Доклад на XI конгрес на бота, Златни пясъци 2010 Безциментна фиксация на ацетабулума при дисплазична тазобедрена става Веселин КожухаровДата18.07.2017
Размер59.81 Kb.
ТипДоклад

Доклад на XI Конгрес на БОТА, Златни пясъци 2010


Безциментна фиксация на ацетабулума при дисплазична тазобедрена става

Веселин Кожухаров

Университетска болница “Лозенец” София
Дисплазията на ацетабулума при коксартроза създава затруднения в планирането и реализацията на ендопротезирането на увредената става. По-младата възраст на пациентите предполага използването на безциментна техника на фиксация.

Цел:

Да се прецизира диагностиката и разшири приложението на безциментната фиксация на ацетабулума при млади пациенти.Материал:

Представени са ранни резултати от проспективно проучване на поставени 14 ендопротези на 11 пациенти с дисплазична коксартроза първа и втора степен по Crowe. Средната възраст е 48 г. За предоперативно планиране е използвана КАТ. Така се събира информация за размер и дълбочина на римиране, разположение и големина на костния дефект, възможна инклинация и антеверзия в границите на допустимото за съответния модел ендопротеза. Приложени са три вида импланти за press-fit фиксация и допълнителни винтове. Максималният срок на проследяване е 3 годиниРезултати:

Постигнатата добра първична стабилност на импланта позволи в следоперативния период да се следва стандартен протокол за възстановяване. При рентгенологичното изследване не се установява остеолиза или миграция на импланта. Средният Harris hip score при последния преглед е 93 /88-97/. Проблем при 73 % от пациентите е лошата походка.Заключение:

Възможността за безциментна фиксация на ацетабуларната капсула при млади пациенти е предизвикателно и трудно, но осигурява костен резерв при евентуалните последващи имплантации.Ключови думи: Дисплазия, безциментна фиксация, тазобедрено ендопротезиране
Увод

Дисплазията на ацетабулума при коксартроза създава затруднения в планирането и реализацията на ендопротезирането на увредената става. По-младата възраст на пациентите предполага използване на безциментна техника на фиксация.


Материал

В хода на проспективно проучване за прилагането на безциментни ацетабуларни капсули при дисплазична коксартроза у млади индивиди, са представени ранни резултати. Периодът на проследяване е средно 3 години. При 11 пациенти на средна възраст 48 г. /43 – 51 г./ са поставени 14 ендопротези с безциментна фиксация. Всички пациенти са жени. Средният период от появата на оплаквания до операцията е 6 години /от 2 до 15 г./. Една от пациенткита е имала коксит на същата става в детска възраст. Други три са лекувани оперативно – репозиция на вродена луксация. Използвани са три вида импланти: 6 Reflection, 6 Trilogy, 2 Trident. Различно е покритието на капсулите в зоната на контакт с костта. При Reflection то е изградено от няколко слоя микросфери, при Trilogy има поресто покритие от титаниеви нишки, а при Trident грапаво хидроокси апатит покритие и ексцентричен профил. При всички имплантации са използвани винтове за допълнителна фиксация. Дисплазията на ацетабулума е оценена по Crowe, като 11 пациенти са с първа степен, а 3 пациенти са втора степен. За предоперативно планиране са използвани рентгенография фас и КАТ /Фиг.1/. Водещи за преценката на ацетабулума са ацетабуларния ъгъл, измерен по Sharp и степента на сублуксация по Crowe. Във всички случаи на изразена дисплазия се скенира тазобедрената става. Така се събира информация за размер и дълбочина на римиране, разположение и големина на костния дефицит, желана инклинация и антеверзия в границите на допустимото за съответния модел ендопротеза.Резултати

Интраоперативно, установихме пълно съответствие в размера на планирания и поставения имплант при 4 пациенти, на които бе направена предоперативна КАТ. Постигнатата бе добра първична стабилност на имплантите, но поради ограничения им контакт с костта при всички имплантации са използвани допълнителни винтове за фиксация. При един пациент с ретроверзия на ацетабулума и костен дефицит на задна стена се поставиха 3 винта при неутрална позиция на капсулата /Фиг. 2/. Това позволи в следоперативния период за всички случаи да се следва стандартен протокол за възстановяване. От рентгенологичния анализ на резултатите се установи: инклинацията на капсулата е средно 54˚ /48 – 62/, а антеверзията на фас рентгенография е средно 16˚ /0 – 30/. По-голямата инклинация се е наложила за постигане на максимално костно покритие на капсулата при имплантацията /Фиг. 3, 4/. От рентгенологичното проследяване, не се установи остеолиза или миграция на имплантите. Всички пациенти са без болка. Средният Harris hip score при последния преглед е 93 /88-97/. Проблем при 8 от пациентите /73 %/ е лошата походка. Не се установи значима – над 1,5 см разлика в дължината на крайниците.


Дискусия

Считам, че точните измервания на ацетабулума имат голямо значение за предоперативното планиране. Освен дефицитът на костна субстанция в дълбочина на дисплазичния ацетабулума, предно-задния размер е по-малък и единствено с КАТ тези параметри могат да се установят. Базирано на голям срок на проследяване /Kim YH (2005), Shinar A. (1997)/ е установено, че поне 60 % от ацетабуларната капсула трябва да е покрита от костта, за успешно вграждане на безциментни импланти. В представената серия имаше два случая с граничен на тази стойност контакт. За преодоляване на този проблем се препоръчва използването на костни трансплантати и вграждане на малка циментна капсула.

Въпреки установената възможност за безциментно вграждане на ацетабуларната капсула, трябва да има готовност за използване на циментна капсула.

Според Cameron /1996/, при пациенти с лека степен на дисплазия не се различават резултатите от ендопротезиране в сравнение с пациенти без дисплазия, по отношение на HHS и куцане. Моето наблюдение показва, че само при 5 пациенти походката е добра. Останалите имат нужда от продължителна рехабилитационна програма за промяна на начина на ходене, който е бил обичаен за тях, с куцане поне 4 деситилетия. При по-дълъг период на проследяване и нарастване на броя пациенти, би могло да се анализира, до колко изборът на безциментен начин на фиксация при дисплазичния ацетабулум е надежден.Възможността за безциментна фиксация на ацетабуларната капсула при млади пациенти е предизвикателно и трудно, но осигурява костен резерв при евентуалните последващи имплантации.
Литература

 1. Brunner A., et al. The Eftekhar and Kerboul classifications in assessment of developmental dysplasia of the hip in adult patients. Measurement of inter- and intraobserver reliability. HSSJ 2008;4:25-31.

 2. Cameron H.U. et al. Influence of the crowe rating on the outcome of total hip arthroplasty in congenital hip dysplasia. J Arthroplasty 1996;11, 5:582-587.

 3. Capello W.N. et al. Hydroxyapatite in total hip arthroplasty. Clin Orthop Relat Res. 1998;355:200-211.

 4. Crowe J.F., et al. Total hip replacement in congenital dislocation and dysplasia of the hip. J Bone Joint Surg Am. 1979;61:15-23.

 5. D'Antonio et al. Classification and management of acetabular abnormalities in total hip arthroplasty. Clin Orthop Relat Res. 1989;243:126-137.

 6. Johnston R.C. et al. Clinical and radiological evaluation of total hip arthroplasty. A standard system of terminology for reporting results. J Bone Joint Surg Am. 1990;72:161-168.

 7. Kalteis T., et al. Position of the acetabular cup-accuracy of radiographic calculation compared to CT-based measurement. E J Radiology 2006;58-2:294-300.

 8. Kim Y-H, Kim J.S. Total hip arthroplasty in adult patients who had developmental dysplasia of the hip. J Arthroplasty 2005;20:1029-1036.

 9. Puri L., et al. Use of helical computed tomography for the assessment of acetabular osteolysis after total hip arthroplasty. J Bone Joint Surg Am. 2002;84-4:609-614.

 10. Somford M., et al. Favorable survival of acetabular reconstructionwith bone impaction grafting in dysplastic hips. Clin Orthop Relat Res 2008;466;359-366.

 11. Widmer K.H. A simplified method to determine acetabular cup anteversion from plain radiographs. J Arthroplasty 2004; 19(3):387-90.

 1. Bottom of FormДоц. Веселин Кожухаров, д.м. Университетска болница „Лозенец” София, 0888-901576 vesselink@abv.bg


Каталог: lekardata -> 26138 -> statii
statii -> Доклад на X конгрес на бота, Боровец 2007 Биомеханичен и патоморфологичен анализ на причините за остеолиза при тазобедрените ендопротези Веселин Кожухаров
statii -> Частично колянно ендопротезиране В. Кожухаров
statii -> Доклад на XI конгрес на бота, Златни пясъци 2010 Грешки и усложнения при тотално и частично колянно ендопротезиране В. Кожухаров Цел
statii -> Първично ендопротезно заместване на субкапиталните фрактури на бедрената шийка при пациенти на възраст над 70 год
lekardata -> Syndrom et morbus Rayneaud д-р Мария Стамболова-ревматолог


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница