Доклад на съвета за защита на интелектуалната собственост /м ноември-м декември 2007Дата16.10.2018
Размер79.44 Kb.
ТипДоклад
ДОКЛАД НА СЪВЕТА ЗА ЗАЩИТА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНАТА СОБСТВЕНОСТ

/м. ноември-м.декември 2007/

През втората половина на 2007г. под председателството на заместник-министъра на културата, г-н Явор Милушев и непосредствено след встъпването му в длъжност бяха проведени две заседания на Съвета за защита на интелектуалната собственост – на 18.10.2007г. и на 28.11.2007г. По време на второто от тях бе поет ангажимент за изготвяне на ежемесечен доклад, съдържащ данни за дейността на представените в Съвета институции във връзка със закрилата на интелектуалната собственост.

Настоящият доклад обобщава информацията за дейността на институциите през месеците ноември и декември 2007, като данните, представени от ГД”Полиция” с оглед спецификата на работата им обхващат периода м.юни – м. ноември 2007г.

І. ДАННИ ЗА ДЕЙНОСТТА НА МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ – ГД ”БОРБА С ОРГАНИЗИРАНАТА ПРЕСТЪПНОСТ”

1. Семинари и обучения на служители по линия “Международно сътрудничество” – м. ноември 2007г.

1. Участие в Експертна конференция по въпросите , свързани с борбата с кибер престъпленията, проведена на 15-16 ноември 07 г. в Брюксел, Кралство Белгия. Организира Европейската комисия .

2. Участие в семинар на тема “Борбата срещу сексуалната експлоатация на деца”, организиран от Посолството на Великобритания , 2-ри секретар г-н Гарет Робъртс , проведен в периода 12-16 ноември 07 г. в Букурещ , Румъния в центъра на Инициативата за Сътрудничество в Югоизточна Европа.

3. СEРOL, организира обмяна на опит на полицейски служители. Участва н-к сектор Явор Колев от 06.11-16.11.07 г. в Мадрид, Испания.

4. Участие в семинар на тема “Компютърни престъпления”, проведен в периода 12-16.11.07 г. в Италия , Рим, организиран от Интерпол.

5. Участие в работна среща тема “Разследване на измами по Интернет /Torpig,Synowal,Anserin/”, организира АРФ “Терминал”-Европол, в гр. Хага, Нидерландия, през периода 16-17.11.07 г.

6. Участие в годишната експертна среща по престъпленията, свързани с високите технологии в гр. Хага, Нидерландия, организиран от Централата на “Европол” за периода 6-8 ноември 2007 г.

7.Участие в обучение на експерти по разследване на компютърни престъпления, свързани с измами със средства на ЕС и организирано от ОЛАФ и БКА – Германия. Обучението се проведе от 11 до 23 ноември 07 г. в Германия.


2. Статистика за м. ноември 2007 г. :

Проведени са две специализирани полицейски операции. Образувани са две дознания по чл. 172 А НК. В прокуратурата са изпратени две преписки, като по едната от тях в СРП е образувано дознание по чл. 172 А НК.

Иззети са два сървъра , с обем на информацията над 10 терабайта музика, филми, софтуер - съответстваща на 15 000 CD ; 3 бр. Компютърни системи, 42 бр. оптични носители със съдържание 1700 файла в МР3 формат.

3. Семинари и обучения на служители по линия “Международно сътрудничество” – м. декември 2007г.:

1. Участие в конференция на Целевата група на полицейските началници по въпросите на наблюдението и контрола на интернет комуникациите, 18-19 декември 07 г. във Висбаден, Германия. Лектор – н-к сектор Явор Колев.

2. Участие в координационна среща на 19.12.07 г. , организирана от националното бюро на Испания при Евроджъст. Темата е детски порнографски сайтове и порнографски материали, разпространявани или обменяни по Интернет - Хага , Нидерландия. – Участва 1 служител от сектора.

3. Участие в кръгла маса на тема “Децата в информационното общество – възможности и рискове”, която се проведе на 07.12.07 г. в София. Организира Държавната агенция за закрила на детето. Лектор - н-к сектор Явор Колев.

4. Участие в семинар по въпросите на борбата с компютърните престъпления – 17-18 декември, гр. Пловдив. Организира Министерство на правосъдието, съвместно с програма “Октопус” на Съвета на Европа. Участват съдии от България, Румъния, Македония и Сърби, представители на Прокуратурата и Столична следствена служба, както и експерти от Министерството на правосъдието. Участват служители от сектора.

4. Статистика за м. декември 2007 г. :

Проведена е една специализирана полицейска операция по чл. 159, ал. 4 НК и една по чл. 172а НК . Образувано е едно дознание по чл. 172 А НК . Образувано е едно следствено дело. В прокуратурата са изпратени седем преписки, една от които по чл. 172 А НК .

Иззета е една компютърна конфигурация, с размер на твърдите дискове над 240 GB, 1 бр. хард диск, една флаш-памет.

ІІ. ДАННИ ЗА ДЕЙНОСТТА НА Министерство на културата:

1.Обща характеристика на контролната дейност по ЗАПСП и ЗАРПТОДМДНСОАПСП в периода м. ноември – м. декември 2007г.:

Броят на извършените проверки бе завишен петкратно. За първи път бяха предприети действия за реализиране на административнонаказателна отговорност по отношение на лица, стопанисващи заведения за хранене и забава – ресторанти, дискотеки, хотели и т.н. Продължават проверките и по отношение на „по-традиционните” форми на административни нарушения по ЗАПСП – кабелни оператори, компютърни клубове и т.н. Приет беше Закон за изменение и допълнение на Закона за административното регулиране на производството и търговията с оптични дискове, матрици и други носители, съдържащи обекти на авторското право и сродните му права /ЗАРПТОДМДНСОАПСП/. В тази връзка е важно да се отбележи, че в рамките на законодателната процедура пред Народното събрание не бе допуснато приемането на текст, предложен от депутат, който щеше да има обратен ефект, макар и формално да беше насочен да предотврати „пиратстването” на интелектуален продукт.2. Статистика за м. ноември 2007г.

Извършени са 52 проверки по спазването на ЗАПСП и 4 по ЗАРПТОДМДНСОАПСП. Със съставяне на Акт за установяване на административно нарушение са образувани 15 административнонаказателни производства.Съставени са 19 Констативни протокола. Изготвени са 7 експертни заключения по експертизи, назначени от органите на досъдебното производство. Иззети са 30 оптични дискове,проверени са 1347 носители и 5 компютърни системи. Издадени са 9 Наказателни постановления и 606 удостоверения.3. Статистика за м. декември 2007г.

Извършени са 53 проверки по спазването на ЗАПСП и 1 по ЗАРПТОДМДНСОАПСП. Със съставяне на Акт за установяване на административно нарушение са образувани 13 административнонаказателни производства.Съставени са 19 Констативни протокола. Изготвени са 11 експертни заключения по експертизи, назначени от органите на досъдебното производство. Проверени са 2563 носители, 23 компютърни системи и 5 сървъра. Издадени са 13 Наказателни постановления и 605 удостоверения.ІІІ. данни за дейността на Министерство на икономиката и енергетиката:

  1. Статистика за м. ноември 2007г.

Извършени са 4 проверки в производствените помещения на лицензираните производители. От началото на 2007 г. са общо 20.

През м. ноември е издадено едно наказателно постановление по повод на установени нарушения от лицензиран производител на оптични дискове. От началото на 2007 г. са общо 52. Статистика за м. декември 2007г.

Извършена е една проверка в производствените помещения на лицензиран производител.ІV. Данни за дейността на Агенция „Митници”

1. Статистика за м. ноември 2007г.

През месец ноември 2007г., митническите органи са извършили 128 задържания на стоки, за които има подозрения, че нарушават права върху интелектуална собственост. В 49 от случаите действията са предприети са служебно.

В Агенция “Митници” са постъпили 36 заявления за предприемане на действия от митническите органи за закрила на права върху интелектуална собственост, като от тях 26 са за закрила на марки на Общността.

2. Статистика за м. декември 2007г.

През месец декември 2007г., митническите органи са извършили 66 задържания на стоки, за които има подозрения, че нарушават права върху интелектуална собственост. 50 от тях са служебни.

В Агенция “Митници”са постъпили 7 заявления за предприемане на действия от страна на митническите органи за закрила на права върху интелектуална. 2 от тях са за закрила на марки на Общността.

V. ДАННИ ЗА ДЕЙНОСТТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ, ГД „ПОЛИЦИЯ”

1. В периода м. юни – м.ноември 2007г в областта на индустриалната собственост са предприети следните действия:Проведени СПО

105 бр.

Проверени ТО

350 бр.

Пол. Преписки

18 бр.

Отр. пол. Преписки

20 бр.

Дознания

52 бр.

Отр. Дознания

53 бр.

Иззети стоки

31 033бр.

Иззети хранителни продукти

2 667 бр.

Протоколи по чл. 55 от ЗМВР

31 бр.

Осъдени лица

5 лица

Унищожени стоки по НОХД

- 20 567 бр.

Три по-значими досъдебни производства по чл. 172 б от НК са образувани в РПУ – Свиленград срещу граждани на Република Турция, като нанесените щети са в размер на, съответно 519 600 лева, 32 000 лева и 132 000 лева;

2. В периода м. юни – м.ноември 2007г в областта на авторското право и сродните му права са предприети следните действия:Проведени СПО

105 бр.

Проверени ТО

350 бр.

Пол. Преписки

18 бр.

Отр. пол. Преписки

20 бр.

Дознания

52 бр.

Отр. Дознания

53 бр.

Иззети стоки

31 033бр.

Иззети хранителни продукти

2 667 бр.

Протоколи по чл. 55 от ЗМВР

31 бр.

Осъдени лица

5 лица

Унищожени стоки по НОХД

- 20 567 бр.

По-значими досъдебни производства по чл. 172 а от НК са образувани, както следва:

  • в СДП за разпространение и съхранение на над 14 000 бр. „пиратски” оптични носители със запис в търговски обект находящ се в гр. София;

  • в ОДП – Бургас за възпроизвеждане и разпространение на „пиратски” оптични носители със запис. При проверката на горните обекти са иззети пет компютърни конфигурации, един преносим хард диск, флаш памет, 18 броя записващи устройства за СД и ДВД, 11 бр. мастилено струйни принтера за печат върху оптичен носител, един брой копирна машина „Коника – Минолта” за печат на хартиени обложки на оптични носители /цената на копирната машина е около 30 000 евро/, около 600 бр. оптични носителя със запис, 14 бр. кашони с принтибъл ДВД оптични носителя и множество хартиени обложки за оптични носители.

  • в СДП за разпространение и съхранение на около 7 000 бр. „пиратски” оптични носители със запис в търговски обект находящ се в гр. София.

VІ. ДАННИ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ПАТЕНТНО ВЕДОМСТВО

  1. Статистика за м. ноември 2007г.

  2. Брой съставени актове – 14, от които 4 – за м.октомври и 10 – за м.ноември;

  3. Издадени наказателни постановления – 4;

  4. Марки, по отношение на които е осъществена защита – NOKIA, DIERRE, RAKOLL, ZEGNA, REEBOK, NIKE, DIESEL, MISS SIXTY, ADIDAS, Test Gel, VERTU, FRESHMOMENT; TROPICAL COLADA;

  5. Брой иззети стоки – 561 бр.


ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР:

/п/

ЯВОР МИЛУШЕВ
Каталог: images -> docs
docs -> Социалните услуги (2011 – 2015) Съдържание: Раздел а контекст и оценка на нуждите
docs -> Решение №286/30. 08. 2012 г., Прот. №18 наредба за придобиване, притежаване и отглеждане на
docs -> Доклад обобщава информацията за дейността на институциите в областта на интелектуалната собственост през месец януари 2008
docs -> Валентин топалов
docs -> Република българия министерство на здравеопазването
docs -> Пожарната безопасност и защита на населението
docs -> Агенция „митници”
docs -> Национален клуб за Аниме и манга „накама
docs -> Патентно ведомство
docs -> На Инициативен комитет, упълномощен от жителите на село Лозенец, община Стралджа, област Ямбол


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница