Доклад за дейността 2 Междинен доклад за финансовото състояниестраница9/11
Дата19.07.2018
Размер0.61 Mb.
ТипДоклад
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Премиен резерв

Сумите, получени над номиналната стойност на издадените акции и намалени с регистрационните и други регулаторни такси, са признати като премиен резерв. Премийният резерв на Дружеството е формиран при емисията на 150 000 броя права за покупка на акции и възлиза на 1 500 лева. Емисията е осъществена през 2007 г. на Българска фондова борса – София.


 1. Получени аванси

2011

2010
000 лв.

000 лв.


Получени аванси от клиенти

27

27
27

27 1. Търговски задължения
2011

2010
000 лв.

000 лв.


КФН”

1

2
1

2 1. Персонал

  1. . Разходи за персонала

Разходите за възнаграждения на персонала включват:
 

2011

2010

 

000 лв.

000 лв.

Разходи за заплати

(2)

(3)

Разходи за социални осигуровки

(1)

(1)

Разходи за персонала

(3)

(4)
  1. Задължения към персонала и осигурителни институции

Задълженията към персонала, включени в Баланса, се състоят от следните суми:2011

2010
000 лв.

000 лв.

Задължение за заплати

1

1

Задължение за осигуровки

-

-
1

1 1. Разходи за външни услуги


Разходите за външни услуги включват:


 

2011

2010

 

000 лв.

000 лв.


Разходи за правно обслужване

(1)

(1)

Счетоводно обслужване

-

(1)

Съдебни и нотариални и такси

-

(1)

Независим финансов одит

-

(1)

Други

-

(2)

Държавни такси

(1)

-

Разходи за персонала

(2)

(6)
 1. Каталог: files -> bulletin
  bulletin -> Отчет 31 декември 2010 г. Пояснения към междинния финансов отчет
  bulletin -> Отчет към 30. 06. 2009 г на „Пропъртис Кепитал Инвестмънтс" адсиц акционерно дружество със специална инвестиционна цел "
  bulletin -> Monbat plc
  bulletin -> Вътрешна информация за „Холдинг Варна А” ад към 31. 12. 2007 г
  bulletin -> Радослав милев кацаров име, презиме, фамилия: Радослав Милев Кацаров
  bulletin -> Monbat plc
  bulletin -> Отчет за доходите 4 Междинен отчет за паричните потоци (пряк метод)
  bulletin -> Отчет по желание в съответствие с Международните стандарти за финансови отчети (мсфо), разработени и публикувани от Съвета по Международни счетоводни стандарти (смсс) и одобрени от Европейския съюз


  Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница