Доклад за дейността на дружеството към 30. 06. 2010 годДата06.04.2017
Размер54.79 Kb.
#18598
ТипДоклад

ДОКЛАД

за дейността на дружеството

към 30.06.2010 год.
Въведение
По-важни събития в „Българска роза” АД гр. Карлово от началото на 2010 г. са:

§ І. Приключи розова кампания – 2010 г.

§. ІІ. Актуализиране на опаковката, дизайна и съдържанието на внедрени продукти: Серия Макс – етап Лабораторна технология/Т2-1/

2. Луксозни билкови сапуни 6 броя/Невен, лавандула, Роза, Здравец, Салвия, Мента/Люляк/ - етап Лабораторна технология/Т2-1/

3. Лятна течност за чистачки – 6 броя/Роза, Лавандула, Джинджифил, Мента, Лимон, Люляк/ - етап редовно производство/Т4/

4. Разширяване на серията „Дар от природата етирични масла за ароматерапия /кипарис, розмарин, хисоп и масло от плодове хвойна -етап редовно производство/Т4/

5. Разширяване на серията „Дар от природата” –олиа за масаж/Роза, Невен/- етап редовно производство/Т4/

6. Освежителни кърпички /Роза, Лавандула, Лимон/- етап редовно производство/Т4/

7. Гел за сухо измиване/Роза, Лавандула/- етап редовно производство/Т4/

8. Крем паста за ръце - етап редовно производство/Т4/

9. Декоративни свещи- етап Лабораторна технология/Т2-1/

10. Ревита масажен крем /база/- етап Документация/Т3-1/ Досие, РН, Етикет

11. Мускал с фиолка розово абсолю- етап Документация/Т3-1// Досие, РН, Етикет

12. Изготвяне на MSDS на /натриев сапун, калиев сапун, конкрет лавандулов, карамфилово масло, смрадлика масло, Цитронелово масло

13. Актуализиране на опаковки, съдържание, документация на серия Розе/дневен, нощен крем, боди лосион, душ гел, крем около очи/ в съответствие с изискванията на клиент от Испания.

14. Актуализиране на Разходна норма на ТС „Средец”

15.Разработване на соли за вана 1,300 кг за SPA центрове- 6 бр. РН, Етикети, Опаковки

16. Разработване на Натурални води 3 л за SPA центрове – 6 броя- РН, Етикети, Опаковки

17. Разработване на групова кутия за 33 броя етерични масла за Ароматерапия

18. Разработване на групова кутия за 6 броя олиа за масаж.


Приходите от продажби към 30.06.2010 год. са 1937 хил. лв., в това число 1672 хил. лв. от продажба на продукция, 193 хил. лв. от извършени услуги и 73 хил. други приходи /от продажба на материали 36 хил. лв., от наеми 16 хил. лв. и други 21 хил. лв./

Съгласно изготвената и утвърдена бизнес програма на дружеството, приходите от продажби за полугодието трябваше да бъдат 2085 хил. лв., като неизпълнението е 148 хил. лв., което се дължи на намаление приходите от продажба на козметика.

Приходите от продажби за същия период на 2009 год. са били 1853 хил. лв. Приходите от продажби само на продукция са 1780 хил. лв. - 108 хил. лв. повече спрямо текущия период.

По-ниският обем на продажбите през тази година е главно от козметичните продукти. Оборотът през 2009 г. на козметични продукти е 791 хил. лв., като продажбите за полугодието на 2010 г са 779 хил. лв. – 12 х. лв. по-малко.


С най-голям дял в приходите от продажба на продукция са:

1. Козметични продукти – 779 хил. лв. /чист оборот/ или 43,3 %.

С най-голям дял в продажбите на козметика са продуктите от серията Розе – 209 х. лв. - 26,8%. На второ място е серията Лейдис джой” 127 хил. лв. – 16,3 %, разфасовани натурални води 106 хил. лв. – 13,6 %, глицериновите сапуни 80 хил. лв. – 10,3 %, и ароматерапия 42 хил. лв. – 5,4 %, сувенирни мускали 35 хил. лв. – 4,5 %, ароматизиращи перли 16 хил. лв. – 2,1 %.

Средната търговска отстъпка, която се дава на клиентите на козметика за полугодието е 14,2 % и е в размир 111 хил. лв. Тя представлява 5,7 % от общия обем на продажбите на продукция.

2. Натурални ароматични продукти 705 хил. лв. или 36,4 % ;

3. Тютюневи соуси 17800 кг - 114 хил. лв. или 5,9 %;

4. Фруктови есенции за хранително-вкусовата промишленост – 3450 кг на стойност 46 хил. лв. или 2,4 %;

5. Натурални пропиленгликолови и спиртни екстракти, парфюмни композиции и други 30 хил. лв. или 1,6 %.

Разходите за основни материали са 1206 хил. лв. и са 72 % от приходите от продажба на продукция. По-големия дял на разходите се дължи на големия размер на изменеието на запасите от продукция и незавършено производство 516 хил. лв. /розово масло, розов конкрет и розова вода/. За закупуването на розов цвят са изразходвани 670 х. лв., което е 55,6% от разходите за основни материали и 40% от приходите от продажба на продукция. Общо разходите за материали са 1483 х. лв., като оперативните разходи са 277 х. лв. – 16,6% от приходите от продажба на продукция.

Оперативните разходи за материали се разпределят по следния начин:

Гориво-смазочни материали 185 х. лв., електроенергия – 27 х. лв., спомагателни материали – 48 х. лв., канцеларски материали – 4 х. лв. и други 3 хил. лв.

Разходите за външни услуги към 30.06.2010 г. са 207 хил. лв., при план 250 хил. лв. Те заемат 12,4% от приходите от продажби на продукция. За същия период на 2009 год. тези разходи са били 320 хил. лв. – 18 % от приходите. Разходите за външни услуги се разпределят по следния начин – вода 5 хил. лв., ремонт на машини и съоръжения 10 хил. лв., транспорт на суровини материали и стока 25 хил. лв., застраховки 6 хил. лв., граждански договори 10 хил. лв., абонамент 1 хил. лв., телефони 11 хил. лв., изложения в страната и чужбина и рекламни материали 14 хил. лв., договори за управление 3 хил. лв., комисиони 14 хил. лв., местни данъци и такси 9 хил. лв., наеми представителни магазини 10 хил. лв., куриерски и митнически услуги 6 х. лв., сертификация в Русия 25 х. лв., консултантски 24 х. лв. и други 29 х. лв.

Разходите за заплати и осигуровки за периода са 471 х. лв. и представляват 28,2% от приходите от продажби на продукция. Планираните разходи за труд са 500 х. лв., което е с 29 х. лв. повече от действително изразходваните. За 2009 г. разходите за труд са били 530 х. лв. – 29,8 % от продажбите на продукция. Няма големи различия в разходите за труд, както за планираните, така и за миналата година. Това е нормално, поради сезонния характер на производството в първата половина на годината.

Средно списъчния състав на „Българска роза” АД към 30.06.2010 г. е 128 човека, от които около 45 човека са временно заети. Средната работна заплата e 533 лв. За 2009 г. заетите са 137 човека със средна рбатна заплата 621 лв. За полугодието на 2010 год. СРЗ се е намалила с 88 лв. – 14,2%.

Разходите за амортизации са 126 хил. лв. – 7,5 % от приходите, а планираните са 120 хил. лв. – 6,4 %. За същия период на 2009 г., амортизациите са били 119 хил. лв. и процентното им съотношение към приходите е било 6,7 %.

Другите разходи за тримесечието на 2010 г. са 50 хил. лв. – 3 % от приходите от продажби на продукция .


Вземания от клиенти и доставчици
Вземанията към 30.06.2010 год., от предоставени аванси на доставчици и продадена продукция на клиенти е 106 хил. лв., а за същия период на миналата година те са били 140 хил. лв. Вземанията са по-малко спрямо предходната година с 34 х. лв., което се дължи на прекратеното авансиране за лавандула и рози.
По-големи вземания от авансирани средства:

Ангел Павлов – 14 х. лв., Нимекс груп – 7 х. лв., ЗПК Китката – 10 х. лв., Румен Чонов – 17 х. лв., Ирина Тонева – 6 х. лв., Натурела трейд – 25 х. лв., Баралан – 4 х. лв., Керамика – 2 х. лв., Тюрингер фармаглас – 4 х. лв.


По-големите вземания от клиенти:

Георги Лаброполус – 6 х. лв., Пълдин помфрид – 13 х. лв., Сънрайс-08 – 10 х. лв., Комси комерс – 12 х. лв., Атаро клима – 6 х. лв., ЦЛВ 57 – 16 х. лв., Кабушики Гайшия 6 х. лв., Натурела трейд – 95 х. лв., Сън Фикс – 23 х. лв., Рефан България – 6 х. лв., ЕТ Мива-2000 – 32 х. лв., Алтея органикс – 21 х. лв., Вигалекс – 22 х. лв., „Розбио България” ЕООД – 17 х. лв., Трезор де трашес - 6 х. лв., Дамасцена 2010 – 11 х. лв., Гангзху дубл-вин трейд – 15 х. лв., Пол Деан – 8 х. лв., Титан Трейд ООД – 47 х. лв., Спартак инвест – 12 х. лв., Въоръжени сили Йордания – 22 х. лв., ЕТ Костадин Чакъров-КИЧ – 5 х. лв.


Задължения към клиенти и доставчици
Дългосрочни задължения:

Към 30.06.2010 г., дружеството има дългосрочни задължения към „Интерлийз Ауто” – 22 х. лв.


Краткосрочни задължения:

Краткосрочните задължения към 30.06.2010 г. на „Българска роза” АД са 1885 хил. лв., като за същия период на 2009 год., те са били 2461 хил. лв.

По-големите задължения към доставчици и клиенти са:

„Салина - 7” горива- 143 х. лв., „Финтех” ООД - 6 х. лв., „ЕВН България” – 7 х. лв., Тетра ООД – 24 х. лв., Кооп Добрила – 34 х. лв., Состра инженеринг – 10 х. лв., „Хемофарма” материали – 11 х. лв., Сабри Алишов – 14 х. лв., Никола Тепеджийски – 9 х. лв., за розов цвят на частни лица – 48 х. лв., Натурела Трейд – 97 х. лв., Богдан Богданов – 25 х. лв., Денита ООД – 41 х. лв., Джамо комерс – 9 х. лв.


ІІ. Описание на основните рискове и несигурности, пред които е изправен емитентът през останалата част от финансовата година.

През останалата част от финансовата година няма рискове, които да влияят в значителна степен на състоянието на дружеството.


ІІІ. Информация за сключените големи сделки между свързани лица.

Към 30.06.2010 год., дружеството няма сключени големи сделки със свързани лица.На междинния финансов отчет на „Българска роза” АД гр. Карлово за второ тримесечие на 2010 год., не е направена одиторска заверка.
Този доклад е изготвен в съответствие с чл. 100о, ал. 4, т. 2 от ЗППЦК.
Прокурист:

Владимир Друнин
Каталог: download -> ROZA
download -> Конспект по дисциплината „Екскурзоводство и анимация в туризма" Специалност: "Мениджмънт в туризма"
download -> Дипломна работа за придобиване на образователно-квалификационна степен " "
download -> Рентгенографски и други изследвания на полиестери, техни смеси и желатин’’ за получаване на научната степен „Доктор на науките”
ROZA -> Доклад за дейността на дружеството към 30. 09. 2010 год
ROZA -> Доклад за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Българска роза ад
ROZA -> Доклад за дейността на дружеството към 30. 06. 2012 година
ROZA -> Доклад за дейността на дружеството към 31. 03. 2010 год
ROZA -> Доклад за дейността на дружеството към 31. 03. 2012 година
ROZA -> Доклад за дейността през 2014 година съдържание въведение


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница