Доклад за 2015 год за изпълнение на дейностите за които е предоставено Комплексно разрешително №367-H0 / 2008 гстраница1/11
Дата18.08.2017
Размер1.97 Mb.
#28257
ТипДоклад
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11Годишен доклад 2015 г.

по Комплексно разрешително № 367-Н0/2008 г.Годишен доклад за 2015 год.

за изпълнение на дейностите за които е предоставено Комплексно разрешително № 367-H0 / 2008 г.


Оператор:

БУЛГАРТРАНСГАЗ” ЕАДСЕВЕРОИЗТОЧЕН ЕКСПЛОАТАЦИОНЕН РАЙОН „ВЪЛЧИ ДОЛ”

Компресорна станция „Кардам”


СЪДЪРЖАНИЕ:
1. Увод

3

2. Система за управление на околната среда

5

3. Използване на ресурси

12

3.1. Използване на вода

12

3.2. Използване на енергия

14

3.3. Използване на суровини, спомагателни материали и горива

16

3.4. Съхранение на суровини, спомагателни материали, горива и продукти

18

4. Емисии на вредни и опасни вещества в околната среда

19

 1. Доклад по Европейския регистър на емисиите на вредни вещества (ЕРЕВВ) и PRTR

19

 1. Емисии на вреди вещества в атмосферния въздух

19

 1. Емисии на вредни и опасни вещества в отпадъчните води

24

 1. Управление на отпадъците

33

4.5. Шум

41

4.6. Опазване на почвата и подземните води от замърсяване

41

5. Доклад по Инвестиционната програма за привеждане в съответствие с условията на КР (ИППСУКР)

44

6. Прекратяване работата на инсталации или части от тях

44

7. Свързани с околната среда аварии, оплаквания или възражения

45

7.1.Аварии

45

7.2.Оплаквания или възражения, свързани с дейността на инсталациите за които е издадено КР

46

8. Подписване на годишния доклад

47

Приложения

481. Увод

Наименование на инсталациите, за които е издадено комплексното разрешително

Инсталации, които попадат в обхвата на точка 1.1. от Приложение 4 на ЗООС: Горивни инсталации с номинална топлинна мощност, превишаваща 50 MW, а именно:

 1. Горивна инсталация с номинална топлинна мощност 245.7 MW, включваща:

  1. 3 бр. газотурбинни компресорни агрегати към КС Кардам 1:

 • Газотурбинен компресорен агрегат № 1;

 • Газотурбинен компресорен агрегат № 2;

 • Газотурбинен компресорен агрегат № 3;

  1. 6 бр. газотурбинни компресорни агрегати към КС Кардам 2:

 • Газотурбинен компресорен агрегат № 1;

 • Газотурбинен компресорен агрегат № 2;

 • Газотурбинен компресорен агрегат № 3;

 • Газотурбинен компресорен агрегат № 4;

 • Газотурбинен компресорен агрегат № 5;

 • Газотурбинен компресорен агрегат № 6;

  1. 2 бр. водогрейни котли към отоплителна централа:

 • Водогреен котел № 1;

 • Водогреен котел № 2.
 • Адрес по местонахождение на инсталациите:

Землището на с. Йовково, общ. Генерал Тошево, обл.Добрич

 • Регистрационен номер на КР:

Комплексно разрешително № 367-Н0/2008 г.

 • Дата на подписване на КР:

28.11.2008 г.; / Решение № 367-Н0-И0-А0/2008г.

26.05.2009 г.-Поправка на Комплексно разрешително с Решение № 367-Н0-И0-А0-ТГ1/2009г.

12.08.2013г.- Решение № 367-Н0-И0-А1-ТГ1/2013 за актуализация на КР № 367-Н0/2008 г.


 • Дата на влизане в сила на КР:

06.01.2009г.

 • Оператор на инсталациите, притежател на разрешителното:

“Булгартрансгаз” ЕАД

 • Адрес, тел. номер, факс, e-mail на собственика/оператора:

1336 гр. София, ж. к. „Люлин 2”, бул. „Панчо Владигеров” № 66

тел.: 02 / 939 63 00, факс 02 / 925 00 63 • Лице за контакти:

инж. Стела Минчева - Еколог СИЕРайон „Вълчи дол”


с.Кривня, КС Провадия, тел: 02 / 939 61 23, Мобилен: 0884 / 340 151, факс: 0518 / 4 73 05; e-mail: Stela.Mincheva@bulgartransgaz.bg
Кратко описание на всяка от дейностите/процесите, извършвани в инсталацията/инсталациите:


Каталог: r-r -> r-kpkz -> godishni-dokladi-14 -> dokumenti-15
dokumenti-15 -> Наименование на инсталацията, за която е издадено комплексно разрешително
dokumenti-15 -> Доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексно разрешително
dokumenti-15 -> Доклад за изпълнение на дейностите по кр №259-Н1/2012 г. „Яйца и птици ад гр. Мизия
dokumenti-15 -> Доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексно разрешително
dokumenti-15 -> Доклад по околна среда за 2015 година за изпълнение на дейностите
dokumenti-15 -> Доклад по околна среда зa 2015г. На "хан аспарух" ад град исперих съгласно комплексно
dokumenti-15 -> Г о д и ш е н д о к л а д п о о к о л н а с р е д а “кераминженеринг” ад


Сподели с приятели:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница