Доклад на конференция Преструктуриране на политическото пространство и властовата география: в перспективите на България, Европа и СветаДата02.02.2018
Размер38.58 Kb.
#54173
ТипДоклад
СПРАВКА ЗА НАУЧНИТЕ ПУБЛИКАЦИИ

на проф. д.с.н. Михаил Мирчев


МОНОГРАФИИ, ОСНОВНИ СТУДИИ И НАУЧНИ ДОКЛАДИ

Мирчев, М. (2014, пленарен доклад на конференция) Преструктуриране на политическото пространство и властовата география: в перспективите на България, Европа и Света. Национална конференция „Преструктуриране на политическото и идеологическото пространство в България, Европа и Света”, С., 2014.


Мирчев, М. (2014, доклад-анализ на изборния процес) Доклад на ГИСДИ. Евроизбори 25 май 2014. С., 2014, стр. 110.
Мирчев, М. (2014, доклад-анализ на изборния процес) Доклад на ГИСДИ. Избори за 43-то НС. С., 2015, стр. 140.
Мирчев, М. (2014, публична лекция) Критичната 2014: Изборите и обществото на България в цикъла на световната криза 2008-2014. УНСС, 20 март 2014.
Мирчев, М. (2013, пленарен доклад) Изборите за НС и партийна динамика 2009-2013. Четвърти младежки академичен форум за обществена наука АФОН ‘2013.
Mirchev, M. (2011, пленарен доклад на COST конференция) Electoral Research and Predictions in Bulgaria: Contextual and Methodological Challenges, Paper prepared and presented for the 1st European Conference for Comparative Electoral Research “The state of the art in comparative electoral research”, 1-3 December 2011, UNWE, Sofia.

Мирчев, М. (2011) Динамика на партийния рейтинг. Поуки и предизвикателства. В: Сборник от международна конф. от 5-6 ноември 2010 г. „Политологията като наука и академична дисциплина в България: състояние, проблеми, перспективи”, София. Уни. Изд. „Стопанство”, С., 2011, с. 212-223.

Мирчев, М. (2011, 2009) Човешки капитал. Значимост и социологическа структура. В: „Текстове 2. Покана за социология”. 2-ро доп. и прер. издание, Изд. „М-8-М”, С., 2011, с. 555-595. /от Социална динамика…, 2009/

Мирчев, М. (2011, 2009) Социална поляризация. Бедствие, до което ни доведе Преходът (1990-2011). В: „Текстове 2. Покана за социология. 2-ро доп. и прер. издание”, Изд. „М-8-М”, С., 2011, с. 503-532. /от Социална динамика…, 2009/

Мирчев, М. (2011, 2009) Етажи на общностната йерархия в съвременното общество. В: „Текстове 2. Покана за социология”. 2-ро доп. и прер. издание, Изд. „М-8-М”, С., 2011, с. 533-553. /от Социална динамика…, 2009/

Мирчев, М. (2011, 2009) Цивилизационно разслояване. България като гостоприемен наш дом или разграден двор. В: „Текстове 2. Покана за социология”. 2-ро доп. и прераб. издание, Изд. „М-8-М”, С., 2011, с. 755-782. /от Социална динамика…, 2009/

Мирчев, М. (2011) Социална диференциация в годините на Прехода. В: „Изследвания по история на социализма в България. Преходът.”. Том 4.
ЦИПИ, С., 2013, с. 338-407.
Мирчев, М. (2011) Български етнически модел: социален и цивилизационен резултат. В: Сборник с доклади от конференция от 15 април 2011 г. „Българският етнически модел. Политическа митологема или проблемна реалност?”. Изд. „Авангард Прима”, С., 2011, с. 206-240.

Мирчев, М. (2011) Динамиката в структурата на обществото – шоковото социално разслояване и неравенство в България. В: Сборник „Неравенство и бедност: тенденции в съвременна България и европейски контекст”. ИИОЗ-БАН, С., 2011, с. 109-115.

Мирчев, М. (2010) Post-socialist Bulgaria: The dramatic transition from etatist’ to liberalist’ social structure. In: Sociological Problems, Special Issue to XVII ISA World Congress, Sofia, 2010, pp.104-121.

Мирчев, М. (2010) 20 години Преход: да се смеем ли, да плачем ли? В: сп. „Понеделник”, бр. 3/4, С., 2010, с. 13-31.

Мирчев, М. (2009, докторска монография) Социална динамика и цивилизационно разслояване. Възпроизводството на населението, човешкия капитал и трудовите ресурси в България. Изд. „М-8-М”, С., 2009. Стр. 544. /доп. и прер. издание на докторска дисертация за д.с.н./

Мирчев, М. (2009) Парламентарните избори за 41-то НС (5 юли 2009): между полюсите на популизма и злоупотребата с демокрация. В сб. „Изборни технологии. Избори за европейски и национален парламент ‘2009”, Imagines, С., 2010.
Bachvarova, R., A. Galabov and M. Mirchev. (2007). A Diverse Generation. The Young People of Bulgaria at the Threshold of Europe. Pearson Paravia Bruno Mondadori S.p.A., Milano, Italy, 2007. Pp. 350.
Бъчварова, Р., А. Гълъбов и М. Мирчев. (2008) Различното поколение. Младежта на България на прага на Европа. Акад. изд. на СУ „Кл. Охридски”, София, 2008. Стр. 428.

Мирчев, М. (2009) Комплекс от фактори за демографската криза – нужда от системно противодействие. В сб. „Раждаемостта в България и държавната политика”, С., 2009, с. 294-317.
МИРЧЕВ, Mихаил. (2005) Реалната социална стратификация в българското общество и политическото представителство социалната мобилност в електоралното тяло. В: Парламентарни избори за 40-то НС, 25 юни 2005. Imagines, С., 2005, с. 126-154.
Мирчев, М. (2000) System Criteria of Assessing the Dynamics and Substance of the Social Change (in Bulgarian Society after 1989). Conference papers: Contribution of Social Research to the Economy and Social Recovery Policy, Sofia, 1999, pp. 86-100.

Мирчев, М. (1998) Dynamics of the Social Structure in the 1990's in the Light of Impoverishment and Poverty in Bulgaria. Pp. 201-215. In: The Bulgarian Transition. Challenges and Cognition. Petar-Emil Mitev (ed.). Bulgarian Sociologocal Association, Sofia, 1998.

Мирчев, М. (June 1998) Borderlines between the Middle Class and Upper and Lower Classes: Empirical Indicators. Pp. 352-363. In: The Middle Class. As a Precondition of a Sustainable Society. Nikolai Tilkidjiev (ed.). Sofia, 1998.

Mирчев, M. (1994) Bulgaria. In: International Handbook of Adolescence. Ed. by Klaus Hurrelmann. Westport: Greenwood Press, pp. 77-91.

Мирчев, M. (1989, монография по докторска дисертация) Ние и промяната. За средствата, формите и същността на социалната активност на личността. Изд. „Народна младеж”, С., 1989. Стр. 416. /доп. и прераб. изд. на дисертация за д-р, тогава „кандидат на науките”/.
СПИСЪК С АВТОРСКИ ЕМПИРИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И АНАЛИЗИ


ЕСИ на Агенция АССА-М, проф. Михаил Мирчев – научен рък-л:
Обществени нагласи за членството на България в Европейския съюз. 2007, 2008, 2009, 2010, 2013.

ЕСИ на Агенция АССА-М, проф. Михаил Мирчев – научен рък-л:
Динамика на политическите структури, партийна и идеологическа ориентация, граждански профил на политически активните. Регионална специфика. 1994, 1996, 1999, 2001, 2003, 2005, 2007, 2009, 2011, 2013.

ЕСИ на Агенция АССА-М, проф. Михаил Мирчев – научен рък-л:
Емиграционни нагласи на българските граждани. 2007, 2009, 2011, 2013.

ЕСИ на Агенция АССА-М, проф. Михаил Мирчев – научен рък-л:
Динамика на гражданските структури и отношения, социално разслояване и поляризация, обществена дезинтеграция. Регионалната специфика. 1995, 1999, 2003, 2005, 2007, 2009, 2011, 2013.

ЕСИ на Агенция АССА-М, проф. Михаил Мирчев – научен рък-л:
Динамика на трудовия статус и икономическа активност, материално положение и разслояване, доходи и структура на потреблението, качество на живот и стандарт, социална поляризация. Регионалната специфика. 1995, 1999, 2003, 2005, 2007, 2009, 2011, 2013.

ЕСИ на Агенция АССА-М, проф. Михаил Мирчев – научен рък-л:
Системният обществен преход след 1990 на България в кръговете на аномията. 1997, 1999, 2003, 2005, 2011, 2013.

ЕСИ на Агенция АССА-М, проф. Михаил Мирчев – научен рък-л:
Семейството и бракът, раждаемостта и възпроизводството на населението в България, демографска криза и държавна стратегия. 1996, 1998, 2004, 2010, 2014.

ЕСИ на Агенция АССА-М, доц. Михаил Мирчев – научен рък-л:
Младежите в и на България. Нужната нова политика. 1992, 1997, 2004.
Край.

Стр. отСподели с приятели:
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница