Доклад по околна среда (гдос) Уводна част 5 Система за управление на околната среда 9 Използване на ресурси (Условие №8) 12 Използване на вода


Използване на енергия (Условие 8.2)страница4/16
Дата04.08.2018
Размер1.42 Mb.
ТипДоклад
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16

3.2. Използване на енергия (Условие 8.2)

Таблица 3. 2.
Електроенергия/топлоенергия

Количество за единица продукт, съгласно КР

Използвано количество за единица продукт

Съответствие2007 г.

2008 г.

2009 г.

2010 г.

2011 г.

1

2

3

4

5

6

7

8

 1. ТЕЦ

- топлоенергия /Мвтч/

- електроенергия /Мвтч/


0.280


0.035

0.272


0.022

0.268


0.18

0.197


0.019

0.180


0.013

0.180


0.019

Да

Да 1. Завод за захар

-топл. /Мвтч/

-ел.енергия /Мвтч/


-

-


1.488


0.194

1.412


0.107

1.04


0.11

1.029


0.104

1.293


0.163
 1. Завод за спирт

-топл.е-я /Мвтч/

-ел. е-я /Мвтч/


-

-


3.40


0.29

3.15


0.250

4.69


0.42

2.59


0.39

0.259

 1. ЗЗИ

-топл. е-я /Мвтч/

-ел. енергия /Мвтч/


-

-


0.43


0.60

0.87


0.64

0.81


0.45

0.79


0.54

0.445

 1. Завод за опаковки

-топл. енергия /Мвтч/

-ел. енергия /Мвтч/


-

-


0.75


0.92

0.68


0.86

0.24


0.80

0.12


0.89

0.03


0.87
 1. РМЗ

-тол. е-я /Мвтч/

- ел. енергия /Мвтч/


-

-


4.3


3.2

6.67


3.41

-

-


-

-


-

-

„Захарни заводи”АД, прилага инструкцията за проверки на техническото състояние на топлопреносната мрежа, установяване на загуби и предприемане на действия за тяхното отстраняване (РИОС 10.01.).
Условия по КР №54/2005 год.ДокладванеУсловие 8.2.6.1. Притежателят на настоящото разрешително да докладва ежегодно, като част от ГДОС, за количествата използвани електроенергия и топлоенергия, изразени като:


 • Годишната консумация на електроенергия и топлоенергия за производството на единица продукт за инсталациите по Условие № 2.
Представени са в Таблица 3.2 от ГДОС.

Условие 8.2.6.2. Притежателят на настоящото разрешително да докладва ежегодно, като част от ГДОС резултатите от оценката на съответствието на годишните количества електро- и топлоенергия с определените такива в условията на разрешителното, причините за документираните несъответствия и предприетите коригиращи действия.

Основни консуматори на топло- и електроенергия са:
 • Завод за спирт;

 • Завод за захарни изделия;

 • Завод за захар;

 • Завод за опаковки;

 • ТЕЦ;

Годишната консумация на електроенергия и топлоенергия от ТЕЦ за производството на единица продукт не надвишава разрешената.Каталог: eea -> main-site
main-site -> Доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексно разрешително
main-site -> Решение №400-Н0-И0-А0-тг1/28. 05. 2011 г., актуализирано с Решение №400-Н0-И0-А1-тг-1/15. 12. 2011 г. Отчетен период
main-site -> Доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексно разрешително
main-site -> Доклад по околна среда (гдос) за изпълнението на дейностите за 2009 г., за които е предоставено Комплексно разрешително №355-но/2008 г
main-site -> Решение №116-Н0-И0-А1/2008 г на Министъра на околната среда и водите Отчетен период : Стара Загора, март 2011 г
main-site -> Приложения към техническите спецификации приложение 1 Видове, обект на Обособена позиция 1
main-site -> Приложения към техническите спецификации приложение 1 Видове, обект на Обособена позиция 1
main-site -> Технически изисквания


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница