Доклад за инциденти с alledged злоупотреби 32 инцидент доклад 33, 34 Здраве и хигиена политика и практика 35, 36страница1/4
Дата19.06.2017
Размер0.95 Mb.
#23918
ТипДоклад
  1   2   3   4
Fun House

Политики и процедури,

СЪДЪРЖАНИЕ Страница
ПЕРСОНАЛ политика и процедури 3 и 4
Развитие на персонала, ПОЛИТИКА ОБУЧЕНИЕ И PROCUDURE 5 & ​​6
МИСИЯ 7
Те се настаниха в ПОЛИТИКА И ДЕЙНОСТТА 8,9
Пристигащите и заминаващите ПОЛИТИКА 10
Тормоза ПОЛИТИКА И ДЕЙНОСТТА 11 и 12
ПОЛИТИКА И ДЕЙНОСТТА НА САЙТА ЗА СИГУРНОСТ 13 и 14
Несъбраните ПОЛИТИКА ДЕТСКИ И ДЕЙНОСТТА 15
Изчезналото дете ПОЛИТИКА И ДЕЙНОСТТА 16
ПОВЕДЕНИЕ И ОТГОВОРНОСТ НА ПОЛИТИКАТА И ДЕЙНОСТТА 17, 18
ПОЛИТИКА ПОВЕДЕНИЕ НА УПРАВЛЕНИЕ 19-21
Равни възможности политики и процедури 22-24
ЗАЩИТА НА ДЕЦА политика и процедури 25-31
ЗАЩИТА НА ДОКЛАД за инциденти с ALLEDGED ЗЛОУПОТРЕБИ 32
ИНЦИДЕНТ ДОКЛАД 33, 34
Здраве и хигиена политика и практика 35, 36
БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ НА ПОЛИТИКАТА 37- 39
Грижа за клиента ПОЛИТИКА И ДЕЙНОСТТА 40
CONFIDENTIALTY ПОЛИТИКА 41
Загриженост и ОПЛАКВАНИЯ 42,43
Прием ПОЛИТИКА 44
ЗЛОПОЛУКА ПОЛИТИКА И ДЕЙНОСТТА 45
Алергии и алергични реакции политика и процедури 46
С УЧАСТИЕТО И консултиране на деца 47,48
ФИЗИЧЕСКА ПОЛИТИКА НА РАБОТА 49-51
ДОБРЕ ДОШЛИ НА ПОЛИТИКАТА И ДЕЙНОСТТА 52
Несъбраните ДЕЦА 53
Алкохол и наркотици ПОЛИТИКА 54
ВКЛЮЧВАНЕ НА ПОЛИТИКАТА 55-57
OFF посещение на място ПОЛИТИКА 58-62
ДОКУМЕНТИ И ИНФОРМАЦИЯ, 63-65
Мобилни телефони, фотоапарати и ЗАПИСВАНЕ ОБОРУДВАНЕ 66
INTERNET ПОЛИТИКА 67
Критични инциденти ПОЛИТИКА 68
KEYWORKER И СТАЯ ЗА ТРАНСФЕР НА ПОЛИТИКАТА 69-71


Fun House ЯСЛА.
ПЕРСОНАЛ ПОЛИТИКА И ПРОЦЕДУРА.


 • Мениджърът ще организира редовни срещи на персонала, където всички служители са в състояние да обсъдим и да допринесе по положителен начин. Мениджърът трябва да насърчи персонала да допринася за развитието и качеството на програмата на дейностите, предвидени.

 • Членовете на персонала се очаква да се държат през цялото време в професионален, учтив, услужлив, топло и последователен начин.

 • Членовете на персонала се очаква да покаже знания, така и за разбиране на мулти-културни въпроси и ангажимент за лечение на всички деца, както частни лица, с еднаква грижа и уважение.

 • Членовете на персонала ще имат отношение за поддържане на подходящо облекло и външен вид за работа с деца и с осведомеността по въпросите на здравето и безопасността.

 • Мениджърът ще се гарантира, че пространството е направена по време на работния ден на служителите да правят редовни почивки, като се гарантира, че нито един член на персонала е над законовата граница от шест час поредна работа без прекъсване.

Нашата Разсадник се ангажира да насърчава семейни, приятелски трудови практики за подпомагане на работата на персонала баланс и семейни ангажименти. Ние ще направим всичко възможно, за да се насърчи хармоничното работни отношения.Ние ще работим с персонала, за да се гарантира, че всички законови и подзаконови разпоредби на заетост, включително по закон обезщетения за майчинство, заплащане по бащинство и платен отпуск по болест, родителски отпуск и регулации на работното време са възприели.
В замяна очакваме честност, лоялност, и усърдие от нашите служители.
КВАЛИФИКАЦИИ ,. ОПИТ И БЕЗОПАСНОСТ проверки.
Управителят и всички служители (включително студенти и доброволци) ще бъде подходящо квалифициран имат съответния опит и са преминали пълни данни за съдимост проверки Бюрото.
Ние няма да наеме някой, който е осъден за престъпление, или е бил обект на заповед, която ги лишава от регистрация по нормативните актове, приети по силата на график 9А от детската акт 1989.
Всяко лице, което не е получила пълни данни за съдимост проверки на бюрото, но са в помещенията (като член на персонала в очакване клирънс регистрация) няма да бъдат оставени на мира с едно дете.
Мениджърът ще има най-малко ниво на NVQ три или еквивалентна квалификация подходящ за поста и да има най-малко две години опит в работата в създаването на детски заведения.

СТАНДАРТИ ЗА ПОВЕДЕНИЕ
При никакви обстоятелства не трябва никакви аргументи или разногласия между членовете на персонала се случват в присъствието на децата / родителите или лицата, полагащи грижи.
Без алкохол тютюнопушене или наркотици се разрешава използването на помещенията.
Не тормоз псувни тормоз или виктимизация да бъдат толерирани в помещенията.
Обидно поведение като сексистки или расистки език или тормоз, не може да бъде толерирано.
Всички служители се очаква да третира всички с уважение по всяко време и неподходящо поведение може да доведе до дисциплинарни действия.
ПЕРСОНАЛ за децата съотношения.
Мениджърът ще се гарантира, че ние поддържаме правилния персонал да съотношение детски по всяко време, като се гарантира на децата се грижат за безопасно и обръща подобаващо внимание и подкрепа. Във всички случаи минималните съотношения на персонала ще бъде 1: 3 за всички деца под 2-годишна възраст, 1: 4 за 2 произволни годишни деца и 1: 8 за всички деца на възраст между 3 и 8 години. Мениджърът ще се гарантира, че има най-малко трима от членовете на дежурен персонал по всяко време и по-нататък ще се гарантира, че са подходящи и достатъчни планове за непредвидени ситуации, които да покрият извънредни ситуации, неочаквани отсъствия на персонала, почивките на персонала, почивка и болест.
Поверителност.
Подробности за персонала не се да бъдат обсъдени освен при изключителни обстоятелства. Персоналът е не да се говори за отделни обстоятелства или поведение на децата пред родителите / настойниците и други деца. При никакви обстоятелства не трябва на персонала предоставят подробности всяко дете на която и да е клон на медиите, медиите трябва да бъдат предадени на управителя на първа инстанция.
ОТСЪСТВИЯ.
Персоналът трябва да преговаря задължителния годишен отпуск с управителя, във всички случаи, които дават най-много предизвестие, както е възможно.
Ако служителите не са в състояние да присъства на работа поради болест или друго медицинско състояние, те трябва да се свържете с мениджъра преди началото на работния ден.
Персоналът трябва да посочи защо те не са в състояние да отидете на работа, и когато те очакват да се завърнат.
За отсъствия на повече от 3 дни, ще има необходимост от лекари сертификат.
Мениджърът ще съхраняват данни за всички болести, отсъствия и закъснения.
Fun House ЯСЛА.
РАЗВИТИЕ НА ПЕРСОНАЛА И ПОЛИТИКА ЗА ОБУЧЕНИЕ И ПРОЦЕДУРА.
Ние признаваме, че редовното обучение и мониторинг на професионално развитие е важно за целия персонал. Развитие на персонала и обучение е от жизненоважно значение, защото позволява на служителите да бъдете в крак със съвременното мислене и практика за двете игри и въпросите на развитието на детето. Освен добре обучени и мотивирани служители са в състояние да отговорят на разнообразните и сложни потребности на децата в своята местна общност.
Ние се ангажираме да предоставяме на всички служители с:


 • Цялостният процес на индукция

 • Редовна система за атестиране.

 • Актуализиран отчет за квалификация и обучение на персонала.

Това ще помогне да се гарантира, че развитието на персонала, са изпълнени нужди и че обучението на персонала и квалификации са отговарящи на изискванията на, детската градина и Фондация етап ранните години.


Индукциите персонал.
Нови членове на персонала ще се издават с длъжностна характеристика, както и копие на политиките и процедурите. Персоналът ще премине през процес на индукция през първия месец на трудовите си задължения и се определя ментор да им помогне да се установят инча
Като част от предизвикването на наставника ще говори чрез ежедневните практики на настройката Те ще включват:


 • Показване на новия член на персонала около сградата, като посочи, всички пожарни изходи, тоалетни и области като стая за персонала, кухнята и офиса.

 • Обяснете персонал измества паузи и всички аспекти на ежедневното управление и функциониране на групата.

 • Въвеждане на нов член на персонала на своите колеги деца и родители / болногледачи когато това е целесъобразно.

 • Посочване на конкретните последици от политиките и практиките, включително и как те се отнасят до задълженията на клубовете по националните стандарти.


ОЦЕНКА И КОНТРОЛ НА СЛУЖБИТЕ.
Основната причина за системата за оценяване и надзор е да се направи преглед на изпълнението и потенциални служители и за определяне на подходящи и подходящи за обучение и развитие нужди.
Оценки ще бъдат под формата на годишни срещи между персонала и управителя. Те ще бъдат издадени за идентифициране на текущите познания и умения и области за бъдещо развитие и потенциалните нужди от обучение.
Супервизии ще бъдат под формата на редовни месечни дискусии между членовете на персонала и управителя и ще даде възможност да се отрази на неотдавнашното професионален напредък, както и на целите, поставени и въпроси, повдигнати по време на оценката.
Процесът на оценяване и надзор ще бъдат използвани за изграждане на личен план за развитие за всеки член от персонала
Събрания на персонала.
Ще има ежемесечни срещи на персонала за решаване на обмен на информация и признава въпроси работни проблем. Това са също възможности за персонала, за да отразяват върху резултатите от тяхната работа и да преразгледат всички трудности, те могат да бъдат изправени. Среща на службите ще се превърне във форум за определяне на цели за групата.
ЛИЧНИ планиране на развитието.
Планиране Личностно развитие е един непрекъснат процес, за да се гарантира, че нуждите от персонал и двете са идентифицирани и действия, когато те възникнат. Тя е съвместна отговорност на двете члена на персонала и управителя да се гарантира, че планът е да се актуализират и всички решения се последва през.

Мениджърът ще съхранява копие от този план, но всеки член на персонала се насърчава да съхранява копие от техния индивидуален план.


Обучение.
Групата ще направи всичко възможно, за да поддържа персонал, които работят за подобряване на тяхната квалификация и обучение опит. Всички служители са насърчавани да се възползват от възможности за обучение за разширяване на тяхното професионално развитие и осигуряване на актуална знанията на учениците за отглеждане на деца.
Това е отговорност на управителя за определяне и насърчаване на подходящи обучения за персонала и силно ги насърчи да се възползват от тях. Подкрепа ще се оказва да помогне персонал преодолеят всички пречки пред достъпа до такова обучение.
Персоналът ще се очаква да посещават курсове за обучение и актуализиране на уменията, както и при поискване от своя треньор. Персоналът не ще пострада финансово за всякакъв вид обучение, те са задължени да предприемат.
Специални курсове за обучение на хигиената на храните, равните възможности, осигуряването, специални образователни потребности, защита на данните и на здравето и безопасността са задължителни и служители винаги трябва да посещават такива курсове при поискване. Това е най-мениджъри отговорността да гарантира, че служителите му са актуализирани с наскоро приетото законодателство и са правилно записани на някакви курсове, които са необходими за изпълнение на групи правни отговорности.

Fun House ЯСЛА.
МИСИЯ.
Нашата детска цел да:


 • Осигурете щастливи, сейф, топла и стимулираща среда за всички деца да играят, учат и се развиват свободно.

 • Помогне на децата да развият отговорност за себе си и своите действия и да се превърне компетентни, уверени, независими и кооперативни частни лица.

 • Насърчавайте децата да имат положително отношение и уважение както себе си и други хора.

 • Насърчаване на положителни взаимоотношения с родител / полагащите грижа и работи в партньорство с тях, за да се осигури високо качество на играта и да се грижат за децата си.

 • Оферта включени услуги, които са достъпни за всички деца в общността.

 • Подлагани на редовен мониторинг и оценка на нашите услуги, за да сме сигурни, че отговарят на нуждите на деца и майки / болногледачи.

Нашата Разсадник се ангажира да отговаря на нуждите на родител / болногледачи от:
 • Слушане и отговаряне на техните позиции и тревоги.

 • Като ги държите информирани за нашите политики и процедури, включително на работното време, такси и възнаграждения и програми за действие.

 • Споделяне и обсъждане на детето им прогрес, резултати, опит и приятелства, заедно с всякакви трудности, които могат да възникнат.

Нашата Разсадник се ангажира да предоставя:
 • Грижи и услуги, които поставят първо потребностите и безопасността на децата.

 • Програма от дейности, които е интересно, образователна, стимулиране и забавно.

 • Дейности, които насърчават социално, физическо, морално и интелектуално развитие на всяко дете.

 • Достъп до разнообразие от съоръжения и оборудване, при безопасни и контролирани условия.

 • Екипът на персонала, който има опит, добре обучени и подкрепени.

 • Услуги, които отговарят на условията на детската акт 1989 г., етапа на ранното години фондация и всички други съответни законодателни грижи за деца, където и да се прилага.

 • Среда, в която нито едно дете не е обект на тормоз или страда дискриминация във всякаква форма.Fun House ЯСЛА
Те се настаниха в ПОЛИТИКА И ПРОЦЕДУРА.
Ако детето Ви не се използва, за да съм далеч от вас, можете да очаквате да се нуждаят от малко време, за да се установят в детска градина. Всички деца реагират различно на като са били оставени в нова среда, понякога децата могат да се появят, за да се установят лесно, но след няколко дни те могат да станат разплакан и не смеят да споделите с родителите / полагащите грижа напускат. Децата, които показват тяхната дистрес при постъпване в детската стая ще прогресират до независимост в различна степен.
Намерението ни е да работим в тясно сътрудничество с вас, за да направят прехода от дома за детска стая възможно най-гладко, независимо от продължителността на това може да отнеме.
Силно препоръчваме на родител / настойник на посещение в детската стая с детето си в продължение на 3 сесии на седмица, преди да са те трябва да започне. През тази седмица ще поиска от родител / настойник, попълнете регистрационната форма.
Деца нови към групата ще бъдат посрещнати на топло и приятелски начин. Те ще бъдат запознати с всички членове на персонала и разказа за други редовни посетители на групата. Ние препоръчваме на родителите / полагащите грижа и децата да се запознаят с персонала в Fun House време на заселването в процеса, защото колкото повече знаем за вас и вашето дете по-добре. Това ще ви помогне с прехода и го прави по-удобен метод за вас и вашето дете да направи.
В зависимост от възрастта и зрелостта на детето на родител / настойник ще остане с детето, докато те са на посещение. The родител / настойник ще имат възможност да изберат да бъдат част от процеса на индукция.
Правилата на настройките ще бъдат обяснени на родителя и детето и те ще бъдат насърчавани да задават въпроси и да добавите към тях, когато те се чувстват подходящо. Детето ще се разказва за процедурите и местата на противопожарните изходи за пожар евакуация.
На техните деца първите дни ще се запознаете с останалите деца в настройката след това детето ще бъдат разпределени "приятел", които под ръководството на ключов работник на детето ще им покажем кръг на групата и да ги запознае с други деца. Детето след това ще бъдат насърчавани да играят и да се запознаят с други деца и се установи в групата. Ако бихте могли да изпратите детето си с любимата си играчка или книга по време на заселването в срок или когато те са чувство на безпокойство за посещаване разсадник това ще им осигури връзка от дома, което е успокояващо за тях.
Целият персонал ще осъществява контрол над децата, които са нови за групата, за да се гарантира, че те са щастливи в новата обстановка. Подходящото ниво на този надзор ще бъдат съдени според детето възраст, зрялост и предишен опит.
Персоналът ще говори с детето редовно, за да разберете как се чувстват, какви дейности те се ползват и ако те не са доволни от нещо. В края на първите втората и третата седмица на управителя ще се намери време да говори с детето за това как те са уреждане на инч
Ако изглежда, че едно дете е като дълго време, за да се заселят в, това ще бъде обсъдено с техния родител / настойник при първа възможност. По същия начин, ако родител / настойник чувства, че има проблем след това те трябва да я повдигнете с член на персонала.
Не забравяйте, че сме на другия край на телефона, това е важно за нас, че родителите / полагащите грижа чувстват, че могат да говорят с нас по всяко време, особено по време на заселването в срок.

Fun House ЯСЛА.
Пристигащите и заминаващите ПОЛИТИКА И ПРОЦЕДУРА.

Това е отговорност на управителя за да се гарантира, че точно се води регистър на всички деца в детската градина и че всяко пристигане или заминаване от и до помещенията се вписват в регистъра. Регистърът ще се съхраняват на достъпно място за всички служители. Персоналът също ще взема редовно броя на главата по време на сесиите, за да гарантира, че всички деца са налични по всяко време.


Записите на ежедневните регистри ще бъдат водени от клуба в продължение на най-малко пет години.
Пристигащи.
При пристигането си на член на персонала, веднага ще запише присъствие на детето в дневника включително по време на регистрацията.
Ако родител / настойник иска детето им да бъде дадено лекарство през деня от член на персонала трябва да влязат предписването на медикаменти форма.
Заминаващи.
Ако детето е да бъде събрана от някой, различен от родител / настойник това трябва да бъде посочено, че член на персонала, то това трябва да бъде посочено на член на персонала и регистрирано в началото на сесиите. Възрастният номиниран за събиране на едно дете трябва да бъде един от тези, на име във формуляра за регистрация. Само възрастни на 18 и повече години с подходяща идентификация ще могат да се съберат на детето.
Не възрастни различни от тези, посочени във формуляра за регистрация ще бъде позволено да напусне клуба с едно дете. В случай, че някой друг трябва да пристигне без предварително познаване на клуба ще се обадя на родител / настойник веднага.
Ако родител / настойник или алтернативно номиниран за възрастни ще е късно да се съберат на детето си, служителите трябва да бъдат информирани за това при пристигането. Ако избраният възрастният е закъснял с бране на детето си, без предварително предупреждение ще бъдат активирани разпоредбите на несъбраните политика дете.
След заминаването на регистъра ще бъдат маркирани, за да покаже, че детето е напуснал помещението. Часът на тръгване ще бъде записано.

Fun House ЯСЛА
Тормоза ПОЛИТИКА И ПРОЦЕДУРА.
Fun House е поела ангажимент за осигуряване на среда за деца, която е безопасна, приятна и без тормоз. Тормозът е неприемливо в детската стая, дали извършителят е дете или възрастен. Жертвата никога не е отговорен за това, че целта на тормоза.
Целият персонал, деца и родители / болногледачи ще бъдат осведомени за позицията по клубовете към тормоза. Всяко такова поведение няма да бъде толерирано или извини при никакви обстоятелства. Определяме тормоз като повтори тормоз на други лица чрез емоционално, физически, словесно или психически тормоз. Примери за такова поведение са изброени по-долу:
Емоционален - преднамерено нелюбезно, избягва или без друго лице от групата или да ги измъчва. Това включва принуди друго лице да не бъде взета предвид игра или дейност, минаваща бележки за другите или да се подиграва на друго лице.
Физическо - Бутане, надраскване, плюене, ритане, удряне, хапане, приемате или увреждащи вещи, спъване, пробиване или да ползва друг вид насилие срещу друго лице.
Разговор - епитети, поставени -downs, подиграва или използвайки думи за атака ,. Заплашвате или обида. Това включва разпространение на слухове или да се подиграва на външния вид на друг човек.
Психологически - Поведение вероятно да се внуши чувство на страх или безпокойство в друг човек.
Предотвратяване на тормоз.
Управителят и персоналът ще положи всички усилия, за да се създаде едно толерантно и грижовна среда в рамките на настройката, където тормоз не е приемливо. Персоналът ще обсъдят въпроси, свързани с тормоза открито, включително защо тормоз няма да бъдат толерирани и какви ще бъдат последиците от тормоз.
Справяне с тормоза поведение.
Въпреки всички усилия, за да го предотврати тормоз е вероятно да се случи в някои случаи и детската стая признава този факт. В случай на такива инциденти, следните принципи ще ръководят отговор на клубове.


 1. Всички случаи на тормоз ще бъдат разгледани внимателно и деликатно.

 2. Децата ще бъдат насърчавани да съобщават незабавно за всеки инцидент на тормоз, които стават свидетели. Те ще се увери, че това, което те казват, ще бъдат взети на сериозно и борави внимателно.

 3. Персонала са длъжни да информират управителя ако свидетелят инцидент на тормоз при възрастни или деца в клуба.

 4. Ако едно дете или член на персонала, казва някой, че те са обект на тормоз, там ще имат време да се обясни какво се е случило и ще се увери, че те са прави да кажа.

 5. Човекът, който е бил жертва на тормоз ще бъдат подпомогнати и с подкрепата на персонала. Те ще бъдат под непрекъснато наблюдение и персоналът ще провери за тяхното благосъстояние редовно.

 6. В повечето случаи на тормоз поведение може да бъде решен в съответствие със стратегиите в политиката за управление на поведението. Побойникът ще бъдат насърчавани да обсъждат поведението си и мисля, че през последствията от своите действия. Когато е подходящо, те ще бъдат насърчавани да говорят чрез инцидента с друга съответното лице.

 7. Когато тормоз продължава по-сериозни действия могат да бъдат предприети, като детето е бил прекъснат или изключени от клуба.

 8. Персоналът ще информира родителите / полагащите грижа на всички участващи в инцидента на тормоз при първа възможност партии. При необходимост служители ще улесни среща между всички заинтересовани родители / болногледачи. По всяко време на персонала ще се справят с такива инциденти с грижа и чувствителност.

 9. Всички случаи на тормоз, ще бъдат докладвани на мениджъра и докладват в книгата на инцидент запис. Персоналът на мениджър и съответната също ще преразгледа процедурите клубовете по отношение на тормоза.


Fun House ЯСЛА.
ПОЛИТИКА НА САЙТА ЗА СИГУРНОСТ И ПРОЦЕДУРА.
Нашата детска градина се ангажира да предоставя грижи и обучение за децата в безопасна и сигурна среда. Всички служители имат индивидуална и колективна отговорност да гарантира, че те имат непрекъсната грижа за сигурността и безопасността на всички деца в детската градина.
Родителите са насърчавани да говорят с децата си за значението на останалата безопасна и не напуска помещението по време на сесията. Тези съобщения ще бъдат засилени и от двете детската стая и неговия персонал.
Безопасност и процедурите за сигурност ще се преглеждат редовно от управителя след консултация с персонала и родители / настойници.
Персонал и всякакви други упълномощени лица, които са редовни посетители на детската градина ще бъде издадена с баджове за самоличност или ясно разпознаваеми дрехи, които те ще се очаква да ги носят през цялото време, докато в помещенията.
Вратите за сигурност са въведени, за да създадат бариера за децата, които нямат право да минават през врати за сигурност, без родител / настойник или член на персонала на всички времена. Вратата ще се наблюдава от член на персонала на всички времена.
Заключване на вратите трябва винаги да е включен и родителите / полагащите грижа трябва звънец за получаване на достъп.
Надзор.
Децата няма да се оставят без надзор по всяко време, по време на сесиите дейност. В случай на недостиг на персонал наличното пространство ще бъде ограничен за да се гарантира, че децата са адекватно контролирани в съответствие с разпоредбите относно отношението на персонала.
Мениджърът ще се възложи отговорността за отделните членове на персонала за спазване и контрол на главния вход и изход в началото и в края на сесията.
Посетители.
Клубът има една книга на посетителите, които се съхраняват в близост до главния вход, в която посетителите да влезете в профила на пристигане, заедно предоставят следната информация:

 • Тяхното име

 • Датата и часът на пристигането им

 • Причината за посещението си

 • Времето, когато те напускат помещението

Посетителите на клуба няма да се оставят без надзор с децата по всяко време.
Персонала са длъжни да се обърнат всеки посетител в помещенията, че не е подписало. Те трябва да се представят и да установят незабавно които посетителят е и причината за тях се намират на помещенията. След това те ще бъдат помолени да напуснат незабавно и ескортиран извън помещенията. Ако посетителят многократно отказва да напусне след това полицията ще се нарича веднага.
Запис на подобни инциденти, ще бъде записано в книгата на инцидент запис и мениджърът ще бъдат незабавно уведомени.

Fun House ЯСЛА.
Несъбраните ДЕЦА НА ПОЛИТИКАТА И ПРОЦЕДУРА.
В края на всяка сесия на клуба ще се гарантира, че всяко дете е събрана от родител / настойник или определения от възрастни в съответствие с политиката за кацане и излитане. Ако по някаква причина детето да не се събира в края на сесията след следната процедура ще бъде активиран.


 1. Ако родител / настойник е повече от 15 минути закъснение при събирането на детето им мениджърът ще бъде информиран.

 2. Мениджърът ще се обадя на родител / настойник или определен възрастен и всеки друг контакт аварийно да се опита да установи причината за забавянето, и колко време е вероятно да продължи. Съобщения винаги ще бъдат оставени на всеки телефонен секретар иска бърз отговор.

 3. Докато чака да бъде събрана на детето ще бъде наблюдаван от най-малко двама членове на персонала, който ще им предложи най-голяма подкрепа и увереност, както е необходимо.

 4. Ако след многократни опити, не е имало контакт с родители / настойник или определен възрастен и още 30 минути е преминал мениджърът ще се обадете на местния отдел социални услуги за съвет.

 5. В случай на социални услуги се нарича и отговорност за детето, които да се прехвърлят към опазване агенция, мениджърът ще се опита да оставите допълнително телефон съобщение с родител / настойник или определени възрастните отговорите телефона. Освен бележка ще бъде оставен на вратата на помещението клубовете информиране на родител / настойник или определен възрастен на това, което се е случило. Бележката ще ги успокоя на безопасността на детето си и ги инструктира да се свържете с местния отдел на социалните услуги.

 6. При никакви обстоятелства няма да бъдат взети дете в дома на член на персонала или далеч от устройството, освен ако не е абсолютно необходимо в хода на които ги очакват да бъдат събрани в края на сесията.

 7. Детето ще остане под грижите на клуба, докато не бъдат събрани от родител / настойник или определен възрастен или алтернативно поставени под грижите на социалните услуги.

 8. Случаите на края на събирането ще бъдат записани от управителя и обсъдени с родители / настойници при първа възможност. Родителите и настойниците ще бъдат информирани, че системни закъснения колекция може да доведе до налагане на глоба или загуба на пространство на детето си в клуба.


Fun House ЯСЛА.
ЛИПСВА / изгубени ПОЛИТИКА И ДЕЙНОСТТА НА ДЕТЕТО.
Нашият клуб е най-високата грижа за сигурността на децата в нашата грижа. Персоналът винаги ще бъде изключително запознати с потенциала на децата да изчезват. Дори когато всички предпазни мерки са правилно наблюдавани, аварии все още могат да възникнат. Затова служителите ще предприемат непрекъснати headcounts особено по време на смяна на дейността, и при пристигане по време на регистрацията. Ако по някаква причина член на персонала не може да обясни местонахождението на детето по време на сесията в детската стая следната процедура ще бъде активиран.


 1. Членът на въпросния служител ще информира както управителя и на останалата част от персонала и задълбочено търсене на помещенията ще започне. Екипът на персонала ще бъдете внимателни да не се създаде атмосфера на паника и ще гарантира, че другите деца са в безопасност и контролирани по подходящ начин.

 2. Управителят ще определи двама членове на персонала, за да търсите в района около блока. Целият персонал ще бъде допълнително бдителни към и потенциално лица с подозрително поведение в и около детската стая.

 3. След 15 минути чрез търсене в и около уреда, ако детето все още липсва, тогава мениджър ще уведоми полицията и родител / настойник на детето.

 4. Докато чака полицията и родител / настойник, за да пристигнат търсения за детето ще продължи. През това време останалите членове на персонала ще продължи да поддържа нормалната рутина на детската стая, колкото е възможно за останалите деца.

 5. Управителят ще отговаря за среща с родител / настойник. Мениджърът ще координира всички действия, инструктирани от страна на полицията, както и да направят всичко възможно, за да успокои и отново увери родителите / полагащите грижа.

 6. След като се разреши инцидента треньорът и екипът на персонал ще направи преглед на съответните политики и прилагане на всички промени - като се обръща особено внимание на политиките за оценка и сигурността на сайтовете на риска.

 7. Всички инциденти с деца ще липсват от клуба ще бъдат записани в книгата на доклад за инцидент, и в случаите, когато към полицията или социалните служби са били информирани. Ofsted също ще бъде информиран веднага щом е практически възможно.


Fun House ЯСЛА
ПОВЕДЕНИЕ И ОТГОВОРНОСТ НА ПОЛИТИКАТА И ПРОЦЕДУРА.
Приемливи стандарти на поведение, работа и отношение зависят от примера на всички нас. Всеки в детската стая има положителни принос в този процес. Добро поведение трябва да се работи в това не просто се случи. Всички участващи трябва да имат високи очаквания, определяне на подходящи стандарти и прилага правилата здраво, честно и последователно.
Положително поведение е от съществено значение за доброто функциониране на детската стая и за развитието на добри работни навици, тя помага да се определят високи очаквания и високи стандарти на работа.
Нашата цел за тази политика е да запазим децата безопасно, щастливи и сигурни от: -


 • Уверете се, че един общ подход към позитивна дисциплина и поведение се разбира и практикува от цялата детската стая.

 • Осигурете приятна, безопасна и приветлива среда, в която всички членове на детската стая могат да работят и играят.

 • Предоставя рамка, в която морално, духовно и социално развитие на децата може да се увеличи чрез опит и пример.

 • Осигурете договорени кодове на поведение, които са право напред и лесно да се следват.

 • Очертайте ясно и кратко стандарти на поведение, които всички разсадника включително децата и родителите / полагащите грижа се съгласяват да бъде приемливо.

 • Предостави насоки относно някои ежедневие, които влияят на детската стая.

 • Осигуряване на среда, която е свободна от тормоза на който и да е форма (виж политиката тормоз).

Нашата детска мото е учтивост и детската стая има код на поведение.

Сподели с приятели:
  1   2   3   4
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница