Доклад за извършена комплексна проверка на " Лалов и Вачев" еоод, гр. ВрацаДата31.03.2018
Размер25.32 Kb.
ТипДоклад

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите


Регионална инспекция по околната среда и водите – Враца

Доклад за извършена комплексна проверка на

Лалов и Вачев” ЕООД, гр. Враца


Във връзка с текущ контрол по компонентите и факторите на околната среда: води, отпадъци и атмосферен въздух на 21.06.2013г. беше извършена комплексна проверка на “Лалов и Вачев” ЕООД, гр. Враца, назначена със Заповед № 68/17.06.2013г. на Директора на РИОСВ-Враца.

Дружеството е специализирано в преработка на трупно и обезкостено месо в трайни, малотрайни колбаси и деликатеси.

Резултати и заключения от извършената проверка по компоненти и фактори:

1.Води:

За производствени и питейно-битови нужди обектът е водоснабден от собствен подземен водоизточник (шахтов кладенец) с актуално разрешително за водовземане № 11510650/30.06.2011г., издадено от директора на БДУВДР-Плевен в полза на фирмата и от градската водопроводна мрежа, съгласно сключен договор с “ВиК” ООД, гр.Враца. Битово-фекалните и производствените отпадъчни води, които се пречистват в мазниноуловители се заустват в колектор на градската канализация и се отвеждат за пречистване в ГПСОВ-Враца.2.Отпадъци:

Дружеството пуска на пазара опаковани стоки. Има сключен е договор с колективна организация за оползотворяване на отпадъци от опаковки “Екопак България” АД, гр. София. Представени са месечни справки-декларации за първото тримесечие на 2013г., фактури за преведена лицензионна такса към колективната организация за същия период и вътрешнофирмена спецификация за 2013г.

Производствените отпадъци (кокали и кости) се събират в хладилна камера и ежеседмично се предават на екарисаж “Брамас-96” АД, гр. Шумен. Замърсените пластмасови опаковки (найлони) в които се доставя суровината се събират на обособена площадка на територията на предприятието и се предават на “Екорек България” ЕООД, съгласно договор от 01.04.2012г. за изгаряне в циментови пещи на “Холсим България” АД, с. Бели Извор, общ. Враца. Битовите отпадъци се събират в 1 бр. 4 м3 контейнер и се извозват от БКС-Враца на РДНО- Враца.

3. Атмосферен въздух:

За производствени нужди се използват 8 бр. климатични инсталации работещи съответно с: 1 бр. с ВНОС R22 (150 кг.), 5 бр. с ФПГ R404А (70 кг; 103кг; 103кг; 53кг; 30кг) и 2 бр. с ФПГ R134а по 53 кг за всяка и 1 бр. климатична инсталация, работеща с ВНОС R22 -24 кг. Редовно се водят досиета за състоянието на хладилните и климатична инсталации, съгласно изискванията на Наредбата за установяване на мерки по прилагане на Регламент (ЕО) № 105/2009 относно вещества, които нарушават озоновия слой (обн. ДВ, бр. 2/2011г.) и Наредба за установяване на мерки по прилагане на Регламент (ЕО) №842/2006, относно някой ФПГ (обн. ДВ, бр. 3/2009).

Инсталациите се обслужват от сервиз “Р+Т” ООД, гр. Вършец, обл. Монтана от физическо лице притежаващо документ за правоспособност №817/2009г., издаден от ББКМ-София. През 2012г. са извършени проверки за херметичност на инсталациите и в РИОСВ-Враца в срок е представен отчет за ФПГ и ВНОС.

За производствени и отоплителни нужди се използва 1 бр. котел тип “Термокоз” на твърдо гориво-екопелети с мощност 0,150 МW с време на експлоатация 720 ч. средномесечно. В резерв е оставен 1 бр. котел VIADRUS G300 на течно гориво нафта с мощност 0,195 МW.

3000 гр. Враца, ул. ”Екзарх Йосиф” № 81

Тел: (+35992) 991374, Факс: (+35992) 629211,e-mail: riosv_vr@m-real.netПоделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница