Доклад обобщава информацията за дейността на институциите в областта на интелектуалната собственост през месец януари 2008Дата23.07.2016
Размер173.19 Kb.
#2307
ТипДоклад
ДОКЛАД НА СЪВЕТА ЗА ЗАЩИТА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНАТА СОБСТВЕНОСТ

/м.януари 2008/

Настоящият доклад обобщава информацията за дейността на институциите в областта на интелектуалната собственост през месец януари 2008.І. ДАННИ ЗА ДЕЙНОСТТА НА Министерство на културата:

1.Обща характеристика на контролната дейност по ЗАПСП и ЗАРПТОДМДНСОАПСП.

Извършват се редовни проверки с цел реализиране на административнонаказателна отговорност за нарушения по ЗАПСП. Предвидено е провеждането на среща с лицата, задължени да заплащат компенсационни възнаграждения при репрографиране и презапис за лично ползване, както и да се предприемат стъпки към реализиране на административнонаказателна отговорност по отношение на тях.2. Статистика за м. януари 2008.

Изготвени експертизи и експертни справки -7

Изследвани компютърни системи - 4

Изследвани сървъри - 3

Изследвани оптични дискове - 6093 DVD

Извършени проверки - 23

Съставени актове и констативни протоколи за установяване на административни нарушения - 17 акта и 32 констативни протоколи

Удостоверения – 498

Наказателни постановления: 8

Резолюции за прекратяване на производство - 2ІІ. ДАННИ ЗА ДЕЙНОСТТА НА МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ – ГД ”БОРБА С ОРГАНИЗИРАНАТА ПРЕСТЪПНОСТ”

1. Семинари и обучения на служители по линия “Международно сътрудничество” – м. януари 2008г.

1. Заключителна конференция на Програмата за обмен на СЕРОL /Agis , организирана от Международния център за обучение към Министерството на правосъдието и правоприлагането на Унгария и Секретариата на СЕРОL. Конференцията се проведе от 21-23 януари 08 г. в Будапеща – Унгария. Участва н-к сектор Явор Колев.


2. Участие в обучителен семинар от 14 до 18 януари 2008 г., в гр. Дъблин /Ирландия/, по въпросите на интернет престъпления, организиран от Европол и Университетския колеж в гр.Дъблин и е продължение от поредицата аналогични инициативи свързани с различните аспекти на разследванията в тази област. Основната тема на обучителния курс ще бъде използването на зловредни вируси и програми за проникване в информационните системи на финансовите и други институции. Участва служител от сектора.

2. Статистика за м. януари 2008г.

Проведени операции - 1 бр. ;

Образувани дознания – 1 бр. по чл. 159, ал. 4 НК ;

Образувани следствени дела – . няма

Изпратени преписки в прокуратурата – 23 бр. /от които с мнение за образуване по чл. 172 а НК – 14 бр.

Иззети оптични дискове - над 200 CD;

Иззети компютърни системи – 2 бр. РС; 1 лаптоп; 1 външен хард диск; размера на незаконното съдържание е над 1 терабайта - /порнографски материали, музика, филми, софтуер/ .
ІІІ. ДАННИ ЗА ДЕЙНОСТТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ, ГД „ПОЛИЦИЯ”

Статистика за м. януари 2008г.

Защитата на интелектуалната собственост - чл. 172 а от НК

Проведени специализирани полицейски операции

15 бр.

Проверени търговски обекта

40 бр.

Дознания

3 бр.

Следствени дела

-

Иззети оптични носители

12 000 бр.

Иззети магнитни носители и компютърно инф. данни

-

Иззети компютърни конфигурации

-

Иззети обложки за магнитни носители и оптични носител

-

Връчени предупредителни протоколи по ЗМВР

10 бр.

Осъдени лица

-Защитата на индустриалната собственост - чл. 172 б от НК

Проведени специализирани полицейски операции

5 бр.

Проверени търговски обекта

30 бр.

Дознания

2 бр.

Иззети стоки

3 520 бр.

Връчени предупредителни протоколи по ЗМВР

-

Осъдени лица

-

ІV. Данни за дейността на Агенция „Митници”

Статистика за м. януари 2008г.

През месец януари 2008г., митническите органи са извършили 24 задържания на стоки, за които има подозрения, че нарушават права върху интелектуална собственост. 17 от тях са служебни.

В Агенция “Митници” са постъпили 20 заявления за предприемане на действия от страна на митническите органи за закрила на права върху интелектуална. 15 от тях са за закрила на търговски марки на Общността.

V. ДАННИ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ПАТЕНТНО ВЕДОМСТВО

Статистика за м. януари 2008г.

Актове за установяване на административни нарушения – 3

Наказателни постановления – 3

Иззетите стоки са в размер на 3568 броя, от които 3496 са с марката Българска роза. Марките, по отношение на които е осъществена защитата са: DIOR, PLAYBOY, LACOSTE и Българска роза.


. ДАННИ ЗА ДЕЙНОСТТА НА СЪВЕТА ЗА ЕЛЕКТРОННИ МЕДИИ

1.Обща характеристика

Към Съвета за електронни медии е създадена работна група за защита на авторското право и сродните му права при осъществяването на радио- и телевизионна дейност. В периода м.август – м. декември 2007г. са изпратени запитвания до 94 телевизионни оператора във връзка с регистрираните от тях 105 телевизионни програми. Обобщена информация по този въпрос ни бе предоставена на 28.01.2008г., като същата е включена по-долу в настоящия доклад с уточнението, че се отнася към периода м.август – м. декември 2007г, както и, че въз основа нея предстои от СЕМ да предоставят в МК, събраните данни за 59 телевизионни програми.2.Обобщена информация за периода м.август – м. декември 2007г
ОПЕРАТОР

ПРОГРАМА

Забележка
 1. “Агарта” ООД

 1. АГАРТА

 2. АГАРТА МУЗИКА

Не създава

Не създава


 1. “А&К кабел и комуникации” ООД

 1. А&К

ОР /обратна разписка/ без отговор
 1. “Ай Си Ес” ЕАД

 1. ШАНС ТВ

Не използва
 1. “Алекс – ТВ” ЕООД

 1. ПРОВАДИЯ ДНЕС

Не използва
 1. “Александра ТВ” ЕООД

 1. АЛЕКСАНДРА ТВ

ОР без отговор
 1. “Александър и Сие” ЕООД

 1. АЛЕКСАНДЪР ТЕЛЕВИЗИЯ

Не потърсено
 1. “Алома” ООД

 1. АЛОМА

За МК
 1. “Астра” ЕООД

 1. АСТРА

Не създава
 1. “Астра – пан” ООД

 1. ПАН ТВ

За МК
 1. “Балкан Българска Телевизия” АД

 1. ТЕЛЕВИЗИЯ RS

 2. ВВТ

Не създава

За МК

 1. “Бгмот” ООД

 1. БГ МОТОРС

ОР без отговор
 1. “Булсат” ООД

 1. БУЛСАТ

За МК
 1. “Булсатком” АД

 1. ХОБИ ТВ

 2. ФИЛМ ПЛЮС

За МК

За МК

 1. “България кабел ТВ” ООД

 1. БЪЛГАРИЯ ТВ

За МК
 1. “Българска Национална Телевизия”

 1. ТВ БЪЛГАРИЯ

За МК
 1. “ВВД – Руйчев” ЕООД

 1. ТЕЛЕВИЗИЯ РОДИНА

За МК
 1. “Видеосат 21 век” ООД

 1. ВИДЕОСАТ

За МК
 1. “Видеосат Раховец” ООД

 1. КАНАЛ РАХОВЕЦ

За МК
 1. “Виталис ТВ” АД

 1. ЗДРАВЕ

За МК
 1. “Вяра ТВ” АД

 1. ВЯРА

За МК
 1. “Глас” ЕООД

 1. ВАКАНЦИЯ

Не създава
 1. “Демо ТВ” ЕООД

 1. ДЕМО ТВ

Неактуален адрес
 1. “Диана кабел ТВ” ООД

 1. ДИАНА КАБЕЛ 1

 2. ДИАНА МЗ

ОР без отговор

Не създава


 1. “Елит медиа България” ООД

 1. КАНАЛ 3

 2. СОФИЯ КАБЕЛ ФИЛМ

 3. СОФИЯ КАБЕЛ ИНФО

За МК

Не създаваНе създава
 1. ЕТ “Фанти – Г – Илия Йорданов”;

 1. ФАНТИ – Г

За МК
 1. ЕТ “Кабелни мрежи”

 1. ДУНАВЦИ

За Мк
 1. ЕТ “Настя – 90 – Емил Стефанов”;

 1. РОМА

Не създава
 1. ЕТ “Лиляна Цонева - Алиса 93”;

 1. АЛИСА - 93

За МК
 1. “Европейски център за обучение и квалификация” ООД

 1. ЕСЕТ

Не използва
 1. “Евроком – Якоруда” ООД

 1. ЕВРОКОМ – ЯКОРУДА

Не създава
 1. “Евроком – България” ЕООД

 1. ЕВРОКОМ – БЪЛГАРИЯ

За МК
 1. “Естейт ТВ” ЕООД

 1. ESTATE TV

За МК
 1. “Ем Ай Си” ООД

 1. ОРБЕЛ

ОР без отговор
 1. “Евроком кабел мениджъмнт България” ЕООД

 1. ЕВРОКОМ – ЛОМ

За МК
 1. ЕТ “Зетра – Петко Чернев”

 1. ТВ ЛОВЕЧ

За МК
 1. “Докрис медиа” ООД

 1. РЕЛИГИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИЯ

Неактуален адрес
 1. “Екотелевизия” ЕООД

 1. ЕКОТЕЛЕВИЗИЯ

Не създава
 1. “Евротус сат ТВ - Ботевград” ООД

 1. ЕВРОТУР – БОТЕВГРАД

ОР без отговор
 1. "Добруджа кабел " ЕООД

 1. ДОБРУДЖА КАБЕЛ

За МК
 1. “Евроком Царевец” ООД

 1. ЕВРОКОМ ЦАРЕВЕЦ

За МК
 1. ЕТ “Супер макс – Анна Гешова”;

 1. СУПЕР МАКС

ОР без отговор
 1. “Ем Джи” ЕООД

 1. ЕС ТИ ВИ

Неактуален адрес
 1. ЕТ “Форум ТВ – Мария Стойкова”

 1. ФОРУМ

Непотърсено
 1. “Интер Сат” ООД

 1. МЕДИА+

За Мк
 1. “Интерсат Видео Продакшън” ООД

 1. СЕМЕЙНА ТЕЛЕВИЗИЯ

За МК
 1. “Кабелсат – 95” ООД

 1. КАБЕЛСАТ – 95

За МК
 1. “Кабел Сат – Запад” ООД

 1. РИЛА – ТВ

 2. ТВ ЗАПАД

За МК

За МК

 1. “Канал 8” ЕООД

 1. КАНАЛ 88

 2. КАНАЛ 8

За МК

Не създава


 1. “Канал 5” ЕООД

 1. КАНАЛ 5

Непотърсено
 1. “Комен – 2000” ЕООД

 1. МОДЕН КАНАЛ ВИЗАЖ

Непотърсено
 1. “Михайлов ТВ” ООД

 1. ТЕЛЕВИЗИЯ ВРАЦА

За МК
 1. “М.Сат ТВ” ООД

 1. M - SAT

За МК
 1. “Ники – 2000” ЕООД

 1. КТС

ОР без отговор
 1. “Ню Филмс ТВ” ООД

 1. НЮ ФИЛМС – НОН СТОП СИНЕМА

Непотърсено
 1. “Обединени кабелни оператори – ОКО” ООД

 1. ОКО

За МК
 1. “Омега филмс” ООД

 1. ФИЕСТА ТВ

Не създава
 1. “Орбител – Кондор” ООД

 1. БГ ИНФО

За МК
 1. “Панорама” ООД

 1. ПАНОРАМА

За МК
 1. “7 дни ТВ” АД

 1. 7 ДНИ ТВ

За МК
 1. “Рио” ООД

 1. НИМ - ТВ

За МК
 1. “Попово – Кабел” ООД

 1. КАНАЛ 9

За МК
 1. “Родопи сат – плюс” ООД

 1. РОДОПИ САТ – ПЛЮС

За МК
 1. “Пантера” ЕООД

 1. ПАНТЕРА

За МК
 1. “Пайнер медиа” ООД

 1. ПЛАНЕТА ФОЛК

 2. ПЛАНЕТА

За МК

За МК

 1. “Сателит – ТМ” ЕООД

 1. САТ ТВ

За МК
 1. “Сат ТВ” ООД

 1. ПЛОВДИВСКА ТЕЛЕВИЗИЯ ТРАКИЯ

За МК
 1. “Супер вижън плюс ТВ” ООД

 1. СУПЕР ВИЖЪН ПЛЮС

За МК
 1. СД “Бонев и Съдружие”

 1. БОТЕВГРАД

За МК
 1. “Ринг – С.В.” АД

 1. РИНГ ТВ

За МК
 1. “Прима – Сат” ООД

 1. ПРИМАСАТ

За МК
 1. “Пепе груп” ООД

 1. КОМЕРСИАЛ ТВ

ОР без отговор
 1. “Скат” ООД

 1. СКАТ

За МК
 1. “Скайнет” ООД

 1. СКАЙНЕТ

ОР без отговор
 1. “Ре Те +” ЕООД

 1. РЕ ТЕ +

ОР без отговор
 1. “Прима – 99” ООД

 1. ПРИМА 99

ОР без отговор
 1. “Радио С.О.С.” ЕООД

 1. SOS TV

Не създава
 1. “ТВВ” ООД

 1. ТВВ

За МК
 1. “ТВ Свят” ЕООД

 1. ТВ ПОМОРИЕ

Не създава
 1. “ТВС” ЕООД

 1. ТВС

За МК
 1. “Телевизия Варна” АД

 1. ARENA SP

За МК
 1. “Телекабел” АД

 1. ТЕЛЕКАБЕЛ ФИЛМ

 2. ТЕЛЕКАБЕЛ МУЗИКА

 3. ТЕЛЕКАБЕЛ 1

Не създава

Не създава

За МК

 1. “Телестар” ООД

 1. ТСЛюбимец

За МК
 1. “Техностийл” ЕООД

 1. CTN

За МК
 1. “Травел ТВ” ООД

 1. ТТВ

ОР без отговор
 1. “Трансвидеоком” ООД

 1. ТВК Раковски

ОР без отговор
 1. “Търговище ТВ” ЕООД

 1. ТЕЛЕВИЗИЯ ТЪРГОВИЩЕ

За МК
 1. “Фен Ти Ви” ООД

 1. БАЛКАНИКА МЮЗИК ТЕЛЕВИЖЪН

За МК
 1. “Фокс интернешънъл ченълс България” ЕООД

 1. FOX CRIME

За МК
 1. “Фолклор ТВ” ООД

 1. ФОЛКЛОР ТВ

За МК
 1. “Фотон – К” ЕООД

 1. ФОТОН – К

За МК
 1. “Хит вижън плюс” АД

 1. ХИТ ТВ

Неактуален адрес
 1. “Хот ТВ” ЕАД

 1. Hot TV

Непотърсено
 1. “Центрум груп – филм” ЕООД

 1. ЦЕНТРУМ ГРУП

Непотърсено
 1. “Ястреб – инвест” ООД

 1. КАБЕЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ СТРАНДЖА

За МК

Извън дейността на работната група, за периода м. ноември – м. декември 2007 г., в СЕМ са постъпили 4 жалби за нарушени авторски и сродни права в дейността на 1 регистриран и 1 лицензиран телевизионен оператор, и на 2 лицензирани радио оператори. По тях е извършена проверка като са изискани записи на програмата от операторите, както и доказателства за отстъпени права. По едната жалба материалите са изпратени към Министерство на културата на основание чл. 127 ал. 4 от ЗРТ, поради непредставянето на валидни доказателства. За останалите 3 случая все още се изясняват обстоятелствата.ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР: /п/

ЯВОР МИЛУШЕВ
Каталог: images -> docs
docs -> Социалните услуги (2011 – 2015) Съдържание: Раздел а контекст и оценка на нуждите
docs -> Решение №286/30. 08. 2012 г., Прот. №18 наредба за придобиване, притежаване и отглеждане на
docs -> Валентин топалов
docs -> Република българия министерство на здравеопазването
docs -> Пожарната безопасност и защита на населението
docs -> Агенция „митници”
docs -> Национален клуб за Аниме и манга „накама
docs -> Патентно ведомство
docs -> На Инициативен комитет, упълномощен от жителите на село Лозенец, община Стралджа, област Ямбол
docs -> До г-жа Искра Михайлова Министър на околната среда и водите До г-н Митко Андонов


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница