Доклад-анализ за дейността на регионален инспекторат по образованието сливен за учебната 2010/2011 годинастраница3/9
Дата24.07.2016
Размер2.1 Mb.
ТипДоклад
1   2   3   4   5   6   7   8   9

В началото на учебната 2010/2011 година всички директори на детски градини, училища и обслужващи звена в област Сливен са представили за съгласуване в РИО – Сливен Правилници за осигуряване на безопасни условия на възпитание, обучение и труд, съгласно изискванията на чл. 5 от Инструкцията на МОН от 05.07.1996 г за изискванията за безопасни условия на възпитание, обучение и труд в системата на народната просвета. Изготвени и утвърдени от директорите са Програми за провеждане на начален и на периодичен инструктаж, съгласно изискванията на Наредба № 3 на МТСП и МЗ, в сила до 01.01.2010 г.

Налице са училищни планове за действие при усложнена зимна обстановка, приети на заседания на педагогическте съвети. Издадени са заповеди за забрана на влизане на МПС в дворовете на детските градини, училищата и обслужващите звена, определен е пропускателен режим и отговорности на служебните лица при допускане на транспортни средства, осигуряващи условия за осъществяване на редица дейности, както и дейности на трети лица, с които институциите са в договорни отношения.

Актуализирани са Правилниците за действие при бедствие, аварии и катастрофи, съгласно изискванията на чл. 6 на Наредба № І -209 от 22 ноември 2004 г. на МВР и МРРБ за правилата и нормите за пожарна и аварийна безопасност на обектите в експлоатация.

Предприети са необходимите действия за проверка изправността на елинсталациите, отоплителните и вентилационни системи, противопожарните уреди и инсталации, обезопасеността на всички уреди и съоръжения за игра и спорт. В повечето училища съществуват и се поддържат в добро състояние резервни входове и изходи.


В училищата на област Сливен в общия случай са създадени условия за функционирането на невъоръжена охрана. Броят им е 38. Там където няма специална охрана училищата се обезпечават с дежурни учители и дежурни от помощния персонал. В 37 училища е въведена система за видеонаблюдение .

Малко директори са докладвали, че съответните кабинети и работилници са придружени с разрешение от компетентни органи.

При посещение на учебни занятия по информатика и информационни технологии и при общ оглед на кабинетите прави впечатление, че почти всички видимо отговарят на изискванията по Наредба № 9/07.06.1994 г. на МЗ за здравословно-хигиенните изисквания при използването на персоналните компютри в обучението и извънучебните дейности на учениците. Това обаче не беше удостоверено със съответния документ от РИОКОЗ, че кабинетите отговарят на изискванията. В част от тях има разположени кабели по пода, някои от които са включени постоянно към ел. мрежа. Това е предпоставка за токови удари с нежелани последици. При такива констатации бяха направени устни забележки.

Едно от изискванията ни за следващата учебна година ще е учебните занятия да започнат при наличие на заверени документи за изправност на всички съоръжения за работа и обучение в работилници и кабинети.
  • Училищна мрежа
    1. Направете анализ на съществуващата училищна мрежа по демографски, икономически и социални показатели. /Сведение за видове и брой училища – /Таблица № 11/

Областта е повлияна от тенденцията на намаляване на общата численост на населението, обхванала цялата страна през последните години. Тези изменения са резултат от неблагоприятното развитие на процесите, свързани с демографското възпроизводство: ниска раждаемост и висока смъртност, отрицателен естествен прираст, застаряване на населението. Възрастовата структура на населението в Сливенска област е от регресивен тип: нарастват броят и делът на възрастното население и намаляват тези на младите генерации. Характерна черта на урбанизацията в България е увеличаването на концентрацията на населението в големите градове. Такава е и картината в Сливенска област. Повече от половината от населението на областта е концентрирано в шестте града на областта - Сливен, Нова Загора, Котел, Твърдица, Кермен и Шивачево. Гъстотата на селищната мрежа е най-висока в община Нова Загора, което е свързано с географските дадености - липса на планинска територия. Най-ниска е гъстотата на селищната мрежа в община Твърдица, следвана от община Котел, което се дължи на планинския терен.

През учебната 2010/2011 г. в област Сливен училищната мрежа имаше следният вид:

По общини:

Община Сливен: начални училища – 3; основни училища – 20; СОУ – 4; профилирани училища – 4, от които 3 профилирани гимназии и 1 спортно училище /всичко 31 общински училища/; държавни училища – 9, от които професионални гимназии – 6, училище за лишени от свобода – 1, СПИ – 1 и помощно училище – 1; частни професионални колежи – 2; 2 обслужващи звена, от които общинско - Детски комплекс – 1, държавно - РЦПИОВСДУСОП – 1.

Община Нова Загора: начални училища – 3; основни училища – 9; СОУ – 2, помощно училище - 1 /всичко – 15 общински училища/; държавни училища в общината – 2 професионални гимназии.

Община Котел: начални училища – 1; основни училища – 9; СОУ – 1 /всичко 11 общински училища; 1 общинско обслужващо звено - ЦРД – Котел.

Община Твърдица: начални училища – 2; основни училища – 2; СОУ – 2 /всичко – 6 общински училища/.

На територията на област Сливен има и две училища, които се финансират от Министерството на културата: Национална художествена гимназия «Д. Добрович» - Сливен и Национално училище за фолклорни изкуства «Филип Кутев» - Котел.

Общо в областта училищата и обслужващите звена към настоящия момент са 81, от които 78 училища и 3 обслужващи звена: начални училища – 9; основни училища – 40; СОУ – 9; профилирани гимназии – 4; ОДК – 1; ЦРД – 1; РЦПИОВСДУСОП – 1; професионални гимназии – 8; училище за лишени от свобода – 1; СПИ – 1; помощни училища – 2; частни професионални колежи – 2; училища по изкуствата - 2.Брой на детските градини в област Сливен за учебната 2010/ 2011 г.


Община

Целодневни детски градини /ЦДГ/


Обединени

детски заведения /ОДЗ/

Седмични

детски

градини /СДГ/

Сливен


24

2

1

Нова Загора

23

1

-

Котел

7

-

-

Твърдица

6

1

-

Общо в областта

60

4

1

Каталог: rioup -> actuality -> aaactual2011 -> 130911
aaactual2011 -> "европейски тенденции в развитието на професионалното образование и обучение. Стратегия европа 2020"
aaactual2011 -> Семинар до дубровник с географици и историци ще промени датата на тръгване. Пътуващ семинар за географи, историци и философи
aaactual2011 -> Цариградско шосе
aaactual2011 -> На основание изпратени ваши заявки за участие в обучението на директори в с. Оряховица съм изготвила следните таблици. Желая всеки един да потърси името си. Ако е допусната грешка или някой е изпуснат да ми се обади
aaactual2011 -> Конкурс за постер „ човек и космос целта
aaactual2011 -> График за провеждане на родителски срещи относно нво и прием след VII клас в училищата от област сливен


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница