Доклад за извършеното изследване на смъртността на птици във ветропарк "Калиакра"Дата22.08.2016
Размер45.09 Kb.
#7036
ТипДоклад


Доклад за извършеното изследване на смъртността на птици във ветропарк “Калиакра”,октомври-ноември,2009-11-17
н.с. д-р Петър Шурулинков
Материал и методи
Проучването беше извършено в периодите 6-16.10.2009 г. и 1 - 8.11.2009 г. на територията на ветропарк “Калиакра” /общо 19 дни/. Беше преминавано ежедневно 12-километровото трасе минаващо под всеки от 35-те ветрогенератора на парка, като се започваше от първа линия /най-западната/. Бяха записвани всички установени на територията на парка птици. За по-редките видове непойни птици бяха отбелязвани и посоката на полета, височината и разстоянието на което се намират от парка и номера на генератора до който преминават най-близо. Бяха търсени по земята трупове или останки от такива на птици. Намерените находки бяха отбелязвани с GPS. Траекторията на трансектите от първите 7 дни бяха запаметени също с GPS. Трансектите бяха осъществявани преди обяд или следобяд с редуване през ден на единия и другия вариант. Времевата продължителност на трансектите беше около 3 часа. Отбелязахме и някои ята на птици мигриращи вблизост до територията на парка извън времетраенето на трансектите. Бяха проведени и анкети с местни жители- ловци,овчари и др. и с колеги посещавали парка преди това.
Резултати

На 7.10.2009 бяха установени пресни останки /пълна колекция от пухови, махови и кормилни пера/ от 1 птица непосредствено под генератор номер 25 /GPS точка 330/. Птицата беше определена като млада /2 или 3 годишна/ жълтокрака чайка Larus cachinans. Беше съставен протокол от РИОСВ-Варна в мое присъствие. Макар самият труп да липсваше-явно изяден от хищници – според мен без съмнение птицата е загинала от сблъсък с перките на генератора тъй като беше точно под тях, на 15 метра само от основата на генератора. Перата са събрани за доказателствен материал.

За друг случай на гибел на птица бях уведомен от колеги ботаници (Р.Цонев,Ч.Гусев- лич.съобщение). Около средата на м.септември,2009 техни колежки са установили труп на птица вблизост до генератори номера 22 и 23, на по-малко от 50-тина метра от тях. Донесени ми бяха пухови пера от птицата ,които по безспорен начин бяха определени че принадлежат на бухал (Bubo bubo). Трупът е бил сниман, но още не разполагам с тази снимка. В посочения от колегите участък аз също намерих разпръснати пухови пера от бухал, но трупът не успях да открия /GPS точки 322-324/. Явно тук е загинала птица от гнездещите в Болата дере ,което се намира в непосредствена близост с посочените генератори, изградени върху ловната площ на бухалите от дерето. На 15.10. вблизост до тези генератори, на 80 м. от перка номер 22 /точка 337/ беше намерена и очевидно използвана площадка за почивка на бухал след хранене – ямка в степта с погадки наоколо и пухови перца от бухала. Може да се направи извода ,че в района все още ловува поне 1 бухал който е силно застрашен от сблъсък с генераторите. За наличието на бухали в Болата дере имаме многобройни наблюдения от предишни години, както и потвърждение от тази есен –наблюдаван неколкократно от служители на ветропарка “Калиакра” да каца на храстите и дръвчетата до генератори 30 до 35.

За други два фатални сблъсъка на птици бях уведомен от местен жител на с.Българево с голям полеви опит в областта на орнитологията. Той е намерил през есента на 2008 г. две убити птици точно под генераторите – един сив жерав (Grus grus) и един ливаден дърдавец (Crex crex). Трупът на сивият жерав е бил намерен през септември или октомври,2008 г. непосредствено под генератор номер 14. Птицата е останала под генератора около месец и нещо и впоследствие е била взета от служители на парка и хвърлена в дупка в степта недалеч оттам за да бъде скрита. Впоследствие извадена от моя събеседник и поставена пак под генератора, но после отново скрита в дупка. В района на последното местонахождение на трупа,вблизост до перка номер 14 /т. 338/ намерих махово перо на сив жерав (Grus grus) взето за веществено доказателство, верифициращо истинността на разказа на очевидеца.

Ливадният дърдавец е бил намерен през м. септември, 2008 също под генератор от втора линия, но скоро след това е изчезнал.

Отделни пера на птици бяха установени и в дурги случаи/ виж excel таблицата приложена към отчета/, но те могат да произхождат и от линеене на птици в степта.

Общо на трансектите бяха регистрирани 6486 птици от 45 вида /виж приложената таблица/. Най-често установените видове са представени в количествено отношение на Фиг.1. Значително преобладаваха по численост врабчоподобните птици /Фиг.2/.


Наблюденията ни върху немногото ята и групи непойни реещи се мигранти показаха ,че повечето от тях заобикалят ветропарка.Това става най-вече източно от парка, покрай брега на морето и през самия нос Калиакра,а после птиците продължават или по диагонал през морето в посока Балчик или следвайки брега в посока Каварна, но южно от автопътя Българево- Калиакра.Така например на 10.10.2009 между 13 и 14 ч. над залива “Болата” непосредствено над брега 30 обикновени мишелова (Buteo buteo) мигрираха в посока н.Калиакра, като летяха съвсем ниско.С тях преминаха също 2 тръстикови блатара( Circus aeruginosus), 4 малки ястреба (Accipiter nisus) и 2 керкенеза (Falco tinnunculus). Аналогично на 6.11.2009 между 14,40 и 15 ч.

общо 19 обикновени мишелова мигрираха по същия начин преминавайки над Болата и после над самия н.Калиакра, но не и над парка. Същото направиха и още 4 екз. от този вид около 13 ч. Обаче малко по-късно ято от 13 екз. обикновени мишелови мина над самия парк /отразено в таблицата/. Обход през Болата и н.Калиакра направиха и ято от 50 гривяка (Columba palumbus) наблюдавани на 3.11.2009 г.

Все пак някои ята преминават и през самия парк като се промушват между генераторите или прелитат над тях. Освен отбелязаните по време на трансектите /виж приложената таблица в excel) птици, такова ято видяхме и извън времето на провеждане на трансектите - на 10.10.2009 сутринта мигриращо на юг ято от 14 големи корморана (Phalacrocorax carbo) премина над Болата дере и после - точно над ветропарка, но на височина по голяма от височената на генераторите.

Според сведенията на местни жители от с.Българево мигриращите ята птици/ пеликани,щъркели, жерави, патици, гъски, грабливи/ драстично са намаляли над района на селото след построяване на генераторите и те са убедени,че птиците вече заобикалят района. Местни ловци се оплакаха от тоталната липса на пъдпъдъци в степта около генераторите след тяхното построяване. В същия район този вид е бил масов ловен обект преди това. Същите сведения бяха потвърдени от операторите на ветропарка, които казаха че са регистрирали от началото на действие на парка само две големи ята птици – едното на бели щъркели ,а другото – от патици, но и двете били заобиколили парка.

По време на прелитането на установените от нас ята или групи птици от защитени видове непойни птици между перките на генераторите последните не бяха спирани временно с цел осигуряване сигурността на птиците от тези ята, в нито един случай.


17.11.2009

София


Петър Шурулинков

Каталог: upload -> documents -> 2011
documents -> Колоездачно състезание на шосе от Бояна до х. Звездица общо 20 км
documents -> Българско дружество за защита на птиците
2011 -> Д-р Росен Цонев, н с. Чавдар Гусев Описание на целите на изследването и използваната методика
documents -> Доклад по проект Картиране на находища и оценка на популацията на редки защитени видове птици
documents -> Май 2007 съдебното дело срещу природен парк странджа
documents -> Preliminary contract for establishment of right of building and provision of building services
documents -> Заповед № рд-751 от 16 август 2010 г
documents -> Циркус седемте езера
2011 -> Съвет на министрите на околна среда на ес в Люксембург, 21. 06. 2011


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница