Доклад за дейността на туристическо дружество "трапезица-1902" велико търново през 2008 годинаДата21.01.2018
Размер278.54 Kb.
#50875
ТипДоклад
ОТЧЕТЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА

НА ТУРИСТИЧЕСКО ДРУЖЕСТВО “ТРАПЕЗИЦА-1902” – ВЕЛИКО ТЪРНОВО

ПРЕЗ 2008 ГОДИНА
С разнообразни клубни дейности и ползотворни инициативи вече 107 години ТД „Трапезица – 1902” пълноценно присъства в обществения живот на Велико Търново. Благородната мисия на нашата организация, свързана с утвърждаване и популяризиране на идеите за активен и пълноценен живот в хармония с природата, обединява днес всички нас - 816 членове, които в ежедневието си сме хора с различни професии, интереси и индивидуалност.

През 2008 година членството в ТД «Трапезица – 1902» е разпределено в 13 клуба с общо 816 отчетени членове, както следва:

 1. КЛУБ ПО ПЕШЕХОДЕН ТУРИЗЪМ 204

 2. АЛПИЙСКИ КЛУБОВЕ(2)- “ТРАПЕЗИЦА”/”ТРАПЕЗИЦА – 1957” 52

 3. СПОРТЕН КЛУБ ПО ОРИЕНТИРАНЕ “ТРАПЕЗИЦА – 1954” 25

 4. КЛУБ НА ТУРИСТИТЕ ВЕТЕРАНИ 153

 5. КЛУБ ПО ПЛАНИНСКО КОЛОЕЗДЕНЕ И КОЛО-ТУРИЗЪМ 20

 6. ТУРИСТИЧЕСКИ ХОР “ЕДЕЛВАЙС” 36

 7. КЛУБ ПО СКИ ТУРИЗЪМ 23

 8. КЛУБ ПО ВОДЕН ТУРИЗЪМ И ВОДЕН СЛАЛОМ 12

 9. КЛУБ ПО ТУРИЗЪМ ПРИ “ТУРИСТ”ЕООД 42

и УЧИЛИЩНИ ТУРИСТИЧЕСКИ КЛУБОВЕ,ОБЕДИНЕНИ В КОМИСИЯ ЗА УЧЕНИЧЕСКИ ТУРИЗЪМ с общо 252 членове:

10.“ПЛАНИНЧЕ” – ОУ “ДИМИТЪР БЛАГОЕВ” 50

11.”ТУР – 2000” – ОУ “БАЧО КИРО” 147

12. “ЛОТОС” – ДОМ ЗА ДЕЦА “ПЕНЮ И МАРИЯ ВЕЛКОВИ” 11

13. КЛУБ ПО ТУРИЗЪМ ПРИ ОУ “ХРИСТО БОТЕВ” 44

През 2008 година дейността на ТД”Трапезица – 1902” се ръководи от Управителен съвет в състав: Паскал Паскалев – Председател, Симеон Пенев - Зам.председател и членове: Пламен Кънчев, Станчо Русев, Николай Терзиев, Пламен Петков, Мила Велчева, Александър Апостолов, Светла Пенчева, Илияна Петрова, Петър Цонев.

В периода 27.03.2008 г. – 06.03.2009 г. са проведени 5 редовни заседания, в срок и с необходимия кворум, с дневен ред, съответстващ на изпълнението на Календарния план, на текущи и актуални проблеми на Дружеството. Взети са 31 решения.

Туристически дом “Трапезица” запазва авторитета си на един от най-популярните хотели в града. Приоритетно той приема ученически групи. В семинарната зала на хотела се осъществяват всички организационни и обучителни срещи на клубовете, свързани с изпълнение на календарните им планове.

За установяване собствеността на ТД”Трапезица – 1902” по отношение на Туристически дом „Трапезица” е сключен договор с адвокат Катя Генова. Към момента във Великотърновски окръжен съд продължава съдебния спор с проведени вече 5 заседания. От държавните архиви във Велико Търново, София и НАП-В.Търново са набавени и приложени всички необходими и упоменати документи в мотивацията за отказ от първоинстанционния съд. Осъществени са много срещи с работили в БТС, туристическото дружество и Стопанското туристическо предприятие „Трапезица” – Велико Търново. На базата на предоставените от нас документи, очакваме положително решение на Окръжен съд.

Базите на ТД”Трапезица-1902” в местността Ксилифор: Туристически комплекс “Момина крепост”, хижа Ксилифор и “Езерото” се стопанисват от “ТУРИСТ”- ЕООД, фирмата на Дружеството.

След направения значителен ремонт на комплекс „Момина крепост” през зимата на 2008 г., интересът към Ксилифор като туристически обект е повишен. Надяваме се на активен туристически сезон и в тази критична за бранша година.

С цел развитието на района и повишаване на разнообразието от услуги, предоставяни от базите там, през 2008 г. от УС се взе важно решение във връзка с възможностите за кандидатстване по Оперативна програма Регионално развитие, приоритетна ос 3. – Устойчиво развитие на туризма – да бъде разработен от наш екип цялостен проект, включващ местността Ксилифор, заедно с мрежата туристически маршрути в регион Велико Търново. Проектът със заглавие „ЕКО-ЗОНА „КСИЛИФОР” И МАРШРУТИ В МЕСТНОСТТА „ДЕРВЕНТ” – ЦЕНТЪР ЗА ТУРИЗЪМ, СПОРТ, ПЪЛНОЦЕНЕН ОТДИХ И ОБУЧЕНИЕ СРЕД ПРИРОДАТА В ОКОЛНОСТИТЕ НА ВЕЛИКО ТЪРНОВО” включва сред основните си цели изграждане на:

- в централната част на Ксилифор – 3 площадки за спортовете: волейбол, баскетбол, тенис на корт;

- открит плувен басейн 12/25 м. с прилежащи съблекални, бани, лятно заведение и атракциони;

- тренировъчно футболно игрище;

- ски-писта с преносим ски-влек;

- мрежа от алеи, кътове за отдих и специализирани спортни площадки за ползване от хора в неравностойно положение;

- 7 бр. навеси с барбекюта;

- 6 бр. бунгала и обществен санитарен възел;

- 2 бр. пречиствателни съоръжения за битовите води от обектите в района;

- ремонт на туристическия заслон и подходите към него;

- ремонт на страноприемницата;

- почистване и укрепване на езерното дъно, монтаж на пречиствателно съоръжение;

- обогатяване и разширяване на възможностите за практикуване на пешеходен туризъм, катерене,ориентиране, коло и воден туризъм;

За изпълнител на работния проект беше определена фирма „ВАТО” ООД – Велико Търново.Наемател на сладкарница “Еделвайс”, сега пицария и ресторант “Щастливеца” е “ВИМАР” ЕООД, а на бившия ресторант "Балкан", сега бирария "Улицата” - фирма “АРБА”-ООД, те изпълняват договорните си задължения към Дружеството.

Транспортните средства на Туристическото дружество към настоящия момент са: лицензиран автобус – 3 звезди и микробус (за служебни цели), които улесняват осъществяването на планираните прояви. На заседание на УС през 2008 г. се взе решение за продажба на автобуса, във връзка с повишените изисквания към фирмите, осъществяващи автобусни превози.Средствата от продажбата ще бъдат използвани за закупуване на 1 или 2 микробуса.

В “ТУРИСТ” ЕООД, с Управител Георги Димитров, работят 39 души, чиято дейност в екип допринася за постигане на добри финансови резултати. Организират се: настаняване на гости и групи в хотелите; обучения, семинари, конференции; фирмени и семейни тържества и чествания; учебни екскурзии, пътуващи семинари и други квалификационни форми; прояви по Календарния план на Дружеството.

От голямо значение за провеждането на разнообразните прояви на клубовете и тези, представящи Дружеството в цялост е съответното на целите им финансово обезпечаване. Средствата за това се набират основно от стопанската дейност на Дружеството, като се търсят и различни форми за привличане на спомоществователи - партньори, фирми и институции. Клубовете от своя страна също имат инициативи по набиране на дарителски средства в подкрепа на свои представителни прояви.

Съгласно отчета по бюджета на ТД”Трапезица – 1902” за 2008 година приходите и разходите се разпределят в лв., както следва:


 1. Собствени приходи: 58 777
  • членски внос 1 832

  • “ТУРИСТ”ЕООД 54 925

  • благотворителна кампания 2 020

2. Външни приходи: 6 252


ОБЩО: 65 029КЛУБ ПО ПЕШЕХОДЕН ТУРИЗЪМ
Година на учредяване: 12.04.1909

Членове за 2008 г.: 204

Ръководство: Председател: Станчо Русев

Зам. председател: Бранимир Рибаров

Секретар: Невяна Христова

Членове: Борис Борисов

Стоян ЧомаковУспешно проведени 40 прояви с 1198 участници.

Сред тях са: • Традиционни походи по предпочитани маршрути из българските

планини в районите на: хижите „Българка”, „Русалка”, „Младост”, „Паскал”, ”Грамадлива”, „Узана”, „Коман”, „Рай”, ”Вежен”, „Козя стена”, „Дерменка”, „Планинарска песен” и др.

 • Партньорски прояви с други клубове по календарния план на ТД

„Трапезица-1902”: Пролетна и Есенна кампания „Движи се и победи” и Спортно-туристически празници „Ксилифор”; Третомартенски и Осмомартенски походи; Обучителни семинари на учители-ръководители на туристическа дейност във великотърновските училища (съвместно с Комисията за ученически туризъм); участие в залесителната кампания в парк „Ксилифор” през април 2008 г.

 • Традиционни походи из високите български планини Рила,

Пирин, Родопи и изкачване на още 4 от 10-те планински „първенци” на България - вр. Радомир (Беласица), Гоцев връх (Славянка), вр. Богдан (Средна гора), Черни връх (Витоша).

 • Прояви на пешеходния туризъм с опознаване на уникални природни и исторически обекти в България: с. Струмешница – останките от Самуиловата крепост, гр. Мелник и Роженски манастир, с. Стоб – пясъчните пирамиди, Рилски манастир, Русенски Лом – Ивановски и Басарбовски скални манстири, езерото Сребърна, с. Свещари – Тракийски комплекс „Сборяново”, Боянска църква и Боянски водопад, първите български столици и др.

 • Палатъчни бивакувания в околностите на с. Мийковци, х. „Чумерна”, Хотнишкия водопад и под вр. Богдан – в района на гр. Копривщица.

 • Участие в дейности по поддържане на туристическите маршрути и

бази: пролетно и есенно почистване на туристически пътеки, опресняване на маркировка и подмяна на указателни табели; стопанисване и поддръжка на съоръженията в центровете на предизвикателствата на Ксилифор; стопанисване на заслон „Ледения замък”.

Очаквани с нетърпение и с висок емоционален заряд са утвърдилите

се вече като традиционни регионални срещи с туристи от други клубове в България – Търговище, Велики Преслав, Шумен, Силистра, Варна, Лозенец, Добрич, Стара Загора, Пирдоп, Левски. На гостуванията в техните бази, великотърновските туристи отново отвърнаха с любезно домакинско посрещане в района на Ксилифор и представяне забележителностите на Арбанаси и старопрестолния град.

Представителната международна проява на клуба през 2008 година беше посветена на отбелязване 100 годишнината от обявяване независимостта на България и в изпълнение на предприетата дългосрочна инициатива на Клуба по пешеходен туризъм – ИЗКАЧВАНЕ НА БАЛКАНСКИТЕ ПЪРВЕНЦИ НАД 2000 м.н.в. През м. септември 2008 г. 19 туристи (от общо 50 участници) достигнаха най-високия връх в Република Черна гора – Боботов кук (2 522 м.) в планината Дурмитор. Незабравими остават и миговете при опознаване на природните красоти и историята на каньона на р. Тара, градовете Котор, Будва, Цетине в Черна гора и „Адриатическата перла” на Република Хърватска – Дубровник.

През месец април 2009 година Клубът по пешеходен туризъм ще отбележи 100 години от своето учредяване. Удовлетворението от богатата му и многообразна дейност през годините и добрите традиции, завещани от основателите, днес ни задължават да отбележим достойно и с благодарност този празник.

На свое заседание Управителният съвет на дружеството прие програма за честване на годишнината, която включва представяне на фотоизложба в изложбените зали на Община Велико Търново, издаване на юбилеен сборник и други тематични клубни прояви. Във връзка с подкрепата на инициативата, ръководството на клуба е представило финансов план с писмо за искане на подкрепа от Община Велико Търново и фирми-спонсори. Предвижда се и организиране през м. март на Пролетен благотворителен бал на дружеството, с цел набиране средства за проявите по честването на годишнината.АЛПИЙСКИ КЛУБОВЕ “ТРАПЕЗИЦА” / “ТРАПЕЗИЦА - 1957”
Година на учредяване: 17.09.1957 г. / 2006 г.

Членове за 2008 г.: 52

Ръководство: Председатели: Калин Гърбов / Боян Димов

Зам. председатели: Ангел Тодоров / Веселин Стефанов

Секретар: Снежана Милкова

Членове: Илияна Петрова / Ясен Долчинков

Трифон Калфов /Румен ГеоргиевПрез 2008 г.са проведени 28 прояви по календарния план на Алпийските клубове сред които: международна алпийска проява,преходи и изкачвания, участия в състезания със завоювани призови постижения.

В преходи, изкачвания и траверси в българските планини при летни и зимни условия са регистирирани над 200 участници по маршрутите до хижите „Мазалат”, „Вежен”, „Чумерна”, „Амбарица”, „Плевен”,”Ехо”, „Козя стена”, „Рилски езера” и др.; връх Марагидик, Вежен, Шипка, Ботев, Мазалат, Вихрен, Голям Полежан, Тодорка и др.

В периода октомври-декември 2008 г. беше проведен курс за начална подготовка по алпинизъм с 6 участници.

Успешно бе организирана и проведена и международната алпийска проява – клубна еспедиция за изкачване най-високия връх в Кавказ- западен Елбрус (5 642 м.).На 24 юли 2008 г. след около осемчасово изкачване, осем от десетте участници в експедицията достигнаха върха.

През 2008 г. продължиха инициативите на клуба по популяризиране на спортното и състезателно катерене, подготовката и участието на неговите членове в шампионатите от вътрешния и межднародния календар, както и подпомагане на проявите от календара на дружеството – Кампания „Движи се и победи”, Алпиниада „Янтра”, провеждане на „Училище сред природата” в района на Ксилифор и др. Тренировките по катерене се провеждат в залата на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий” и на скалните масиви в местността „Устето” и манастира „Св. Троица” край Велико Търново.

Участия и резултати на отбора по състезателно катерене с треньори Милен Видиновски и Роза Тончева:


 • 19 април 2008 г.(София) – Първи кръг за купата на България по състезателно катерене за деца, юноши и девойки (Домакин: ЧОУ „ЕСПА”).

Резултати за АК „Трапезица” – 18 участници; 7 златни, 4 сребърни и 6 бронзови медала.

 • 2-3 май 2008 г. (В. Търново) – Държавно първенство за деца, младежи и девойки (Домакин: АК „Трапезица).

Резултати за АК „Трапезица” – 17 участници; 14 медала, от които – 6 златни.

 • 1-4 август 2008 г.(гр. Кютахия,Турция) – Балканско първенство.

Резултати за АК „Трапезица” – 12 участници; 5 златни, 2 сребърни и 4 бронзови медала.

Трима са състезателите от клуба, представили страната в кръговете от Европейската купа за младежи и девойки, като членове на Националния отбор на България:Светослав Савов, Божидар Любенов, Юлия Керемидчиева.Участия в календара по състезателно катерене за жени и мъже:

 • Държавно първенство в Ловеч (трудност) – Калин Гърбов – държавен шампион за 2008 г.

 • Балканско първенство в София (боулдър) – 2 участници – 17 и 19 място.

 • Кръг от Купата на България във Варна (боулдър) – 4 участници – 7, 13, 16 и 20 място от общо 30 участници.

 • Кръг от Купата на България(скорост и трудност) – 2 участници с добри постижения.


СПОРТЕН КЛУБ ПО ОРИЕНТИРАНЕ “ТРАПЕЗИЦА – 1954”
Година на учредяване: 1954г.

Членове за 2008 г.: 25

Ръководство: Председател: Пламен Легкоступ

Зам. председател: Петър Цонев

Секретар: Георги Карталов

Членове: Димитър Димитров, Виолета Богданова, Марияна Атанасова,Иван Сираков.

Новоизбраното клубно ръководсво поставя като свои приоритетни близки и дългосрочни цели: популяризиране на спорта в училищата и работа за привличане на начинаещи сред малките ученици; организиране и провеждане на ефективен тренировъчен процес с напредналите състезатели; изработване на нови карти в районите на училищата и парковете в града и в крайградските околности.

Успех за клуба е спечеленият от него проект пред ДАМС, който допринесе за увеличаване на бюджета за клубните инициативи. Като партньор при организиране и финансиране на най-голямата спортна проява на клуба – Държавното първенство по ориентиране за деца, юноши и девойки беше привлечена и Община Велико Търново. Традиционното състезание от годишния клубен календар „С карта из Търновград” беше включено в програмата за празника на Велико Търново. Обновени са 3 карти – „Ксилифор”, „Света гора”, „Варуша”, създадени са добри условия за водене на обучителен и тренировъчен процес в базата на стадион „Юнак”.

Състезателната дейност през 2008 година донесе редица успехи, като клубът имаше участия във всички Държавни първенства: ски-ориентиране, лятно ориентиране, коло-ориентиране и нощно ориентиране, както и на четири Национални купи и два подготвителни лагера (Котел и Велинград).Участия и резултати на състезателите-ориентировачи през 2008 г.:

 • Държавно първенство по ски-ориентиране (Широка поляна) – бронзов медал и 3 места в десятката в различните дисциплини.

 • Поредица от 3 Национални купи – 12 състезатели в челната десятка.

 • Държавно първенство по ориентиране за деца, юноши и девойки с наше домакинство – добри класирания за малките ни състезатели, за които е първо участие в състезание от такъв ранг. В по-горните групи – 8 състезатели с призови отличия сред първите три места.

 • 6 състезатели със златни, сребърни и бронзови отличия в следващите Държавни първенства (Велинград, язовир „Стражица”).

 • Международни състезания за купа „България” (Смолян)- класирания в десятка.

 • Национална купа „Феерия” – 2 място.

 • В маратонът – 1 златен медал и шампионска титла за Иван Сираков, както и 2 бронзови медала при жените.

 • В колоориентирането – 2 златни и 1 бронзов медали, както и още класирания в челната десятка.

 • В Държавното първенство за ветерани в щафетната надпревара клубът ни спечели в оспорвана битка шампионската титла.

Равносметката от състезателния сезон за СКО „Трапезица-1954” – 9 държавни титли, 4 вицешампионски и 9 бронзови медала. На ниво – представителство в Национални отбори през годината са 5 от нашите състезатели: Валерия Станева, Мартина Джулиева, Надежда Стоянова, Апостол Атанасов, Иван Сираков.

ориентиране: „Варуша”, „Арбанаси” и „Шемшево”.

КЛУБ ПО СКИ ТУРИЗЪМ
Година на учредяване: 1969

Членове за 2008 г.: 23

Ръководство: Председател: Николай Терзиев

Зам. председател: Стефан Радев

Секретар: Стефан Петров


През 2008 година успешно бяха проведени заложените в календарния план на клуба дейности: обучение,излети и ски-походи до хижи и върхове сред които:

 • Курс за обучение в начална подготовка по ски на х.Грамадлива;

 • „Ски-поход на свободата" с участие в тържествата на връх Шипка;

 • Ски-походи до вр. Чумерна, вр. Карабогдан, вр. Голям Кадемлия, вр. Ботев, вр. Вежен, Черни връх, и други.

 • Продължи успешното представяне на Тодор Тодоров,Николай Гугински и Росен Босев в в Държавното първенство по ски-алпинизъм.


КЛУБ ПО ПЛАНИНСКО КОЛОЕЗДЕНЕ И КОЛО-ТУРИЗЪМ
Година на учредяване: 1967г.

Членове за 2008 г.: 20

Ръководство: Председател:Пламен Петков

Секретар:Петър Николов

Членове:Виктор Миевски, Даниел Петков, Иван ХаджиколевПовече от 20 прояви с общо над 120 участници:

 • Колопоходи до: Елена, Полски Тръмбеш, Златарица, Горна Оряховица,

Дряново, Дряновски и Капиновски манастир, Узана, Шипка, Априлци, Габрово.

 • Състезания:

 • Участие в Републиканско първенство Драгалевци - София.

 • Организиране и провеждане на състезание по планинско колоездене – Ксилифор.

 • Изкачвания: връх Ботев, връх Чумерна – съвместно с ТД “Чумерна”

– над 30 участници.

 • Посрещане на участници в Обиколката на България на Шереметя и

на Узана.

Клубът традиционно участва в организирането и провеждането на

Спортно-туристическите празници “Ксилифор”, като за целта извършва почистване и маркиране на нови трасета за крос-кънтри и спускане. През 2008 г. беше изграден “байк парк” в местността Ксилифор.

Клубът провежда ежеседмични тренировки по шосейно колоездене.КЛУБ ПО ВОДЕН ТУРИЗЪМ И ВОДЕН СЛАЛОМ
Година на учредяване: 1965г.

Членове за 2008 г.: 12

Ръководство: Председател: Емил Калоянов

Зам. председател: Васил Матев

Секретар: Боряна Иванова

Членове на клуба участваха в походи по река Янтра,Дунав и язовир Александър Стамболийски. За съжаление през последните години клубът изживява трудни моменти в организационно отношение.Масово беше участието му в провеждането на пролетния спортно-туристически празник на Ксилифор, където десетки млади хора имаха възможност да управляват туристически каяк. Сред основните мотиви, довели до стесняване на организираната дейност на клуба се отбелязва увеличаващата се ангажираност на членовете му и през почивните дни.
КЛУБ НА ТУРИСТИТЕ - ВЕТЕРАНИ
Година на учредяване: 1962 г.

Членове за 2008 г.: 153

Ръководство: Председател: Румяна Цонева

Секретар: Янка Александрова

Членове: Бонка Ножарова, Гинка Колева

Денка Минкова, Кунка Димитрова

Тотка Кънчева


Изминалата 2008 година за туристите – ветерани е отново успешна и ползотворна част от 46 годишната история клуба с разнообразна туристическа и културна програма.В общо 61 прояви са участвали 1500 членове.

От тях: • походи – 23 с 617 участници.

 • излети и разходки – 25 – с 504 участници.

 • екскурзии – 13 с 385 участници.

По-значимите са: • Походите в Рила, Стара планина, устието на р. Камчия,

традиционните излети до манастирите край Велико Търново, както и в районите на Дряново, Трявна, Стражица и др.

 • По традиция туристите-ветерани активно участват в проявите от

Календарния план на дружеството – Осмомартенски женски поход, инициативите през пролетните и есенните кампании „Движи се и победи” и др.

 • Пътуванията с опознаване на уникални природни и исторически

места като водопадите на с. Иванча, Поповско-Пиринешки джендем, Златния водопад;екопътека по поречието на Златна панега; Клисура, Копривщица, Панагюрище, Пампорово, Тетевен, Рибарица и др.

 • Клубът е член и активен участник в дейността на Българската федерация на туристите-ветерани, като се включва редовно в нейните регионални и национални инициативи. През 2008 великотърновските туристи-ветерани имаха представители на Националния събор на Витоша, Националната среща „Празник на малината” на х. Ком, Регионалната среща на х. „Здравец” – Пловдив. Клубът е и търсен партньор при организиране на гостувания и срещи със сродни клубове от страната във Велико Търново, като съдейства за настаняването и екскурзоводското им обслужване.

 • И през тази година продължиха клубните дейности, свързани с

отбелязване на празници, чествания, значими културни събития - около 26 на брой с 1400 участници – „петъчните срещи”, съвместно с клуба на пенсионера; беседи и разкази за бележити личности и събития в сътрудничество с Регионалния исторически музей; изложба „Моята мартеница”; прожекции на тематични филми; съчетаване на отбелязването на някои от официалните празнични прояви с излети, походи и екскурзии и др.

  • Значимо е и участието на хора на туристите-ветерани „Света

гора” във всички празници и културни инициативи на дружеството.С богатия си репертоар, включващ туристически, патриотични песни, обработен фолклор, класика и творби на съвременни автори, хоровият колектив е част както от творческия календар на града ни, така и от проявите на Националното сдружение на туристическите хорове. През 2008 година той имаше 2 национални участия – в ХХ национален песенен празник „Песните на България” – Стара Загора и Песенен празник „Ксилифор 2008”, посветен на 100 години от обявяване независимостта на България.

Днес, в навечерието на 107 годишнината на дружеството,

туристите ветерани, верни на сентенцията “Най-хубаво е там, където още не си бил” си пожелават здраве, за да стигнат и там, където не са били. И планират бъдещата си дейност така, че всеки да намери своя маршрут, да извърви своята пътека, да изкачи своя връх с девиза: “ За туризма няма възраст!”


ТУРИСТИЧЕСКИ ХОР «ЕДЕЛВАЙС»
Година на учредяване: 1970

Членове за 2008 г.: 36

Ръководство: Председател: Лиляна Николаева

Членове: Иван Данчев

Секретар-касиер:Стефка Любомирска

Снежана Христова

Христо Кънев


Участниците в хор „Еделвайс” и мъжката формация към него определят изминалата 2008 като успешна година за своя художествено-творчески и колективен живот, удовлетворени от успехите при изпълнението на богатата си и разнообразна програма от концерти, празници, чествания, обществени и партньорски регионални и национални прояви.

Сред тях са участия в:

 • Концерт, посветен на 106 годишнината на ТД”Трапезица-1902”- част от програмата за отбелязване празника на Велико Търново.

 • Концерт на хоровете за школувано пеене през м. май във Велико Търново.

 • Концерт по програмата на Сдружение „Северняшо ехо” в Плевен.

 • ХХ Национален песенен празник „Песните на България” в Стара Загора.

 • Песенен празник „Ксилифор 2008” – проява, посветена на 100 години от обявяване независимостта на България, на която хор „Еделвайс” е домакин, като представител на ТД”Трапезица-1902”, заедно със съорганизаторите БТС, Националното сдружение на туристическите хорове и Община Велико Търново.

 • Песенен празник „Ветренци пее”.

 • Коледен концерт на художествените състави на дружеството и гостуващия хор „Божур” – Горна Оряховица в залата на Община Велико Търново.

 • Новоодишен концерт в Читалище „Искра” – Велико Търново.

 • Участия на Мъжката формация към хора в празнични програми на дружеството – Осми март, Коледен благотворителен бал и др.

Художествените успехи и високият творчески заряд на членовете на хор „Еделвайс” ни дават увереност, че предстои достойно да отбележим след 2 години празничната 40 годишнина на състава.


КОМИСИЯ ПО УЧЕНИЧЕСКИ ТУРИЗЪМ
Година на учредяване:2006

Ръководство: Председател: Мила Велчева

Секретар: Виолета Богданова

Членове: Емил Витанов, Иван Мешеков,

Величка Мавродиева,

Надя Владимирова,

Милена Трендафилова,

Атанас Петров,

Даниела Маноилова,

Галина Пенкова


Общ брой членове на училищните туристически клубове за 2008 г., обединени в Комисия за ученически туризъм – 252.

Училищни клубове по туризъм


Име на клуба

Училище

Година

на учредяване

Ръководство

Членове

за 2008 г.

ПЛАНИНЧЕ”

ОУ”Димитър Благоев”

1998

Виолета Богданова

Величка Мавродиева

Анелия Тодорова


50

ТУР – 2000”

ОУ”Бачо Киро”

1999

Емил Витанов

Саша Димова

Ваня Колева

Николина Янкова

Стефка Стоянова


147

КЛУБ ПО ТУРИЗЪМ

ОУ”Христо Ботев”

2000

Маруся Василева

Иван Мешеков

Златка Ковачева


44

ЛОТОС”

Дом да деца

Пеню и Мария Велкови”2002

Станка Тодорова

Милен Славчев
11

В спортно-туристически, образователни дейности и организиран отдих сред природата през 2008 година участваха ученици и от други великотърновски училища, които на събрание на Комисията за ученически туризъм през м. февруари 2009 г. заявиха желание за учредяване или подновяване дейността на своите училищни клубове. Такива са: Клуб „Дива природа” при ПМГ „Васил Друмев”(ръководител Даниела Маноилова); Клуб „Здравец” при ПГСАГ „Ангел Попов” (ръководител Атанас Петров); Клуб при СОУ „Вела Благоева” (ръководител Незабравка Вачкова); ХГ „Св. св. Кирил и Методий” (ръководител Галина Пенкова); ОУ „П. Р. Славейков” (ръководител Надя Владимирова).

Учителите, членове на ТД „Трапезица-1902” и през 2008 година продължиха успешния вече 10 годишен път на обновяване туристическата дейност в своите училища, съчетаваща работа с децата и родителите за създаване нагласи за зравословен и пълноценен начин на живот и повишаване информираността и квалификацията си като ръководители. Редовно и пълноценно е участието на училищните клубове в проявите от календара на туристическото дружество като: Пролетната и Есенна кампания „Движи се и победи”; Национален песенен празник „Ксилифор 2008”, Коледен благотворителен бал и др.

Радостен е фактът, че през 2008 г. в състава на певческите формации на дружеството влезе и новосъздадената Детска вокална група „Омайниче” към УКТ „ТУР-2000” при ОУ „Бачо Киро” с ръководител Ваня Стоилова. Малките певци са разпределени в 2 възрастови групи и още с първите си изяви станаха любимци на публиката при участието си в два Национални песенни празника, два концерта от календара на дружеството, в празничните програми на „Ксилифор” и Коледния благотворителен бал.

Сред разнообразните прояви на училищните туристически клубове през 2008 г. са:


 • Провеждане на системно обучение по време на излети, походи и

надпревари по календарните планове за годината и по програмите на модулния час по Физическо възпитание и спорт – „Туризъм”.

 • Включване на елементи на обучение по туризъм в програмите на

учебните екскурзии, на „Училище сред природата” и ваканционния организиран отдих. Изработването на туроператорските пакети с материали за организиране на ученическия отдих става с активното участие на Комисията за ученически туризъм.

 • Проведоха се патронните празници на ОУ „Христо Ботев” и ОУ

„Бачо Киро” в партньорство с ТД”Трапезица-1902” чрез организиране на спортно-туристически надпревари в центровете на предизвикателствата и с масовото участие на ученици, учители и родители.

 • Във връзка с повишаване квалификацията на учителите-туристи,

продължава организирането и провеждането 2 пъти годишно на обучителен семинар – пролетен и есенен, с приоритет на практическото обучение по време на преход в планината или преминаване по маршрути, подходящи за учебни екскурзии с ученици. През 2008 година семинарите се проведоха в Стара планина – х. „Добрила” и х. „Чумерна”.

 • През април 2008 г. със средства по проект „Училищен център

за извънкласни дейности”, туристическият клуб на ОУ”Бачо Киро” организира и финансира двудневен семинар за обучение на 22 учители, преподаващи модул туризъм в училището в района на Узана – Стара планина. Екипът на проекта, включващ седем учители, съвместно с двама планински водачи от ТД „Трапезица-1902”, реализираха двудневна обучителна програма по темите Екипировка за туризъм, Преодоляване на неравности и естествени препятствия, Опасности в планината, Приложна метеорология, Обучение в туристически сръчности и умения, съчетана с изкачване на връх Исполин (1523 м.)

 • Предпочитани места за походи, отдих и обучение сред

природата за учениците през 2008 година освен в района на Ксилифор и околностите на Велико Търново бяха и :

 • Шипка, Бузлуджа, Узана, х. „Вежен”, х. „Българка”, х. „Добрила”, х.”Дерменка”, х. „Грамадлива”;

 • маршрути за екскурзионни летувания в Рила, Пирин и Стара планина;

 • училища и лагери сред природата – Ксилифор, с. Мийковци, Априлци;

 • учебни екскурзии по маршрути, включващи опознаване на Трявна, Тетевен, Рибарица, Гложенски манстир, Габрово, Враца, Сандански, Ловеч, Плевен, Русе и др.


КЛУБ ПО ТУРИЗЪМ при „ТУРИСТ” ЕООД
Година на учредяване: - 1999г.

Членове за 2008 г.: 42

Ръководство: Председател: Радка Згурева

Зам. председател: Боряна Илиева

Секретар: Илияна димитрова

Обединени от девиза на дружеството „Живейте пълноценно”, членовете на фирма „Турист” активно участваха във всички представителни прояви от календара на дружеството през 2008 г., както като туристи, така и като организатори и координатори на дейностите при провеждане на Осмомартенски женски поход, Пролетна и Есенна кампании „Движи се и победи”, Пролетен и Коледен концерти на туристическите хорове, Песенен празник „Ксилифор”, Коледен благотворителен бал и др.В Календарния план на Туристическо дружество “Трапезица-1902” за 2008 година бяха предвидени 17 инициативи на регионално, национално и международно ниво.
проява

срок на провеждане

1.

Ски-поход до връх Шипка, посветен на Националния празник на България - Трети март

1 – 3 март

2008 г.


2.

Празничен Осмомартенски поход на жените

8 март

2008 г.


3.

Честване 106 години от основаването на ТД „Трапезица – 1902”

Пролетен концерт на художествените състави на дружеството17 март

2008 г.


4.

"С карта из Търновград" – състезание по спортно ориентиране

22 март

2008 г.


5.

Държавно първенство по катерене за деца, девойки и младежи

2 – 3 май

2008 г.


6.

Държавно първенство по катерене за жени и мъже

3 - 4 май

2008 г.


7.

Ден на предизвикателството и Пролетна кампания „Движи се и победи”

10 май

17 май


31 май

2008 г.


8.

Държавно първенство по ориентиране за деца, младежи и девойки до 18 години

30 май –

1 юни


2008 г.

9.

Катерачна среща „Янтра – 2008”

7 – 8 юни

2008 г.


10.

Клубни прояви на Комисията за ученически туризъм при

ТД „Трапезица-1902”юни – юли

2008 г.


11.

Изкачване на връх Елбрус (5642 м.) -Кавказ

20 юли – 19 август

2008 г.


12.

Изкачване на планински първенци – връх Боботов кук (2522 м.) в планината Дурмитор - Черна гора

4 – 8 септември

2008 г.


13.

Купа „Велико Търново” – планинско колоездене, дисциплини „крос кънтри” и „траял”7 – 8 септември

2008 г.


14.

Спортно-туристически празник „Ксилифор 2008”

Есенна кампания „Движи се и победи”27 септември

4 октомври

18 октомври

2008 г.


15

Национален песенен празник – „Ксилифор 2008”–

в чест на 100 години от обявяване независимостта на България20 септември

2008 г.


16.

Коледен благотворителен бал

13 декември

2008 г.


17.

Коледен концерт на художествените състави на Дружеството

18 декември

2008 г.


Две от планираните прояви - Държавно първенство по катерене за жени и мъже и Купа „Велико Търново” – планинско колоездене, дисциплини „крос кънтри” и „траял” не са проведени поради отказ за провеждане от съответните федерации.
През 2008 г. Туристическото дружество посвети някои от инициативите си на отбелязване на важни годишнини и продължаване на добри традиции:


 • През м. септември 2008 г., във връзка с националните

чествания на 100 години Независима България във Велико Търново, ТД „Трапезица-1902” със съорганизатори БТС, Националното сдружение на туристическите хорове и Община Велико Търново организира Песенен празник „Ксилифор 2008”, в който взеха участие заедно с певческите състави на дружеството и гостуващи хорове, сред които „Планинарска песен” - София, туристически хорове от Шумен, Елена, Горна Оряховица и училището за планински водачи в с. Черни Осъм.

 • След възстановената през 2007 г. коледна дарителска традиция, събраните средства от благотворителния бал използвахме през 2008 година за годишни стипендии в полза на изявените млади спортисти Иван Сираков и Валерия Станева от СКО”Трапезица – 1954” (общо 1200 лв.) и за залесителни инициативи през м. април – в района на Ксилифор и двора на ОУ”Бачо Киро” – Велико Търново(общо 820 лв.)

Благотворителната инициатива на Коледния бал на 13 декември 2008 г. обвързахме с реализиране на проект „Създаване на музей на туризма и туристическите спортове във Велико Търново”, който е в процес на реализация съвместно с Регионален исторически музей Велико Търново. Към момента е изработен идейния проект за експозиционните кътове в комплекс „Момина крепост”, Ксилифор. Откриването на музея е предвидено в календара на дружеството през м. септември 2009 г.

През 2008 година продължиха станалите вече традиционни за дружеството добри практики на партньорство с:

 • Община Велико Търново

 • Български туристически съюз

 • Сдружение на туристическите хорове в България

 • Българска федерация по ориентиране

 • Българска федерация по катерене и алпинизъм

 • Българска федерация по планинско колоездене

 • Българска федерация на туристите ветерани

 • Общински съвет

 • РИОКОЗ и Програма СИНДИ

 • Младежки дом и др.


През 2008 година продължи традицията да сме съорганизатори на пролетната и есенната кампании „Движи се и победи”, като се отчете най-масовото участие от стартиране на инициативата преди 8 години до сега - общо 1 021 души. Успешно продължи и традиционното ни домакинство на една от трите прояви в рамките на всяка от кампаниите – провеждане на Спортно туристическия празник „Ксилифор” , което допринася за популяризирането на района като зона за крайградски отдих, туризъм и спорт.

СПОМОЩЕСТВОВАТЕЛИ НА ПРОЯВИТЕ на ТД “Трапезица – 1902” през 2008 година:“Болярка-ВТ” АД, “Уолтопия” ООД, “Ейч Ар Ти” ООД, “Вектор” ООД, ЕТ “ГОРГОНА”,“Вимар” ООД, “Арба” ООД, “Екстрапак” ООД, “Агрима” АД, “Джокер” ООД и други.

Съвременните визия и мисия на ТД „Трапезица – 1902” са в посока развитие и популяризиране на туризма, туристическите спортове и екологията, като с това допринасяме за утвърждаване мястото на Велико Търново сред най-атрактивните съвременни туристически центрове с уникално съчетание на природни и културно-исторически дадености.

Висока оценка за последователните ни усилия в тази посока беше дадена от Община Велико Търново чрез връчената на 26.09.2008 г. Старопрестолна грамота „За значим принос в развитието Устойчива туристическа дестинация в града и региона”.Обстойният анализ на многообразната дейност на нашата организация фокусира вниманието както върху осъществените вече цели, така и върху налагащите се в практиката приоритети и идеи за дългосрочно развитие, сред които се утвърждават:

 • По-широко използване на съществуващите възможностите за

обучение и квалификация на кадрите, приоритетно на децата и младежите, при взаимодействие с образователни институции, обществени организации, културни институти и др.

 • Обогатяване на спортно-туристическата материална база и тази

на художествените колективи, което да позволява разширяване дейността на клубовете.

 • Разработване и защита на проектни идеи, участие в

партньорски проекти в направленията:

 • СПОРТ. Инициативи и развитие на спортната – тренировъчна и състезателна дейност; организация, провеждане и популяризиране на представителни състезания от регионален, национален и международен характер.

 • ТВОРЧЕСКИ ИНИЦИАТИВИ. Организация и провеждане на форуми, популяризиращи дейността на ТД “Трапезица – 1902”: научно-практически конференции и семинари в областта на развитието на спорта и туризма; изяви на художествените състави на Дружеството; тематични представяния на автори, чиито дейност и творчество са свързани с тази на ТД “Трапезица – 1902”.

 • КОМПЛЕКСНО ПРЕДОСТАВЯНЕ И ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ НА ТУРИСТИЧЕСКИ ПРОДУКТИ.Развитие и популяризиране на проекта, свързан с оформяне на крайградската зона Ксилифор като “ЕКО-ЗОНА “КСИЛИФОР” И МАРШРУТИ В МЕСТНОСТТА ДЕРВЕНТ – ЦЕНТЪР ЗА ТУРИЗЪМ, СПОРТ, ПЪЛНОЦЕНЕН ОТДИХ И ОБУЧЕНИЕ СРЕД ПРИРОДАТА В ОКОЛНОСТИТЕ НА ВЕЛИКО ТЪРНОВО”УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ
Каталог: DOC -> 2009
2009 -> Наредба № / година
2009 -> Класиране на всички състезатели по дисциплини: ак”Трапезица 1957”Велико Търново – 9 състезатели класиране
2009 -> С л а д к а б а н и ц а с л о к у м продукти
2009 -> Дата Състезание Място 03. март Купа „ Трети март”
2009 -> Т о р т а „д о б у ш” Продукти
2009 -> Приложение №6
2009 -> Страници от дневника, воден от петър панайотов по време на третата национална експедиция
2009 -> Конкурс на Туристическо дружество „Трапезица-1902" за домашно произведени напитки и кулинарни изделия На 10 януари 2009 г в ресторант „Момина крепост"
2009 -> Семинар 05 11 април 2009 година Велико Търново Участват: 24 ученика, 3 преподаватели


Сподели с приятели:
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница