Доклад за дейността на читалище "гео милев-1954" град момин проход за 2016 годинаДата02.06.2018
Размер98.86 Kb.
ТипДоклад
НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „ГЕО МИЛЕВ-1954”

2035 град Момин проход, община Костенец, Софийска област тел. О7142 6052 e- geomilevmpr@abv.bg
ГОДИШЕН ОТЧЕТЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА

ЧИТАЛИЩЕ “ГЕО МИЛЕВ-1954” ГРАД МОМИН ПРОХОД

ЗА 2016 ГОДИНА

Със всеки изминал ден, читалище „Гео Милев-1954” град Момин проход със своята дейност затвърждава позицията на водещо читалище, не само в община Костенец, но и в страната. Основната цел в работата му и през 2016 година, беше насочена към пълното, качествено и бързо удовлетворяване на информационните, образователни и развлекателни потребности на всички граждани от град Момин проход и община Костенец, а основната му задача, като обществен информационен, образователен и културен център бе да бъде посредник, осигуряващ равноправен достъп на всички потребителите до необходимата им информация. През изтеклият период, читалището продължи традицията на организиране и провеждане разнообразни и най-вече качествени изяви, оставящи трайни следи в съзнанието на граждани и гости на града ни. С тях НЧ «Гео Милев-1954» затвърди позицията си на истинско културно средище, което независимо от трудните времена в които живеем, в дните на бързо и динамично развитие, се стреми да съобразява своята културно просветна и социална дейност с актуалните интереси и необходимости на гражданите от Момин проход, и на всички потърсили ни за съдействие и съвместна работа в полза на хората.

Читалището-център на културен живот в града ни - това бе мотото под което работеше читалището ни и на което бе подчинена цялостната му дейност през 2016 година.

През отчетният период към читалището творяха 70 самодейци в изцяло обновените ни състави. Младото читалищно попълнение отдаваше творческите си сили обединено в седем формации и състави:

1.Фолклорен ансамбъл за автентични песни, танци и обичаи ”Надка Вучева - Момин проход” включващ в състава си: танцова група, певческа група обредна група, оркестър и индивидуални изпълнители

Ръководител: Бойка Кичукова

2. Младежки танцов състав за обработени танци

Хореограф: Станислав Крумов

3.Детски танцов състав:”Момин проход” включващ-основна група и подготвителна група Хореограф: Станислав Крумов

4. Група за обработен фолклор „Ангелски гласчета”

худ. Р-л Мария Маленкова

5.Школа за народно пеене Р-л: Борислав Паунов

6.Школа по пиано и солфеж Р-л: Борислав Паунов

7.Кръжок „От баба на внуче” към занаятчийската работилница

Р-л: Росица Налбантова

8.Библиотечна работилница Р-л: Юлия Заркова

Р-л: Силвия Обретенова

И през 2016 година, НЧ“Гео Милев-1954“ продължи традицията да организира и реализира разнообразни изяви, оставящи трайни следи в съзнанието на всеки един от гражданите и гостите на град Момин проход.

Съвместно с кметство Момин проход ежегодно се организират тържества по повод: Бабин ден, Коледа, Великден, Гергьовден и празника на детето. Организатори и самодейци полагат много усилия, като всяка година се стремят да покажат нещо ново, по-различно.

Бабин ден - На празника се почитат майките и бабите сдобили се с рожби и внуци през предходната, чрез даряване с традиционни подаръци. Извършва се и ритуал «Поливане на бабата» от самодейки към читалището, след който всички баби на Момин проход присъстващи на празника се събират на общ празник с трапеза, музика и танци в фоайето на читалището.

Месец февруари читалището стартира с фото конкурс организиран от библиотеката „С технологиите съм на Ти“ по случай рождения ден на информационния център, изграден по програма „Глобални библиотеки“.

Запомняща ще остане постановката „143 години безсмъртие“, на учениците от театрална група при СУ “Св.Климент Охридски“ по повод деня на обесването на Васил Левски.

„Любов и вино, вино и любов“-надслова под който премина вечерта на любовната поезия с гости поетесите Таня Симеонова и Пламена Владимирова.

И през изтеклата година не спираше да е голям интереса към и дейността на занаятчийската ни работилница. Освен със заниманията на децата от клуба от „Баба на внуче“, почти ежедневно в нея имаше посещения от ценители на миналото ни от всички краища на страната.

Месец март от години се утвърждава, като месец на участия на съставите от НЧ “Гео Милев-1954“ град Момин проход в престижни национални и международни фестивали. И през 2016 година, читалището организира и проведе кукерски събор „Поклади 2016“ с участието на над 500 участника от най-внушителните кукерски и сурвакарски групи от всички региони на страната и над 2000 човека публика. Кукерският събор се утвърди, като един от най-престижните кукерски събори в България.

Месец Март беше и месец на победи за малките самодейци към читалището. Децата от групата за обреден фолклор към ансамбъла подготвени от Христина Котларова, децата от групата за обработен фолклор "Ангелски гласчета" и децата от двете формации на детски танцов състав взеха участие в поредното издание на НМФК "Орфеево изворче" град Стара Загора. След отлично представяне се завърнаха с призове и награди: • Второ място и сребърна лира завоюваха децата от групата за обреден фолклор към ФАПТО «Надка Вучева»;• Първо място и златна лира за индивидуално изпълнение на Никаела Пашалийска.

 • Второ място и сребърна лира за Деница Тодорова и Анна Щъркова

Като международен месец на книгата, месец април беше наситен с множество библиотечни мероприятия както за малките, така и за големите читатели и посетители на библиотеката.

 • Откриване на първата самостоятелна изложба на Наталия Димитрова – „Импресия в цветове и щрихи“

 • Приказки с игри, Беседа и обучителни игри – празник на детската книга, с гости децата от ОДЗ „Здравец“, филиал Момин проход

 • Литературна среща с писателя Христо Стоянов и представяне на новата му книга „Ами това е“

 • Организирано посещение с беседа, на учениците от ОУ „Христо Смирненски“ Момин проход на изложбата на Наталия Димитрова – „Импресия в цветове и щрихи“

И дейността на занаятчийската работилница бе оценена по достойнство.

По повод 160 годишнината от развитието на читалищното дело в България, читалището ни бе избрано из между всички български читалища да поздрави делегатите от върховния читалищен съюз присъствали на откриването и стартирането на кампанията с изработени с работилницата сувенирите за гостите.

На 23 април се проведе и традиционния Великденски концерт в парка на града Момин проход организиран съвместно с кметство Момин проход.

Месец май беше месец изпълнен с множество изяви на танцовите формации: • Участие на ФАПТО в сватбено тържество в Долна баня;

 • Участие на децата от ДТС в тържество по повод годишнина от края на Втората световна война в парка на града ни;

 • Участие на камерна група от ДТС Момин проход. в откриване на резиденция"ДЕТЕЛИНА " село Подгорие;

 • Участие на децата от ДТС в земляческа среща събор Очуша;

 • Участие на две от танцовите формации в общински концерт посветен на 24 май-Деня на славянската писменост и култура;

 • Участие в концерт в ОУ "Христо Смирненски "Момин проход;

 • Участие на ДТС в Майски празници-Ихтиман

Библиотеката отбеляза с презентация за живота, творчеството и смъртта на Гео Милев, 91 годишнината от смъртта му, а в работилницата освен занимания с децата от клуба «От баба на внуче» , имаше гости от София и Бургас.

Месец юни стартира с много веселие, песни и танци огласящи парка ни по повод най-детския празник –Първи юни, деня на детето. Юни ще бъде паметен и за всички самодейци и читалищни дейци. В следствие на добрата си работа, читалището бе поканено от Телевизия „Дестинация БГ“, която в продължение на четири дни в снима фрагменти за цялостната ни работа, използвани за четири сериен филм за Момин проход и най-знаковата институция на територията му – читалище “Гео Милев-1954“. И в Занаятчийската работилница кипеше от работа. Освен седмични занимания в четвъртък и събота по плетене на колани, освен ежедневното посрещане на гости, на които демонстрираме занаятите от миналото, бе организиран поход за билки вплетени във венци на празника на билките Еньов ден. За поредна година в читалището през юни стартира инициативата „Читалищно лято, по която три дни всяка седмица до края на месец юли, децата от община Костенец готвеха, участваха в походи и спортни състезания в парка.

Танцьорите от танцовите формации участваха в международни фестивали през месец юли.


 • Международен фолклорен и Арт фестивал Слънчев бряг;

 • Международен фестивал „Александър Македонски“ в Република Македония

И като апотеоз на цялостната работа на съставите, през август за пръв път те изнесоха самостоятелен двучасов концерт извън територията на общината ни в Добринище на националния фестивал „Добринишко лято“

Месец септември • Участие на ДТС в програмата за откриване на учебната година в ОУ “Хр. Смирненски“;

 • Участие в празничната програма на град Момин проход;

 • Участие на танцовите формации и ВГ „Ангелски гласчета“ в дефиле и празник на град Костенец;

 • Презентация по повод Деня на съединението;

 • Посещение на гости от Русе в работилницата

През месец октомври занаятчийската работилница, стартира една чудесна нова инициатива-съвместни занимания за запознаване с бита, местните традиции и занаяти от миналото на района с учениците от училищата на община Костенец по проект „Твоят час“. Началото бе поставено със занимание на клуба "Опознай българското" на учениците от СУ "Климент Охридски " град Костенец.

През отчетната година, не липсваха и библиотечни мероприятия затвърждаващи добрите практики на взаимоотношения с местното училище. • Провеждане на час по извън класно четене на учениците от ОУ „Христо Смирненски“ гр. Момин проход в библиотека;

 • Организиране на беседа, обучители игри и правене на читателски картони за най-малките читатели (първокласниците), съвместно с учениците от ОУ „Христо Смирненски“ гр. Момин проход

Месец ноември

 • Викторина и презентация по повод „Деня на народните будители” съвместно с учениците от ОУ „Христо Смирненски“ на която учениците от петите и шести класове бяха разделени на отбори участващи във викторината. Оценявани бяха от жури с точки.

 • Провеждане на час по бит и техника на учениците от ОУ "Христо Смирненски в занаятчийската работилница.

 • Занимание по проект "Твоят час" на учениците от СУ "Климент Охридски“ град Костенец под ръководството на читалищния екип

Месец декември бе последният на годината, но не и по дейност:

 • Гости в занаятчийската работилница бяха делегати от Петата национална конференция по здравен туризъм и рехабилитация, организирана от община Костенец и Национална медийна група "Парадигма";

 • Организирана бе дарителска кампания с която децата събраха дрехи и обувки, които бяха изпратени на нуждаещи се деца в село Юпер област Разград и в дома на отец Иван в Нови хан.

 • Изработени бяха суровачки и сувенири за коледния ни базар с децата на Момин проход;

 • Занаятчийската работилница участва в снимки на Филм за предаването "Пътувай с БНТ 2“

 • Обучение по приготвяне на баници с късмети и сурвачки и запознаване с Коледните традициите на децата от СУ“ Св. Климент Охридски“ град Костенец;

 • Коледно тържество съвместно с учениците на ОУ „Христо Смирненски“ гр. Момин проход във фоайето на читалището с музикална програма, подаръци за учениците и учителите;

 • Традиционен Коледен концерт с участието на всички състави;

 • Среща на най-малките жители на Момин проход с Дядо Коледа

 • Коледен базар във фоайето на НЧ „Гео Милев-1954“ с изделия изработени в Занаятчийската работилница.

През 2016г. фондът на Читалищна библиотека «Гео Милев -1954» възлизаше на 19 425 броя библиотечни документа. Нови за годината - 468 броя книги от дарения и книги към абонамента на сп. “Журнал за жената“. Абонаментът на библиотеката за периодични издания за годината обхващаше 14 различни периодични издания за периода на двете полугодия. За 2016 година в библиотеката имаше записани 139 читатели и има 584 компютърни посещения.

В периода Януари – Декември 2016, бяха заети 3572 библиотечни документа, от които 2639 книги и 933 периодични издания. Извършени бяха множество библиографско-информационни справки с учебна и самообразователна цел. Общият брой на посещенията за 2016г. - 2487 броя.

През отчетният период продължихме нашата дейност в изготвяне на проекти. За съжалени не спечелени.

Уважаеми читалищни членове,

И през изминалата календарна година дейността ни беше изложена на показ пред всички Ви и съгласувана изцяло с читалищното настоятелство, което в работата си се е ръководеше от правомощията и задълженията, които му дава читалищния устав. Водеше се редовен организационен живот. Читацищното настоятелство има проведени 10 заседания на които освен разглеждане отчети за дейността и обсъждане на текущите въпроси имаше и извънредни заседания свързани с настъпили промени. В резултат на постъпили заявления за освобождаване от работа от Катя Танева и Юлия Заркова, читалищното настоятелство организира два конкурса по документи за назначаване на хигиенист и библиотекар в читалището ни. За хигиенист беше назначена Веска Трендафилова, а длъжността на читалищен библиотекар бе оглавена от Силвия Обретенова-бакалавър "Библиография и библиотекознание" и магистърска степен по "Библиотечен мениджмънт".

Наличния читалищен персонал полагаше ежедневни грижи за реда и поддържането на читалищната сграда и района извън нея.

Новоназначената хигиенистка Веска Трендафилова е много старателна и се справя блестящо със задълженията си, като освен тяхното изпълнение придружаваше и помагаше в грижите за децата на участия и изяви. Васил Стайков е техническият изпълнител в читалището. Освен поддръжката на читалището, изключително много ни помагаше и със събиране на спонсорство за реализиране на мероприятията ни, както и с оказване на помощ при участията ни на фестивали. Росица Налбантова е жената, която изработва всички изделия в работилницата, обучава посетители и децата на практикуваните в миналото занаяти, грижи се за поддръжката на костюмите. Освен основните си задължения, помагаше и участваше в реализирането на мероприятията и участията ни във фестивали. Най-основното в работата на читалищния колектив е колективният дух и екипноста при работата ни. Имаме ли мероприятие всички работим като един независимо от заеманите длъжности.

Уважаеми читалищни членове,Тук е мястото да благодарим на всички от Вас, които ни повярвахте и се включихте в подготовката и реализацията на мероприятията през отчетния период, защото колкото и велики идеи да имаме, щом не срещнем Вашата подкрепа за тяхното реализиране, значи нищо не сме направили.Тайната на успехите ни е съчетаването на традицията със съвременните изисквания. Така използвайки старите традиции и съобразявайки се с новите обстоятелства ще продължаваме да надграждаме старото и да съграждаме по-доброто ново.Читалището ни е с широко отворени врати за всички, а амбицията ни - да продължаваме да утвърждаваме мястото си на водещ културен информационен център в съвременното социо-културно пространство.
Каталог: images -> karta -> 2017
2017 -> Отчет за изразходените средства през 2016 Г. Закупуване на 2 шатри и 3 комплекта маси и пейки 674 лв
2017 -> Народно читалище “искра 1898 г.” село калейца, община троян
2017 -> Програма за дейността на читалището през 2017 Г. Основна цел
2017 -> Доклад за дейността на нч "христо смирненски 1935" пловдив през 2016 година
2017 -> Национална изложба конкурс "Трифон зарезан" февруари 2017, Сунгурларе. Международен конкурс на тема „С очите си видях бедата",април 2017, мон, София. Национален конкурс „Възкресение Христово", одк варна, април 2017
2017 -> Програма за дейността на Народно читалище "Светлина-1952"- с. Света Петка 2017 г. Основни приоритети
2017 -> Народно читалище"Христо Ботев"-1931г


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница