Доклад на национален дарителски фонд „13 века българиястраница2/5
Дата23.07.2016
Размер1.13 Mb.
1   2   3   4   5


Приложение № 1

С П Р А В К А
за състоянието на дарителските партиди в щатски долари и
движението по тях към 31.12.2011 година

ВОЛЯ

Наличност на 01.01.2011

Приходи за 2011

Разходи за 2011

Салдо към 31.12.2011

1

Фонд “100 години СУ “Кл. Охридски””

366,00

 

 

366,00

2

СД “Колект и сие” за деца - сираци

7934,22

 

 

7934,22

3

За развитие на културата във Велинград

9030,00

 

 

9030,00

4

За училище в с. Дерманци, Ловешко

3247,00

 

 

3247,00

5

За задгранично строителство МВнР

36616,00

 

 

36616,00

6

Подобряване материалната база на ВУЗ

60746,50

 

 

60746,50

7

Награди за децата- Худ. гимнастика и Б. цирк

20000,00

 

 

20000,00

8

За читалище в с. Долен, Благоевградско

2300,00

 

 

2300,00

9

Асоциация на астронавтите и космонавтите

1450,00

 

 

1450,00

10

За построяване Дом “Родна стряха”

0,00

 

 

0,00

11

За с. Горно Абланово, Русенско

1988,00

 

 

1988,00

12

За операта в гр. Русе

309,00

 

 

309,00

13

Литературна награда “Артур Лундквист”

361,90

 

217,32

144,58

14

Античен театър в гр. Пловдив

100,00

 

 

100,00

15

Научен център “Акад. Иван Дуйчев”

99,00

 

 

99,00

16

Зоологическа градина - гр. София

1292,00

 

 

1292,00

17

Партида “Светлина”

475,00

 

 

475,00

18

Списание “Дарители”

310,00

 

 

310,00

19

За училище и манастир в гр. Троян

133,00

 

 

133,00

20

“Сто години български цирк”

969,00

 

 

969,00

21

Исторически музей- гр. Търговище

161,00

 

 

161,00

22

Куклен театър- гр. Пазарджик

300,00

 

 

300,00

23

Партида “Международни икономически и правни знания”

130201,00

 

 

130201,00

24

За здравеопазване /клинична болница “Лозенец”, МА, НИСМП ”Пирогов”/ от дарението на “Кинтекс”

630,00

 

 

630,00

25

Музикални инструменти за оркестър “Бургас”

2342,00

 

 

2342,00

26

Партида “Сигурност”

50524,86

 

1033,06

49491,80

27

Награда “А. Стайков”- СХУ “Ц. Лавренов”

779,00

4450,00

600,00

4629,00

28

Ансамбъл “Родолюбие”, гр. Тараклия, Молдова

11,00

 

 

11,00

29

За община Стражица

1200,00

 

 

1200,00

30

За дейности в община София /бивш КРНС/

1000,00

 

 

1000,00

31

Театър “Движение”

1477,00

 

 

1477,00

32

За 1-ви ушен кабинет, 1-ва поликлиника, гр. Русе

496,00

 

 

496,00

33

За общо български събор Рожен

100,00

 

 

100,00

 

ВСИЧКО:

336948,48

4450,00

1850,38

339548,10


Приложение № 2
СПРАВКА
за състоянието на дарителските партиди в лева и


движението по тях към 31.12.2011 годинаВОЛЯ

Наличност на 01.01.2011 г.

Приход за 2011 г.

Разход за 2011 г.

Салдо към 31.12.2011
1

Експозиция на ордени, монети и медали

48712,08

 

 

48712,08
2

Творческа база на СФД - Созопол

225,60

 

 

225,60
3

Етнографски музей - София

8989,75

 

 

8989,75
4

СУ "Св. Климент Охридски"

0,18

 

 

0,18
5

Ново Априлово училище - Габрово

7316,08

 

 

7316,08
6

НЦ "Акад. Иван Дуйчев"

378,18

 

 

378,18
7

ВХТИ - София

8343,53

 

 

8343,53
8

Дом на шахматиста - София

11339,85

 

 

11339,85
9

Технически университет- София

2862,18

 

 

2862,18
10

Въжена линия "Банско- Шилигарника"

386,21

 

 

386,21
11

Български цирк

278,66

 

 

278,66
12

ВТУ "Св. Св. Кирил и Методий"

3730,20

 

 

3730,20
13

Паметник на загиналите в Отечествената война

556,42

 

 

556,42
14

НС "Гранични войски" - МВР

18441,24

 

 

18441,24
15

Икономически техникум - Свищов

1074,14

 

 

1074,14
16

Фондация "Ръце"

263,27

 

 

263,27
17

Асоциация на астронавтите и космонавтите

816,16

 

 

816,16
18

Стимулиране на научните изследвания

65061,25

 
65061,25
19

Зоологическа градина - София

1285,51

 

 

1285,51
20

СА "Д. А. Ценов" - Свищов

5038,93

 

4000,00

1038,93
21

Строеж на старчески дом - София

16,95

 

 

16,95
22

Възстан. и опазване на войн. паметници

37041,84

 

 

37041,84
23

Партида “Сигурност”

0,00

 

 

0,00
24

Партида “Международни правни и икономически знания”

244,81

 

 

244,81
25

Паметник на Ал. Вутимски

391,08

 

 

391,08
26

Стипендия “Яна Георгиева”

149,44

 

 

149,44
27

Награда “акад. Ангел Бънков”

955,32

 

 

955,32
28

Награда “акад. Вл. Георгиев”

2313,44

 

 

2313,44
29

Стипендия “Мирослава Дачева”

225,34

 

 

225,34
30

Стипендия “Илия Бешков”

124,92

 

 

124,92
31

Стипендия “Ек. Манова”

377,41

 

 

377,41
32

Стипендия “арх. Ал. Рашенов”

382,79

 

 

382,79
33

Учителска награда "проф. Г. Пирьов"

124,78

 

 

124,78
34

Стипендия “Млад творец”

149,98

 

 

149,98
35

Стипендия “Млад психолог”

167,31

 

 

167,31
36

Партида “Голо Бърдо”

16100,72

 

 

16100,72
37

За пострадалите миньори в Бобовдол

1207,00

 

 

1207,00
38

От българи за българи

9,98

 

 

9,98
39

Производствени аварии

6500,00

 

 

6500,00
40

За насърчаване на детското творчество

144,50

 

 

144,50
41

За подпомагане на рекл. издат. дейност на НДФ"13 века България"

5573,77

7,31

4800,00

781,08
42

За рег. инспекторат по образованието - Варна

104,90

 

 

104,90
43

За подпомагане дейността на Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания при БАН

1692,65

2327,40

 

4020,05
44

Очи на четири лапи

0,00

 
0,00
45

Награда "Рашко Сугарев"

5550,00

 

750,00

4800,00
46

Възстановяване и опазване на православни манастири и храмове

2475,00

 

 

2475,00
47

Национална литературна награда за български роман на годината "13 века България"

20000,00

 

3504,55

16495,45
48

Изкуство за малките

3226,89

1415,41

4582,24

60,06
50

Съвременно българско изкуство. Имена

25638,57
832,69

24805,88
51

Бяло, зелено, червено - културен гид

0,00

 

 

0,00
52

Археологически ателиета за деца

0,00

 

 

0,00ОБЩО:

315988,81

3750,12

18469,48

301269,45СЕМИНАРИ
С оглед актуализиране на резултатите за наличните художествени произведения в музеите и галериите в страната се взе решение да се организира семинар: „Дигитализация и паспортизация на експонати, притежание на галерии и музеи, дарени на или чрез НДФ 13 века България” с директорите на галериите и музеите, в които има художествени произведения, предмет на картотекиране.

Целта на семинара бе да бъде поставено началото на актуална картотека на експонатите, придобити чрез дарения, осъществени по силата на ПМС №21/1983 г. и на Закона за Националния дарителски фонд „13 века България”.

Предварителната подготовка за семинара включваше прецизна и задълбочена обработка на създадената база-данни с предметни дарения, регистрирани в продължение на 30 години във Фонда. След преценка на обема от информация се създадоха електронни справки за всеки един от регионите в страната. В този вид файловете бяха предоставени на председателя на експертната група към Управителния съвет на Фонда – проф. Григори Григоров.

По преценка на експерти от комисията (по заповед №65/13.10.2011 г.) бяха поканени директори на музеи и галерии, които притежават най-голям брой дарения чрез НДФ „13 века България“.

В семинара участваха директори и уредници на музеи и галерии от страната – 62 по приложен регистрационен списък. Част от актуалната информация бе предоставена преди и по време на семинара от: Национален исторически музей – София, Художествена галерия „Димитър Добрович“ – Сливен, Художествена галерия „Елена Карамихайлова“ – Шумен, Градска художествена галерия – Мездра, Художествена галерия „Борис Денев“ – Велико Търново, Русенска художествена галерия, Музей „Христо Ботев“ – Калофер, Художествена галерия – Ловеч, Художествена галерия – Силистра, Регионален исторически музей (РИМ) – Силистра, Специализиран музей за резбарско и зографско изкуство – Трявна, Художествена галерия „Христо Градечлиев“ – Каварна, Музей „Дом на хумора и сатирата“ – Габрово, Регионален етнографски музей – Пловдив, Градски исторически музей – Асеновград, Регионален исторически музей – Благоевград, Националната галерия за чуждестранно изкуство.

На семинара участваха лекторите от Българска академия на науките: проф. д-р Радослав Павлов – зам.-директор на ИМИ при БАН с лекция: "Цифрово съхраняване и представяне на културно-историческо наследство“ и проф. Петър Станчев с лекция: "Мултимедийни стандарти за представяне на културно и научно наследство“.

Интересът на представителите на музеите и галериите в страната бе голям, тъй като им предстои цифрово съхраняване на музейните архиви и кандидатстване по различни програми за отпускане на средства за реализиране на тези проекти.

На семинара бе представена пред участниците създадената от Управителния съвет експертна група в състав: председател - Проф. Григори Григоров и членове - Елица Цветанова и Стефан Аненски, която ще опише и оцени състоянието на най-ценните и нуждаещи се от реставрация експонатите на Фонда или дарени чрез него, които се съхраняват в галерии и музеи.СЕСИИ
През 2011 г. Фондът проведе eдна сесия за финансово подпомагане на проекти в областта на образованието, свързани с творческото развитие на учениците в гимназиален етап на държавните и общинските училища. Тези сесия се осъществи в изпълнение решение на Управителния съвет на Фонда и за нея бе определена селекционна комисия, чиито членове са изявени личности и експерти от съответната област. Процедурата за провеждане на сесиите е определена в разработените за целта Правила и обявите за тяхното провеждане са публикувани в централни ежедневници, както и в сайта на фонда. Предоставяни са и формуляри на заинтересованите лица и организации, за конкурсното им участие в сесиите.

След като комисиите класираха проектите, те се внесоха със съответната мотивация и оценъчна карта в Управителния съвет за одобрение.В изпълнение решение на Управителния съвет на НДФ “13 века България” от ХV то му заседание, проведено на 24.06.2011г., са отпуснати средства от бюджетната субсидия за финансово подпомагане на следните проекти:

 1. УН при 3 СОУ "Д. Маринов", гр. София - Академия за мода и музика "The Funny Third", с вх.№364/26.05.2011 г.

Финансова подкрепа – 3 000,00 лв.

 1. Сдружение Настоятелство на НУИ "Панайот Пипков", гр. Плевен - Модернизация и оборудване на обучителна и звукозаписна апаратура на концертна зала "Божко Шойков" при НУИ "Панайот Пипков", с вх. №374/ 30.05.2011 г.

Финансова подкрепа –3 000,00 лв.

 1. УН при СОУ "Димитър Благоев", гр. Свищов - Изкуството в мен, с вх. №375/30.05.2011 г.

Финансова подкрепа – 2606,90 лв.

 1. УН на Професионална гимназия за приложни изкуства, гр. Смолян - Изкуството като диалог, с вх. №378/30.05.2011 г.

Финансова подкрепа – 3 000,00 лв.

 1. Сдружение "Училищно настоятелство Паисий Хилендарски" при СМГ, гр. София - Формиране на умения, знания, навици чрез експеримента по химия, с вх. №381/30.05.2011 г.

Финансова подкрепа – 3 000,00 лв.

 1. УН при НУИИ "Илия Петров", гр. София - Графиката - нашият посланик върху хартия, с вх. №389/30.05.2011 г.

Финансова подкрепа – 1 235,00 лв.

 1. Сдружение "Училищно настоятелство" при СОУ "Васил Левски", гр. Севлиево - Кабинет по история и цивилизация - българските владетели, с вх. №395/30.05.2011г.

Финансова подкрепа – 1 866,00 лв.

 1. УН при 108 СОУ "Никола Беловеждов", гр. София - "Актьорите сме ние" с вх. №405/31.05.2011 г.

Финансова подкрепа – 1 200,00 лв.

 1. Сдружение "Училищно настоятелство при СОУ "Христо Ботев", гр. Ивайловград - Училището е начин да открием себе си, с вх. №410/31.05.2011г.

Финансова подкрепа – 550,00 лв.

 1. УН "Добрин Петков" към НУМТИ "Добрин Петков", гр. Пловдив - "За да бъдем виртуози, ние трябва и да спортуваме“, с вх. №415/31.05.2011г.

Финансова подкрепа – 2 700,00 лв.

 1. УН при ГПЧЕ "Ромен Ролан", гр. Стара Загора - Обособяване на специализирана стая (зала) за театрална работа с талантливи ученици, с вх. №416/31.05.2011 г.

Финансова подкрепа – 436 лв.

 1. УН при СОУ "Св. Св. Кирил и Методи" - гр. Белослав - 150 СОУ "Св. Св. Кирил и Методи" - извор на знания и талант, вдъхновени от миналото и устремени към бъдещето, с вх. №424/01.06.2011 г.

Финансова подкрепа – 2540 лв.

 1. УН при ПМГ "Яне Сандански", гр. Гоце Делчев - Химия - мое хоби мое знание, мое бъдеще, с вх. №430/01.06.2011 г.

Финансова подкрепа – 1189,20 лв.

 1. Сдружение "Училищно настоятелство на 18 СОУ "Уилям Гладстон", София - Култура, традицията и аз, с вх. №431/01.06.2011 г.

Финансова подкрепа – 972 лв.

 1. УН при СОУ "Г.С.Раковски", гр. Котел - Жива вода: Ценностите от Котел, с вх. №432/01.06.2011 г.

Финансова подкрепа – 1650 лв.

 1. УН "Гимназия за чужди езици "Екзарх Йосиф І", гр. Ловеч - Живяна история, с вх. №433/01.06.2011 г.

Финансова подкрепа – 500 лв.
РЕГИОНАЛНИ КОМИСИИ
През 2011 г. чрез регионалните комисии на фонда в Силистра и Пловдив и представителите в Самоков, Сливен, Велинград и Трявна са регистрирани 10 броя свидетелства за дарение. От регионалния представител на фонда в гр. Силистра са издадени свидетелства за постъпили парични дарения на стойност 2 744,00 лв. От представителя на фонда в гр. Самоков има постъпления от продажба на дипляни, картички, билети и наеми в размер на 1 056,50 лв. От регионалния представител на фонда в гр. Пловдив са постъпили средства в размер на 1 276,42 лв. от продажба на книги.

Основните инициативи и дейности, подкрепени от регионалните комисии и специалистите по дарителството през отчетния период, са следните:


Регионална комисия Пловдив – През 2011 г. в регионална комисия гр. Пловдив са издадени 4 бр. свидетелства за предметни дарения (от № 100061 до №100064). Постъпили средства в размер на 1 276,42 лв. от продажба на книги, собственост на фонда.

През 2011 г. секретаря на комисията за град Пловдив е организирала, участвала и съдействала за провеждането на много обществени инициативи, свързани с регионалната културна политика на Фонда в град Пловдив. Основна част от културните инициативи на секретаря на РК са: Организация по извозването на мобилната експозиция на Димитър Казаков и откриване на изложба в ГХГ Пловдив. Поради големия интерес експозицията имаше и второ издание в галерия „Жорж Папазов“ с партньорството на Община Пловдив. Срещи и разговори във връзка с проекта за програма „Памет за Пловдив”; Участие с щанд за продажба на книги на Фонда по време на инициативата „Пловдив чете”; Връчване на наградата „Анастас Стайков” на отличниците от Художествената гимназия „Цанко Лавренов; Участие на секретаря в „Изготвяне на проекти в областта на културата и изкуството“; Участие в културни инициативи в град Пловдив: Нощ на галериите и музеите, празници в Стария град, връчване на награди, представяне на книги.


Регионална комисия Силистра – През 2011 г. от регионална комисия в град Силистра за 2011 г. са издадени 6 бр. свидетелства за дарение (от № 200117 до №200122). Предметните дарения са за целогодишен абонамент за вестник „Силистренски бряг“ и мастилница за принтер - общо 2 броя. Паричните дарения издадени през годината са 4 броя на стойност 2 744,00 лв. с дарителска воля за православен храм „Св. Великомъченик Георги Победоносец“ и паметник на Васил Левски в град Главница.

През отчетния период секретарят на Фонда е организирала, участвала и съдействала за провеждането на много обществени инициативи, свързани с регионалната културна политика на Фонда в град Силистра. Част тях са: Съдействие за организацията и участие в общоградското честване на Богоявление; Разработка и организация на програма „Пред олтара на Свободата” – посветена на годишнина от освобождаването на Силистра, 138-та годишнина от гибелта на Васил Левски и З-ти март – 133-та годишнина от Освобождението; Съдействие на Дома за децата лишени от родителска грижа „Димчо Дебелянов“ за закупуване на кухненско оборудване; Организиране и провеждане на общоградска проява посветена на 135-та годишнина от Априлското въстание, включваща публична лекция и представяне на документален филм; Подготовка и провеждане на тематична вечер „Старобългарски четения и песнопения“, съвместен проект с Регионалната библиотека „Партений Павлович“, Русенския университет и Доростолската митрополия.

Регионалния представител на Фонда е взела участия в най-различни културни прояви в региона като: Участие в заседание на Общинската комисия за детето – обсъждане и утвърждаване на приемни родители и награди за талантливи деца; Учредяване на Инициативен комитет за честването на 150 години от създаването на най-старото училище в град Силистра „Отец Паисий“; Участие в заседание на УС на Общобългарски комитет „Васил Левски”; Участие в отчитането на НЛК „Любовта е пиянство” и представянето на поетична книга „Българска рапсодия” от Дафинка Станева; Участие в „Урок по родолюбие“ в СОУ „Н. Й. Вапцаров”; Работна среща във връзка с изграждането на параклис „Свети Панталеймон” – с. Калипетрово; Участие в „Урок по достойнство” в СОУ „Н. Й. Вапцаров”, посветен на деня на холокоста и на пострадалите от престъпления срещу човечеството; Участие в Националната научна конференция „140 години БРЦК в Българско – комитетска организация и дейци” и Национална среща по случай създаването на Общобългарски комитет „Васил Левски” в град Ловеч; Участие в традиционните празници – Лазаров ден в село Калипетрово – надпяване; Участие в семинар с лекция: „Междуинституционални взаимоотношения в противодействието на противообществени прояви на малолетни и непълнолетни” и заседание на МКБППМН; Участие в Националния събор – възпоменание по повод 95-та годишнина от Тутраканската епопея, проведен във „Военната гробница – 1916 г.” край село Шуменци – общ. Тутракан, във възстановяването на който са вложени средства от Фонда; Срещи в Доростолската митрополия, Областната администрация и Община Силистра и обсъждане сътрудничеството с Регионалната комисия през 2011 г.

В националните и регионални печатни и електронни медии с 33 публикации е отразена дейността на РК Силистра на НДФ „13 века България“ за 2011 г.


Самоков – „САРАФСКА КЪЩА“ – представителя на Фонда е назначен, като „Домакин, отговорник дарителство“, който отговаря за „Сарафската къща“.

Постъпилите във Фонда парични средства в размер на 1 056,50 лв. са от продажба на билети, дипляни, наем на зала в „Сарафската къща“ в град Самоков.

През 2011 г. освен посещението на туристи в „Сарафската къща“, бяха проведени различни културни мероприятия.

Културните мероприятия, проведени в „Сарафската къща” са: Vagabond media - представяне на архитектурен паметник и „Хроника Арие“; Официална церемония по подписване на граждански брак; Посещение на делегация от град Кострома, Русия, побратимени с град Самоков и на интернационална делегация по Европейски проекти – „МОЖЕМ ДА ГО НАПРАВИМ“. Целта на посещението на последната делегация е да се даде нагледна представа за майсторските решения на дърворезбари, стенописци; Посещения на лица, физически и юридически, проявяващи интерес към дейността на Фонда и „Сарафската къща” като: посещение на представители на ИЕФЕМ – БАН и ЕИ – САНУ; на представители на ШAЛОМ и Дамския клуб; посещение на Емил Стойчев – носител на Националната награда Захари Зограф 2011; посещение на Абрахам Пинкас удостоверен с орден Златен век на МК; посещение на родствениците на рода Арие; посещение на 46 делегата от различни страни участници в Международния конгрес за византийски изследвания, на който Фонда е партньор; много делегати и чужди наблюдатели от заключителната Конференция на Националното сдружение на общините в РБ; Провеждане на часове по история в „Сарафската къща“ на ученици от Профилираната гимназия от град Самоков; Предаване „Самоковче” по ТВ Рила за български народни песни с групата, ръководена от г-жа Даниела Георгиева; Художествено – музикални мероприятия: 21 май – градинско парти с ученици от НУ „Станислав Доспевски”; китка от народни песни и хора, учениците от ОУ „Христо Максимов”; връчване на отличия на ІІ-те класове; Представяне на проект в „Сарафската къща“ – „Учим заедно и успяваме“ по оперативна програма „Развитие на човешки ресурси“ 2007-2013 г.; Посещение на ученици от 134 СОУ ”Димчо Дебелянов” гр. София и от 145 СОУ „Симеон Радев”, София; Посещение на екип на „ХОБИ“ ТВ в „Сарафската къща“ – предаването има за цел да популяризира културни забележителности като ги представи по атрактивен начин; Посещение на представители от Министерство на отбраната. Мероприятието включва представяне и разглеждане на комплекса, беседа; 22.12.2011г. Коледно тържество на ученици от ОУ ”Христо Максимов” гр.Самоков;
Сливен – Етнографски комплекс „Хаджиданчовите къщи“ – представителя на Фонда е назначен като „Домакин, отговорник дарителство“, който отговаря за ЕК „Хаджиданчовите къщи“.

Регионалният представител на Фонда в град Сливен стриктно и съвестно изпълнява възложените й дейности по съхранение и опазване на имуществото в ЕК „Хаджи Данчовите къщи“. През отчетния период няма направени предметни и парични дарения. Изпращани са справки във за разходите за всяко тримесечие, и един общ отчет за участието в много обществени инициативи, свързани с регионалната културна политика на Фонда в град Сливен. Част от тези дейности са: 17 януари – 133 години от освобождението на гр. Сливен и поднасяне на цветя; 19 февруари – поднасяне на цвета и поклон пред бюста на Васил Левски; Участие в Майски празници на културата „Сливенски огньове” от 1 до 31 май всяка година. В ЕК „Хаджи Данчовите къщи“ на 2 юни се проведе урок по родолюбие от ученици от VІІІ клас на езикова гимназия „Захарий Стоянов”; Проведе се за 1 ноември тържество в ЕК „Хаджи Данчовите къщи” – къща №1 от Синдиката на Сливенските учители; Посещение на ученици от Художествената гимназия от гр. Сливен; Срещи и награждаване на медалисти юноши по вдигане на тежести при Армейския клуб в град Сливен.


ВелинградКъща „Цвета Шуманова“ – представителят на Фонда е назначен, като „Домакин, отговорник дарителство“, който отговаря за Къща „Цвета Шуманова“.

През отчетния период представителя на Фонда е съдействала за подписването на договор за предоставяне на помещения между Фонда и фирма „Асотт 91“ и въвеждане във владение; Отговаря и съвестно прави периодична проверка на пожарогасителите в сградата; Съдейства за представянето на книгата „Момчето от Велинград - Николай Гяуров“ с автори Михаил Алексиев, Магдалена Манолова и др.; Откриване на традиционна изложба на гоблени на Сдружение „Нежна сила“ в Къща „Цвета Шуманова“; Във връзка с Великденските празници в Къщата „Цвета Шуманова“; гостува изложба „Творения от светлина“; Организира и съдейства за отдаването на помещения под наем за семинар, организиран от Капка Вачева; Съдейства за поставяне на камери за видео наблюдение на Къщата „Цвета Шуманова“; Организира предоставянето на голямата зала в Къщата за предизборен щаб; Предоставяне на залите за провеждане на квалификационни курсове за професионално обучение на фирма „Алфа“.


ТрявнаГалерия „Гъбенски“ – представителя на Фонда е назначен, като „Домакин, отговорник дарителство“, който отговаря за Галерия „Гъбенски“.

През отчетния период има едно издадено свидетелство за предметно дарение, което е от ЦУ (Дарението е дърворезбовано пано).

В град Трявна Фондът притежава имот – галерия „Гъбенски”, която е отворена за посетители – петък, събота и неделя. Служителя на Фонда се грижи за имота и организира събитията в Галерията. През 2011 г. е подредена изложба с малки пластики и скулптури на Иван Колев. Изработено и дарено бе дърворезбовано титулно пано с емблемата и надпис на Фонд „13 века България“ от Националната художествена гимназия.

В галерията на 21 май 2011 г. беше открита изложба живопис, скулптура и приложни изкуства „След 30 години“ на Националното художествено училище в гр. Трявна. Също така бе организирана юбилейна изложба „Гъбенски“.

По време на ежегодните Славейкови празници, Галерията беше включена в културната програма на Общината и бе организирано музикално матине с участието на квартет „София”.

От 05.08.2011 г. до 14.08.2011 г. бе проведен Международен симпозиум „ФОРУМ 2011” Трявна, като Фонда стана съорганизатор на събитието чрез предоставяне на галерия „Гъбенски“ за подреждане и показване на експонатите от симпозиума.

От 19.09.2011 г. до 22.09.2011 г. – сдружение „Локация“ организира различни културни събития, като отново Фонда стана съорганизатор на тях като в галерия „Гъбенски“ бе подредена изложба на дипломантите от випуск 2011 г. на НГПИ „Тревненска школа“.


Каталог: filebank
filebank -> Тема на дипломната работа
filebank -> Доклад на национален дарителски фонд „13 века българия
filebank -> 1 3 в е к а б ъ л г а р и я“ Утвърдил
filebank -> Доклад на национален дарителски фонд „13 века българия
filebank -> Зимна сесия – уч. 2015– 2016 г. Начало на изпитите 00 ч. Теоретична механика ІІ ч. Динамика
filebank -> Упражнение №1
filebank -> О т ч е т на проф. Д-р инж. Борислав маринов – декан на геодезическия факултет при уасг пред общото събрание на факултета
filebank -> Техническа механика
filebank -> Дати за поправителната сесия септември 2013 г катедра “Техническа механика”
filebank -> Поздравителен адрес по повод 1-ви ноември – денят на народните будители


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница