Доклад до v-то Обикновено Народно събрание за внасянето на законопроекта за адвокатите Министър на правосъдието: К. Стоилов, ноември 1888 гДата08.06.2018
Размер47.66 Kb.
#72009
ТипДоклад
Списание „Адвокатски преглед” - брой 1 от 2000 г.
СЪДЪРЖАНИЕ
СТАТИИ

За независимостта на съдиите

Проблеми във връзка с възлагането на неподеляем жилищен имот по новия правопорядък - Христо В. Данов

Предвиждания и застрояване по застроителните планов - Асен Запрянов

Бъдещето на адвокатската професия - Борислав Боянов

Във Висшия адвокатски съвет

До Висшия съдебен съвет
НЯКОГА В “АДВОКАТСКИ ПРЕГЛЕД”

Адвокатство и спекула - д-р Борис Вазов

Статията е публикувана в бр. 5 на списанието от 1 април 1921 г.
ИЗ МИНАЛОТО

Доклад до V-то Обикновено Народно събрание за внасянето на законопроекта за адвокатите - Министър на правосъдието: К. Стоилов, ноември 1888 г.


СЪДЕБНА ПРАКТИКА

Върховен касационен съд

Върховен административен съд

Списание „Адвокатски преглед” - брой 4 от 2000 г.


СЪДЪРЖАНИЕ
СТАТИИ

Българската адвокатура - Александър Караминков

Нови положения в Закона за кооперациите - Георги Стоянов
НЯКОГА В “АДВОКАТСКИ ПРЕГЛЕД”

Съдийство и адвокатура - А. Николов

Статията е публикувана в бр. 6 и 7 от 15 април/1 май 1921 г.
ХРОНИКА

Във Висшия адвокатски съвет

Отчет за изпълнение на бюджета на ВАС за 1999 г.

Органи на адвокатурата в България, избрани на 29 януари 2000 г.

Правна книжнина
СЪДЕБНА ПРАКТИКА

Върховен касационен съд

Върховен административен съд

Списание „Адвокатски преглед” - брой 5 от 2001 г.


СЪДЪРЖАНИЕ
Реклама и адвокатура
СТАТИИ

Фидуциарни сделки - Тодор Стоилов

Нещо за симулацията - Венелин Гачев

Бележки по закона за кадастъра и имотния регистър (ДВ, бр. 34 от 25 април 2000 г.) - Асен Запрянов


МЛАДИ АДВОКАТИ

Менителничните ефекти като изпълнителни основания - Мариян Добрев


ЗЛОБОДНЕВКИ

За допълнението на чл. 157, ал. 2, последно изречение ГПК - Михаил Банев


IN MEMORIAM MAGISTRATI

проф. Иван Апостолов


НЯКОГА В “АДВОКАТСКИ ПРЕГЛЕД”

Адвокатура - д-р Й. Фаденхехт

Статията е публикувана в Брой 10 и 11 от 15 юни и 1 юли 1921 г.
ПРАВНА КНИЖНИНА
ХРОНИКА

Новоизбрани адвокатски съвети


СЪДЕБНА ПРАКТИКА

Върховен касационен съд

Списание „Адвокатски преглед” - брой 6-7 от 2001 г.
СЪДЪРЖАНИЕ
За допълненията на Закона за адвокатурата
СТАТИИ

Съизволителни и търпими действия - доц., д.ю.н. Владимир Петров

Измененията в ЗТСУ и други закони с обнародването на Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР) - Асен Запрянов

Обвързаната компетентност и оперативната самостоятелност през призмата на Закона за обществените поръчки - проф. д-р Кино Лазаров

За административно-наказателната отговорност на ръководителя - Ангел Запрянов

ХРОНИКА


Допълнения на Закона за адвокатурата

За задължителното обществено осигуряване на адвокатите

Във Върховния касационен съд

Във Висшия адвокатски съвет


НЯКОГА В ПРАВНИЯ ПЕЧАТ

Съдията (Из “Мисли и впечатления”) - В. Н. Митаков

Статията е публикувана в сп. “Правна мисъл”, 1937 г., кн. 8
ПРАВНА КНИЖНИНА

Из правните списания

“Европейската конвенция за правата на човека – теория и практика”, П. ван Дайк и Г. Й. Х. ван Хуув - Цветанка Спасова
ПРЕГЛЕД НА СЪДЕБНАТА ПРАКТИКА

Кога правото на строеж преминава в суперфициарна етажна собственост? - д-р Илия Жеков


СЪДЕБНА ПРАКТИКА

Върховен касационен съд

Върховен административен съд

Списание „Адвокатски преглед” - брой 8-9 от 2001 г.


СЪДЪРЖАНИЕ
Отговорността на адвоката - д.ю.н. Владимир Петров

Списание „Адвокатски преглед” - брой 10 от 2001 г.


СЪДЪРЖАНИЕ
Квалификацията на адвокатите
СТАТИИ

Новото понятие за трудова злополука - проф. д-р Красимира Средкова

Процесуални гаранции за принудителното изпълнение - доц. д-р Г. Мутафчиев

Адвокатът - Хари Харалампиев

90 години от рождението на Кръстьо Цончев - Васил Гоцев
ЗЛОБОДНЕВНИ ТЕМИ

За исковата защита на собственика-наемодател срещу наемателя след прекратяването на наемното правоотношение - Михаил Банев

Може ли одържавените жилища при отмяна на отчуждаването да се заплащат по 12-13 лв.? - Антон Чакъров

ПОЛЕМИКА


За възникването на правото на собственост в суперфициарната етажна собственост (По повод статията на д-р Илия Жеков в бр. 6-7/2000 г.) - Димитър Горанов
ПРАВНА КНИЖНИНА – РЕЦЕНЗИИ

“Коментар на наказателния кодекс”, доц. д-р Антон Гиргинов - Васил Т. Василев

“Промените в НПК от 1999 година: теоретически положения, законодателни решения, тенденции”, доц. Екатерина Трендафилова - Хари Харалампиев, Васил Т. Василев

В правните списания

ПРЕГЛЕД НА СЪДЕБНА ПРАКТИКА

Престъпления против кредиторите (чл. 227б НК) - Филко Ризов

Възстановяване правата на собствениците върху земеделските земи в строителните граници на населените места - Емилиян Паскалев
СЪДЕБНА ПРАКТИКА

Наказателна колегия

Списание „Адвокатски преглед” - брой 11 от 2001 г.
СЪДЪРЖАНИЕ
За свободата при упражняване на адвокатската професия

Препоръки на Комитета на министрите към държавите членки на Съвета на Европа относно свободата на адвокатската професия, приета на срещата на 25.X.2000 г.


СТАТИИ

Някои въпроси, които възникват във връзка с приватизацията - д-р Димитър Горанов

Промени в режима на вноските в търговските дружества - Ангел Калайджиев

Някои проблеми по прилагането на закона за обществените поръчки - Андрей Делчев, Марина Димитрова


ХРОНИКА
ПРЕГЛЕД НА СЪДЕБНАТА ПРАКТИКА

Престъпления против кредиторите (чл. 227д и чл. 227е НК) - Филко Ризов


СЪДЕБНА ПРАКТИКА

Гражданска колегия

Списание „Адвокатски преглед” - брой 12 от 2001 г.
СЪДЪРЖАНИЕ
Към нашите читатели

Свободата на упражняване на адвокатската професия – Препоръка R(2000)21, приета от Комитета на министрите на Съвета на Европа на 25 октомври 2000 г. и изложените мотиви


СТАТИИ

За промените в Наказателния кодекс - Босилко Негенцов

Общи бележки и някои въпроси на прехода – от Закона за териториалното и селищно устройство (ЗТСУ) към влизането в сила на Закона за устройството на територията (ЗУТ) - Асен Запрянов

Някои въпроси за лихвите и прихващане на изпълнението - Мариян Добрев

Може ли да влезе в сила административен акт, който е издаден от лице, което по закон не е овластено да го издава - Димитър Горанов
ИЗ ПРАВНАТА КНИЖНИНА

Нова научна литература


СЪДЕБНА ПРАКТИКА

Тълкувателно решение № 1/2000, общо събрание на наказателната колегия

Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница