Доклад за дейността през 2009 година съдържание стр


I. Преглед на резултатите от дейносттастраница2/7
Дата07.08.2018
Размер386 Kb.
ТипДоклад
1   2   3   4   5   6   7

I. Преглед на резултатите от дейността

„Елхим - Искра” АД произвежда оловно кисели стартерни и тягови батерии и елементи за тях.

“Елхим – Искра” АД е конкурентноспособно дружество на пазара на стартерни акумулаторни батерии и тягови (панцерни и намазни) батерии, като продажбите на продукция са ориентирани както на вътрешния, така и на международни пазари. Дружеството се отличава с:


  • Съизмерими с конкурентите цени при запазване на високо качество.

  • Възможност за проектиране и производство на нестандартни типове батерии с цел задоволяване изискванията на клиентите.

  • Пълно съответствие на продуктите с Българските и Европейски стандарти.

  • Въведена и действаща система за управление на качеството ISO 9001 : 2000.

  • Въведена и действаща система за здравословни и безопасни условия на труд OHSAS 18001: 2007

Резултатите от дейността на дружеството през 2009 г. обобщено можем да представим чрез следните показатели:
Показатели

2009 г.

2008 г.

2007 г.

Приходи от продажби – хил.лв.

20 730

36 456

35 196

Печалба преди данъци, лихви, амортизации – хил.лв.

3 364

5 824

4 240

Счетоводна печалба – хил.лв.

2 354

4 188

2 956

Нетна печалба – хил.лв.

2 119

3 694

2 658

Собствен капитал – хил.лв.

24 434

22 617

19 438

Пасиви – хил.лв.

2 104

2 391

4 691

Нетекущи активи – хил.лв.

10 698

10 817

10 251

Текущи активи – хил.лв.

15 728

14 191

13 878

Парични средства – хил.лв.

5 108

1 331

1 211

Финансови разходи – хил.лв.

103

336

272

Рентабилност на продажбите

0.11

0.11

0.08

Период на обръщаемост на материални запаси

137.0

86.8

75.6

Период на събиране на вземания от клиенти

56

31.6

27.4
  1. Приходи

Приходите от дейността на дружеството през 2009 г. имат следното разпределение:

Приходи от:

2009 г.

хил.лв.

2008 г.

хил.лв.

2007 г.

хил.лв.

Нетни приходи от продажби

в т.ч.


20 730

36 456

35 196

От продукция

20 333

35 739

34 189

От стоки

3

1

0

От услуги

121

233

178

Други

273

483

829

Финансови приходи

235

56

119

Общо приходи

20 965

36 512

35 315


1. 1. Нетни приходи от продажби

Нетните приходи от продукция 2009 г. спрямо 2008 г. и 2007 г. са следните:
Приходи от вид продукция:

2009 г.

хил.лв.

2008 г.

хил.лв.

2007 г.

хил.лв.

Стартерни акумулаторни батерии

11 206

17 490

16 053

Тягови батерии

7 358

16 402

16 345

Елементи

1 619

1 772

1 640

Други

150

75

151

През 2009 г. е регистриран значителен спад в приходите, както при стартерните батерии, така и при тяговите батерии. Спада в приходите при стартерните акумулаторни батерии е около 36 % спрямо 2008 г. и около 30 % спрямо 2007 г.

При тяговите акумулаторни батерии намалението е съответно 55 % спрямо 2008 г. и също толкова спрямо 2007 г.

При елементите намалението спрямо 2008 г. е 8.6 %, а спрямо 2007 г. 1.3 %.


1.2. Разпределение на приходите от продажби по пазари

Дружеството има изградена и функционираща мрежа за дистрибуторска търговия, както на вътрешния така и на външния пазар и малка част от продажбите се реализират директно от дружеството.

През 2009 г. продажбите на „Елхим – Искра” АД на пазара в България заемат 39.63 % от продажбите, и съответно продажбите на външни пазари на дружеството /директни и индиректни/ съставляват 60.37 %.

През 2008 г. това съотношение е било 36.60 % към 63.40 %.

Пазари:

2009 г.

2008 г.

Стойност

хил .лв

Дял

%

Стойност

хил .лв

Дял

%

България

8 059

39.63

13 084

36.60

Русия

4 522

22.24

10 246

28.66

Италия

3 200

15.74

2 846

7.96

Украйна

1 235

6.07

3 035

8.50

Македония

649

3.19

699

1.95

Беларус

478

2.35

564

1.57

Германия

355

1.75

1 292

3.62

Испания

337

1.65

72

0.20

Литва

254

1.25

867

2.43

Гърция

171

0.84

685

1.92

Ливан

171

0.84

-----

----

Румъния

145

0.71

368

1.03

Латвия

112

0.55

164

0.46

Косово

72

0.35

396

1.11

Сауд. Арабия

57

0.28

----

----

Египет

54

0.26

----

----

Франция

22

0.13

----

----

Полша

14

0.06

425

1.19

Други външни пазари

426

2.09

120

0.12

Общо

20 333
35 739
1.3. Финансови приходи

Приходите от лихви заемат почти 0.9 % в приходите от дейността. Нарастването им спрямо 2008 г. е значително.
  1. РазходиПоделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница