Доклад Означения: Corridor Коридор Означения: Project No 7 Проект No 7Дата13.09.2016
Размер39.78 Kb.
ПРИЛОЖЕНИЕ II
Подробни карти и фигури на екологичния доклад


Означения:

Corridor – КоридорОзначения:

Project No 7 - Проект No 7

Trans-European transport network - трансевропейска транспортна мрежа

Priority projects - приоритетни проекти

Motorway axis - Магистрална ос

Igoumenitsa/Patra-Athina-Sofia-Budapest - Игуменица/Патра-Атина-София- Будапеща

Existing - съществуващи

Planned - планирани

Priority axis - приоритетна ос

Priority sections - приоритени секции

Other priority axes - други приоритени оси

Означения:

Project No 22 - Проект No 22

Trans-European transport network - трансевропейска транспортна мрежа

Priority projects - приоритетни проекти

Railway axis - Железопътна ос

Athina-Sofia-Budapest-Wien-Praha-Nürnberg/Dresden - Атина-София-Будапеща-

Виена-Прага-Нюрнберг/Дрезден

Planned Conventional - планирани конвенционални

Planned HighSpeed - планирани високоскоростни

Planned Upgraded High Speed - планирани подобрени високоскоростни

Existing Conventional - съществуващи конвенционални

Existing HighSpeed - съществуващи високоскоростни

Existing Upgraded High Speed - съществуващи подобрени високоскоростни

Priority axis - приоритетна ос

Priority sections - приоритени секции

Other priority axes - други приоритени оси

Означения:

Project No 18 - Проект No 18

Trans-European transport network - трансевропейска транспортна мрежа

Priority projects - приоритетни проекти

Waterway axis - Водна ос

Rhine/Meuse-Main-Danube - Рейн/Маас-Майн-Дунав

Existing Inland Waterway - съществуващ речен път

Planned Inland Waterway - планиран речен път

Priority axis - приоритетна ос

Priority sections - приоритени секции

Other priority axes - други приоритени оси
Означения:

Railway Infrastructure Projects - Железопътни инфраструктурни проекти в

in the Republic of Bulgaria Република България
Зелено - Завършение основни железопътни инфраструктурни проекти за възстановяване на параметрите на конструкцията за периода до 2006 г., финансирани от заема от Световната банка, програма Phare и държавния бюджет
Жълто - Железопътни инфраструктурни проекти в изпълнение по програма ISPA и други източници на финансиране
Синьо - Планирани железопътни инфраструктурни проекти за модернизация на железопътни линии за периода 2007-2013, които трябва да бъдат поркити от сектрната оперативна програма за транспорта
Червено - Планирани железопътни инфраструктурни проекти за възстановяване на параметрите по конструкцията за

периода 2007-2013, които се покриват от държавния бюджет
Означения:

Bulgarian Road Network - Българска пътна мрежа

Roads I Class - Първокласни пътища

Motorways in operation - Магистрали в експлоатация

Motorways in project - Проектирани магистрали

Completed road infrastructure projects up to 2006 - Завършени проекти за пътна инфраструктура до 2006 г.

Road infrastructure projects under construction - Проекти за пътна инфраструктура

в строеж


Planned road infrastructure projects for the period - Планирани проекти за пътна

2007-2013, to be covered by the sectoral operational инфраструктура за периода

programme on transport 2007-2013, които трябва да се

покрият от секторната опера-

тивна програма за транспорта

Other planed road infrastructure projects for

the period 2007-2013 - Други планирани проекти за

пътна инфраструктура за периода

2007-2013Означения:

Scheme for the development of the Ist and the IInd - Схема за разработването на първи

metro-diameter in the Sofia metro и втори метродиаметър в софийското метро

Червено - първи диаметър

Синьо - втори диаметър

Зелено - удължение

Син кръг - метростанцияОзначения:

Bulgarian Railway Infrastructure Projects and Potential Natura 2000 Sites – Български железопътни инфраструктурни проекти и потенциални обекти Натура 2000
Синьо – Планирани железопътни инфраструктурни проекти за модернизация на железопътните линии за периода 2007-2013, които трябва да се покрият от секторната оперативна програма за транспорта
Зелено – Потенциални обекти Натура 2000 съгласно Директива 92/43/ЕЕС (Естествена природна среда)
Виолетово – Потенциални обекти Натура 2000 съгласно Директива 79/409/ЕЕС (Птици)

Означения:
Bulgarian Road Network and Potential Natura 2000 Sites – Българска пътна мрежа и потенциални обекти Натура 2000
Roads I Class - Първокласни пътища

Motorways in operation - Магистрали в експлоатация

Motorways in project - Магистрали в проект

Completed road infrastructure projects to 2006 - Завършени пътни инфраструктурни проекти до 2006 г.

Road infrastructure projects under construction - Пътни инфраструктурни проекти в строеж

Planned road infrastructure projects for the period - Планирани инфраструктурни

2007-2013 to be covered by the sectoral operational проекти за периода 2007-2013,

programme on transport които трябва да бъдат покрити от

секторната оперативна програма за

транспорта

Other planned road infrastructure projects for the – Други планирани пътни инфра-

period 2007-2013 структурни проекти за периода

2007-2013

Potential Natura 2000 sites under Dir. 92/43/EEC - Потенциални обекти Натура 2000 (Habitats) съгласно Директива 92/43/ЕЕС (Естествена природна среда)Potential Natura 2000 sites under Dir. 79/409/EEC - Потенциални обекти Натура 2000 (Birds) съгласно Директива 79/409/ЕЕС (Птици)
Каталог: upload -> docs
docs -> Задание за техническа поддръжка на информационни дейности, свързани с държавните зрелостни изпити (дзи) – учебна година 2012/2013
docs -> Наредба №2 от 10. 01. 2003 г за измерване на кораби, плаващи по вътрешните водни пътища
docs -> Наредба №15 от 28 септември 2004 Г. За предаване и приемане на отпадъци резултат от корабоплавателна дейност, и на остатъци от корабни товари
docs -> Общи положения
docs -> І. Административна услуга: Издаване на удостоверение за експлоатационна годност (уег) на пристанище или пристанищен терминал ІІ. Основание
docs -> I. Общи разпоредби Ч
docs -> Закон за изменение и допълнение на Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България
docs -> Закон за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси
docs -> Наредба за системите за движение, докладване и управление на трафика и информационно обслужване на корабоплаването в морските пространства на република българия


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница