Доклад за дейността на дружеството към 31. 03. 2010 годДата06.04.2017
Размер41.11 Kb.
ТипДоклад

ДОКЛАД

за дейността на дружеството

към 31.03.2010 год.
Въведение

От началото на 2010 год., в дружеството са се случили следните събития:


1. Серия течни сапуни и луксозни тоалетни сапуни на база /Натурална сапунена маса/

- на етап лабораторна технология

2. Лятна течност за чистачки: роза, лавандула, лимон, джинджифил, мента, люляк - на етап внедряване

3. Разширяване на серията „Дар от природата етирични масла за ароматерапия/кипарис, розмарин, хисоп и масло от плодове хвойна/- на етап редовно производство

4. Разширяване на серията „Дар от природата” –олиа за масаж/Роза, Невен/- на етап внедряване

5. Освежителни кърпички /Роза, Лавандула, Лимон/ - на етап редовно производство

6. Гел за сухо измиване/Роза, Лавандула/ - на етап внедряване

7. Разработка на ароматизатор на въздух/ носител ратан/ - на етап лабораторна технология

8. Разработване на козметична серия Лейдис Джой /SILVER/ - на етап лабораторна технология

9.Разработване на козметична серия Лейдис Джой /GOLD/ - на етап лабораторна технология

10.Козметика за домашни любимци - на етап внедряване

11. Крем паста за ръце - на етап внедряване

12. Декоративни свещи - на етап лабораторна технология

13. Изпълнение на целите по качество(отчет на свързаните с качеството дейности )

Документирането на разработените нови продукти е в съответствие с изискванията на стандарта ISO 9001:2000
Приходите от продажби към 31.03.2010 год. са 634 хил. лв., в това число 612 хил. лв. от продажба на продукция, 7 хил. лв. от извършени услуги и 14 хил. други.

Приходите от продажби за същия период на 2009 год. са били 815 хил. лв., като приходите от продажби само на продукция са 784 хил. лв. Общо приходите от продажби през първо тримесечие на 2010 г. са по-малко с 181 х. лв. спрямо предходната година.

Съгласно изготвената и утвърдена бизнес програма на дружеството, приходите от продажби за първото тримесечие следва да бъдат 891 хил. лв. Неизпълнението от 257 хил. лв. се дължи в най-голяма степен на неполучени приходи от продажбата на натурални етерично-маслени продукти. Планирани продажби на розово масло 30 кг за 228 х. лв., а действително продадено 6,5 кг на стойност 54 х. лв. – по-малко приходи от 174 х. лв. На розовия конкрет планираните продажби са 100 кг за 86 х. лв., а действително продадно 52 кг за 54 х. лв. – по-малко приходи 32 х. лв., розова вода планирани продажби 20000 кг за 60 х. лв., а продадена за тримесечието 6800 кг за 26 х. лв. или 34 х. лв. по-малко.

С най-голям дял в приходите от продажба на продукция са:

1. Козметични продукти – 392 хил. лв. – 54,1 %. С най-голям дял в козметиката са „Лейдис джой” 14 %, серия „Розе” 23 % глицериновите сапуни 17 %, разфасовка натурални води 18 % и ароматерапия 7 %.

2. Натурални ароматични продукти 174 хил. лв. или 27,4 %, като с най-голям дял в продажбите на натуралните продукти са розово масло – 31 %, розов конкрет – 31 %, розово абсолю – 23 %, розова вода – 15 %.

3. Фруктови есенции за хранително-вкусовата промишленост – 20 хил. лв. – 5 %;

4. Тютюневи соуси - 32 хил. лв. – 8 %;

5. Натурални пропиленгликолови и спиртни екстракти, парфюмни композиции и други 66 хил. лв. - 10,4 %.

Разходите за материали към 31.03.2010 год. са 191 хил. лв. и представляват 35 % от общите разходи за дейността. През първото тримесечие на 2009 г., те са били 247 х. лв. – 40% от общите разходи за дейността.

Разходите за външни услуги са 92 хил. лв. За същия период на 2009 год. тези разходи са били 118 хил. лв. През настоящия период те са 17%, а през 2009 г. 19% от разходите за дейността.

Разходите за заплати и осигуровки за периода са 192 хил. лв. и представляват 35 % от разходите. За 2009 год разходите за труд са били 190 х. лв. - 30 % от разходите за дейността.

Средно списъчния състав на „Българска роза” АД към 31.03.2010 г. е 83 човека без жените в майчинство, а средната работна заплата e 565 лв., като за 2009 г. съответно 126 човека със средна рбатна заплата 492 лв. За тримесечието на 2010 год. СРЗ се е увеличила със 73 лв. – 14,8 %. Това се дължи на това, че през 2009 г. беше използван неплатен отпуск през месеците януари и февруари от повечето работници и служители на дружеството. Тази година през месеците февруари и март в цеха за сапуни се работеше на две смени.

Към тримесечието на 2010 год., „Българска роза” АД гр. Карлово реализира загуба в размер на 113 хил. лв.


Вземанията към 31.03.2010 год., от предоставени аванси на доставчици и продадена продукция на клиенти е 617 хил. лв., а за същия период на миналата година те са били 626 хил. лв. Разликата от 9 хил. лв. се дължи на раздаден в повече стоков кредит през 2009 г..

По-големите вземания от клиенти и доставчици са:

„Вигалекс” ООД – 52 х. лв., ЕТ „МИВА-200” – 17 х. лв., ЕТ „Ливани” – 5 х. лв., „Интермед-1” – 55 х. лв., „София БТ” – 5 х. лв., „ЕТ Вемурд” – 11 х. лв., ЦЛВ 57” – 13 х. лв., „Сън Фикс” – 10 х. лв., „Комси Комерс” – 8 х. лв., „Титан Трейд” ООД – 35 х. лв., „Сънрайс 08” ООД – 10 х. лв., „Розбио България” – 17 х. лв., „Арома Трейдинг” – 13 х. лв., „Атароклима” – 6 х. лв., „Жан Ниел” – 43 х. лв., „Полеми” – 6 х. лв., „Витамед груп” – 7 х. лв., „Елитис ЛР” – 6 х. лв.

Просрочени вземания:

Въоръжени сили на Йордания – 22 х. лв., „АЛ Иман Трейдинг” – 12 х. лв., ЕТ
Авансови плащания:

ЗП „Ангел Павлов” рози – 13 х. лв., ЗП „Румен Чонов” рози и салвия – 17 х. лв., ЗПК „Китката” – рози и лавандула - 10 х. лв., ЗП Ирина Тонева салвия – 6 х. лв., „Шип Рипеър” ООД – покупка на ДМА – 4 х. лв.


Задължения към клиенти и доставчици

Дългосрочни задължения:

Към 31.03.2010 г., дружеството има дългосрочни задължения към „Интерлийз Ауто” - 25 х. лв.

Краткосрочни задължения:

Краткосрочните задължения към 31.03.2010 г. на „Българска роза” АД са 1365 хил. лв., като за същия период на 2009 год., те са били 1152 хил. лв. Тази разлика се дължи на непогасения заем към Стара планина холд АД, заедно с лихвите в размер на 1012 х. лв..

По-големите задължения към доставчици и клиенти са:

„Тетра” – 15 х. лв., „Джамо комерс” – 8 х. лв., „Карфур България” – 6 х. лв., „Декана” – 8 х. лв., „Хемофарма” – 10 х. лв., „Финтех” – 5 х. лв., „Хобитакт” – 5 х. лв.
ІІ. Описание на основните рискове и несигурности, пред които е изправен емитентът през останалата част от финансовата година.

През останалата част от финансовата година няма рискове, които да влияят в значителна степен на състоянието на дружеството.


ІІІ. Информация за сключените големи сделки между свързани лица.

Към 31.03.2010 год., дружеството няма сключени големи сделки със свързани лица.На междинния финансов отчет на „Българска роза” АД гр. Карлово за първо тримесечие на 2010 год., не е направена одиторска заверка.
Този доклад е изготвен в съответствие с чл. 100о, ал. 4, т. 2 от ЗППЦК.
Прокурист:

Владимир Друнин
Каталог: download -> ROZA
download -> Конспект по дисциплината „Екскурзоводство и анимация в туризма" Специалност: "Мениджмънт в туризма"
download -> Дипломна работа за придобиване на образователно-квалификационна степен " "
download -> Рентгенографски и други изследвания на полиестери, техни смеси и желатин’’ за получаване на научната степен „Доктор на науките”
ROZA -> Доклад за дейността на дружеството към 30. 09. 2010 год
ROZA -> Доклад за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Българска роза ад
ROZA -> Доклад за дейността на дружеството към 30. 06. 2012 година
ROZA -> Доклад за дейността на дружеството към 30. 06. 2010 год
ROZA -> Доклад за дейността на дружеството към 31. 03. 2012 година
ROZA -> Доклад за дейността през 2014 година съдържание въведение


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница