Доклад за изпълнение на дейностите, за които е издадено Комплексно разрешително №528-но/2016г за обектстраница1/10
Дата23.10.2018
Размер0.9 Mb.
ТипДоклад
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
О

БЩИНА АКСАКОВО
ВАРНЕНСКА ОБЛАСТ


гр. Аксаково 9154 тел. (052) 76 20 40

ул. “Г. Петлешев” №58Б факс (052) 76 32 93

e-mail: aksakovo@mail.orbitel.bg e-mail:aksakovo@mail.orbitel.bg

ГОДИШЕН ДОКЛАД

за

изпълнение на дейностите, за които е издадено Комплексно разрешително № 528-НО/2016г за обект

Депо за неопасни отпадъци в ПИ № 000207“, находящо се в землището на с. Въглен,община Аксаково

март 2017 г.


1. УВОД...........................................................................................................................................................................4

1.1. Кратко описание на всяка от дейностите /процесите, извършвани в инсталацията/инсталациите...........................................................................................................................5

1.2. КАПАЦИТЕТ НА ИНСТАЛАЦИЯТА/ИНСТАЛАЦИИТЕ..................................................................................5

1.3. ОРГАНИЗАЦИОННА СТРУКТУРА НА ДРУЖЕСТВОТО ЕКСПЛОАТИРАЩО ДЕПОТО, ОТНАСЯЩА СЕ ДО УПРАВЛЕНИЕТО НА ОКОЛНАТА СРЕДА.....................................................................................................5

1.4. РИОСВ, НА ЧИЯТО ТЕРИТОРИЯ Е РАЗПОЛОЖЕНА ИНСТАЛАЦИЯТА...................................................8

1.5. БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ НА ЧИЯТО ТЕРИТОРИЯ Е РАЗПОЛОЖЕНА ИНСТАЛАЦИЯТА................................................................................................................................................................8

2. СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОКОЛНОТА СРЕДА................................................................................8

2.1. СТУКТУРА ИОТГОВОРНОСТИ................................................................................................................................8

2.2. ОБУЧЕНИЕ......................................................................................................................................................................8

2.3. ОБМЕН НА ИНФОРМАЦИЯ.......................................................................................................................................8

2.4. ДОКУМЕНТИРАНЕ.......................................................................................................................................................8

2.5. УПРАВЛЕНИЕ НА ДОКУМЕНТИ..............................................................................................................................8

2.6. ОПЕРАТИВНО УПРАВЛЕНИЕ...................................................................................................................................9

2.7. ОЦЕНКА ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ, ПРОВЕРКА, КОРИГИРАЩИ ДЕЙСТВИЯ...................................................8

2.8. ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ И КОНТРОЛ НА АВАРИЙНИ СИТУАЦИИ...................................................................9

2.9. ЗАПИСИ.............................................................................................................................................................................8

2.10. ДОКЛАДВАНЕ................................................................................................................................................................9

2.11. АКТУАЛИЗАЦИЯ НА СУОС......................................................................................................................................9

3. ИЗПОЛЗВАНЕ НА РЕСУРСИ..................................................................................................................................9

3.1. ИЗПОЛЗВАНЕ НА ВОДАТА..........................................................................................................................................9

3.2. ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЕНЕРГИЯТА................................................................................................................................10

- ИЗМЕРВАНЕ, ИЗЧИСЛЯВАНЕ И ДОКУМЕНТИРАНЕ НА ИЗРАЗХОДВАНИТЕ КОЛИЧЕСТВА ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЯ

3.3. ИЗПОЛЗВАНЕ НА СУРОВИНИ СПОМАГАТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ И ГОРИВА...........................................12

3.4. СЪХРАНЯВАНЕ НА СУРОВИНИ СПОМАГАТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ И ГОРИВА И ПРОДУКТИ...........12

4. ЕМИСИИ НА ОПАСНИ И ВРЕДНИ ВЕЩЕСТВА В ОКОЛНАТА СРЕДА................................................12

4.1. ДОКЛАД ПО ЕВРОПЕЙСКИЯ РЕГИСТЪР НА ЕМИСИИТЕ НА ВРЕДНИ ВЕЩЕСТВА (ЕРЕВВ) И PRTR..........................................................................................................................................................................................12

4.2. ЕМИСИИ В АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ....................................................................................................................13


4.3.ЕМИСИИ НА ВРЕДНИ И ОПАСНИ ВЕЩЕСТВА В ОТПАДЪЧНИТЕ ВОДИ..................................................13

4.3.1. ПРОИЗВОДСТВЕНИ ОТПАДЪЧНИ (СМЕСЕН ПОТОК)..................................................................................13

4.3.2. КОНТРОЛ НА ПРЕЧИСТВАТЕЛНИТЕ СЪОРЪЖЕНИЯ..................................................................................14

4.3.3. ЕМИСИОННИ НОРМИ – ИНДИВИДУАЛНИ ЕМИСИОННИ ОГРАНИЧЕНИЯ.........................................14

4.3.4. МОНИТОРИНГ И КОНТРОЛ...................................................................................................................................15

4.3.5.ПОВЪРХНОСТНИ ВОДИ............................................................................................................................................17

4.3.6. СОБСТВЕН МОНИТОРИНГ И ОЦЕНКА НА СЪОТВЕТСТВИЕТО НА ЕМИСИИТЕ НА ВРЕДНИ ВЕЩЕСТВА В ПОВЪРХНОСТНИТЕ ВОДИ...................................................................................................................18

4.5. ШУМ...................................................................................................................................................................................19

4.5.1. ЖАЛБИ ОТ ЖИВУЩИТЕ ОКОЛО ПЛОЩАДКАТА..........................................................................................19

4.5.2. КОНТРОЛ И ИЗМЕРВАНЕ........................................................................................................................................19

4.6. ОПАЗВАНЕ НА ПОЧВАТА И ПОДЗЕМНИТЕ ВОДИ ОТ ЗАМЪРСЯВАНЕ ....................................................19

4.6.1. СОБСТВЕН МОНИТОРИНГ НА ПОДЗЕМНИ ВОДИ И ОЦЕНКА НА СЪОТВЕТСТВИЕТО НА ИЗМЕРЕНИТЕ КОНЦЕНТРАЦИИ....................................................................................................................................20

Каталог: r-r -> r-kpkz -> godishni-dokladi-14 -> dokumenti-17
dokumenti-17 -> Доклад за 2016г. За изпълнение на дейностите, за които е предоставено
dokumenti-17 -> Доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексно разрешително
dokumenti-17 -> Доклад по околна среда 2016г. За изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексно разрешително №445 Н1/2014г
dokumenti-17 -> Доклад по околна среда (гдос) 2016 година За изпълнение на условията, залегнали в комплексно разрешително
dokumenti-17 -> Доклад за 2016 г на „ вратица враца ад формат на годишния доклад (ГД): Увод Инсталация за предварителна обработка и багрене на текстил
dokumenti-17 -> Доклад по околна среда (гдос) за изпълнение на дейностите за 2016 г., За които е предоставено комплексно разрешително №347-но/2008 г
dokumenti-17 -> Процеси, които ще протичат в секция А, описани в условията на кр №513-Н0 / 2015г


Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница