Доклад за извършена проверка на „елко мес” еоодДата28.08.2016
Размер23.34 Kb.
ТипДоклад
ДОКЛАД ЗА ИЗВЪРШЕНА ПРОВЕРКА НА

ЕЛКО МЕС” ЕООД,

На основание заповед № РД-153/10.06.2013г. на Директора на РИОСВ – Пловдив, на 25.06.2013г. беше извършена проверка на „Цех за месо преработка и производство на месни продукти”, собственост на „ЕЛКО МЕС” ЕООД. Комплексната проверка от експерти на РИОСВ-Пловдив /по компонент екологична отговорност и отпадъци/ е съгласно утвърден от Министъра на околната среда и водите „План за контролната дейност на РИОСВ-Пловдив за 2013 г.”

I. Цел на проверката:

Основна цел на проверката е установяване на нивото и степента на съответствие на обекта с изискванията, заложени в Закона за опазване на околната среда и подзаконовите нормативни актове.II. Проверени инсталации и дейности:


  1. Хладилни инсталации;

  2. Пречиствателно съоръжение отпадни води;

  3. Складове за временно съхраняване на формираните от дейността отпадъци;


III. Констатации от проверката по компоненти и фактори:
При направеният обход на територията на обекта се извърши проверка на следните инсталации и дейности:

- складове за съхранение на формираните от дейността отпадъци;

- склад за дезинфекционни и почистващи препарати;

- 26 броя хладилни инсталации;

Направиха се следните констатации:
1. Фактор „Отпадъци”

За формираните от дейността отпадъци „Елко Мес” ЕООД притежава утвърдени от директора на РИОСВ – Пловдив работни листове за класификация на отпадъците (представено становище с изх.№ УО – 1002/24.06.2013г.). Представени са договори за предаването на формираните от дейността отпадъци със следните фирми:

  • РЕМСИ – Е”, ЕООД, „Екарисаж Варна” ЕООД, „ПАПИР БГ” ЕООД, „Хефти Металс” ЕООД;

Представени са отчетни книги за образуваните производствени и опасни отпадъци. Същите са прошнуровани, пронумеровани и заверени от директора на РИОСВ – Пловдив. Водят се по надлежния ред. Отредени са и обозначени (съгласно Наредба 3/2004г.) места и съдове, обезпечаващи разделното събиране и временно съхранение на формираните от дейността отпадъци.

2. Екологична отговорност

Обектът попада в обхвата на ЗОПОЕЩ /ДВ. Бр.43 от 2008г./, а именно т. 4 от Приложение№1 на цитирания закон. За почистване и дезинфекция на съдовете и съоръженията в обекта се използват следните препарати:

  • Alca foam 235, Alca foam 700, Alcades 251, Хипохлорид, които се съхраняват в отделен склад с ограничен достъп.

  • В обета се експлоатират 26 броя хладилни инсталации, в които се използват следните фреони: R22, R404A, R407, R507.

При проверката бяха представени:

  • информационни листове за безопасност на химичните вещества и досиета на хладилните инсталации;

  • изпратена информация до МОСВ за включване на публичния регистър на операторите, извършващи дейности по ЗОПОЕЩ, изпратени на 18.06.2013г. – представена разписка от „СПИДИ” АД;

  • Собствена оценка за случаите на заплаха от екологични щети и причинени такива, изготвена съгласно Наредба 1, ДВ. Бр. 96 от дата 14.06.2013г.


Димитър Димитров……………………………….

За Директор на РИОСВ - Пловдив

Съгласно Заповед на Министъра на ОСВ

РД-118/13.02.2013г.
Каталог: files -> documents


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница