Доклад ние искаме да анализираме работата на ус на бфв през 2013 г и 2014 г и резултатите от дейността в отделните направления на бфвДата02.01.2018
Размер56.33 Kb.
ТипДоклад
Доклад за дейността на УС на БФВ за работата му през 2013 и 2014 година

Уважаеми дами и господа,


С настоящият доклад ние искаме да анализираме работата на УС на БФВ през 2013 г. и 2014 г. и резултатите от дейността в отделните направления на БФВ.

През 2013 г. ръководството на БФВ се пое от Валентин Николов – Председател на УС и членове на УС: Александър Александров, Мария Александрова, Борис Червенков, Светозар Съев, Стоян Бахчевански, Георги Гуменов, Васил Попов, Михаил Томов.

УС на БФВ продължи да развива гласността и прозрачността в дейносттта му, като основни принципи за провеждане на правилна политика. През 2013 година се проведоха 8 заседания на УС на БФВ, а през 2014 – 6. Всичките бяха открити с присъствие на средно от 5 до 8 гости – треньори, представители на клубове членове, състезатели. Не рядко при обсъждане на проблемите те вземаха отношение и подпомагаха вземането на решения от УС на БФВ. Продължи практиката за изготвяне на протоколите в 3 дневен срок и публикуването им след 3 дневно съгласуване. По редица въпроси касаещи клубовете, същите получаваха информация своевременно по и-мейлите. Важната информация беше публикувана, както на фейсбук страницата, така и на сайта на БФВ. Веднага след всяко проведено състезание, както и след проведените гонки за деня бяха публикувани резултати.

В работата си УС на БФВ се стараеше да провежда принципна и неконюнктурна политика. Няколко пъти през 2013 и 2014 бяха проведени събрания на ТЕС, на които се вземаха решения, които бяха предлагани за утвръждаване от УС. Така треньорите взеха активно участие в решаването на важни проблеми и въпроси за дейността на БФВ.

УС на БФВ успешно реализира планирания Държавен Спортен Календар за 2013 и 2014 година, като във всички републикански първенства се забелязва ръст на участие на състезателите в повечето класове. Създаде се традицията и за преходна купа за победителите в Държавното Първенство Тим Рейсинг, която при три победи на един и същи отбор остава за него.

Във връзка с оптимизирането на дейностите във федерацията и изпълнение на програмата за развитие на класовете, бе прехвърлено администрирането на системата за килово ветроходство IRC на Асоциацията на собствениците на лодки сертифицирани по IRC в България, като по този начин ще може да насочи допълнителни ресурси към детското и олимпийско ветроходство .

УС на БФВ прие критерии за награждаване на десетте най-добри ветроходци на годината и възстанови званието „Заслужил Деятел на БФВ”.

През 2013 и 2014 бяха приети и нови спортни клубове .


Какви бяха основните цели в спортно-тренировъчната дейност провеждана в БФВ:

1.Основна цел за сезон 2013 и 2014 беше продължаване на подготовката на състезателите с потенциал за участие в квалификациите на Олимпийските Игри в Рио 2016, както и подготовка и развиване на възможностите на състезателите от олимпийския резерв. Основна цел бе и покриването на квоти за Младежките Олимпийски игри в Китай на Световното първенство Байт в САЩ през 2013 г. Там Виктория Хинковска спечели 8-мо място, което покрива изискванията на ММС за състезатели с водещо класиране. През 2014 г. Виктория Хинковска спечели квота за Младежката Олимпиада, на която участва през август 2014 г. Димитър Красимиров Вангелов също покри Наредбата на ММС като спечели 6-то място на Европейско Първенство клас Фин Младежи. През 2014 г. Димитър Вангелов продължи участието в ЕП и СП Фин, като спазваше индивидуалния си план-график за подготовка. Състезателят поради постиженията си спечели стипендия от МОК за подготовка за Олимпийските игри в Рио. Така Димитър се нареди сред 15-те състезателя от България за всички спортове с такава стипендия.

През 2013 година бе поставена и целта за насърчаването на детското ветроходство. За първа година бяха изпратени на разноски на федерацията състезатели на Европейското и на Световното първенство клас Оптимист. Бяха изпратени двама състезатели и на Европейското първенство клас Лазер 4.7. През 2014 г. стратегията за насърчаване на детското ветроходство бе продължена, макар и с по-ограничени ресурси. Състезателите бяха изпратени на ЕП Оптимист в Дъблин.

2. Основни задачи на подготовката – изпълнение:

Основните задачи на подготовката до голяма степен бяха изпълнени. Беше осигурена целогодишна подготовка, както и единство между тренировъчната и състезателната дейност. Известни затруднения изпитвахме при организацията и провеждането в пълен размер на дейностите по научно осигуряване и контрол на факторите на спортното постижение. В резултат на изпълнението на тренировъчната и състезателна програма на състезателите, беше постигнато в основни линии планираното повишаване на общата и специалната работоспособност, както и овладяване на ефективна техника. В резултат на това бяха постигнати спортни резултати, в зоната на планираните. През 2013 г. бяха организирани подготвителен лагер в България с чуждестранен треньор, както и международен лагер за клас Оптимист в Истанбул.

Димитър Красимиров Вангелов и през 2013 г. продължи с тренировъчната си дейност, ръководена от Пол Маккензи в международни клиники преди ЕП и СП Фин.

През 2013 г. БФВ изплащаше ежемесечна заплата на състезателя Йоан Колев, за да продължи своята подготовка в клас RS:X.

През 2014 г. средствата за подготовка бяха значително ограничени, но все пак състезтелите Димитър Красимиров Вангелов и Виктория Хинковска продължиха поготовката си по индивидуалния им план-график. Виктория проведе подготвителен тренировъчен лагер преди Младежките Олимпийски игри в Китай.


3. Международен спортен календар, резултати и класиране на спортистите, включени в Програмата за олимпийска подготовка.
Планираното участие на състезателите се проведе с наложени минимални изменения на планираните регати. Въпреки ограничения бюджет на БФВ през 2013, състезателите ни бяха изпратени на ЕП Оптимист, СП Оптимист, ЕП Уиндсърфинг, ЕП и СП Фин, ЕП Кайтборд, ЕП Лазер 4.7, СП Байт САЩ – квалификация за Младежките Олимпийски игри в Китай, Балканско първенство в Охрид.

Най-добрите постижения на състезателите ни през 2013: 6-то място на ЕП Фин Младежи на Димитър Красимиров Вангелов, 8-мо място на СП Байт САЩ на Виктория Хинковска, 4-то място на СП Кайтборд Младежи – Александър Бачев, Златен медал клас Фин – Балканско първенство Охрид – Димитър Вангелов, Сребърен медал клас 470 – Балканско първенство Охрид – Яна Маркова и Ина Илиева.

През 2014 година състзателите Виктория Хинковска и Георги Максимов бяха изпратени на планираната квалификация за Младежката Олимпиада в Китай.

Димитър Красимиров Вангелов участва на планираните си състезания.

През 2014 г. бе въвден принципът за изплащане на разходите от МСК на състезателите спрямо техните постижения.

През 2014 г. огромен успех за българското ветроходство постигна състезтелят по кайтсърф Александър Бачев. На СП Кайтсърф в Италия през май месец той спечели 9-то място. През август и септември, съответно на СП и ЕП Кайтсърф в Истанбул и Полша спечели сребърни медали за младежи. През ноември спечели бронзов медал за младежи в Азиатския шампионат в Доха, Катар. Поради всички тези постижения състезателят бе поканен да участва в Световната купа в Дубай в края на ноември 2014 г., където премериха сили двадесетте най-добри кайтсърфисти в света. Александър се класира на 6-то място.

Добри постижения постигна Димитър Николов Вангелов на ЕП Оптимист в Дъблин. Не до там бяха добри постиженията поради амортизираната материална част и липсата на средства за подготовка на Пепа Мавродиева и Йоан Колев на ЕП RS:X в Турция. Поради същите причини Пепа Мавродиева не можа да спечели квота на СП в Сантандер през септември 2014 г. Добри резултати, макар и без спечелени квоти постигнаха екипажът на Николай Ташев, Йоана Петрова в клас Накра 17 и Стефани Музакова в клас Лазер Радиал.

През 2014 г. България изпрати националния си отбор на Балканското първенство в Румъния. Там Димитър Красимиров Вангелов спечели сребърен медал в клас Фин, а Анастас Петров бронзов. В клас 470 екипажът на Мартин Тодоров и Христо Ангелов спечели бронзов медал. Сред най-малките състезатели Ан-Никол Кънева спечели сребърен медал за клас Оптимист девойки младша възраст.


През 2013 г. с активна работа със състезателите бяха ангажирани следните треньори, които бяха разделени в два подготвителни центъра: София и Несебър

Никола Александров – Треньор – Център София

Огнян Илиев – Треньор – Център София

Радослав Марков – Треньор – Център Несебър

Коста Стергидов – Треньор – Център Несебър
През 2014 г. центровете бяха премахнати от ММС и подготовката продължиха Никола Александров, като личен треньор на Виктория Хинковска, Стоян Бахчевански, като личен треньор на Димитър Красимиров Вангелов, Коста Стергидов – Старши треньор на БФВ и Огнян Илиев – Помощник треньор на БФВ.

БФВ успешно реализира Договорите за ОП с Министерство на Младежта и спорта през 2013 и 2014 г. През 2015 г. бюджетът на БФВ, финансиран от ММС ще бъде: 281 359 лева.


УС на БФВ
Каталог: wp-content -> uploads -> 2015
2015 -> Висше военноморско училище „Н. Й. Вапцаров“
2015 -> Правила за изменение и допълнение на Правила за търговия с електрическа енергия Съществуващ текст
2015 -> 120 Основно училище “Георги С. Раковски” София
2015 -> Премиерният сериал Изкушение от 12 октомври по бтв lady
2015 -> Агнешко месо седмична справка: средни цени за периода 7 – 14 януари 2015 г
2015 -> Пилешко месо седмична справка: средни цени за периода 7 14 януари 2015 г
2015 -> Бяла кристална захар седмична справка: средни цени за периода 7 – 14 януари 2015 Г


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница