Доклад на групата на председателя Жозе Мануел Барозу. Председателят Барозу заявиДата09.04.2018
Размер57 Kb.
#65123
ТипДокладЕвропейска комисия

Съобщение за медиите

Брюксел, 14 октомври 2014 г.По-просто и по-ясно право на ЕС при по-малки разходи — равносметка на постиженията

Днес Комисията прави равносметка на усилията си да направи правото на ЕС по-просто и по-ясно при по-малки разходи. Под заглавие „Интелигентното регулиране в ЕС — градеж върху здрава основа“ политиците, заинтересованите страни и експертите разглеждат постиженията и оставащите предизвикателства в областта на интелигентното регулиране, намаляването на административната тежест и по-доброто прилагане на законодателството на ЕС. По този повод д-р Едмунд Щойбер, председател на независимата група на високо равнище относно административните тежести, консултираща Комисията от 2007 г. насам, ще предаде окончателния доклад на групата на председателя Жозе Мануел Барозу.

Председателят Барозу заяви: От началото на моя пръв мандат направих интелигентното регулиране ключов приоритет на Комисията. Съсредоточаването на действията на ЕС върху онези въпроси, които се решават най-добре на европейско равнище, от една страна, прави правото на ЕС по-просто и по-ясно при по-малки разходи, а от друга, е определящо за доверието в Европейския съюз. При това интелигентното регулиране е от съществено значение за насърчаването на растежа и работните места в Европа, като през последните 10 години не пестихме усилия в тази посока. Вярвам, че можем да се гордеем с постигнатото от нас през този период, което бе равносилно на истинска принципна промяна в начина на работа на Комисията. Нашият успех до голяма степен е зависим от наличието на подобен стремеж у Европейския парламент и държавите членки. Бих искал да благодаря на Едмунд Щойбер и неговата група на високо равнище за техния изключително ценен принос, изразил се в изготвянето на многобройни становища, доклади и препоръки. Следващата комисия може да стъпи на много здрава основа за по-нататъшното осъществяване на програмата за интелигентно регулиране.

Д-р Едмунд Щойбер, председател на групата на високо равнище относно административните тежести, заяви: След седем години работа на доброволна основа равносметката е положителна: постигнахме много повече, отколкото самият аз очаквах. Целта за икономии беше значително надхвърлена с 33 милиарда евро. Най-важният успех е новото мислене: председателят Барозу скъса с господстващото от десетилетия разбиране, че всеки, колкото се може по-подробен, нормативен акт на ЕС е нещо добро за европейската интеграция. Започна нова епоха и задачата на новата комисия ще бъде да я продължи и доразвие. Горещо препоръчвам приемането и реализирането на предложенията на моята група. Само така могат да бъдат изпълнени обещанията на изминалите европейски избори за освободена от бюрокрация Европа близо до гражданите.5-те най-високи постижения на Европейската комисия по отношение на интелигентното регулиране:

  1. Комисията съсредоточи своите действия върху правилните приоритети. В съгласие с девиза на председателя Барозу: „Да бъде по-голяма за големите неща и по-скромна за по-малките“, Комисията представи предложения за решаване на основни политически предизвикателства, които изискваха европейски отговор: законодателство за регулиране и упражняване на надзор върху финансовите пазари, подсиления „Пакт за стабилност и растеж“, новата координация на икономическите политики в рамките на европейския семестър, стратегията за растеж „Европа 2020“, амбициозните предложения в областта на климата и енергетиката, завършването на единния пазар и по-добрите връзки в него, общата европейска система за убежище, модерен и благоприятстващ растежа и работните места бюджет на ЕС за 2014—2020 г., търговски и инвестиционни споразумения, подкрепа за Украйна и др.

  2. При изготвянето на предложенията си Комисията гарантира, че бяха следвани принципите на интелигентното регулиране. За тази цел тя подобри също своите инструменти: систематично се провеждат консултации със заинтересовани страни, оценки на въздействието и други оценки, които допринасят за създаването на политики въз основа на факти и данни. Всички предложения със значително въздействие се придружават от оценка на въздействието, в която се посочват различни варианти на политиката и се оценяват потенциалните им икономически, социални и екологични последици. От 2007 г. насам бяха изготвени над 680 оценки на въздействието. Публикува се също резюме от две страници на оценките на въздействието с цел да се направят резултатите още по-достъпни. Чрез Комитета по оценка на въздействието към Комисията се гарантират независими оценка на качеството и контрол, като през последните две години Комитетът е върнал на службите за подобрение над 40 % от всички проекти на оценки на въздействието. Комисията удължи консултацията със заинтересованите страни от 8 на 12 седмици и се консултира през изминалата година относно насоки за оценяване, оценка на въздействието и консултация със заинтересованите страни. Освен това Комисията приканва гражданите и бизнеса да помогнат за определянето на областите, в които регулаторните пречки могат да бъдат намалени, а законодателството — опростено, чрез постоянни онлайн консултации. От 2010 г. насам Комисията постепенно налага принципа „Първо оцени!“, за да се гарантира, че нейните предложения са подкрепени от последващи оценки на политиката.

  3. От 2012 г. насам програмата REFIT на Комисията (Програма за пригодност и резултатност на регулаторната рамка) се превърна в събирателна точка на всички усилия за интелигентно регулиране. Въз основа на редовен преглед на законодателството на ЕС по тази текуща програма досега са посочени приблизително 200 различни действия, включително предложения за опростяване и намаляване на административната тежест, отмяна на законодателство, което вече не е необходимо, оттегляне на предложения, които не водят до съгласие в рамките на Парламента или на Съвета, както и оценки на области на политиките, с цел да се открият допълнителни възможности за опростяване и намаляване на административната тежест, без да се подкопава защитата на обществените интереси. Като цяло от 2005 г. насам Комисията отмени повече от 6 100 нормативни акта и оттегли почти 300 предложения. Във връзка с REFIT Комисията пое и ангажимента да не представя предложения освен в случай на очевидно доказана европейска добавена стойност. Това се отнася до предложения, като например направените в областта на безопасните и здравословни условия на труд за фризьори или мускулно-скелетните разстройства, които понастоящем преминават процес на цялостна оценка на тяхната добавена стойност за ЕС. С ежегодно табло с показатели за REFIT се прави оценка на напредъка във всички области на политиките и всяко от действията по линия на REFIT.

  4. Беше надхвърлена целта от 25% намаление на административната тежест в тринадесет приоритетни области, определени в европейската Програма за намаляване на административната тежест. С подкрепата на групата „Щойбер“ инициативите, предложени от Комисията и приети от съзаконодателя, водят до очаквано намаление от приблизително 27 %, което се равнява на икономии за бизнеса в размер на повече от 33,4 милиарда евро годишно. Това включва 18,8 милиарда евро икономии от издаване на фактури и 6,6 милиарда евро от годишни счетоводни изисквания1.

  5. Като взема предвид въздействието на законодателството върху малките и средни предприятия (МСП), Комисията прилага принципа „Мисли първо за малките“. При всяка възможност и наличие на основание се прилагат също освобождавания или по-леки законодателни изисквания за МСП. Малките и средните предприятия бяха консултирани относно техните основни регулаторни проблеми чрез процеса „Най-добрите 10“. По програмата REFIT бяха организирани мащабни последващи действия, например намаляване на таксите за регистрация по REACH (законодателството в областта на химикалите) за МСП с 35 — 95 %, опростяване на справките-декларации за ДДС и по-малко формалности за участие в правилата за възлагане на обществени поръчки и т.н.

Контекст:

Конференцията ще се състои от 10.00—13.00 ч. в сградата Charlemagne, 170 rue de la Loi/Wetstraat, Брюксел. Тя е отворена за регистрираните участници.

Пресконференция на председателя Барозу и д-р Щойбер ще се проведе от 12.45 ч. във VIP сектора на сградата Berlaymont (200 rue de la Loi, Брюксел). Тя ще бъде излъчена на живо по „Европа по сателит“ и на уебсайта на конференцията.

Допълнителна информация:

Уебсайт на конференцията:

Уебсайт на интелигентното регулиране (включително REFIT и оценки на въздействието)

Често задавани въпроси относно групата „Щойбер“ и окончателния доклад

За контакти:

Pia Ahrenkilde Hansen (+32 2 295 30 70)

Jens Mester (+32 2 296 39 73)

За обществеността: Europe Direct на тел.: 00 800 6 7 8 9 10 11 или по електронна поща

1 Данни към 1 октомври 2014 г.

IP/14/1116

Каталог: rapid
rapid -> Европейска комисия Съобщение за медиите
rapid -> Европейска комисия Съобщение за медиите
rapid -> Европейската комисия е готова да започне преговори със сащ за споразумение за личните данни с цел борба с тероризма и престъпността
rapid -> IP/10/609 Брюксел, 26 май 2010 г. Европейската комисия се стреми да постигне високи стандарти за закрила на неприкосновеността на личния живот в рамките на споразумението за защита на данните между ес и сащ
rapid -> Европейска комисия — Съобщение за медиите
rapid -> Заседание на Съвета Външни работи Търговия Женева, 14 декември 2011 г. Председател г жа Hanna trojanowska
rapid -> Европейска комисия Съобщение за медиите
rapid -> Texte bg conseil europeen – bruxelles 15 & 16 octobre 2008 conclusions de la présidence


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница