на Протокол за резултатите от работата на длъжностните лица по разглеждане и оценяване на офертите от 30.07.2012 г. е утвърден от кмета на 31.07.2012 г.

2Заверено копие на Договор за обществена поръчка от 03.09.2012 г. сключен с „Трейс – София” АД, гр. София на стойност 10 574,06 лв. (без ДДС)

2Заверено копие на Декларация за липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5 от ЗОП на „Трейс – София” АД, гр. София

3Заверено копие на Декларация за липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 от ЗОП на „Трейс – София” АД, гр. София

3Заверено копие на Удостоверение за липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 от ЗОП „Трейс – София” АД, гр. София

1Заверено копие на Публична покана с изх. № И-3471 от 11.07.2012 г.

3Заверено копие на Протокол за резултатите от работата на длъжностните лица по разглеждане и оценяване на офертите от 20.07.2012 г. е утвърден от кмета на 20.07.2012 г.

2Заверено копие на Договор за обществена поръчка от 20.07.2012 г. сключен с “Модулор – 2” ЕООД, гр. Пловдив на стойност 52 500 лв. (без ДДС)

6Заверено копие на Декларация за липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5 от ЗОП на “Модулор – 2” ЕООД, гр. Пловдив

1Заверено копие на Декларация за липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 от ЗОП на “Модулор – 2” ЕООД, гр. Пловдив

1Заверено копие на Удостоверение за липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 от ЗОП на “Модулор – 2” ЕООД, гр. Пловдив

1Заверено копие на Публична покана с изх. № И-3473 от 10.07.2012 г.

4Заверено копие на Методика за оценка на офертите

7Заверено копие на Протокол за резултатите от работата на длъжностните лица по разглеждане и оценяване на офертите от 20.07.2012 г. е утвърден от кмета на 20.07.2012 г.

3Заверено копие на Договор за обществена поръчка от 24.07.2012 г. сключен с „ВТС-Консултинг“ ЕООД, гр. Перник на стойност 58 000 лв. (без ДДС)

7Заверено копие на Декларация за липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5 от ЗОП на „ВТС-Консултинг“ ЕООД, гр. Перник

1Заверено копие на Декларация за липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 от ЗОП на „ВТС-Консултинг“ ЕООД, гр. Перник

1Заверено копие на Удостоверение за липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 от ЗОП на „ВТС-Консултинг“ ЕООД, гр. Перник

1Заверено копие на Публична покана с изх. № И-3969 от 02.08.2012 г.

5Заверено копие на Методика за оценка на офертите

12Заверено копие на Протокол за резултатите от работата на длъжностните лица по разглеждане и оценяване на офертите от 15.08.2012 г. е утвърден от кмета на 20.08.2012 г.

3Заверено копие на Договор за обществена поръчка от 05.09.2012 г. сключен с “Визьор” ООД, гр. Хасково на стойност 3 890 лв. (без ДДС)

13Заверено копие на Декларация за липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5 от ЗОП на “Визьор” ООД, гр. Хасково

2Заверено копие на Декларация за липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 от ЗОП на “Визьор” ООД, гр. Хасково

2Заверено копие на Удостоверение за липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 от ЗОП на “Визьор” ООД, гр. Хасково

2Заверено копие на Решение № 1603 от 20.09.2011 г.  на кмета на Община Свиленград за откриване на процедура, изпратено до АОП с писмо с
изх. № И-3688 от 20.09. 2011 г.

6Заверено копие на Обявление за малка обществена поръчка от 20.09.2011 г., изпратено до АОП с писмо с изх. № И-3688 от 20.09. 2011 г.

9

Каталог: articles -> download
download -> Закон за върховната сметна палата на 14 декември 2005 г се навършват 125 години от приемането на първия Закон за Върховната сметна палата
download -> Одитен доклад №0400005712 за извършен одит за съответствие на декларираните приходи
download -> Одитирани обекти и дейности от сметната палата І. Първостепенни и второстепенни разпоредители с бюджетни кредити
download -> Закон за върховната сметна палата на българия уважаеми господин председател на Народното събрание
download -> Указания за финансов одит
download -> За извършен финансов одит на годишния финансов отчет
download -> Сборник документи издател на поредицата "архивите говорят": главно управление на архивите при министерския съвет


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница