Доклад относно визовата реципрочност с трети държавиДата19.07.2018
Размер41.5 Kb.
#75755


IP/10/1473

Брюксел, 5 ноември 2010 г.Европейската комисия приема шестия си доклад относно визовата реципрочност с трети държави

Европейската комисия прие шестия си доклад относно поддържането от страна на някои трети държави на изискването за виза в нарушение на принципа на реципрочност. Докладът сочи, че е постигнат напредък към пълна реципрочност и че продължават да са налице само много ограничен брой случаи на липса на реципрочност .

Новият доклад показва, че е постигнат допълнителен напредък при осигуряването на безвизово пътуване за всички наши граждани до трети държави от „положителния списък“, заяви комисарят по вътрешните работи Сесилия Малстрьом. Тя добави: „Съвсем скоро с Бразилия ще бъдат подписани две споразумения за отмяна на визовите ограничения. Бяха предприети и някои стъпки за възстановяване на безвизовото пътуване за чешки граждани, желаещи да посетят Канада. Що се отнася до няколкото случая на липса на реципрочност, които продължават да съществуват, диалогът трябва да продължи, за да се постигне възможно най-скоро пълна реципрочност с въпросните трети държави (Канада и САЩ)“.

Шестият доклад прави внимателен преглед на мерките, предприети с цел постигането на реципрочност от приемането на последния доклад през октомври 2009 г. Основните елементи могат да се обобщят по следния начин:


  • Съвсем скоро Европейският съюз ще подпише с Бразилия две споразумения за премахване на визовите ограничения, които ще гарантират визова реципрочност: едно за притежателите на обикновени паспорти, и друго — за притежателите на дипломатически и служебни паспорти. С ратифицирането им ще се постигне значително подобрение за гражданите на ЕС, и най-вече за гражданите на Кипър, Естония, Латвия и Малта, които досега трябваше да кандидатстват за виза, за да влязат в Бразилия.

  • Бруней Даруссалам освобождава всички граждани на ЕС от изискването да притежават виза, но това освобождаване важи само за 30-дневен престой, който може да бъде подновен двукратно с по 30 дни. Въпреки че до момента тази ситуация не е довела до проблеми, Комисията поиска от властите на Бруней Даруссалам да премахне визите за граждани на ЕС за 90-дневен престой.

  • Откакто през юли 2009 г. Канада повторно въведе изискването за виза за чешки граждани бе изготвена поредица от конкретни мерки, които да позволят на Канада отново да отмени визовия режим преди прилагането на новото канадско законодателство за предоставянето на убежище. След срещата на работната група от канадски и чешки експерти на 20 септември в Прага, Комисията счита, че бяха предприети определени стъпки. Комисията внимателно ще следи целящото резултати прилагане в началото на 2011 г. на поредицата от мерки .

  • Останалите случаи на липса на реципрочност се отнасят до Съединените американски щати (визи се изискват от гражданите на България, Кипър, Румъния и Полша) и Канада (в сила е визов режим за България и Румъния). В тези случаи САЩ и Канада считат, че въпросните държави-членки все още не отговарят на всички критерии за отпадане на визите, предвидени в тяхното законодателство (например: не издават биометрични паспорти или не се придържат към установените прагове за отказ за издаване на виза и/или за процента на превишилите разрешения престой). Комисията ще продължи дискусиите с двете държави, за да постигне възможно най-скоро пълна визова реципрочност. Комисията също така приканва Европейския парламент, Съвета и държавите-членки да обмислят допълнителни мерки за справяне със случаите на липса на реципрочност.

Допълнителна информация

    Не всички граждани на трети държави се нуждаят от виза, за да пътуват в Шенгенското пространство. ЕС има общ списък с държави, от чиито граждани се изисква виза („отрицателния списък“), и списък с държави, чиито граждани са освободени от това изискване („положителния списък“) (вж. Регламент (ЕО) № 539/2001 на Съвета).

    Следователно е логично, че в духа на солидарност ЕС също така иска третите държави от „положителния списък“ да премахнат визите за всички граждани на ЕС и да третират всички държави-членки по еднакъв начин. За тази цел бе създаден механизъм за визова реципрочност (посредством Регламент (ЕО) № 851/2005 на Съвета).

    Ако държава от „положителния списък“ въведе визов режим за една или повече държави-членки на ЕС, въпросните държави-членки трябва да уведомят Комисията, която заедно с властите на третата държава предприема действия за възстановяването на безвизовия режим на пътуване и докладва на Европейския парламент и на Съвета. Комисията може също така да предложи на Съвета приемането на ответни мерки срещу въпросната трета държава.


Комисията вече е изготвила няколко общи доклада относно прилагането на механизма за визова реципрочност и един специален доклад относно повторното въвеждане на визите за чешки граждани от страна на Канада. Този специален доклад и предишният общ доклад бяха приети на 19 октомври 2010 г.

За повече информация:

Уебсайт на Сесилия Малмстрьом, комисар по вътрешните работи:http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/malmstrom/welcome/default_en.htm

Уебсайт на Генерална дирекция „Вътрешни работи“:http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/index_en.htm


Каталог: rapid
rapid -> Европейска комисия Съобщение за медиите
rapid -> Европейска комисия Съобщение за медиите
rapid -> Европейската комисия е готова да започне преговори със сащ за споразумение за личните данни с цел борба с тероризма и престъпността
rapid -> IP/10/609 Брюксел, 26 май 2010 г. Европейската комисия се стреми да постигне високи стандарти за закрила на неприкосновеността на личния живот в рамките на споразумението за защита на данните между ес и сащ
rapid -> Европейска комисия — Съобщение за медиите
rapid -> Заседание на Съвета Външни работи Търговия Женева, 14 декември 2011 г. Председател г жа Hanna trojanowska
rapid -> Европейска комисия Съобщение за медиите
rapid -> Texte bg conseil europeen – bruxelles 15 & 16 octobre 2008 conclusions de la présidence


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница