Доклад №1000001110 за извършен одит на финансовото управление на Изпълнителна агенция „Железопътна администрация за периода от 01. 01. 2009 г до 31. 12. 2009 гстраница10/10
Дата25.07.2016
Размер1.7 Mb.
ТипДоклад
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
- рег. № 04-05-356 от 13.10.2009 г.,

175 ОД №136 - писмо рег.№ 07-00-10 от 17.01.2011 г. на ИА „ЖА”; ОД № 42 - писмо на ИА „ЖА” рег.№ 07-00-10 от 08.11.2010 г. (т. 3) - отговори на изпълнителния директор на ИА „ЖА”

176 ОД № 135 - писмо на ИА „ЖА” рег.№ 07-00-10 от 08.11.2011 г.(т. 3) - отговори на изпълния директор на ИА „ЖА”

177 ОД № 141 - Отговори на Въпросник № 3 ; ОД № 109- Справка на одитирания обект за движимото имущество и ОД № 7- Оборотна ведомост към 31.12.09 г.

178ЧАСТ ТРЕТА

 Раздел ІI, т. 1.1.

179 Раздел I, т. 1.4.

180 Раздел II, т. 2.1, булет 3

181 Раздел II, т. 2.1, булет 3

182 Раздел II, т. 2, буква „д”

183 Раздел II, т. 2.2.2., буква „а”

184 Раздел II, т. 2.2.2., буква „а”

185 Раздел II, т. 2.2.2., буква „а”

186 Раздел II, т. 2.2.5.

187 Раздел II, т. 2.2.5.

188ЧАСТ ТРЕТА

 Раздел ІІ, т. 2.3.1.

189 Раздел ІІ, т. 2.3.4 , буква „б”

190 Раздел ІІ, т. 2.3.5., буква „а”

191 Раздел ІІ, т. 2.3.6.

192 Раздел ІІ, т. 2.2.6., буква „в”

193 Раздел ІІІ, т. 3.1.

194 Раздел ІІІ, т. 3.2.

195 Раздел ІІІ, т. 3.3.

196 Раздел ІІІ, т. 3.6.

197ЧАСТ ТРЕТА

 Раздел ІІІ, т. 3.5. и 3.6.

198 Раздел ІІІ, т. 3.7.

199 Раздел ІІ, т. 2.3.5., буква „д”

200 Раздел ІІІ, т. 2.3.5., буква „б”

201 Раздел IV, т. 2.5.

202 Раздел IV, т. 2.4.

203 Раздел V, т. 4

204 Раздел V, т. 4

205 Раздел VI, т. 1.

206 ОД № 47 - справка за начислени и изплатени средства по граждански договори – рег. №10-20-68 от 22.12.2010 г.

207 ОД № 47 - справка за начислени и изплатени средства по граждански договори – рег.№10-20-68 от 22.12.2010 г.

208 ОД № 47 - справка за начислени и изплатени средства по граждански договори – рег.№10-20-68 от 22.12.2010 г.

209 ОД № 48 - гр. договор № 1 от 05.01.2009 г., молба от Красимира Александрова и заповед № 3 от 01.02.2009 г. за прекратяване на договора; ОД №.47 - справка за начислени и изплатени средства по граждански договори – рег. №10-20-68 от 22.12.2010 г.; ОД №.51 - Констативен протокол № 3 от 07.12.2010 г. ОД № 49 - платежен фиш от м.май 2009 г. с приложение – обработка на масови плащания – 27.05.2009 г.

210 ОД № 50 - писмо рег.№ 07-00-10 от 08.12.2010 г. на гл.експерт ЧР

211 ОД № 49а - обяснение на К. Григорова от 02.03.2011 г. относно изплатени 141.66 лв на К. Александрова

212 ОД № 47 - справка за начислени и изплатени средства по граждански договори

213 ОД № 52 - гр.договор № 2 от 05.01.09 г.; ОД № 47 - справка за начислените и изплатени средства по граждански договори рег. №10-20-68 от 22.12.2010 г.; ОД № 51- конст.протокол № 3 от 07.12.2009 г.; ОД № 52 А – платежен фиш от м.май 2009 г. – 132.30 лв. с приложение- обработка на масови плащания от м.май 2009 г.

214 ОД № 53 - гр.договор № 10 от 06.07.2009 г.; ОД № 54 - анекс от 30.10.09 г.; ОД №.47 - справка за начислените и изплатени средства по граждански договори рег. №10-20-68 от 22.12.2010 г.; ОД № 51- конст.протокол № 3 от 07.12.2009 г.

215 ОД№.47 - справка за начислените и изплатени средства по граждански договори рег. №10-20-68 от 22.12.2010 г.; ОД № 56 - граждански договор № 3 от 05.01.09 г.; ОД № 55-.доклад на гл.секртар; ОД № 51 - констативен протокол №3 от 07.12.2010 г.

216 ОД № 47 - справка за начислените и изплатени средства по граждански договори рег. №10-20-68 от 22.12.2010г.; ОД № 51 - констативен протокол № 3
от 7.12.2009 г.; ОД № 57 - договор № 8 и доклад на гл.секретар; ОД № 58 - Анекс към договор № 8 от 06.04.2009 г.

217ОД № 59 - приемо предавателен протокол от 14.08.2009 г.; ОД № 47 - справка за начислените и изплатени средства по граждански договори рег. №10-20-68 от 22.12.2010 г.

218 ОД№ 47 - справка за начислените и изплатени средства по граждански договори рег. №10-20-68 от 22.12.10г.; ОД № 60 - приемо предавателен протокол от 05.10.2009 г.; ОД № 61 - анекс от 01.10.2008 г. с приложена молба за прекратяване на договора.

219ОД № 47 - справка за начислените и изплатени средства по граждански договори рег. №10-20-68 от 22.12.10г.; ОД № 62 - договор от 12.01.2009 г.; ОД № 63 - приемо -предавателен протокол от 30.01.2009 г.

220 ОД № 47 - справка за начислените и изплатени средства по граждански договори рег.№10-20-68 от 22.12.10г.; ОД № 51 - констативен протокол № 3 от 07.12.09 г.

221 ОД№ 47 - справка за начислените и изплатени средства по граждански договори рег.№10-20-68 от 22.12.10г.; ОД№ 64 - приемо предавателен прогокол от 30.09.2009 г.

222 ОД № 47 - справка за начислените и изплатени средства по граждански договори рег. №10-20-68 от 22.12.2010г.; ОД№ 65 - договор от 01.07.09 г.; ОД № 66 - приемо-предавателен протокол от 29.07.2009г., ОД №. 67 - приемо-предавателен протокол от 28.08.2009 г.; ОД № 68- приемо-предавателни протокол от 01.10.09 г.,; ОД № 69 - РКО № 430 от 07.10.2009 г.; ОД №.70 - 5 бр. длъжностно характеристики- за длъжностите началник на отдел „Мониторинг”, главен и младши експерт в същият отдел, началник-отдел „Лицензии” и главен експерт в отдела

223 ОД № 47- справка за начислените и изплатени средства по граждански договори рег. №10-20-68 от 22.12.10г.; ОД № 51 - конст.протокол № 3 от 07.12.09 г.

224 ОД № 47 - справка за начислените и изплатени средства по граждански договори рег. №10-20-68 от 22.12.2010г.; ОД № 51 - конст.протокол № 3 от 07.12.09 г.

225 ОД № 47 - справка за начислените и изплатени средства по граждански договори рег. №10-20-68 от 22.12.2010г.;

226 ОД № 71 - писмо на изпълнителния директор № 07-00-10 от 15.12.2010 г.


Каталог: files -> bg
bg -> Закон за политическите партии в сила от 01. 04. 2005 г
bg -> Интервю партии още плащат наем от 10 ст на квадратен метър
bg -> Закон за публичните финанси Глава първа общи положения чл. (1) Този закон урежда бюджетната рамка, общото устройство и структурата на публичните финанси и включва: обхвата на публичните финанси
bg -> Закон за експортното застраховане (Обн., Дв, бр. 61 от 29. 05. 1998 г.; изм и доп., бр. 112 от 2001 г., бр. 92 от 15. 10. 2004 г.) Глава първа общи разпоредби
bg -> Доклад за резултатите от извършения одит на изпълнението на ефективността и ефикасността на дейността на Агенцията за държавен вътрешен финансов контрол като институция за осъщeствяване на вътрешен одит на публичните средства
bg -> Съдържание представяне на интосай 4
bg -> Указания за финансов одит
bg -> Закон за Националния дарителски фонд "13 века България"
bg -> Доклад за резултатите от извършения одит на дейността на Националния дарителски фонд "13 века България" за периода от 01. 05. 2005 г до 31. 12. 2006 г


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница