Доклад на Асоциация на производителите на рибни продукти бг фиш за дейността през 2017Дата14.10.2018
Размер182 Kb.
#87284


Годишен отчетен доклад на Асоциация на производителите на рибни продукти БГ ФИШ за дейността през 2017

С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е

Раздел I. Сектор Рибарство “Риболов, аквакултура, преработка и търговия с риба, нерибни хидробионти, суровини и храни от тях”.

1.1. Състояние на сектора.

1.2. Развитие на сектора и мястото на БГ ФИШ в производствата, риболова, преработката и експорта на суровини и храни.

1.3. „Програма за морското дело и рибарството 2014-2020“и равносметката за БГ ФИШ до сега.Раздел II. Дейност на БГ ФИШ.

2.1. Работа с държавната администрация;

2.2. Работа с фирмите членове на БГ ФИШ;

2.3. Мероприятие;

2.4. Семинари, обучения;

2.5. Експертен съвет;

2.6. Работа с медиите;

2.7. Сътрудничество с неправителствени организации и международно сътрудничество;

2.8. Проекти и програми;

2.9. Издаване на електронен бюлетин FISH NEWS BG;

2.10. Електронна страница на асоциацията BG FISH.COM

Раздел III. Прогнози за развитие на сектора за периода 2014-2020, и участие на БГ ФИШ.

П О К А Н А

ДО

ЧЛЕНОВЕТЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АСОЦИАЦИЯ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ НА РИБНИ ПРОДУКТИБГ ФИШ

Управителният съвет на „Асоциация на производителите на рибни продукти БГ ФИШ на основание чл. 26 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел и чл. 22 от Устава на АПРП БГ ФИШ

Свиква редовно годишно отчетно Общо събрание, което ще се проведе на 20.04.2018 г./петък/ от 15.00 часа в конферентната зала на хотел «Свети Никола“ - гр. Сливен

Адрес: 8800 Сливен, Бул. Софийско шосе 1, Телефон за резервации и контакти: 044/ 676676, 0878 686440 e-mail: svetinikola.sl@gmail.com

Дневен ред:

15.00 Регистрация;

15.10 Откриване на събранието, представяне на гостите и приветствия;

15.20 Избор на водещ на събрание и протоколчик-преброител.

15.30 Кафе пауза;

16.45 Приемане на годишен отчетен доклад за дейността на АПРП БГ ФИШ за 2017 г.;

16.15 Приемане на финансовия доклад за дейността на АПРП БГ ФИШ за 2017 г.;

17.30 Други теми и събеседване;

18.00 Закриване на събранието.

18.30 Вечеря.

Изпълнителен Директор и представляващ АПРП БГ ФИШ

гр.София /д-р Й.Господинов/

Поканени гости на събранието са:

Г-н Румен Порожанов-Министър на МЗХГ

Д-р Тачо Пашов-НАР Стара Загора;

Д-р Дамян Илиев-ИД на БАБХ;

Доц. Галин Николов-ИД на ИАРА;

Г-н Юлиян Марков- Директор „ПМДР“

Раздел I. Сектор Рибарство “Риболов, аквакултура, преработка и търговия с риба, нерибни хидробионти, суровини и храни от тях”.

Да поздравим нашите нови членове на асоциацията. Това са:

„Алименти“ ООД от гр. Пловдив, асоцииран член на асоциацията.

Нашите членове са:

1. „Атлантик“ АД

2. „Вастон 2“ ООД

3. „Делта Индъстри“ АД

4. „Диавена“ ООД

5. СД „Динг Павлови и сие“

6. „Дълбока“ ООД

7. „Електа“ ЕООД

8. „Стейтком 13“ ЕТ

9. „Фишком“ ООД

10. „Черноморски риболов“ АД

11. „Нова търговска компания“ АД

12. „Данел 97“ ЕООД

13. „Бляк сий шелс“ ЕООД

14. „ПАЛ БГ“ ЕООД

15. „Морски дар“ ЕООД

16. „Датра“ ЕООД

17. „Бългериън уаййт шелс“ ООД

18. „Морски риболов Несебър“ ЕООД

19. „Фишери 2009“ ООД

Риболовни кораби: Риболовни кораби/членове на БГ ФИШ, собственост на членове на БГ ФИШ и/или риболовстващи по договор за членове на асоциацията/. Първите 25 получиха квота калкан от дела на БГ ФИШ и цифрите са отразени в списъкът по-долу.

1. BGR001028190 ВН 8190 Свети Николай - -под наем на „НИКО 1968“ ЕООД-502 кг.

2. BGR001010393 ВН 393 ТАЙС –“Електа” ЕООД-627 кг.

3. BGR002020176 ВН 8406 ВИКИНГ – “Електа” ЕООД - 575 кг.

4. BGR002030258 БС 258 РК 40 - „Несебър фиш“ ЕООД - 603 кг.

5. BGR002020155 ВН 7643 КОРСАР II под наем “Лъки експорт96” ЕООД 575 кг.

6. BGR002130663 НС 663 НС663- „Несебър фиш“ ЕООД - 290 кг.

7. BGR001028535 ВН 8535 АКУЛА 1 -“Електа” ЕООД -502 кг.

8. BGR002130769 НС 769 БАХАРИ -“БАХАРИ“ ЕООД - 290 кг.

9. BGR002130602 НС 602 НС602- под наем на „Инти 91“ ЕООД – 290 кг.

10. BGR002130401 ВН 8042 ЕЛЕКТА -“Електа “ЕООД -502 кг.

11. BGR001028080 ВН 8080 ХЕРМЕС-4- „ХЕРМЕС 2010“ ЕООД -502 кг.

12. BGR00207829890 ВН 8311 РК „Либра“ -“Електа” ЕООД - 478 кг.

13. BGR001027599 ВН 7599 РК 4- “Алекс шипс”ЕООД - 502 кг.

14. BGR001225642 КВ 5642 ПЪЛДИН-под наем на-“Лъки експорт 96” ЕООД-502 кг.

15. BGR001024926 ВН 4926 ХЕРМЕС-3-„ ХЕРМЕС 2010“ ЕООД -502 кг.

16. BGR001226231 КВ 6231 ИВАНА-“Караянев 2011“ЕООД-502 кг.

17. BGR001023480 ВН 3480 ПЕРЛА-“Амбра стил” ЕООД-537 кг.

18. BGR001028186 ВН 8186 РК 5 –“Алекс шипс” ЕООД- 502 кг.

19. BGR001010390- ВН 390 -Делта- “Делта 2000“ ООД -627 кг.

20. BGR001010440-ВН 440 ВН-Ирина – „ДЕЛТА 2009“ ООД-627 кг.

21. BGR002020181 -БС 2330 -Вълнобор „Джи ент джи Корсар“ ООД – 438 кг.

22. BGR002010222 БС 222 –РК 29 –“Морски риболов Несебър“ООД - 627 кг.

23. BGR001226262 КВ 6262 – РК Хищник –под наем “Хищник 1" ООД -502 кг.

24. BGR001028405 КВ 6296 – РК Пираня –„под наем на Хищник 1“ООД – 502 кг.

25. BGR2010280 БС 280 Кирил 45-„Кирил и сие“ ЕООД Несебър – 438 кг.

26. РК НС 391, 27. BGR – КВ 6296 – РК, 28. ,29. НС 391, 30. РК 40, 31. Рк 26, 32. РК 28, 33. РК Медуза 3, 34. РК Херсон, 35. РК Чавдар, 36. РК 27-БС 290, 37. РК 37-БС 255, 38. Сз 380, 39.Бс 1495, 40.Бс 1799, 41. Нс 120, 42. Бс 1365, 43. Бс 1514, 44. Сз 164, 45.Бс 1431, 46. Бс 2049, 47. Бс 1496, 48. Сз 448, 49. Бс 1707, 50.Бс 1706, 51. Бс 2129, 52. Пм 142, 53. Сз 056, 54. Пм 428, 55. Цр 502, 56. Сз 406, 57. Нс 726, 58. Бс 1384, 59. Пм 291, 60. Нс 593, 61. Бл 2951, 62. Пм 121, 63. Нс 1122, 64. Нс 592, 65. Нс 547, 66. Пм 130, 67. Пм 1578, 68. Пм 293, 69. Бс 129, 70. Пм 164, 71. Пм 013, 72. Нс 611, 73. КВ 6220, 74. КВ 6221, 75. КВ 62-47, 76. КВ 62-46

Доп. информация:

Пристанища, на които домуват са: Каварна, Балчик, Варна, Несебър, Созопол и по малките лодкостоянки в Шабла, Българево, Крапец, Дълбока, Ахтопол, Царево, Черноморец и др. Квота калкан за 2018 в кг. е присъдено на първите 25 кораба в списъкът.

Това състояние на риболовният флот на асоциацията е 1/3 от целият риболовен флот за Република България изразено в БРТ/риболовно усилие и приблизително 2/3 от риболова в морето. Изчисленията за точните данни ще бъде публикувано на страницата на асоциацията веднага щом бъдат предоставени и обработени данните от статистическите формуляри на членовете на риболовният флот на БГ ФИШ.

Състояние на сектора-статистически данни.

Република България разполага с регистриран риболовен флот в към март месец 2015 г. в размер на 6419,66 БРТ/ GT/. Данните за 2016 и 2017 са в таблицата под текста. Информацията е предоставена от ИАРА/Писмо Изх. №4600-6382/1/-03.04.2018./Сегмент по дължина

Брой кораби

Бруто тонаж

GT


Мощност

KW


Средна възраст
31.12.2016

31.12.2017

2016

2017

2016

2017

Към 2016

До 6 метра

655


660


488

495

6020

6131

16

От 6 до 12 метра

1160

1128

2466

2408

32107

31057

21

От 12 до 18 метра

67

64

1291

1241

10377

9900

15

От 18 до 24 метра

17

17

738

744

3289

4149

38

Над 24 метра

11

11

1193

1193

3289

3289

29

общо

1910

1880

6176

6081

55632

54525

?

Улов на риба и други водни организми по данни на Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултура (ИАРА), през последните седем години. /Данните за 2016 и 2017 г. са предоставени с Писмо Изх. №4600-6382/1/-03.04.2018./

Основни видове


код

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017


Цаца

SPR

4 029,9

3 957,9

2 836,2

3 750,4

2790,3

3297

2289.9

3184.6


Сафрид

HMM

165,2

394,8

380,6

258,7

113,11

87,17

166.51

153

Хамсия

ANE

57,4

18,1

8,8

9,8

369,67

12,47

53.406

3.7

Паламуд

BON

16,3

8,3

96,1

5,9

5,51

7,73

68.105

13.05

Лефер

BLU

63,5

29,4

550,8

48,4

304,74

138,1

710.21

71.07

Морски кефал

MUF

18,7

14,7

24,7

9,03

16,32

10,19

8.512

3.09

Барбуня

MUT

72,4

176,2

131,5

256,6

313,77

632,4

874.38

373.8

Черноморска акула

DGS

77,2

81,1

28,7

30,9

34,01

133,04

83.332

50,34

Калкан

TUR

46,243

38,06

36,36

39,58

39,45

43,01

42.393

41.842

Рапан

Rpn

4 830,7

3118,9

3793,4

4819,1

4732,4

4100,6

3418.3

3616.949

Попчета

GPA

44,2

85,2

89,5

74

63,7

47,6

63.756

39.64

Морска лисица

RJC

72,2

93,4

68,4

56,1

70,3

43,2

35.661

48.8

Атерина

SIL

26,9

16,5

28,2

9,7

57,6

9,2

50.516

9.71

Бяла мида124.6


585.8

819.3

Уловите през 2015 г. от Черно море възлизат на 8743,5 тона, през 2016-8537.2 тона, през 2017-8467.7 тона. Видовете уловени през 2016 и през 2017г. са 31 вида, като само горецитираните имат стопанско значение. Останалите са в минимални количества. Прави впечатление рязкото намалено количество -10 пъти на уловите на лефер и близо 3 пъти на барбун. Интересна е статистиката с улов на дива черна черноморска вида над 11 тона и трайното увеличение на уловите на бяла пясъчна мида.

Статистиката за уловът на сладководни риби показва, че през 2016 уловът в р. Дунав е 52 тона, а през 2017-53.5 тона.

България има регистрирани 3 държавни рибарски пристанища – “Созопол”, “Варна-Аспарухово” и “Балчик”. За съжаление пристанището във Варна вече е собственост на Община Варна след решение на МП през 2016 г и все още очакваното ново строителство се бави.

България разполага с множество малки лодкостоянки и места за стоварване на риба, които са основният пристан и на риболовни кораби от сивият сектор и на такива , които са редовни представители на дребнмощабният риболов. На 12.04.2018 г. Стартира приемът по мярка BG14MFOP001-1.007 „Добавена стойност, качество на продуктите и използване на нежелания улов“. С прилагането на мярка 1.7 „Добавена стойност, качество на продуктите и използване на нежелания улов“ се цели подобряване на конкурентоспособността и жизнеспособността на предприятията в сектора на рибарството, включително на дребномащабния крайбрежен флот, и подобряване на безопасността и условията на труд. С помощта на мярката се насърчават инвестиции, които добавят стойност към продуктите от риболов, по-специално като позволяват на рибарите да извършват преработване, предлагане на пазара и пряка продажба на собствения си улов и иновативни инвестиции на борда на корабите, които водят до повишаване на качеството на продуктите от риболов.  • Произведените количества миди от аквакултура са:

  • 2011 г. - 746.6 тона

  • 2012 г. - 877.7 тона

  • 2013 г. – 1 826.9 тона

  • 2014 г. – 2 520.2 тона

  • 2015 г. – 3 376.2 тона

  • 2016 г. - 2 926.7 тона

  • 2017 г. – 3396.2 тона

Производство на риба и други водни организми.

По данни на БАБХ, общият брой на активните рибовъдни стопанства към края на 2010 г. е 277 броя, в края на 2011 г. е 322,. Към 07.06.2012 г. броят на регистрираните рибовъдни стопанства възлиза на 607, от които активни са 353.

Към края на 2015 г. броя на активните рибовъдни стопанства са 623. Двучерупчести мекотели са 22 броя. Към днешна дата активните ферми за риба и миди могат да бъдат видяни в регистрите на БАБХ.

Количеството риба и двучерупчести за консумация от Аквакултурата в Р България от Черно море и от сладководните басейни възлиза общо на 11 216 т.за 2014 г. /ИАРА/. За 2015 г. аквакултурата от риба е13 560,6 тона. За 2016 г. – 12533.1 тона.Количество използвани хайверени зърна и произведени риба и миди в консумативен размер през 2016.Научно и местно наименование

Хайверени зърна /брой/

Риба за консумация/тона/
1.

TRSРечна/балканска/ пъстърва

40000

16.6
2.

TRRДъгова пъстърва

3 920 200

3 092.3
3.

FPIщука

2000

23.2
4.

FTEлин

50 000

2.5
5.

FCPшаран

8 257 500

2 589.5
6.

SVCБял толстолоб

200 000

138.1
7.

BICПъстър толстолоб

1 609 392

1 514.4
8.

FSCGБял амур

313 000

251.7
9.

BKCЧерен амур

500 000

3.6
10.

SOMсом

414 800

196.2
11.

FPPБяла риба

10 000

74.7
12.

HUHморуна

25 000

5.9
13.

APGРуска есетра

110 000

146.01
14.

MSMЧерна морска мида
3 396.2
15.

Езерна сьомга

170 000

3.9
16.

PAMВеслонос

20 000

47.6
17.

CLZАфрикански сом
540.7
18.

APBСибирска есетра
47.8
19.

CRDЕзерен рак
48.5
20.

STUДруги хибриди от сем.есетрови
98.6
Потребление на риба и рибни продукти средно на лице от домакинство:

година

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017


Риба и рибни продукти

4,6 кг

4,8 кг

5,3 кг

5,4 кг

5,4 кг

6,5 кг

6,6 кг

6,7 кг

Не сме получили данни

По данни на Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултура (ИАРА), преработените продукти през 2016 предоставени ни с Писмо Изх. №4600-6382/1/-03.04.2018./възлизат на 26 293 тона, където не са включени продадените продукти.

Развитие на сектора по отношение еврофондовете „Програма за морско дело и рибарство 2014-2020“, финансирана от Европейския фонд за рибарство.

Забавя се прилагането на програмата, което е в следствие от забавяне на старта на програмата и някои особености при преместването на администрацията от ИАРА в МЗХГ. Все още няма финализирани и заплатени суми за инвестиционни проекти на бенефициенти от сектора. Към днешна дата се наблюдава активизиране на администрацията от страна на Управляващият орган и очакванията на УС на АПРП БГ ФИШ са да се усвоят голяма част от останалите средства.

Раздел II. Дейности на БГ ФИШ довели до развитие на сектора и облагодетелствали фирмите членове на асоциацията.

2.1. Работа с държавната администрация и постигнати резултати за фирмите.

-На 03.01.2017.АСОЦИАЦИЯ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ НА РИБНИ ПРОДУКТИ – БГ ФИШ изпрати до ИАРА - Възражение относно проект на заповед за разпределение на квотата за калкан през 2017 година- http://bgfish.com/novini/view/224

-На 17.01.2017 Асоциация на производителите на рибни продукти БГ ФИШ отправя до Министъра на МЗХ жалба, като категорично се противопоставяме срещу изградената и прилагана години наред схема за разпределение на квотата за калкан, което ощетява едни за сметка на други риболовци. жалбата е срещу " Заповед РД-7/04.01.2017. на Изпълнителният директор на ИАРА за разпределението на квотата на калкан през 2017.";

-На 28.02.2017. АСОЦИАЦИЯ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ НА РИБНИ ПРОДУКТИ – БГ ФИШ поиска Спешно искане за среща с Изпълнителният Директор на БАБХ за диалог по проблемите на мониторинга на водите за добив на двучерупчести, картирането, мониторинга на суровината и класифицирането на зоните за добив на пясъчна мида, добива, окачествяването, лабораторните изследвания, етикетирането, пречистването, експедирането и експорта на пясъчни миди. http://bgfish.com/novini/view/233;

-На 22.03.2017. БГ ФИШ реализира среща с ръководството на БАБХ, ЦНИВМИ и ИАРА по въпросите на мониторинга и лабораторният контрол, етекетирането, опаковането и експорта на двучерупчест

- На 03.04.2017 г. БГ ФИШ в защита на бенефициентите, чийто проекти са отхвърлени по Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 изпрати писмо до служебният Министър на МЗХГ http://bgfish.com/novini/view/234 ;

-На 03.07.2017. БГ ФИШ се противопостави и изпрати до всички институции и медиите писмо относно публикувания проект за заповед на Министъра на МЗХГ за временна забрана улова на бяла пясъчна мида от видовете Donax Trunculus и Chamelia Gallina

http://bgfish.com/novini/view/239 ;

-Жалба от БГ ФИШ до прокуратурата. Жалбата е насочена срещу физическо лице и цели доказване автентичността на изследванията и стойностите на резултатите, които бяха използвани в медийното пространство за внушаване на опасностите от консумация на вносна риба. http://bgfish.com/novini/view/324 ;

-На 09.10.207. БГ ФИШ изпрати писмо До Министър Порожанов-относно амбициите в рибарски порт Созопол да се смени принадлежността му. http://bgfish.com/drugi-dokumenti/view/325 ;

2.2. Работа с фирмите членове на БГ ФИШ

-На 22.01.2017 г. БГ ФИШ даде квота калкан само на 25 кораба от своите 80 кораба флот членове на асоциацията;

- Управителният съвет на „Асоциация на производителите на рибни продукти БГ ФИШ на основание чл. 26 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел и чл. 22 от Устава свиква и проведе редовно годишно отчетно Общо събрание, което се проведе на 12.05.2017 г. в конферентната зала на хотел «Свети Никола“ - гр. Сливен http://bgfish.com/novini/view/236 ;

-На 10.11.2017 Управителният съвет на „Асоциация на производителите на рибни продукти БГ ФИШ на основание чл. 26 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел и чл. 22 от Устава на АПРП БГ ФИШ свиква и проведе извънредно Общо събрание, което се проведе от 14.30 часа в ресторанта на хотел „Парк хотел Пловдив - гр. Пловдив, Бул. Санкт Петербург, №38 http://bgfish.com/novini/view/338 ;

-През 2017 г. УС на АПРП БГ ФИШ заседава регулярно по актуални теми, като решенията и гласуванията се взеха неприсъствено, по интернет.

2.3. По-важни мероприятия, в които асоциацията участва и/или проведе.

-На 18.01.2017г. Ръководството на БГ ФИШ/ИД/ се срещнахме с Петър Пасков, младият бизнесмен от гр. Видин, който е собственик и управител на първата в страната оранжерия Аквапоника „Пиеро“ http://bgfish.com/novini/view/226 ;

-На 19.04.2017-БГ ФИШ взе участие в среща на представителите на науката от ИРА Пловдив, ИРР Варна, МЗХ, ИАРА с представителите и заинтересованите от сектор рибарство http://bgfish.com/novini/view/235 .;

-На 20.07.2017. Участие в ТВ Блумбърг;

-На 7 юни 2017г. АПРП БГ ФИШ взе участие в Европейския Комитет на Регионите в Брюксел, Белгия, където се проведе конференция за устойчивото развитие на рибарството в Черноморския регион. Асоциацията бе представена от г-н Кирил Жеглев. http://bgfish.com/novini/view/237 ;

-На 27.07.2017. участие в мирен протест в гр. Каварна против зоните по НАТУРА 2000;

-На 08.08.2018 г. участие в среща с Премиера Бойко Борисов в гранитна зала на Парламента и поставихме въпроса за прекалено големите зони по НАТУРА 2000 и рестрикциите, които се задават за риболова;

-Активно участие в работата на КСЧМ и среща с Г-н Мачадо -в централата на ГД МОРЕ и г-н Абдула Сруур в централата на GFCM в Рим.

-На 09.08.2017. Участие в ТВ НОВА по проблемите на НАТУРА 2000;

-На 14.08.2017. АПРП БГ ФИШ организира и проведе протест пред ИАРА срещу ръководството на Министерството на земеделието, храните и горите, Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури, в следствие на изготвената от тях проект на заповед за дългосрочна 60 дневна /и повече/ забрана за улова на бяла мида, която ще бъде удължена до края на годината, без да са взети в предвид предложенията и коментарите от асоциацията, както и без са оценени социалните и икономическите последици за хората от секторът и техните семейства. Протестите ни са продиктуване и поради не разбиране и не реализиране на промени на текстовете на ЗРА, които да регламентират и разрешат за използване риболовни уреди за улов на дънни обитатели. Протестираме срещу действията на МЗХГ, която прехвърля отговорностите по съставяне и съгласуване на заповедите на ниво ИАРА, чийто функции са само изпълнителски. Ден след като в МС се реши всички забрани по НАТУРА 2000 да се въвеждат след обсъждане със заинтересовани страни, то от МЗХГ съобщиха, че издават заповед за дългосрочна забрана за улов на „бяла мида“ http://bgfish.com/novini/view/241 ;

-На 30.08.2017 г. участие в БНР Варна по проблемите на сектора;

-На 25.09.2017. участие в БТВ с водещ Биляна Гавазова по проблема-„Отровна ли е рибата“?;

-На 22.10.20176. участие в кръгла маса „Полезната риба“ организиран в София от WWF.]

-На 03.11.23017. участие в работна група по Закона за водите в София.

-Асоциация на производителите на рибни продукти БГ ФИШ получи покана и взе участие в 10-тата юбилейна научна конференция на EFSA"10 години наука за храните в услуга на потребителите". Д-р Господинов се представи с презентация на тема "Безопасност на храните при производството и предлагането на пазара на миди" http://bgfish.com/novini/view/329 ;

Раздел III. Успехи на секторът и асоциацията на национално и международно ниво. Прогнози за развитие на сектора за периода 2014-2020.

-Първо място, трето място и още 10 фирми от БГ ФИШ са в ТОП 25 на класацията Регал 500+ http://bgfish.com/novini/view/230

-От 18 до 20.10.2017 г. в Черна гора се проведе 41-та сесия на Генералната комисия по рибарство за Средиземно море (ГКРСМ). Най –важната новина за България и Румъния, е че квотата за калкан се повишава общо в размер на 114 тона, което е с 32% повече спрямо 2017. Всяка от държавите ще се възползва да лови по 57 тона. До сега всяка отстраните членки имаше квота от 43,2 тона. Важна за България е и Препоръката за многогодишен план за управление на риболова на калкан в Черно море, с която ще се определят мерки за опазване на вида в Черно море и количествени ограничения за улова му от страните от Черноморският басейн. Всяка от държавите не членки на ЕО (Турция, Русия, Украйна и Грузия) също ще имат определени количества, които могат да ловят.

Това е сериозен успех за България и Румъния постигнат след съвместните действия от страна на Консултативният съвет за Черно море, администрациите на България и Румъния, подкрепени с установените положителни резултати от научните изследвания на запасите на калкан пред нашите брегове.

Консултативният съвет за Черно море, бизнесът в лицето на Асоциация БГ ФИШ и администрацията са за продължаване насърчаването на мерките за мониторинг, контрол в рибарството, включително мерки за борба с незаконния, недеклариран и нерегулиран риболов. Недостатъчно използваните възможности за развитието на устойчиви аквакултури в Средиземно и Черно море са в основата на възможностите за популяризиране и развитието и в бъдеще.

БГ ФИШ чрез своя изпълнителен директор и чрез членове на УС БГ ФИШ и други редови свои членове е постоянен обект на медийни интервюта и изяви, които отразяват позиции, мнения и становища по проблемни теми и казуси или участват в реклама и директно издигат имиджа на асоциацията и на секторът. Повечето от националните и специализираните телевизии и печатни издания поне по няколко пъти на месеца отразяват асоциацията или отделни нейни членове.

Становището на УС на АПРП БГ ФИШ относно рестарта на „Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020“ е , че въпреки загубените средства и ползи трябва да се обединим и възможно най-рационално да се възползваме от средствата на ЕФР.

Асоциация БГ ФИШ изработи и администрира изцяло нов сайт на асоциацията http://bgfish.com/Асоциация БГ ФИШ изработи и администрира в социалните мрежи фейсбук страница на този адрес https://www.facebook.com/BG-FISH-1462237563867553/

Асоциация БГ ФИШ издава и електронен бюлетин, чийто абонамент можете да направите на страницата на асоциацията абсолютно безплатно.

Утвърдил доклада: Управителен съвет на АПРП БГ ФИШ

Изготвил доклада- Изпълнителния Директор и представляващ АПРП БГ ФИШ д-р Йордан Господинов

Април 2018.


Каталог: html -> upload -> files
html -> 3. Витлянов, Стоян. Военноадминистративни сгради от двореца във Велики Преслав: ІХ-Х век. София: аи „ проф. Марин Дринов”
html -> Библиотека „Борис Дякович” рам пловдив Нови заглавия, Март 2015 г
html -> Тринивово моделиране с
html -> Пилотни училища по дейност 2 Осигуряване на условия и подкрепа за преход от интегрирано към включващо обучение в пилотни общообразователни училища” по проект bg051PO001 07 „Включващо обучение”
html -> Методика за разработка на технология за судкр
html -> Асоциация за европейско партньорство /аеп


Сподели с приятели:
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница