Доклад за дейността към 31 декември 2013 година българска социалистическа партия годишен доклад за дейносттаДата04.11.2017
Размер132.28 Kb.
#33830
ТипДоклад

Българска Социалистическа Партия

Годишен доклад за дейността


към 31 декември 2013 годинаБЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ

ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА
( Съгласно чл.33 от Закона за счетоводството )


към 31 декември 2013г.

Март 2014 г., София

І. Обща информация - Учредяване и регистрация

Българската социалистическа партия е регистрирана в регистъра на политическите партии в Софийски градски съд с Решение по фирмено дело № 1969/1990 г. от 10.04.1990 г. под № 20, том 1, страница 78, със седалище и адрес на управление в гр. София, район „Възраждане”, п.к. 1000, ул. „Позитано“ № 20, телефон /02/ 8107200, факс /02/ 9812185.

Партията се представлява от председателя на националния съвет – Сергей Дмитриевич Станишев.

ІІ.Ръководни и контролни органи. Организационна структура.

Основният документ на който се подчиняват организацията и дейността на Българската социалистическа партия, е нейният устав. Българската социалистическа партия се изгражда на териториален принцип в съответствие с административното деление на страната, професионалните и обществените интереси на нейните членове.

Основни елементи на вътрешната структура на партията са: основни партийни организации, местни организации и национални органи на партията.

Национални органи на партията са:

Конгрес – върховен орган на партията, който се избира с мандат от четири години. Конгресът приема, изменя и допълва Програмата и Устава на партията, определя насоките на предизборната и парламентарната й дейност, избира председател и членове на Националния съвет и на Общопартийната контролна комисия.

Национален съвет на БСП – осъществява политическата дейност на партията в периода между заседанията на конгреса.

Изпълнително бюро на Националния съвет на БСП - изпълнява решенията на Националния съвет на БСП и осъществява оперативно-политическото ръководство на партията.

Национален контролен орган на партията е Общопартийната контролна комисия – следи за спазване на устава и правилниците за неговото приложение; проверява финансовата, организационната и деловодната дейност на органите и организациите на партията свързана с тяхното функциониране, както и други правомощия съгласно Устава на БСП.

ІІІ.Предмет на дейност

Българската социалистическа партия извършва политическа дейност съгласно действащото законодателство в Република България, като съдейства за формиране и изразяване на политическата воля на гражданите с избирателни права чрез избори или по други демократични начини, за участие в управлението на държавата и местното самоуправление.

Политическата дейност на партията през 2013 г. беше доминирана от обичайни за демократична държава събития и допитвания, като парламентарните избори, съставянето на ново правителство и с различни като мотиви и обхват граждански протести, а именно:

Референдум

За първи път в резултат на безпрецедентна по своите мащаби гражданска инициатива започнала през 2012г., активно подкрепена от БСП и осъществена с най-дейното участие на нейните членове и организации, се стигна до проведеното всенародно допитване на тема: „ Да се развива ли ядрената енергетика в Република България чрез изграждане на нова ядрена електроцентрала?“.

За изпълнение на това допитване беше проведена активна кампания в изключително трудна среда, с правителство, което не беше неутрално и въпреки това, допитването е факт.

Проведеният референдум от 27 януари 2013 г. има историческо значение за демократичното развитие на България. За пръв път в годините на прехода българските граждани изразиха своята воля по изключително важен въпрос за настоящето и бъдещето на страната, по въпрос, който не е тясно партиен, а отразява националните интереси. Той е израз на зрелостта на гражданското общество, на готовността му да участва в решаването на жизненоважни за държавата и нацията въпроси.Динамична политическа обстановка - протести, оставка и служебно правителство.

Започналите в началото на годината социални граждански протести, насочени първоначално срещу високите цени на тока и енергийните монополи, се превърнаха във важен фактор при изработване на политиката - и в законодателната, и в изпълнителната власт.Тези протести показаха недоволството от управлението на ПП „ГЕРБ” и доведоха до оставката на правителството „Борисов” на 20 февруари 2013 г.

Управлението на ГЕРБ доведе страната до криза, която обхвана всички равнища на държавата и обществото. Подкопани бяха демократичните устои на държавността и беше застрашено взаимодействието между институциите. Нарушен беше правовият ред, дискредитиран беше парламентаризмът, опорочено беше върховенството на закона. Бедността и безработицата заеха застрашителни размери. Средната класа, дребният и средният бизнес бяха притиснати до стената. На власт бяха монополите, олигархичните групировки и картелите.

Резултатите от управлението на ГЕРБ са: 35% обедняване на населението, над 400 000 безработни, близо 700 000 българи без поминък. Налице е замиране на инвестициите и катастрофален спад на вътрешното потребление. В резултат на тази политика, България все повече се отдалечава от Европа и нейните стандарти.

Служебното правителство не успя да успокои ситуацията в страната, да организира и проведе честни и демократични избори. Това е видно от регистрираните масови нарушения по време на изборите за 42-то Народно събрание. Под всякаква критика беше дейността на изборните секции и РИК, беше осуетен и мащабен заговор срещу демокрацията и свободния вот на гражданите, като бяха заловени 350000 незаконни бюлетини в печатницата в гр.Костинброд.

Предсрочни избори и ново правителство

На заседание на Националния съвет на БСП от 2 април 2013 г. беше приета предизборната платформа на БСП под наслов - „Промяна за достоен живот в България.” В предсрочните парламентарни избори за 42-о Народно събрание, БСП участва в предизборна коалиция „Коалиция за България”, чиято цел бе победа.

След проведените избори и с оглед на изборния резултат стана ясно, че ПП ” ГЕРБ” не може да състави правителство. Към сложната тогава обстановка се прибавиха и новите граждански протести от различен род, най-вече доминирани от неудовлетворението на десните партии от изборните резултати, въпреки официалното им признаване от Конституционния съд и международните наблюдатели.

Това наложи Българската социалистическа партия да поеме ролята на мандатоносител и заедно с ПП „Движение за права и свободи” да подкрепи съставянето на програмно-експертното правителство на Пламен Орешарски.

Водещите публични институции трябваше да дават ден след ден отговори на поставени въпроси, едновременно с преодоляването на полученото наследство от управлението на ГЕРБ - социална и икономическа криза в страната.

В програмата на правителството от 1 август 2013 г. основно място бе отделено на намеренията и действията в икономическата и в социалната област.

В проекта за Политическата рамка бяха очертани основните приоритети за следващите четири години: 250 000 нови работни места; Програма за 10 годишна реиндустриализация на България; Възраждане и стабилизиране на малкия и среден бизнес; Реформа на държавната администрация; Съкращаване на разходите чрез цифровизация на управлението и публичните услуги; Преструктуриране на бюджета и приоритетни инвестиции в човешките ресурси; Ограничаване и регулиране на монополите и на картелите; Прекратяване на държавния рекет към дребния и среден бизнес; Насърчаване и ресурсно подпомагане на дребния и среден бизнес; Държавно финансиране само на държавните и общински образователни заведения; Безплатен достъп до интернет; Възстановяване на държавния контрол и системата на ценообразуване, която прилагахме с успех в предишния мандат и др.

Основният приоритет на нашата политика ще бъдат инвестициите в бъдещето, а това означава: политика за младежта, за насърчаване на раждаемостта, на майчинството и младото семейство; реализиране на европейската инициатива за младежка гаранция; приоритетно развитие на науката и образованието; модернизиране на системата на здравеопазване; политика за догонващо повишаване на доходите и висока заетост.

Българската социалистическа партия и коалиция „Коалиция за България” дадоха положителна оценка на работата на правителството на Пламен Орешарски през първите сто дни, на базата на постигнатото в определените от него три групи неотложни стабилизационни мерки: за гражданите, за бизнеса и за държавността.

Заседание на 48-я Конгрес на БСП

На 16 февруари 2013 г. се проведе редовно заседание на 48-я конгрес на БСП. То бе свикано съгласно устава на БСП с решение на Националния съвет от 8 декември 2012 г. В изпълнение на приетия дневен ред на конгреса беше изнесен политически доклад за обстановката в страната и беше приета политическата рамка за участие на БСП в парламентарните избори 2013г. (Пълният текст на материалите са публикувани в информационен бюлетин на НС на БСП „ Съвременен показател ”).Заседание на Съвета на ПЕС

На 22 юни 2013 г. се проведе заседание на Съвета на Партията на европейските социалисти ( ПЕС ). В него взеха участие председателят на ЕП Мартин Шулц и лидерът на Групата на социалистите и демократите в ЕП Ханес Свобода, представители на партии от ПЕС, многобройни гости и активисти на европейските социалисти.

Заседанието на ПЕС прие нова Основополагаща програма на европейските социалисти. Това е базисен документ за предизборния Манифест на партията. Ръководството определи задачите за следващите няколко месеца и официално даде началото на подготовката на европейската левица за изборите за Европейски парламент през май 2014 г.

Във връзка с предстоящите европейски избори, на проведеното заседание на 5 октомври 2013 г. Националния съвет на БСП подкрепи номинацията на Мартин Шулц за председател на Европейската комисия.

На заседанието бяха обсъдени още и политическата обстановка в страната, подготовката на бюджета за следващата година и други актуални теми. Направен беше отчет на 100-те дни на правителството и беше взето решение за подготовката на заседанието на 48-я Конгрес на БСП през 2014 г.

Национален съвет, областни и общински съвети на БСП

През 2013 г. националният, областните и общинските съвети на БСП организираха в цялата страна срещи на граждани с членове на НС на БСП, с народни представители от ПГКБ, с кметове на общини и области, с общински съветници и експерти по актуални проблеми на съответните региони. С тези срещи се постига постоянен диалог с хората в рамките на преливащите се една в друга последователни политически кампании.

През този период БСП стана инициатор на редица национално-значими мероприятия, като: Първомайски митинг и първомайско шествие, преминали под наслов „1-ви Май - ден на труда, ден на протеста, ден на солидарността!“;Време е за ново начало!“;Време е за нова надежда!“; Идва Велик Ден! - под лозунга „Да си подадем ръце и да върнем България на хората!”.

Проведен беше и традиционния събор на левицата на връх „Бузлуджа” на 27 юли 2013 г. под наслов „България - на хората”. По време на събора беше изразена и подкрепата на българските граждани за правителството на министър-председателя Пламен Орешарски.

БСП проведе и взе участие и в големия национален митинг-шествие през м.ноември 2013г. под наслов „Да на свободата! Не на окупацията”, също в подкрепа на правителството. Този съвместен митинг на привържениците на БСП и ДПС, е доказателство, че може да се осигури ефективно управление на страната.

През 2013г. се проведоха редовните заседания на Националния съвет на Българската социалистическа парния, който по устав осъществява политическата дейност на партията в периода между заседанията на конгреса, както и заседания по различни теми на всички съвети и комисии на НС на БСП.

ПГКБ

Народните представители от БСП и Парламентарната група на Коалиция за България изведоха като приоритети в своята дейност антимонополното законодателство, което ще представлява пакет от няколко ключови закона; приемането на нов Изборен кодекс; социалната ангажираност на бюджета за следващата 2014 година; подкрепа за образованието и местната власт; национална политика за регионално развитие и др.Международна дейност

Българската социалистическа партия е важна част от европейската и световната левица. Като член на Партията на европейските социалисти (ПЕС) и на Социалистическия интернационал (СИ) тя работи за утвърждаване на ценностите и идеите на социалдемокрацията.

Международната дейност на БСП през 2013 г. бе подчинена на основните приоритети на партията в това направление: утвърждаване на авторитета на БСП като основна партия в ПЕС; пълноценно участие на партията в органите на ПЕС и СИ; развитие и задълбочаване на двустранните отношения с братски партии; интензивна работа с дипломатическия корпус.

През 2013г. представители на БСП участваха в редица прояви: участие в работна група на ПЕС за подготовка на изборите в Берлин; участие в заседание на Консултативния комитет на ПЕС за Прогресивни общества през 21 век в Брюксел; заседание на Координационния екип на ПЕС в Брюксел; работна среща на лидерите от ПЕС в Лайпциг; участие в заседания на Бюрото на ПЕС Жени и срещи на представители на ПЕС Жени; участие в Конференции на генералните секретари на ПЕС и други.

Сергей Станишев участва в Конференцията на ПЕС на тема: „Арабската пролет“ в Кайро; във Форум на Активистите на ПЕС в Будапеща и в делегацията на ПЕС в държавите Израел и Палестина и други. В качеството си на президент на ПЕС Сергей Станишев ръководи и координиращите срещи на министър-председателите от ПЕС, които се провеждат преди заседанията на ЕС в Брюксел.

По линия на СИ, БСП участва със свои представители на заседания на Съвета на СИ и СИ на жените (Лисабон, Каскайс и Истанбул).

България и БСП за шеста поредна година бяха домакин на Международната програма за млади лидери от Югоизточна Европа и Черноморския регион. Акцент на програмата бе диалогът между гражданското общество и институциите при определяне на дневния ред на вътрешната политическа сцена. В мероприятието се включиха млади представители от Социалдемократическата партия на Хърватска, Партията на регионите на Украйна, Румънската социалдемократическа партия, Демократическата партия на Черна гора, Демократическата партия на Молдова, Алианса на независимите социалдемократи на Босна и Херцеговина, Социалдемократическия съюз на Македония, Демократическата партия на Сърбия, ПАСОК. БСП поддържа връзки и с редица братски партии от европейската и световната левица. Нейни делегации се включиха в Конгреса на ПП „Справедлива Русия”, в честване по случай 150-годишнината от създаването на Германската социалдемократическа партия, както и в международната политическа конференция, организирана от Испанската социалистическа работническа партия.

Проведоха се и редица срещи на ръководството на БСП с представители от различни Дипломатически представителства, акредитирани в Република България, както и с редица видни фигури от ПЕС, СИ, Русия , Китай и др.ІV. Действия в областта на научноизследователската дейност

БСП има научни и експертни центрове за извършване на исторически, политологически, социологически и други изследвания; за политическо обучение на партийни кадри; за разработки по проблемите на историята и теорията на модерната социалдемокрация; за идейното и уставното развитие на партията; за глобалните стратегии в съвременния свят и по много други теми. Националният съвет на партията определя задачите на научните звена като ги съобразява с политическия календар за съответната година.

През 2013г. са проведени много срещи, кръгли маси, дискусии, научни конференции и семинари с обединенията в БСП: Обединението на жените социалистки, Младежкото обединение и Движението на Ветераните. Проведени бяха дискусии от Центъра за исторически и политологически изследвания (ЦИПИ) по актуални теми от българския политически живот.

През 2013 г. стартира първия випуск на политическата академия към Националния политически институт „Димитър Благоев”. Проведени бяха обучения по шест (6) модула с 25 участника във всеки модул. Завършилите успешно академията получиха сертификати на Националната конференция на общинските и областни председатели на БСП.

Отбелязани бяха и много бележити дати, представени бяха стихосбирки и проведени вечери рецитали в Националния литературен салон „Старинният файтон” в къща музей „Д.Благоев”.

V. Финансово състояние

Българската социалистическа партия приключва финансовата 2013 г. с положителен резултат, в размер на 933 хил.лв.

През отчетната година в партията са постъпили приходи в размер на 12160 хил.лв. Държавната субсидия за БСП е изчислена съгласно ЗПП и коалиционно споразумение между съставящите Коалиция за България партии. В абсолютен размер, тя е 10410 хил.лв. Събраният членски внос в БСП през 2013 г. е 1413 хил.лв., а даренията от физически лица на партията са в размер на 245 хил.лв.

Начислените разходи и поетите задължения от партията са в размер на 11227 хил.лв.в т.ч. 3152 хил.лв. за 42 -то Народно събрание. Изразходването на бюджетните и собствените средства на партията е осъществено при спазване на режим на икономии и целесъобразност на финансовите разходи, в зависимост от политическите задачи на партията.

В счетоводния баланс са представени активите и пасивите на партията. Балансовата стойност на активите и пасивите към 31.12.2013 г. е 6133 хил.лв.

БСП работи с променлив състав на персонала. Провежда обучения за повишаване на квалификацията на сътрудниците си чрез вътрешнопартийни семинари, по предварително утвърдени тематични планове. Те са съобразени с политическите приоритети и заявените потребности от териториалните структури на партията.VІ. Финансови инструменти и финансов риск

Поетите задължения на партията до една година са в размер на 2077 хил.лв. и над една година в размер на 625 хил.лв. Вземанията са с текущ характер.

Финансовата дейност на партията се осъществява съгласно действащото счетоводно и изборно законодателство. Финансовите операции са в български лева.

VІІ. Събития след датата на изготвяне на финансовия отчет

За периода след датата, към която е изготвен годишният финансов отчет, до датата, на която е одобрен за публикуване, не са настъпили важни и значителни събития за дейността на партията, неоповестяването на които би повлияло за вярно и честно представяне на ГФО.VІІІ. Прогнози за бъдещото развитие

Проведеното заседание на 48-ия конгрес на БСП на 8 февруари 2014г. премина при следния дневен ред: Доклад на Сергей Станишев „ За задачите на БСП по подготовката на изборите за Европейски парламент - май 2014г.”.

Конгресът обсъди и прие политическите документи за участието на БСП в изборите за ЕП през май 2014г., а именно: Проекти на Манифест на ПЕС и на Предизборната платформа на БСП; Резолюция на 48-ия конгрес на БСП за „Националните задачи в изборите за Европейски парламент”; Коалиционна формула за участието на БСП в изборите за Европейски парламент - май 2014г. ; Отчет на работата на представителите на българските социалисти в Европейския парламент през мандат 2009 - 2014г.

Основната насока в дейността на партията през първото полугодие на 2014 г. са предстоящите избори за членове на Европейски парламент от Република България и политическа подкрепа за реализиране на управленските приоритети на Правителството.

БСП трябва да се изяви като национална и европейска лява партия при решаването на редица важни въпроси: реализиране на етапното изпълнение на предизборните ангажименти на БСП - социални приоритети, кадрови решения, ефективност в управлението; да гарантира сигурност на всички граждани, като се справя с увеличаващата се емигрантска вълна към България от конфликтните райони и страни в Близкия изток. Наш дълг е да формулираме нова перспектива за развитието на България като европейска, демократична, конкурентноспособна и социална държава. Това е голямата политическа задача пред партията.

От изложеното по-горе следва, че БСП в качеството си на юридическо лице отговаря на изискването на Закона за счетоводството за „действащо предприятие“ и ще продължи да осъществява политическата и управленската си дейност и през следващите години.ІХ. Печатни издания на партията са: Вестник „Дума“, Списание „Ново време“, ИБ „Съвременен показател“ и сп. „Понеделник”.
София, 14.03.2014г.

Председател на БСП:(Сергей Станишев)


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница