Доклад за дейността на Комисията и звено „регистър по извършванеДата05.03.2018
Размер381.19 Kb.
ТипДоклад

ОБОБЩЕН ДОКЛАД


за дейността на Комисията и звено „регистър” по извършване

на „годишните проверки” за 2010 г.

СЪДЪРЖАНИЕ

I. Подготовка и организация на работата за изпълнение на процедурата за провеждане на „Годишни проверки”.

II. Разпределение на проверяваните строители по приоритетна група на вписване в регистъра.

IІІ. Разпределението на проверяваните строители по области.

ІV. Общи констатации от извършените проверки по отношение на наличието на законовите изисквания.

V. За установени “добри практики”.

VІ. Проблеми, въпроси и препоръки към комисията и ЦПРС.

VІІ. Общи изводи от извършената работа по реализацията на „Годишните проверки” за 2010 г.VІІІ. Предложения за решения на комисията.


I. Подготовка и организация на работата за изпълнение на процедурата за провеждане на „Годишни проверки”.
В изпълнение на приетата методика със заповед № 7/01.07.2011 г на председателя на комисията е определена временната комисия за формиране на списъка от строители, вписани в ЦПРС, които подлежат на „Годишни проверки” за 2010 г.
На свое заседание с протокол № 8/28.07.2011 г. временната комисия с помощта на „Генератор за случайни числа” проведе избора и определи 40 броя строители, които подлежат на годишна проверка за 2010 г.
На основание чл. 20, ал. 5 от Методиката за извършване на ежегодни проверки е постъпило мотивирано предложение от Комисията по професионална етика с вх.№ 7000-237/29.06.2011 г. и с протокол № 357/04.08.2011 г. комисията воденето, поддържането и ползването на Централния професионален регистър на строителя се е самосезирала и с писмо на председателя й е отправено предложение до временната комисия за допълване на списъка със строители, подлежащи на „Годишни проверки” за 2010 г с още седем броя строители.
Временната комисия на свое заседание с протокол № 9/04.08.2011 г. разгледа направеното предложение от комисията и допълни първоначалния списък с шест строители.
На основание чл. 20, ал. 5 от Методиката за извършване на ежегодни проверки с протокол № 370/07.10.2011 г. комисията воденето, поддържането и ползването на Централния професионален регистър на строителя се е самосезирала и с писмо на председателя й е отправено предложение до временната комисия за допълване на списъка със строители, подлежащи на „Годишни проверки” за 2010 г с още двадесет и пет броя строители.
Временната комисия на свое заседание с протокол № 10/10.10.2011 г. разгледа направеното предложение от комисията и допълни първоначалния списък с двадесет и пет строители.
С протокол № 335/30.06.2011 г. от заседание на комисията по воденето, поддържането и ползването на Централния професионален регистър на строителя се е самосезирала за извършване на внезапна проверка във връзка с постъпила жалба с № 7000-237/29.06.2011 г.
С Заповед № 9/18.07.2011 г. на председателя на комисията по воденето, поддържането и ползването на Централния професионален регистър на строителя се определи комисия за извършване на внезапна проверка.
С протокол № 357/04.08.2011 г. от заседание на Комисията по воденето, поддържането и ползването на Централния професионален регистър на строителя се е самосезирала за извършване на внезапна проверка във връзка с постъпила жалба с № 7000-275/20.07.2011 г.
С заповед № 10/08.08.2011 г. на председателя на комисията по воденето, поддържането и ползването на Централния професионален регистър на строителя се определи комисия за извършване на внезапна проверка.
С протокол № 373/14.10.2011 г. от заседание на комисията по воденето, поддържането и ползването на Централния професионален регистър на строителя се е самосезирала за извършване на внезапна проверка във връзка с констатирани несъответствия.
С заповед № 12/20.10.2011 г. на председателя на комисията по воденето, поддържането и ползването на Централния професионален регистър на строителя се определи комисия за извършване на внезапна проверка.
С протокол №373/14.10.2011 г. от заседание на комисията по воденето, поддържането и ползването на Централния професионален регистър на строителя се утвърди окончателния списък на строителите за извършване на ежегодни проверки и определи срока за извършване на проверките от 07.11.2011 г. до 15.12.2011 г. В резултат е формиран списък от общо 71 броя строители, за които следва да се реализира процедурата „Годишни проверки” за 2010 г.:

Строител

Булстат

Седалище

Представляващ

1.


ЗААРА - ЯНЧО ИВАНОВ ЕТ

020997967

6000 Стара Загора, ул."Александър Екзарх" №7, ет.4, ап.4 

Янчо Георгиев Иванов 

2.


ТАИ - ТОДОР ИВАНОВ ЕТ 

040417603 

7500 Силистра, ул."Капитан Кръстев" №15 

Тодор Атанасов Иванов 

3.


СТИМА ООД

104035947 

5000 Велико Търново, ул."П.К.Яворов" №34 

Георги Малчев Цанев 

4.


АКВА БИЛД ООД

106624438

3000 Враца, кв."Дъбника", бл.23, вх.Д, ет.4, ап.106 

Иван Георгиев Иванов 

5.


РОДОПСТРОЙ - 97 ООД 

108034169 

6800 Момчилград, ул."Маказа" №2А 

Тошко Минчев Боюклиев 

6.


НАФИ ООД 

108685752 

6900 Крумовград, хотел "Ахрида" №110 

Нури Осман Осман 

7.


МИК - 2001 ЕООД 

115651676 

4000 Пловдив, ул. "Трудовак" №2 

Агоп Хачик Киркорян 

8.


Витал транс ООД

115770837 

4270 Първомай, ул."Аида" №10 

Петко Динков Динков

9.


НИРАМ ЕООД

115870467 

4003 Пловдив, ул."Брезовска" №49А, ет.1 

Марин Йорданов Кавръков

10.


ГАЗМОНТАЖ ИНЖЕНЕРИНГ РЗ ЕООД 

116582375

7200 Разград, ж.к."Житница" №3, вх.Б, ап.3 

Христо Стойчев Христов 

11.


ФЕРИТРАНС ЕООД

119628707

8980 Котел, ул."Георги Димитров" №95 

Зюлфие Мустафова Алиева

12.


КОНКРЕТ БАУ ЕООД 

121703818

1756 София, ж.к."Дървеница" бл.36, вх.Б, ап.51 

Спас Христов Ненчев 

13.


Марс 55 ООД

126659838 

6300 Хасково, бул."Кърджалийско шосе" №102

Кадир Иляз Кадир 

14.


МАКРОС - ИНЖЕНЕРИНГ EООД 

130848652

1330 София, ж.к."Красна поляна", бл.228, вх.Б, ет.5, ап.34 

Румен Михайлов Лозанов

15.


ВИ ЕНД ДЖИ ОЙЛ ЕООД 

131052149 

1211 Житен, ул."Житница" №64 

Георги Драганов Пейчев

16.

СЕДСТРОЙ ЕООД

175397150 

2000 Самоков, кв."Възраждане" бл.1, вх.Б, ет.4, ап.12 

Евгени Методиев Тодоров 

17.


ИВИЯН 68 ЕООД

200114080 

2700 Благоевград,ж.к. "Струмско", ул."Освобождение" №81 

Иван Янев Стоянов 

18.


РОСЕН - 92 ЕООД

200389347

4990 Неделино, ул."Александър Стамболийски" №94 

Стефан Росенов Бабачев

19.


АЛМА - ЕМ ЕООД 

811193804

2700 Благоевград, ул."Джеймс Баучер" №9, ет.2 

Румен Георгиев Томов

20.


Пътно поддържане ЕООД 

109590877

2250 с. Гинци

Цветан Славейков Цветанов 

21.


МЕРДЖАНА ООД

115888376 

4016 Пловдив, ул."Мечта" №3 

Йордан Ангелов Мержанов 

22.


ПОЛИТРЕЙД КЪНСТРЪКШЪН ЕООД

121625981 

1142 София, ул."Лозенска планина" №17-19 

Валентин Рангелов Милушев 

23.

БИЛД ЕООД 

127527661

9700 Шумен, бул."Симеон Велики" №67, вх.2, ап.37 

Розалин Петров Стоев

24.


ПЪТНА КОМПАНИЯ ЕАД 

128515021 

8000 Бургас, ул. "Булаир" № 9

Здравко Стоянов Георгиев 

25.


ГАЗСТРОЙМОНТАЖ АД

832048840 

1303 София, ул."Камен Андреев" №24 

Борислав Любомиров Заков 

26.

Керамик техно

сервиз ООД 127074474

9930 Каспичан, ул. "Добруджа" № 19 

Христо Тодоров Христов 

Проверен 2010 г.27.


Навимекс ООД

130096947 

1000 София, ул."Солунска" №5, ет.7, ап.21 

Маргарита Драганова Маноилова 

28.


Астро Инженеринг ООД 

130453251

1164 София, бул."Христо Смирненски" №23 

Николай Стефанов Даскалов 

29.


ЕНЕРГЕТИКА-ЛД ООД

130565615 

1592 София, ул."Асен Йорданов" № 8 

Димитър Райчев Йорданов 

30.


АСПЕКТИ ГРУП ООД 

131153550 

1407 София, ул."Люба Величкова" №1 

Иван Христов Пейчев

31.


ИША ООД

175236859

1505 София, ж.к."Сухата Река" бл.221, вх.Б, ет.6, ап.34 

Спиридон Кръстев Кръстев 

32.


Техно строй България ООД 

175410402 

1408 София, бул. "Витоша" № 188 

Никола Симеонов Николов 

33.


ИВКОМ КОМЕРС ЕООД 

115158548 

1510 СОФИЯ, Ж.К."ХАДЖИ ДИМИТЪР", БЛ.71, ВХ.А, АП.1 

ИВАН ГАНЧЕВ ГАНЧЕВ

34.


ПЪТНО ПОДДЪРЖАНЕ - ГОДЕЧ ЕООД 

130380246

2240 Годеч, ул."Софийско шосе" №5 

Крум Милушев Крумов

35.


РОНАСПА ЕООД

130396193 

1606 София, бул."Тотлебен" №95 

Росен Николов Чачев 

36.


СТРОЙТЕК EООД 

130584213 

1700 София, ул."Иван Радоев" №6 

Милена Димитрова Енчева 

37.


Билд - КМ ООД 

131418340

1606 София, ул. "Димитър Трайкович" № 5 

Костадин Стоянов Цинцаров 

38.


БИЛДАП ЕООД 

200670846 

9000 Варна, бул."Васил Левски" №58 

Христо Димитров Митев 

39.


Владимекс ООД 

831476304

1211 Житен, ул."Липа" №15 

Стефка Владимирова Ангелова 

40.


Йони ДМ - Йонко Стоилов ЕТ 

831699193

1330 София, ул."Добротич", бл.36, ет.2, ап.5 

Йонко Димитров Стоилов 

41.


Кондор 4 ЕАД

131155327

1220 София, ж.к."Толстой", ул."Йордан Хаджиконстантинов" №40-50 

Красимира Георгиева Янкова 

42.


СТРОИТЕЛНО ПРЕДПРИЕМАЧЕСКИ ХОЛДИНГ ЕООД 

130917415

1505 София, ул."Буная" №8, ет.4, офис 7 

Георги Иванов Георгиев 

43.


СТРУМА ИМОТИ ООД

101033538

2700 Благоевград, ул."Арсений Костенцев" № 29 

Стоян Валериев Керин

44.


БАРОККО ООД 

175165508 

1700 София, ул."Йордан Йосифов" №8Б 

Ясен Симеонов Яков

45.


ЕЛЕКТРА М&Е ЕООД 

175392000 

1407 София, ж.к"Южен парк", бл.45, ет.1, ап.6 

Миша Крамър Крамър 

46.


БРАВО - СТРОЙ ООД

101688586

2700 Благоевград, ул."Иван Гарванов" №3

Илия Георгиев Узунов 

47.

Лукском ЕООД

119634603

8800 Сливен, ул."Великокняжевска"6, офис 4 

Евгений Добрев Петков

48.

Топстрой декор ООД 

119632456

8800 Сливен, кв."Даме Груев", бл.53, вх.В, ет.1, ап.3 

Михаил Андонов Загорчев 

49.

ГРАДИ ЕООД 

119606803

8800 Сливен, ул."Панайот Хитов" №97 

Димитър Борисов Шейретов 

50.

БУЛ - ГЕЙТ ЕООД

119052485

8800 Сливен, "Дружба", бл.30, вх.Г, ет.2, ап.5 

Мартин Георгиев Стефанов 

51.

БИЛДИНГ - ТД ЕООД 

119509973

8800 Сливен, ул."Граф Игнатиев" №8, ап.2 

Тодор Стоянов Дечев 

52.

РУЖА ООД

119668160

8800 Сливен, ул."Славянска" №8а, офис №5 

Георги Андреев Андреев 

53.

ДАНИС - Д ЕООД 

113586265

2394 с. Ноевци 

Димо Драгомиров Боянов 

54.

ТЕРМИКС ЕС ООД

112524570

4400 Пазарджик, ул."Ангел Кънчев" №33, ет.3 

Стефан Димитров Гочев 

55.

СТРОИТЕЛ 65 ООД

103854131

9002 Варна, ул."Илинден" №2

Николай Христов Момчев 

56.

Софийска Строителна Компания - А ЕООД 

175363486

1233 София, ул."Опълченска" №112 А 

Ангел Благоев Павлов 

57.

Диана комерс - 1 ЕООД 

128018756

8600 Ямбол, ж.к."Златен рог" №80 

Кольо Желев Колев 

58.

ХИДРОСТРОЙ АД

103029862

9000 Варна, ул."Андрей Сахаров" №1 

Николай Купенов Пашов 

59.

ПРЕСТИЖ КОМЕРС АД

127591639

9870 Връбница, ул."Септемврийско въстание" №13А 

Младен Петров Младенов 

60.

МИРИКАЛ ЕООД

130530653

1281 Нови Искър, ул."Средец" №4 

Kамен Кирилов Спасов 

61.

ПОНССТРОЙИНЖЕНЕРИНГ ЕАД 

102907182

8000 Бургас, ул."Рилска" №14 

Пламен Янчев Овагемов

62.

Омакс Груп ООД

131307062

1113 София, ул."Чарлз Дарвин" №17 

Иван Ангелов Найденов 

63.

Строител-Криводол ЕООД 

106003890

3060 Криводол, ул."Георги Димитров" №63 

Васко Спасов Василев

64.

ГАЛЧЕВ ИНЖЕНЕРИНГ ГРУП АД 

101506368

1220 София, бул."Илиянци" №48

Милчо Георгиев Миронов 

65.

АЙ ТИ ДИ ГРУП ЕООД

175215364

1113 София, ул."Жулио Кюри" бл.79, вх.А, ап.8 

Иван Иванов Драшков 

66.

АДИС - Калинов ООД 

117002317

7002 Русе, ул. "Бистрица" № 4, бл. Бистрица - 1, вх. Г 

Атанас Калинов Атанасов 

67.

СИ ГРУП ЕООД

104621322

5250 Свищов, ул."Трети март" №16

Иван Стефанов Иванов

68.

Пи Ес Пи ЕООД

175245413

1619 София, ул."Дамяница" №2, ет.4, ап.7

Тодор Георгиев Димов

69.

Мак Конструкшън ООД

175050979

1111 София, ул." Елисавета Багряна" № 14, ет.2, ап.9

Христо Стефанов Македонски

70.

КРИСТАЛ КОРПОРЕЙТИНГ ООД

175318555

1619 София, ул."Миле Попйорданов" №4-6, ап.10

Антон Кръстев Христов

71.

ЕКОБУЛГАРСТРОЙ ООД

120550159

4702 Смолян, ул."Васил Райдовски" №53

Йордан Любомиров Налбантов

Въз основа на т.4.2. от указанията на комисията за воденето, поддържането и ползването на Централния професионален регистър на строителя относно извършването на ежегодни проверки на основание глава III, чл. 8, т. 17 от правилника за организацията и дейността на комисията за воденето, поддържането и ползването на Централния професионален регистър на строителя, прието с решение, отразено в протокол №44 от 22.04.2008 г., строителите Керамик техно сервиз ООД  и Пи Ес Пи ЕООД отпадат от списъка с годишни проверки за 2010 г.


Окончателният списък на строителите, попадащи в обхвата на процедурата „Годишни проверки” за 2010 г. е, както следва:
Строител

Булстат

Седалище

Представляващ

1.


ЗААРА - ЯНЧО ИВАНОВ ЕТ

020997967

6000 Стара Загора, ул."Александър Екзарх" №7, ет.4, ап.4 

Янчо Георгиев Иванов 

2.


ТАИ - ТОДОР ИВАНОВ ЕТ 

040417603 

7500 Силистра, ул."Капитан Кръстев" №15 

Тодор Атанасов Иванов 

3.


СТИМА ООД

104035947 

5000 Велико Търново, ул."П.К.Яворов" №34 

Георги Малчев Цанев 

4.


АКВА БИЛД ООД

106624438

3000 Враца, кв."Дъбника", бл.23, вх.Д, ет.4, ап.106 

Иван Георгиев Иванов 

5.


РОДОПСТРОЙ - 97 ООД 

108034169 

6800 Момчилград, ул."Маказа" №2А 

Тошко Минчев Боюклиев 

6.


НАФИ ООД 

108685752 

6900 Крумовград, хотел "Ахрида" №110 

Нури Осман Осман 

7.


МИК - 2001 ЕООД 

115651676 

4000 Пловдив, ул. "Трудовак" №2 

Агоп Хачик Киркорян 

8.


Витал транс ООД

115770837 

4270 Първомай, ул."Аида" №10 

Петко Динков Динков

9.


НИРАМ ЕООД

115870467 

4003 Пловдив, ул."Брезовска" №49А, ет.1 

Марин Йорданов Кавръков

10.


ГАЗМОНТАЖ ИНЖЕНЕРИНГ РЗ ЕООД 

116582375

7200 Разград, ж.к."Житница" №3, вх.Б, ап.3 

Христо Стойчев Христов 

11.


ФЕРИТРАНС ЕООД

119628707

8980 Котел, ул."Георги Димитров" №95 

Зюлфие Мустафова Алиева

12.


КОНКРЕТ БАУ ЕООД 

121703818

1756 София, ж.к."Дървеница" бл.36, вх.Б, ап.51 

Спас Христов Ненчев 

13.


Марс 55 ООД

126659838 

6300 Хасково, бул."Кърджалийско шосе" №102

Кадир Иляз Кадир 

14.


МАКРОС - ИНЖЕНЕРИНГ EООД 

130848652

1330 София, ж.к."Красна поляна", бл.228, вх.Б, ет.5, ап.34 

Румен Михайлов Лозанов

15.


ВИ ЕНД ДЖИ ОЙЛ ЕООД 

131052149 

1211 Житен, ул."Житница" №64 

Георги Драганов Пейчев

16.

СЕДСТРОЙ ЕООД

175397150 

2000 Самоков, кв."Възраждане" бл.1, вх.Б, ет.4, ап.12 

Евгени Методиев Тодоров 

17.


ИВИЯН 68 ЕООД

200114080 

2700 Благоевград,ж.к. "Струмско", ул."Освобождение" №81 

Иван Янев Стоянов 

18.


РОСЕН - 92 ЕООД

200389347

4990 Неделино, ул."Александър Стамболийски" №94 

Стефан Росенов Бабачев

19.


АЛМА - ЕМ ЕООД 

811193804

2700 Благоевград, ул."Джеймс Баучер" №9, ет.2 

Румен Георгиев Томов

20.


Пътно поддържане ЕООД 

109590877

2250 с. Гинци

Цветан Славейков Цветанов 

21.


МЕРДЖАНА ООД

115888376 

4016 Пловдив, ул."Мечта" №3 

Йордан Ангелов Мержанов 

22.


ПОЛИТРЕЙД КЪНСТРЪКШЪН ЕООД

121625981 

1142 София, ул."Лозенска планина" №17-19 

Валентин Рангелов Милушев 

23.

БИЛД ЕООД 

127527661

9700 Шумен, бул."Симеон Велики" №67, вх.2, ап.37 

Розалин Петров Стоев

24.


ПЪТНА КОМПАНИЯ ЕАД 

128515021 

8000 Бургас, ул. "Булаир" № 9

Здравко Стоянов Георгиев 

25.


ГАЗСТРОЙМОНТАЖ АД

832048840 

1303 София, ул."Камен Андреев" №24 

Борислав Любомиров Заков 

26.


Навимекс ООД

130096947 

1000 София, ул."Солунска" №5, ет.7, ап.21 

Маргарита Драганова Маноилова 

27.


Астро Инженеринг ООД 

130453251

1164 София, бул."Христо Смирненски" №23 

Николай Стефанов Даскалов 

28.


ЕНЕРГЕТИКА-ЛД ООД

130565615 

1592 София, ул."Асен Йорданов" № 8 

Димитър Райчев Йорданов 

29.


АСПЕКТИ ГРУП ООД 

131153550 

1407 София, ул."Люба Величкова" №1 

Иван Христов Пейчев

30.


ИША ООД

175236859

1505 София, ж.к."Сухата Река" бл.221, вх.Б, ет.6, ап.34 

Спиридон Кръстев Кръстев 

31.


Техно строй България ООД 

175410402 

1408 София, бул. "Витоша" № 188 

Никола Симеонов Николов 

32.


ИВКОМ КОМЕРС ЕООД 

115158548 

1510 СОФИЯ, Ж.К."ХАДЖИ ДИМИТЪР", БЛ.71, ВХ.А, АП.1 

ИВАН ГАНЧЕВ ГАНЧЕВ

33.


ПЪТНО ПОДДЪРЖАНЕ - ГОДЕЧ ЕООД 

130380246

2240 Годеч, ул."Софийско шосе" №5 

Крум Милушев Крумов

34.


РОНАСПА ЕООД

130396193 

1606 София, бул."Тотлебен" №95 

Росен Николов Чачев 

35.


СТРОЙТЕК EООД 

130584213 

1700 София, ул."Иван Радоев" №6 

Милена Димитрова Енчева 

36.


Билд - КМ ООД 

131418340

1606 София, ул. "Димитър Трайкович" № 5 

Костадин Стоянов Цинцаров 

37.


БИЛДАП ЕООД 

200670846 

9000 Варна, бул."Васил Левски" №58 

Христо Димитров Митев 

38.


Владимекс ООД 

831476304

1211 Житен, ул."Липа" №15 

Стефка Владимирова Ангелова 

39.


Йони ДМ - Йонко Стоилов ЕТ 

831699193

1330 София, ул."Добротич", бл.36, ет.2, ап.5 

Йонко Димитров Стоилов 

40.


Кондор 4 ЕАД

131155327

1220 София, ж.к."Толстой", ул."Йордан Хаджиконстантинов" №40-50 

Красимира Георгиева Янкова 

41.


СТРОИТЕЛНО ПРЕДПРИЕМАЧЕСКИ ХОЛДИНГ ЕООД 

130917415

1505 София, ул."Буная" №8, ет.4, офис 7 

Георги Иванов Георгиев 

42.


СТРУМА ИМОТИ ООД

101033538

2700 Благоевград, ул."Арсений Костенцев" № 29 

Стоян Валериев Керин

43.


БАРОККО ООД 

175165508 

1700 София, ул."Йордан Йосифов" №8Б 

Ясен Симеонов Яков

44.


ЕЛЕКТРА М&Е ЕООД 

175392000 

1407 София, ж.к"Южен парк", бл.45, ет.1, ап.6 

Миша Крамър Крамър 

45.


БРАВО - СТРОЙ ООД

101688586

2700 Благоевград, ул."Иван Гарванов" №3

Илия Георгиев Узунов 

46.

Лукском ЕООД

119634603

8800 Сливен, ул."Великокняжевска"6, офис 4 

Евгений Добрев Петков

47.

Топстрой декор ООД 

119632456

8800 Сливен, кв."Даме Груев", бл.53, вх.В, ет.1, ап.3 

Михаил Андонов Загорчев 

48.

ГРАДИ ЕООД 

119606803

8800 Сливен, ул."Панайот Хитов" №97 

Димитър Борисов Шейретов 

49.

БУЛ - ГЕЙТ ЕООД

119052485

8800 Сливен, "Дружба", бл.30, вх.Г, ет.2, ап.5 

Мартин Георгиев Стефанов 

50.

БИЛДИНГ - ТД ЕООД 

119509973

8800 Сливен, ул."Граф Игнатиев" №8, ап.2 

Тодор Стоянов Дечев 

51.

РУЖА ООД

119668160

8800 Сливен, ул."Славянска" №8а, офис №5 

Георги Андреев Андреев 

52.

ДАНИС - Д ЕООД 

113586265

2394 с. Ноевци 

Димо Драгомиров Боянов 

53.

ТЕРМИКС ЕС ООД

112524570

4400 Пазарджик, ул."Ангел Кънчев" №33, ет.3 

Стефан Димитров Гочев 

54.

СТРОИТЕЛ 65 ООД

103854131

9002 Варна, ул."Илинден" №2

Николай Христов Момчев 

55.

Софийска Строителна Компания - А ЕООД 

175363486

1233 София, ул."Опълченска" №112 А 

Ангел Благоев Павлов 

56.

Диана комерс - 1 ЕООД 

128018756

8600 Ямбол, ж.к."Златен рог" №80 

Кольо Желев Колев 

57.

ХИДРОСТРОЙ АД

103029862

9000 Варна, ул."Андрей Сахаров" №1 

Николай Купенов Пашов 

58.

ПРЕСТИЖ КОМЕРС АД

127591639

9870 Връбница, ул."Септемврийско въстание" №13А 

Младен Петров Младенов 

59.

МИРИКАЛ ЕООД

130530653

1281 Нови Искър, ул."Средец" №4 

Kамен Кирилов Спасов 

60.

ПОНССТРОЙИНЖЕНЕРИНГ ЕАД 

102907182

8000 Бургас, ул."Рилска" №14 

Пламен Янчев Овагемов

61.

Омакс Груп ООД

131307062

1113 София, ул."Чарлз Дарвин" №17 

Иван Ангелов Найденов 

62.

Строител-Криводол ЕООД 

106003890

3060 Криводол, ул."Георги Димитров" №63 

Васко Спасов Василев

63.

ГАЛЧЕВ ИНЖЕНЕРИНГ ГРУП АД 

101506368

1220 София, бул."Илиянци" №48

Милчо Георгиев Миронов 

64.

АЙ ТИ ДИ ГРУП ЕООД

175215364

1113 София, ул."Жулио Кюри" бл.79, вх.А, ап.8 

Иван Иванов Драшков 

65.

АДИС - Калинов ООД 

117002317

7002 Русе, ул. "Бистрица" № 4, бл. Бистрица - 1, вх. Г 

Атанас Калинов Атанасов 

66.

СИ ГРУП ЕООД

104621322

5250 Свищов, ул."Трети март" №16

Иван Стефанов Иванов

67.

Мак Конструкшън ООД

175050979

1111 София, ул." Елисавета Багряна" № 14, ет.2, ап.9

Христо Стефанов Македонски

68.

КРИСТАЛ КОРПОРЕЙТИНГ ООД

175318555

1619 София, ул."Миле Попйорданов" №4-6, ап.10

Антон Кръстев Христов

69.

ЕКОБУЛГАРСТРОЙ ООД

120550159

4702 Смолян, ул."Васил Райдовски" №53

Йордан Любомиров Налбантов

За извършване на „Годишните проверки” на основание чл. 8, т. 17 от Правилника за дейността на Комисията воденето, поддържането и ползването на Централния професионален регистър на строителя и чл. 3 от Методиката със заповед №11/14.10.2011 г. на председателя на комисията са определени работните комисии за извършване на проверките на включените в списъка строители по процедурата „Годишни проверки” за 2010 г.


Съгласно заповедта проверките бяха извършени в периода 07.11.2011 – 15.12.2011 г. В изпълнение на изискванията на чл. 35 от Методиката в деловодството на Централно звено „регистър” постъпиха 69 броя писмени доклади до председателя на комисията, изготвени от председателите на работните комисии, с резултати от извършените проверки и 3 броя доклади до председателя на комисията, с резултати от извършените внезапни проверки. Всички доклади са на разположение в офиса на централно звено „регистър”.

Настоящият доклад е съставен въз основа на съставените писмени доклади.


II. Разпределение на проверяваните строители по приоритетна група на вписване в регистъра.
Разпределението на проверяваните строители по групи е, както следва:

 • първа група: 38

 • втора група: 8

 • трета група: 7

 • четвърта група: 16

  • всичко: 69 строители


IІІ. Разпределението на проверяваните строители по области.
Разпределението на проверяваните строители по области е, както следва:

 • Благоевград – 4

 • Бургас – 2

 • В.Търново –2

 • Варна – 3

 • Силистра - 1

 • Пазарджик - 1

 • Перник – 1

 • Пловдив – 4

 • Русе – 1

 • Смолян – 2

 • София и София област – 31

 • Ст. Загора – 1

 • Сливен - 7

 • Ямбол - 1

 • Хасково – 1

 • Кърджали – 2

 • Шумен –2

 • Разград - 1

 • Враца – 2

 • всичко: 69 строители


ІV. Общи констатации от извършените проверки.
При малките строителни фирми на проверката присъстват управители и съдружници и се води диалог за възможностите за преодоляването на тежкото икономическо състояние, докато по-големите строители пренебрегват или недооценяват срещата с работните комисии.
След проведените срещи и попълване на контролните листа, не са установени сериозни несъответствия и пропуски. Проверените строители отговарят на изискванията на ЗКС по отношение на основните критерии.
Комисията обръща внимание на всички строители чрез процедурата „Промяна в обстоятелствата” своевременно да декларират настъпилите промени и напомня за разпоредбата на чл. 21. (1), т. 3 от ЗКС: „Строителят се заличава от регистъра при неизпълнение на задължението по чл. 20, ал. 1 повече от три пъти за една година”.
V. За установени “добри практики”.
В процеса на извършените годишни проверки бяха установени „добри практики” при строителите:

Техно строй България ООД и Мерджана ООД са пример за добра практика в условията на криза, запазват персонала си и имат ясна строителна програма.

Марс 55 ООД при които прави впечатление доброто познаване на нормативната база и търсене на пътища за сътрудничество с чужди инвеститори за строителство в България.
VІ. Проблеми, въпроси и препоръки към комисията и ЦПРС.
Работните комисии запознаха подробно строителите с решението за цялостното преструктуриране на системата и дадения едногодишен период за привеждане в съответствие. Процедурата „Деклариране на опит”, въпреки някои затруднения които ще предизвика при набавянето на документи, се възприема като необходима мярка за възможността всеки строител сам да представи опита си и той да бъде подкрепен с необходимите факти.
Строителите все по-често се обръщат за съдействие от страна на камарата и комисията за защита и мерки срещу фирми, работещи на територията на техните общини, без да бъдат вписани в регистъра.

Процедурите за обществени поръчки продължават да са с необосновано завишени критерии, което поставя на практика голяма част от строителите извън възможността да бъдат допуснати до участие. Тези два проблема основно бяха тема на проведената среща със строителите, определени за проверка от гр. Сливен.


VІІ. Общи изводи от реализацията на годишните проверки за 2010 г.


 • Тежката икономическа ситуация принуждава строителите да поддържат минимално изискуемия технически персонал съгласно ЗКС.

 • Липсата на поръчки и междуфирмената задлъжнялост продължава да влошава състоянието на строителите.

 • Комисията в своята текуща работа, както и след извършените проверки за 2010 г., определя като особено тежко състоянието строителите, вписани в ЦПРС. Налице е голям брой строители, които не отговарят на критериите на ЗКС за първа или втора категория строежи и които подлежат на свиване на обхвата на вписване чрез процедурата по чл. 14, ал. 3 от Правилника за реда за вписване и водене на ЦПРС.

 • В условията на кономическа криза строителите са принудени да поемат всякакви поръчки и масово това става под реалната им себестойност, което води до невъзможност за развитие на строителните фирми. Класирането на участниците в процедури за обществени поръчки по ЗОП по критерия „най-ниска цена” е сред основните причини за създалата се ситуация в сектора и изкривяване на пазара на строителни услуги. Спечелването на поръчка при тези условия води не само до финансови проблеми за строителните фирми и възможността им за оцеляване, но и до проблеми относно качеството на извършените услуги и осигуряване на гаранциите за добро изпълнение по договора с възложителя.


VІІI. Решения на Комисията.


 1. Комисията приема обобщения доклад за организацията и дейността по осъществяване на годишните проверки за 2010 г.

 2. Комисията отправя призив към управителните органи на камарата да положат всички усилия и инициативи, за да се промени критерия „най-ниска цена” като водещ при класиране в процедури за обществени поръчки. Продължаването на тази практика нанася необратими щети на всички строителни фирми, независимо от това дали са в положението на главен изпълнител или подизпълнител на поръчката.

 3. При избор на строител за проверка с генератора за случайни числа, който няма реализирани приходи от продажби за последната финансова година, същият да бъде заменен от друг строител.

 4. При постъпили писмени сигнали от колективни органи на камарата, медии и предложения от членове на комисията за установени явни несъответствия в обявените пред други органи и институции данни и декларираните пред комисията обстоятелства и при наличие на достатъчно основания, се извършва внезапна проверка на строителя. Внезапната проверка се извършва от работна комисия, определена със заповед на председателя на комисията по реда, определен в методиката и указанията, като конкретната дата се определя с решение на комисията и не се обвързва с периода за извършване на годишни проверки.

 5. Да се продължи добрата практика за провеждане на срещи между комисията и вписаните в ЦПРС строители от различни области, на които да се дискутират проблемите и се обсъждат възможни мерки за решаването им.

Настоящият обобщен доклад е изготвен в изпълнение на т. 11 и т. 12 от Указанията на Комисията и се предоставя за информация на УС и КС на КСБ.


Настоящият обобщен доклад е приет от комисията с протокол № 390/09.02.2012 г.

София, февруари 2012 г.Комисията


Каталог: normativni dokumenti
normativni dokumenti -> Списък на строители, вписани в централния професионален регистър, подлежащи на годишна проверка за 2008 г
normativni dokumenti -> Вписани строители в цпрс подлежащи на годишна проверка за 2010 г
normativni dokumenti -> Бяла слатина, април 2005 г. Глава първа общи положения
normativni dokumenti -> Решение №480 / 30. 11. 2006 г. Изменена с Решение №40 / 24. 01. 2008 г. Изменена с Решение №277 / 18. 11. 2008 г. Глава първа
normativni dokumenti -> Наредба №45 за норми за допустимите стойности на вибрациите в жилищните сгради
normativni dokumenti -> И н с т р у к ц и я №2 от 2 юли 2001 г
normativni dokumenti -> К алендарен план на културните, религиозните и спортни празници в Община Бяла Слатина през 2008г
normativni dokumenti -> Част II анализ на икономическото и социално състояние на Община Бяла Слатина


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница