Доклад за дейността на дружеството през 2012 г.; п роект за решениеДата19.01.2018
Размер22.26 Kb.
#48988
ТипДоклад
Проекто-решения към годишното Общо събрание

на "Синергон холдинг" АД -

24.06.2013 год.

По т.1 от дневния ред  1. Приемане годишния доклад на Управителния съвет за дейността на дружеството през 2012 г.; Приемане годишния консолидиран доклад за дейността на дружеството през 2012 г.;

проект за решение- ОС приема годишния неконсолидиран доклад за дейността на дружеството през 2012 г. ; ОС приема годишния консолидиран доклад за дейността на дружеството през 2012 г.

По т.2 от дневния ред

2. Приемане годишния финансов отчет и доклада на регистрирания одитор за 2012 г. ; Приемане консолидирания финансов отчет и консолидирания доклад на регистрирания одитор за 2012 г.;Проект за решение - ОС приема годишния финансов отчет за 2012 г. и доклада на регистрирания одитор; ОС приема консолидирания финансов отчет и консолидирания доклад на регистрирания одитор за 2012 г.

По т.3 от дневния ред

  1. Приемане на решение за разпределение на финансовия резултат на дружеството за 2012 г.

Предложение на Управителния съвет финансовия резултат на дружеството за 2012 г. :


По т.4 от дневния ред

  1. Доклад на одитния комитет за дейността му през 2012 г.

Проект за решение – ОС приема доклада на одитния комитет за 2012 г.

По т.5 от дневния ред

  1. Доклад на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2012 г.;

Проект за решение - ОС приема доклада на директора за връзки с инвеститорите за 2012 г.

По т.6 от дневния ред

  1. Освобождаване от отговорност на членовете на Надзорния съвет и Управителния съвет за дейността им през 2012 г.;

Проект за решение - ОС освобождава от отговорност членовете на Надзорния съвет и Управителния съвет за дейността им през 2012 г.


По т.7 от дневния ред

  1. Избор на одитен комитет на дружеството съгласно изискванията на Закона за независимия финансов одит, определяне на мандата и броя на членовете му;

Предложение от Управителния съвет одитен комитет на дружеството в състав : проф.д-р Михаил Дочев Михайлов и Антон Дончев Михайлов. Определя едногодишен мандат на одитния комитет.

По т.8 от дневния ред

  1. Избор на регистриран одитор за 2013 г. на дружеството;

Предложение от Управителния съвет регистриран одитор за одитиране на годишния финансов отчет за 2013 г. да бъде Даринка Илиева Игнатова - диплом № 0377/1997 г.

По т.9 от дневния ред

  1. Приемане Политиката за формиране възнагражденията на Надзорния и Управителния съвет на «Синергон холдинг» АД;

Проект за решение - ОС приема Политиката за формиране на възнагражденията на Надзорния и Управителния съвет на «Синергон холдинг» АД.
Каталог: cdir
cdir -> Хотел "Ахрида" категория „една звезда"
cdir -> 1. Обща характеристика на община Крумовград 6 Местоположение, граници и обхват 6
cdir -> 1. природни обекти
cdir -> С п р а в к а за възстановени гаранции по зоп от 01. 11. 2014 год. До 30. 11. 2014 година
cdir -> Туристически маршрут с. Орешари – С. Странджево
cdir -> ГР. Крумовград антична и средновековна крепост
cdir -> Публично представяне на пламена цветанова апостолова
cdir -> Вид и наименование на обекта Местонахождение


Сподели с приятели:
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница