Доклад на делегацията на комисията по международна търговия в Ирландия (Дъблин, 6 декември 2012 г.) РезюмеДата24.06.2017
Размер90.75 Kb.
ТипДоклад


ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ

2009 - 2014


{INTA}Комисия по международна търговия

{11/01/2013}11.01.2013

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Доклад на делегацията на комисията по международна търговия в Ирландия (Дъблин, 6 декември 2012 г.)
Резюме

Важна делегация на комисията по международна търговия посети Дъблин на 6 декември 2012 г. с оглед на предстоящото ирландско председателство. По време на краткия си престой делегацията, водена от председателя на комисията по международна търговия, г-н Vital Moreira, има възможността да се срещне с г-н Sean Sherlock, държавен министър на Ирландия, и с други висши правителствени служители, сред които г-н Gerard Monks, ирландският представител в комитета по търговска политика.

Делегацията, която включваше председателя и петима членове на Парламента (David Martin от S&D, George Cutaş от S&D, Bernd Lange от S&D, Catherine Bearder от ALDE и Paul Murphy от GUE), се срещна и с членове на Oireachtas (ирландския парламент), с които осъществи интересна размяна на мнения по редица актуални въпроси на търговията. Това бе възможност да се изслушат различните съществуващи в ирландския парламент гледни точки по въпросите на търговската политика.

При продължилото над дванадесет часа посещение делегацията се срещна също така и с различни заинтересовани страни, сред които Ирландската конфедерация на бизнеса и работодателите (IBEC), Ирландската асоциация на износителите (IEA) и Ирландския конгрес на професионалните съюзи (ICTU). Делегацията има и възможността да посети европейската централа на „Google“.Подробности за посещението:

Четвъртък, 6 декември 2012 г.
08.30 – 09.15 Встъпителна среща с ирландски държавен министър

Място на провеждане: Министерство на заетостта, предприемачеството и иновациите
Посещението започна с встъпителна среща с г-н Sean Sherlock, държавен министър на научноизследователската дейност и иновациите, в Министерството на заетостта, предприемачеството и иновациите на Ирландия. Министерството е ирландският държавен орган, отговарящ за търговската политика. Г-н Sherlock приветства делегацията и направи кратка обща оценка на намеренията на ирландското председателство. Членовете на делегацията имаха и възможността да зададат редица въпроси във връзка с неразрешени случаи в общата търговска политика. Г-н Richard Bruton, министър на заетостта, предприемачеството и иновациите, не можа да присъства на тази среща поради други ангажименти, но на следващия ден се проведе двустранна среща между него и председателя на комисията по международна търговия.
09.30 – 11.00 Среща с ирландския представител в комитета по търговска политика

Място на провеждане: Министерство на заетостта, предприемачеството и иновациите
Заседанието беше отлично продължение на предишната среща с министъра, тъй като делегацията на комисията по международна търговия има възможността да заседава с г-н Gerard Monks, ирландския представител в комитета по търговска политика на Съвета, който бе придружаван от част от членовете на екипа си. Това беше много задълбочено заседание, на което бяха засегнати всички важни досиета, които понастоящем се подготвят съгласно законодателната процедура на ЕС. Разговорът започна със състоянието на досиетата, които се очаква да бъдат приключени по време на кипърското председателство, а после премина към онези законодателни актове, чието разглеждане се очаква да бъде започнато или приключено по време на ирландското председателство. Г-н Monks направи много информативно и подробно описание на позицията на Съвета по най-важните досиета и на това, което ирландското председателство ще се стреми да постигне по всяко от тях. Членовете на комисията INTA също така много ясно обясниха позицията на Парламента по същите тези въпроси, като не се поколебаха да изтъкнат съществуващите ограничения. Най-важните засегнати досиета бяха инструментът за реципрочност на обществените поръчки, регламентът относно достъпа до пазара, прегледът на инструмента за търговска защита, регламентът относно финансовата отговорност, актовете „омнибус“ и двустранните отношения с Япония, Канада и САЩ. В отговор на въпрос председателят изрази своята готовност да говори неофициално пред Съвета по въпроси на търговията.

11.15 – 13.00 Среща с Ирландската конфедерация на бизнеса и работодателите (IBEC)Място на провеждане: Сградата на IBEC, Confederation House, Lower Baggot Street, Дъблин
Срещата с Ирландската конфедерация на бизнеса и работодателите (IBEC) (която представлява над 70 % от работната сила в частния сектор) беше много добра възможност за размяна на мнения с представители на бизнеса и работодатели от Ирландия. От IBEC представиха пред делегацията много ясни и реални предложения за областите, в които биха желали да видят напредък в търговската политика на ЕС. Те споменаха, че биха желали да видят по-голям напредък в рамките на СТО, по-специално по отношение на достъпа на продукти. Те също така подчертаха ангажимента си да помогнат за превръщането на ирландското председателство в едно прагматично председателство, което да постигне солидни резултати в засилването на търговията, а не да прави свръхамбициозни планове. IBEC ясно обяви подкрепата си за продължаването (и приключването) на преговорите по споразуменията за свободна търговия с Япония, Канада, Индия и Сингапур, както и подкрепата си за започване на преговори за сключване на споразумение за свободна търговия със САЩ. Наред с другото, представителите на IBEC изтъкнаха традиционните връзки на Ирландия с Африка и подчертаха интереса си да видят напредък при споразуменията за икономическо партньорство с региона.

13.15 – 14.30 Работен обяд с членове на ирландския парламент (Oireachtas)Място на провеждане: Dáil, Leinster House
По време на обяда делегацията има възможност да се срещне с членове на парламентарната комисия по заетостта, предприемачеството и иновациите, представлявана от нейния председател, г-н Damien English, член на долната камара на парламента. Това се оказа пряма и открита дискусия, по време на която двете страни имаха възможността да сравнят начина, по който търговската политика се възприема в двата парламента. Ирландските членове на парламента много решително заявиха приоритетното значение, което отдават на активната търговска политика на ЕС и по-специално на търговско-икономическите отношения между ЕС и САЩ.

15.15 – 16.15 Среща с Ирландската асоциация на износителите (IEA)Място на провеждане: Представителство на Европейския парламент, Дъблин
След обяда делегацията проведе среща с Ирландската асоциация на износителите (IEA), представлявана от г-н John Whelan. Г-н Whelan направи много подробна презентация на работата и опасенията на Асоциацията на износителите, като също така спомена, че ирландският износ към някои нововъзникващи икономики, например Китай, се е увеличил въпреки настоящия икономически климат. По отношение на ключовите пазари той спомена САЩ, Африка (която е много важна за Ирландия в исторически план), Азия, където Русия е най-бързо развиващата се от държавите от групата БРИКЮ. По отношение на експортните сектори, основни за Ирландия са тези на храните и напитките, науките за живота и информационните услуги. Последвалата дискусия се фокусира главно върху текущите преговори за сключване на споразумения за свободна търговия, както и върху определени регулаторни въпроси, като например модернизирания митнически кодекс, за който IEA се надява скоро да бъде приет.

16.30 – 17.30 Среща с Ирландския конгрес на професионалните съюзи (ICTU)Място на провеждане: Представителство на Европейския парламент, Дъблин
Последната среща за деня беше с г-н Paul Sweeny и г-н David Joyce от Ирландския конгрес на професионалните съюзи (ICTU). Г-н Sweeny направи много интересен и кратък преглед на ирландската икономика, позицията на страната в международната търговия и общата търговска политика на ЕС като цяло. Наред с другото, той изтъкна, че в Ирландия местните дружества не получават достатъчна подкрепа и че международните компании са отговорни за непропорционалния процент работни места, което прави икономиката свръхзависима от тях с всички рискове, които това поражда. Г-н Joyce подчерта, че за разлика от някои техни партньори ирландските професионални съюзи не са против развиването на търговията с трети страни, но вместо това настоя за по-голям фокус върху въпросите на устойчивото развитие. Г-н Joyce връчи на делегацията „списък с желания“ на ICTU относно различните неуредени търговски досиета, като се спря подробно на всяко от тях, включително разрешаването на спорове между инвеститори и държава, реформата на инструментите за търговска защита, общата система за преференции и Бирма, споразуменията за оценка на съответствието и приемането на промишлени продукти (СОСП) с Израел и Узбекистан. Той също така изрази становището, че Европейският парламент не следва да гласува в полза на споразумението за свободна търговия между ЕС и Колумбия и Перу на пленарното заседание през декември 2012 г.
17.45 – 19.00 Посещение в „Google“

Място на провеждане: Централата на „Google“, Gordon House, Barrow Street, Дъблин
Пътуването на делегацията в Дъблин завърши с кратко посещение на европейската централа на „Google“, където работят над 2 000 служители. По време на пътуването членовете на Парламента имаха възможност да дискутират търговски въпроси с г-жа Sue Duke, ръководител на отдела за публична политика в „Google“ – Ирландия, включително въздействието на евентуално споразумение за свободна търговия между ЕС и САЩ по отношение на международни компании като „Google“, свободата на интернет и свободата на търговията в интернет, ролята на парламентите и правителствата за регулирането на интернет, включително международното предаване на данни и принципа за сферата на неприкосновеност, както и защитата на правата върху интелектуалната собственост.

Заключение

Посещението на комисията INTA на предстоящото председателство за пореден път се оказа незаменимо средство за поставяне на солидна основа от самото начало на отношенията между Парламента и председателството в областта на общата търговска политика. Опитът сочи, че това помага и на двете страни много рано да определят онези въпроси, които ще изискват по-интензивни политически усилия, както и сферите на сближаване. Освен това посещението даде възможност на двете страни да създадат нови отношения и да затвърдят вече съществуващите, гарантирайки по този начин, че Парламентът и председателството няма да губят време и ще могат да се ангажират ефективно още от първия ден на председателството.

Следва да се отбележи, че посещението на делегацията в Дъблин съвпадна с обявяването на бюджета от ирландското правителство, който, както се очакваше, е много строг. Това създаде атмосфера на потиснатост на всички срещи, които проведе делегацията, и още повече подчерта важността на общата търговска политика като средство за извеждане на Европа от настоящата икономическа криза.

Като малка държава, зависеща от износа и търговията, Ирландия показа, че е добре подготвена да оглави Европейския съюз в общата търговска политика. Ирландците обещават непретенциозно, но решително председателство, което има за цел да постигне реални резултати. Освен това традиционните връзки на Ирландия със САЩ и Африка биха могли да се окажат важно предимство за постигането на напредък в ключовите търговски споразумения, свързани с двата региона.

(Състояние към дата: 04/12/2012 г.)
КОМИСИЯ ПО МЕЖДУНАРОДНА ТЪРГОВИЯ

Делегация в Дъблин, ИРЛАНДИЯ

5—7 декември 2012 г.

ПРОГРАМА

Сряда, 5 декември 2012 г.
Пристигане от Брюксел (или други места) в Дъблин
Четвъртък, 6 декември 2012 г.
8.15 Среща във фоайето на хотела, освобождаване, трансфер
8.30-9.15 Среща с държавния министър Sean Sherlock

Място на провеждане: Министерство на заетостта, предприемачеството и иновациите, Kildare Street, Дъблин 2
9.30-11.00 Среща с г-н Philip Kelly – генерален директор по въпросите на ЕС и търговската политика, и г-н Gerard Monks, директор по търговската политика

Място на провеждане: Министерство на заетостта, предприемачеството и иновациите, Kildare Street, Дъблин 2

11.15-13.00 Среща с Ирландската конфедерация на бизнеса и работодателите (IBEC)

– Greg Timmons, Takeda Ireland (фармацевтичен сектор и председател на Търговския съвет на IBEC)

– Declan Ivory, Xilinx (сектор на информационните и комуникационните технологии)

– Anne Randles, Ирландска организация на млекопроизводителите (хранителен сектор)

– Pat Ivory, IBEC

– Heidi Lougheed (IBEC)

– Paula O'Dwyer (IBEC)


(Заседателна зала на IBEC, 84-86 Lower Baggot Street, Дъблин 2)
13.15 - 14.30 Работен обяд с г-н Damien English (председател) и членове на комисията по заетостта, предприемачеството и иновациите към Oireachtas (парламента)

Място на провеждане: Leinster House
15.15-16.15 Среща с Ирландската асоциация на износителите, г-н John Whelan

Място на провеждане: Представителство на Европейския парламент, 43 Molesworth Street, Дъблин 2

16.30 - 17.30 Среща с Ирландския конгрес на професионалните съюзи (ICTU)

Paul Sweeney, главен икономист, и David Joyce,

Място на провеждане: Представителство на Европейския парламент, 43 Molesworth Street, Дъблин 2
17.45 - 19.00 Посещение в централата на „Google“ за обсъждане на търговски и инвестиционни въпроси

Sue Duke (ръководител на отдел „Публична политика“ и други)Място на провеждане: Gordon House, Barrow Street, Дъблин 4, Co. Дъблин, Ирландия


CM\923864BG.doc
PE501.922v02-00

BG Единство в многообразието BG

Каталог: RegData -> commissions -> inta
commissions -> {afet}Комисия по външни работи Комисия по развитие
commissions -> Съобщение за членовете на еп
commissions -> Регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (EО) №223/2009 относно европейската статистика (com
commissions -> Заседание Понеделник, 4 ноември 2013 г., 16. 15-18. 30 ч. Вторник, 5 ноември 2013 г., 00-12. 30 ч и 15. 30-19. 00 ч
commissions -> {peti}Комисия по петиции {18/12/2012}18. 12. 2012
commissions -> Заседание Понеделник, 8 октомври 2012 г., 15. 00-18. 30 ч. Вторник, 9 октомври 2012 г., 00-12. 30 ч и 15. 00-18. 30 ч
commissions -> {peti}Комисия по петиции


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница