Доклад на комисията



страница5/5
Дата16.08.2017
Размер0.67 Mb.
ТипДоклад
1   2   3   4   5

ПРИЛОЖЕНИЕ III

Преглед на правните актове в държавите-членки

ДЪРЖАВА-ЧЛЕНКА

ЗАКОНОДАТЕЛНИ АКТОВЕ

Австрия

57. Bundesgesetz, mit dem das Kraftfahrgesetz 1967 geändert wird (28. KFG Novelle)

Белгия

Arrêté royal du 27 Avril 2007, Moniteur Belge du 7 Mai 2007

България

Глава осма от Закона за автомобилните превози

Кипър

Закон за наблюдение на часовете на управление и на почивка на водачите на някои видове превозни средства от 2007 г. (Закон 86(I)/2007)

Чешка република

§35 от Закон № 111/1994 сб. относно автомобилния транспорт (с измененията) и Закон № 200/1990 сб. относно нарушенията (с измененията)

Германия

Fahrpersonalgesetz (изменен на 6.7.2007 г.)

Дания

Наредба, съдържаща разпоредби относно времето на управление и на почивка в автомобилния транспорт, BEK № 328 от 28.3.2007 г., Консолидиран закон № 1100 от 8.11.2006 г.

Естония

Изменения на Закона за транспорта, приет от парламента на Естония на 20 септември 2007 г.

Гърция

Закон 3446/2006 относно организацията и дейността на органите за контрол на движението на превозните средства — реформи по отношение на пътническия транспорт и други разпоредби (Държавен вестник 49/A)

Испания

Решение от 19 април 2007 г. (BOE 10-05-2007) и Ley 16/1987 de 30 de Julio, de ordenacion de los transportes terrestres

Финландия

Закон за пътния транспорт и Закон за превозните средства

Франция

Contraventions: Article R48-0 du code de procédure pénale et le décret n° 86/1130 du 17 octobre modifié

Délits: Ordonnance 58/1310 du 23 décembre 1958 modifié



Унгария

§20 (1) от Закон № 1/1988 (с последните изменения) и §1 от правителствено постановление 557/2007 (III.31)

Ирландия

European Communities (Road Transport)(Working Conditions and Road Safety) Regulations 2008 (S.I. No. 62 of 2008)

Италия

Правилник за движение по пътищата и Закон 286/2006 от 29.11.2006 г.

Литва

Член 142 и 1424 от Закона за административни нарушения на Литва

Люксембург

Règlement grand-ducal du 23 mars 2007

Латвия

Закон за административни нарушения

Малта

Регламенти (65.19) относно моторните превозни средства (автомобилен превоз на товари)

Нидерландия

Политически правила по отношение на налагането на глоби съгласно Закона за работното време и постановлението (автомобилен транспорт) за работното време (работници в областта на транспорта)

Полша

Закон за автомобилните превози от 6 септември 2001 г.

Закон относно цифровата тахографска система от 29 юли 2005 г.



Португалия

Все още не е приет законодателен акт

Румъния

Ordonanta de govern Nr 37/2007

Словения

Закон за работното време и задължителните периоди на почивка на лица, осъществяващи дейност в автомобилния транспорт, и за контролните уреди за регистриране на данните за движението при автомобилен транспорт

Словакия

Закон за работното време в областта на транспорта

Швеция

Наредба (2004:865) относно времето на управление, периодите на почивка и тахографите, и т.н.

Обединеното кралство

Part VI of the Transport Act 1968 (с измененията)



1Директива 2006/22/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 15 март 2006 година относно минималните условия за изпълнение на Регламенти (ЕИО) № 3820/85 и (ЕИО) № 3821/85 на Съвета относно социалното законодателство, свързано с дейностите по автомобилния транспорт, ОВ L 102, 11.4.2006 г., стр. 35.

2Регламент (ЕО) № 561/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 15 март 2006 година за хармонизиране на някои разпоредби от социалното законодателство, свързани с автомобилния транспорт, за изменение на Регламенти (ЕИО) № 3821/85 и (ЕО) № 2135/98 на Съвета и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 3820/85 на Съвета, ОВ L 102, 11.4.2006 г., стр. 1.

3Регламент (ЕИО) № 3821/85 на Съвета от 20 декември 1985 г. относно контролните уреди за регистриране на данните за движението при автомобилен транспорт, OВ L 370, 31.12.1985 г., стр. 8.

4Член 19, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 561/2006.

5Директива 2009/5/ЕО на Комисията от 30 януари 2009 година за изменение на приложение III към Директива 2006/22/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно минималните условия за изпълнение на Регламенти (ЕИО) № 3820/85 и (ЕИО) № 3821/85 на Съвета относно социалното законодателство, свързано с дейностите по автомобилния транспорт, ОВ L 29, 31.1.2009 г., стр. 45.

6Съгласно Член 19, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 561/2006:

7Съгласно Директива 2009/5/ЕО на Комисията за изменение на приложение III към Директива 2006/22/ЕО; МСН = много сериозно нарушение, СН= сериозно нарушение, ЛН = леко нарушение

8Унгария: тъй като категоризирането се извършва въз основа на проценти, категориите не съответстват изцяло на хармонизираното категоризиране.

9Словения: предвидени глоби за водачи на МПС.

10Съгласно Директива 2009/5/ЕО на Комисията за изменение на приложение III към Директива 2006/22/ЕО; МСН = много сериозно нарушение, СН= сериозно нарушение, ЛН = леко нарушение

BG BG

Каталог: pub -> ECD
ECD -> Съдържание
ECD -> Към общия бюджет за 2013 Г. Разходна част на бюджета по раздели раздел III — Комисия Раздел IV — Съд на Европейския съюз
ECD -> I. въведение
ECD -> Съвет на европейския съюз
ECD -> Точки за открито обсъждане1 Страница обсъждания на законодателни актове
ECD -> Доклад на комисията за финансирането на сигурността на въздухоплаването доклад на комисията
ECD -> Регламент за изменение на Регламент (ЕО) №1466/97 на Съвета
ECD -> Доклад за 2007 Г. За фар, предприсъединителната помощ за турция, cards и преходния финансов инструмент
ECD -> Открито обсъждане в съответствие с член 16, параграф 8 от Договора за ес


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница