Доклад на Съюза на глухите в България за периода 01. 01. 2015 г до 31. 03. 2015 годинаДата28.02.2018
Размер149.11 Kb.
Приложение №2
Тримесечен доклад

на Съюза на глухите в България

за периода 01.01.2015 г. до 31.03.2015 година

Със Закона за държавния бюджет на Република България за 2015 година / д.в. бр. 107/24.12.2014г/ за СГБ е утвърдена субсидия в размер на 324 000 лв.

С ПМС № 8/ 16.01.2015г./д.в.бр.6/23.01.2015г/, субсидията е разпределена за дофинансиране на обществено полезни дейности на организацията както следва:


  • За подпомагане и дофинансиране на дейността на клубовете за комуникация и социална интеграция, центровете за рехабилитация на деца с увреден слух, видеоцентърът за субтитри, центърът за развитие на ЖМЕ, републикански мероприятия, международна дейност и семинари,

За 80 годишния юбилей на СГБ – 264 400 лв.

  • За в. „Тишина” и специализирани издания – 25 000 лв.

  • За социално подпомагане членовете на СГБ - 34 600 лв;

Разходване на субсидията за първо тримесечие на 2015 :Представените тук отчети за първото тримесечие на 2015 г. на всички районни организации на СГБ дават цялостен поглед за свършената работа през първото тримесечие на годината, която включва организационна, социално-битова, културна, спортно-туристическа дейност. Тя се е осъществявала в клубовете на районните и териториалните организации, с инициативата на ръководствата на различните клубове - женсъветите, ветераните, младежите, туристите и др.

Районна организация-София: Това е една от най-големите по брой на членовете съюзна организация, в която членуват 1208 души. Проведени са 4 заседания на Районния съвет, където са обсъдени 21 молби за социална помощ. Приети са 7 нови членове. Относно организационната дейност, ръководството на организацията проведе отворени събрания с членовете и председателя на СГБ Николай Нинов на 18 февруари и 11 март. С членовете на районния съвет са проведени заседания, на които са обсъждани новият правилник за отпускане на социални помощи, и създаването на фейсбук страница и блог на РО-София.

Ръководството заедно с активистите извършва активна подготовка за провеждане на тържеството по повод 40-годишнината от създаването на Центъра за ранна рехабилитация на деца с увреден слух, което ще се проведе на 12 септември 2015 г. Създаден е и блог на центъра, както и ново лого.

Ръководството организира и се проведе екскурзия до Пирот на 8 март; а след това и втора подобна екскурзия на 21 март до Метеора в Гърция.

Инструкторите по социално-битовата дейност са извършили и рутинна административна работа при събиране на документите за изплащане на средствата за жестов превод по чл. 51 и друга подобна социална дейност.Районна организация в Пловдив: В нея членуват 1 352 души, обединени в 17 градски, териториални и първични организации. По традиция ръководството провежда в клубовете най-различни прояви, като всеки вторник има организационни и културно просветни събрания (проведени общо 11 такива, посетени от около 220 души), на които съюзните членове обсъждат предстоящи прояви, получават информация, свързана с дейността на ЦУ на СГБ или се изнасят беседи на здравни и политически теми, честване на известни личности и др. По-отличаващи се прояви на ръководството през периода са честването на Деня на родилната помощ с ритуал и почерпка от страна на участващите баби и млади жени; празнуването на 14-ти февруари - една част от членовете били в заведение по случай Деня на влюбените, а другите, предимно мъже, отбелязали Празника на виното; на Трети март група от глухи членове на РО и ТО заедно със стотици пловдивчани присъстваха на тържеството по повод националния празник пред паметника на загиналите за освобождението на България и почетоха паметта на героите; традиционното осмомартенско празненство, на което жените донесли лично приготвени ястия, погачи и всякакви кулинарни изкушения и др.

Представители на районната младежка организация участваха в националния конкурс за мис и мистър „Тишина”, проведен на 22 март в София и се класираха на трето място, а самодейци от състава песни и танци се включиха активно и в програмата на пролетния бал; а в проведения интензивен курс за обучение на глухи лектори в София от 27 до 29 март, РО в Пловдив участва с трима свои представители.

Всички териториални организации извън седалището на РО също са провеждали в своите клубове чествания на традиционните празници и обичаи, а в определените им дни - и събрания на културно-просветни теми.

През месец март бяха изготвени и указанията с графиците за провеждането на отчетните събрания на ТО и РО.

Поради факта, че през настоящата година СГБ организира и провежда ХХVІ национален фестивал на художествената самодейност, пловдивските самодейни състави започнаха своята организационна работа и репетиционна подготовка.

По отношение на социално-битовата дейност - ръководството подпомогна 15 съюзни членове, намиращи се в крайно затруднено положение, на които предостави парична социална помощ на обща стойност 2090 лв.

Ръководството на РО ежедневно откликва на нуждите на съюзни членове, и им оказва преводачески и всякакви други услуги при посещенията им в бюрата по труда, в общините (за решаването на различни административни въпроси), за ТЕЛК, документи за социално подпомагане и др.

Районна организация в Плевен: Проведени три редовни заседания на ръководството, на което са разисквани и обсъждани редица организационни въпроси, сред които проекто-бюджет на РО, график за провеждането на годишните отчетни събрания, участие на самодейци и туристи във предстоящите фестивал и събор и др.

Социалната дейност е съсредоточена предимно в приемането и разглеждането на постъпилите документи за отпускане на средствата за жестов превод по чл. 51 и подпомагане с финансова помощ крайно нуждаещи се членове.

Културната дейност по традиция се провежда в съответствие с националните и народните празници и обичаи, като Деня на родилната помощ, Трифон Зарезан, Трети март, Осми март и честване на кръгли годишнини на съюзни членове.

РО Варна: Броят на членовете ни е 357. За тримесечния период по отношение на организационната дейност е осъществено следното: Проведени са три общи събрания с членовете на градските първични организации и с тези от териториалната организация в Добрич. Събранията с първа и втора ПО са били с около 90 членове; а това в ТО-Добрич - с 32 членове от града. На тези събрания ръководството информира за предстоящите национални съюзни прояви - национален конкурс за мис и мистър „Тишина” с пролетен бал; ХХVІ фестивал на ХСК и Националния събор по спортен риболов. Проведено е и общо събрание с обсъждане предложението за отделянето на младежката организация от съюза, на което присъстващите категорично са се възпротивили на тази идея. През м. март заедно с екипа на ЦСРИХУС се състоя второ събрание, на което бе обсъдено предстоящото провеждане на „Пролетна забавна вечер” и специалистите от центъра запознаха присъстващите с дейностите за подкрепа и резултатите, постигнати от ползвателите на социалната услуга.

Ръководството на териториалната организация в Добрич, което традиционно проявява активна дейност, проведе чествания на Бабинден (с 12 участници); Осми март (23 участници), 22 март - Първа пролет (с 29 членове).

Всеки вторник и четвъртък клубът за социални контакти се посещава от около 70 души и срещите им са изключително ползотворни, защото получават социални консултации, разменят информация, обсъждат идеи за организиране на мероприятия и т. н. По заявка на потребителите на социалната услуга, в ЦСРИХУС се провеждат отворени дискусии на различни теми, на които присъстват и много съюзни членове, интересуващи се от темите. През тримесечието са организирани и осъществени следните дискусии и лекции: „Различия в църковните календари и християнските православни празници по нов и стар стил” с 52 човека на 15 януари; „Даровитите деца и социалната политика за подкрепа на дарованията” - на 29 януари. Прожектира се и филма „За младите с любов“ от първия благотворителен концерт от благотворителната кампания „Талантливите деца на Варна”; на 12 февруари - „ Задушница или Свети Валентин – какво да празнуваме в събота” с присъствие на 28 души; на 26 март: „Благовещение и благата вест. Психическото въздействие на добрите новини и стресиращото въздействие на лошите новини” с присъствие на 38 души. Клубът на жените също е провел дискусии и беседи със следните теми: „Отражение на месоядството върху здравето на човека” (на 22 януари с присъствие на 45 човека); на 19.02. - „Сирни заговезни – какво е това и защо се прави” с участието на 21 жени; на 26 февруари с членове от клуба на жените и клуб „Трета възраст” при присъствие на 41 души лекцията бе на тема „Домашното насилие и трябва ли да се крие”. На 12 март членките на женсъвета присъстваха на лекцията „Влияят ли мартенските температурни контрасти на настроението и здравето?”

Културно-масовата дейност през тримесечието включваше тържество на 21 януари за Бабинден с конкурс за най-хубава и вкусна погача, баница и сладкиш, с присъствието на 34 жени; на 5 февруари членовете на трета възраст организираха сбирка, посветена на народния празник Трифон Зарезан; на 8 март клубовете „Трета възраст” и този на жените отбелязаха заедно 8 март; на 28 март 89 членове на организацията участваха в забавната вечер, посветена на настъпването на пролетта в ресторант „Нашенци”.РО Стара Загора: Към 31 март 2015 г. общият брой на членовете е 347 души; от тях глухи – 249, тежкочуващи – 85 и 13 чуващи. Организационна дейност: За първото тримесечие е проведено едно заседание на Районния съвет, на което са приети информационно-статистическия отчет на РО за 2014 г.; програмата за дейността на РО за 2015 г.; графиците за провеждане на отчетните събрания в ТО и събранието на РО и разни текущи въпроси.

Културно-масова дейност: Клубовете по интереси - пенсионерски, младежки и женсъветът както винаги провеждаха своите мероприятия. Всяка сряда в клуба на РО се провеждат сбирки за социални контакти. На тези срещи се честват национални и християнски празници, рождени и именни дни, обсъжда се актуална информация, играе се на шах, табла и карти. Отпразнуваха се подобаващо Бабинден - на 21 януари, Трифон Зарезан и Деня на влюбените, 3-ти март и 8-ми март. За проявите, реализирани през периода има публикувани информации във вестник „Тишина” - бр. 1-2 от 26 януари, бр. 3-4 от 23 февруари, бр. 5-6 от 20 март 2015 г.Районна организация в Ямбол: През първото тримесечие на 2015 г. Районният съвет проведе заседание и прие график за провеждане на годишните отчетни събрания на ТО и РО, а също и програмата за дейността на РО за 2015 г. Обсъдиха се и въпросите за новите членски карти и мероприятията през първото тримесечие.

Районния съвет съдействаше и на семействата на съюзните членове за разрешаване на възникнали проблеми и продължава да се грижи за безработните съюзни членове, като им съдейства при срещи с работодатели и работници от Бюрото по труда. През март фирма „Артпласт” прие на работа един от безработните ни съюзни членове. Координаторът на РО-Ямбол оказва съдействие и помощ на семействата с деца при подновяването на молбите за детските добавки, като попълва и окомплектова молбите с необходимите документи, а също и на всички, които се явяват на ТЕЛК и подават документи в „Пенсионно осигуряване”.

Ръководството на РО на глухите в Ямбол организира срещи с отделите за работа с лица с увреждания в „Социално подпомагане” в Ямбол и Сливен във връзка с подаването през 2015 г. на нови молби за извършване на социални оценки и отпускане на добавки за интеграция. На всички съюзни членове бе обяснено през кой месец трябва да подават новите молби съобразно старите социални оценки, за да не загубят паричните добавки за интеграция. Координаторът помага на нуждаещите се членове, които имат нужда от лечение при лични лекари и специалисти, правна помощ в нотариус, в съда, в болница, общините.

Клубовете на глухите в Ямбол и Сливен са притегателен център за всички слухово увредени членове, имащи нужда от приятелство, помощ и приятна почивка - ежедневно в клуба в Ямбол и два пъти в седмицата в клуба в Сливен съюзните членове играят шах, карти, тенис на маса, по интернет се свързват и разговарят с приятели от България и от целия свят. В клуба в Ямбол се проведе честване на Деня на родилната помощ на 21.01., а за осми март жените от ТО „Ямбол” празнуваха в приятната обстановка на кафе „Стейдж”. Лошото време отказа членовете на ТО „Сливен” от предварително замисления поход до местността „Карандила” и те посрещнаха Първа пролет в клуба с много забавни игри и веселие.Районна организация в Русе: Броят на членовете в организацията към днешната дата е 324 души, обособени освен в Русе, и в 2 териториални организации в градовете Разград и Силистра. Всеки вторник и четвъртък в клуба на РО на глухите в клуба се провеждат сбирки за социални контакти на членовете на организацията. На тези сбирки честваме национални и християнски празници, рождени и именни дни, обсъждаме актуална информация, разменяме рецепти, играем шах, табла и карти. Като по-важни мероприятия през отчетния период са: на 21 януари - честване на Бабинден в клуба, на което бе изиграна сценка, пресъздаваща някогашния народен обичай; на 14 февруари отбелязване на Трифон Зарезан с избор на „Цар на лозята” и дегустация на вина, произведени от самите членове. На най-добрите бяха връчени награди. Участваха 45 човека. На 5 март се състоя традиционно посрещане на Баба Марта с ръчно изработени мартеници; на Осми март отпразнуваха Деня на майката и жената в заведение (участваха 35 човека); на 18 март проведоха среща по повод 35 години от реализирания туристически поход „Ком-Емине” с участниците в него. Бяха разказани много спомени, срещата премина при особен интерес.

Районна организация в Шумен: броят на членовете на организацията е 310, разпределени организациите в Шумен, Търговище, Попово и Нови пазар. Всеки четвъртък от 14 часа в клуба на РО на глухите в Шумен се провеждат сбирки за социални контакти на членовете, на които се честват национални и християнски празници, обсъждат новини и събития, играят шах, табла, карти. Със съдействието на ръководството на Регионалната библиотека „Стилиян Чилингиров” членовете ползват безплатна художествена литература и периодичен печат. По-важните прояви, осъществени през периода са: 21 януари - отбелязване на традиционния празник Бабинден в клуба - с присъствието на около 15 млади и възрастни жени; от януари до март са проведени три редовни заседания на РС; 14 февруари - в клуба празнуваха млади и стари, обединили в едно празника на любовта и виното, с много забавни игри с участието на около 30 членове; 1 март - отговорничката на женсъвета и негови членки по традиция направиха мартеници, които предоставиха като дар на деца в неравностойно положение (с участието на около 10 жени); на Осми март за пръв път празникът бе отбелязан по решение на дамите, разделени на по-млади и по-възрастни, в различни заведения (с участието на около 15 жени).

Районна организация в Горна Оряховица: През януари се състоя първото за тази година заседание на Районния съвет, на което са дадени пояснения по всички възникнали въпроси и всеки от членовете на РС трябваше да представи своя план-програма, която да съответства на това, за което отговаря и са приети програмата за дейността на РО за годината, проекто-бюджетът и графикът за провеждане на отчетните събрания на ТО и РО.

Председателят на РО всеки понеделник взима дейно участие в сбирките в клуба, като разяснява на присъстващите членове всичко, което не са разбрали и за което се интересуват. На тези сбирки се обсъждат последните събития и новини от дейността на СГБ; публикации в новите броеве на в. „Тишина”; предстоящи прояви на ръководството на РО и др. Сред по-масово посетените мероприятия за отчетния период са Бабинден на 21 януари, на който бабите поднесоха на всички в клуба своите кулинарни шедьоври; а на 14 февруари се осъществи сбирка в клуба, на която съвместно отбелязаха и деня на влюбените и деня на виното; на 1 март всички присъстващи на празненството по традиция бяха закичени с мартеници за здраве; на 8-ми март членовете на градската организация празнуваха в заведение в града; а в клуба на ТО в Габрово жените почерпиха всички членове на организацията за тяхно здраве. На 9 и 22 март, за Първа пролет членовете участваха в екскурзия до местността „Чуруковец”. В клуба редовно се честват юбилейни годишнини, рождени и именни дни и за периода проведоха две такива чествания на заслужили активисти и юбиляри.

Започна и приемът и подготовката на документи за средствата по чл. 51, като успоредно с това координаторът и секретарите по места оказват съдействие и помощ при подновяването на молбите за детски добавки, за ТЕЛК, „Пенсионно осигуряване”, за извършване на социални оценки и отпускане на добавки за интеграция; при посещения в болница, при лични лекари и специалисти, в съда и общините по места.

Районна организация в Бургас: През отчетния период ръководството на РО участва в информационно-консултативна среща по проект „Стратегическо планиране и застъпничество”, организирана от Института за регионални и международни изследвания и в конференция по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” свързана с предоставянето на социални услуги в Бургаска област. Извън тези участия на ръководството, се проведоха редовните заседания на РС; а също и редица мероприятия: за Бабинден в клуба се състоя традиционното бабуване и конкурс за „Мисис баба”; в края на месец февруари за пети път съвместно със „Социален център” организирахме шах турнир, посветен на Трети март, с участието на отбори на организации на хора с увреждания, като жените изработиха мартеници и ги дариха на участниците в турнира; по повод 8 март организирано празнуваха в заведение с томбола за участничките. През март ръководството на РО стартира нова инициатива - всяка седмица да провежда лекции в клуба по различни теми.

През отчетния период, както и в предишните години, продължи да се осъществява социалната дейност за подпомагане на членовете, като например попълване на заявленията за полагащите им се винетки за 2015 година; попълване на молби за батерии и слухови апарати; съдействие при търсене на работа; подготовка на молби за социална оценка; съдействие при издаването на карти за БДЖ и много други.Районна организация в Дупница: Организационна дейност: през периода са проведени 3 заседания на Районния съвет с участието на всички членове на РС и на Контролната комисия, на които са взети решения по предложения за място за провеждането на Национален пролетен бал и Национален туристически събор и състезание по риболов, фестивала на художествената самодейност и др.

Проведени са събрания с членовете на организацията по повод предложенията за отделяне на младежката организация към СГБ и за издаване на нови членски карти, като взетите решения са изпратени в писмен вид на ЦУ на СГБ. Членовете на Контролната комисия към РО проведоха две заседания, на които определиха отговорниците си по дейности и обсъдиха подадена жалба, на която бе даден отговор. Започна и събирането на членски внос.Социална дейност: през първото тримесечие ръководствата на РО и ТО са оказвали своевременна помощ на членовете, като например изготвяне на молби за отпускане на безплатни винетки - 17 души; молби за отпускане на слухови апарати и батерии - 3 души; придружени на комисия в ТЕЛК – двама; отпусната е еднократна социална помощ от целевите средства от държавния бюджет на един член на РО, изпаднал в затруднено положение; започна и прием и подготовка на документи за отпускане на средствата по чл. 51 за жестов превод.

Културно-масова дейност: на 17 февруари в клуба се проведе мероприятие по повод традиционния български празник Прошка, на който се иска и дава прошка от близки, приятели и роднини с участието на около 35 членове; отпразнуваха Осми март и Първа пролет с над 40 членове, на което управителят на „Тих труд” поднесе дар - огромна торта. В ТО в Кюстендил организираха излет до местността „Хисарлъка” и са присъствали на традиционния конкурс „Мис Кюстендилска Пролет”, в който е участвала и спечелила второ място дъщерята на съюзни членове - семейство Близнакови. През периода самодейците започнаха да провеждат своята организационна работа и репетиционна подготовка.

В клубовете на РО и ТО са проведени и чествания на годишнини, именни дни и рождени дни.РО Хасково: През отчетния период са проведени общо четири мероприятия: на 15 януари - лекция „Здравословно хранене” с участие на 17 членове; на 21 януари - отбелязване на Бабинден с 20 членове; на 12 февруари - честване на Трифон Зарезан и Деня на влюбените с 13 души; на 22 март, по повод Първа пролет се състоя излет до местността „Кенана” с 11 членове.

Както се вижда от изложеното дотук за дейността на районните организации по места, за първото тримесечие на 2015 година в клубовете за социални контакти и различните любителски секции по интереси в районните и териториални организации на СГБ са проведени 194 прояви с участието на 1227 членове. Участниците в художествените състави са започнали системни репетиции във връзка с предстоящия фестивал.

В подготовка са и организираните туристи, на които предстои участие в поредния национален туристически събор, който тази година е със спортно състезание по риболов. Както винаги, в подобни масови изяви очакваме посещение от голям брой наши съюзни членове, техни приятели и симпатизанти.

Подпомагане на центровете по рехабилитация на деца с увреден слух – През 2015 година се навършват 40-години от създаването на Центъра за ранна рехабилитация на деца с увреден слух. По този повод е разработена програма и са набелязани мероприятия за провеждане на годишнината.Тържественото честване ще се проведе на 12 септември 2015г. В продължаващата учебна година Центровете извършват специализираната си дейност по рехабилитация на слуха и говора на децата, които ги посещават. Специално внимание се отделя на кохлеарно имплантираните деца. С тях се работи по специална програма. Води се разяснителна работа с беседи и помощни материали и с родителите на тези деца, за да могат да продължат работата с тях в домашна обстановка.

Специалисти от центъра редовно посещават и оказват помощ на място на кабинетите в Плевен, Стара Загора, Хасково и Варна.

Усилията са насочени към развитие и използване на остатъчния слух на децата, формиране и развитие на речта им като средство за общуване, стимулиране на общопсихическото развитие на децата, а също и следоперативна рехабилитация на деца с кохлеарна имплантация.

Видеоцентърът към СГБ работи усилено по актуализацията на уеб сървъра към СГБ; а специалистите му оказват помощ на районните и териториални организации при изграждането на интернет връзки и поддръжка на компютърната техника.Центърът за развитие на ЖМЕ проведе интензивен курс по обучение на жестов език на глухи лектори в столицата с участието на 20 курсисти.

С различни методически материали и помагала центърът подпомага различни институции и ведомства, имащи за цел да пропагандират изучаването на жестовия език, като помощно средство за по-добро образование на глухите деца и информираност на възрастните.Международна дейност – проведе се националният конкурс за „Мис и Мистър „Тишина” с пролетен бал на СГБ, победителите в който през м. юли т.г. ще защитават България и СГБ в два международни конкурса – за „Мис и Мистър Европа 2014” и „Мис и Мистър Свят Тишина 2014” в Чехия.

Републикански прояви и семинари – през периода се работеше по подготовката на национални мероприятия, които ще се осъществят през второто и третото тримесечие на 2015 година.

Издателска дейност – в. „Тишина” и специализирани издания - За периода са издадени 6 броя на вестник „Тишина”, съдържащи актуална информация за гражданите с увреден слух.

Социално подпомагане членовете на СГБ - средствата от държавния бюджет за подпомагане на членовете на СГБ ежегодно се разпределят от УС и се отпускат по правилата на утвърдена наредба от УС на СГБ.

Изпратени са указания с разпределението до всички районни организации и пояснения на базата на какви документи ще се осъществява отпускането на помощи на нуждаещите се.


Председател:

(Николай Нинов)


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница