Доклад за наблюдение изпълнението на Регионалния план за развитие на Южен централен район


Източник: Национален статистически институт По данни на НСИ коефициентът на заетост на населението на 15 и повече навършени годинистраница4/14
Дата30.09.2017
Размер2.04 Mb.
ТипДоклад
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14Източник: Национален статистически институт
По данни на НСИ коефициентът на заетост на населението на 15 и повече навършени години в ЮЦР през 2014 г. е 48,4%, което е над средния за страната (48,0%). Спрямо 2013 г. по показателя е отчетен ръст с 1,7%. При сравнение на заетостта на населението за всеки от районите от ниво 2 към тази за страната за 2014 г., ясно се откроява Югозападен район – 53,3 %, следван от Южен централен – 48,4 %, Североизточен район – 47,9% и Югоизточен район – 45,7 %. В ЮЦР най-висок коефициент на заетост имат област Пловдив и област Кърджали (по 49,0%). Следват областите Смолян – 48,0%, Хасково – 47,5% и Пазарджик – 47,3%. В сравнение с 2013 г. се наблюдава повишаване равнището на заетост във всички области на Южен централен район. По показателя не се наблюдават съществени вътрешнорегионални неравенства. Политиката за регионално развитие следва да подкрепи както създаването на нови работни места, така и да защити и запази съществуващите.

Предвид тази тенденция е необходимо основните реформи и действия да бъдат насочени към гъвкава заетост на работната сила, насърчаване на териториалната мобилност, продължаващо образование и повишаване на квалификацията на работното място и др.
Таблица 9. Заети лица и коефициент на заетост на населението на 15 и повече навършени години по райони за периода 2013-2014 г.

Област

Заети лица

на 15 и повече навършени години – хил.

Коеф. на заетост

на населението на  15 и повече навършени години - %

2013 г.

2014 г.

2013 г.

2014 г.

България

2934,9

2981,4

46,9

48,0

Северозападен район

284,4

279,7

40,2

40,2

Северен централен район

314,1

318,9

42,8

44,0

Североизточен район

370,1

389,1

45,4

47,9

Югоизточен район

409,2

409,2

45,5

45,7

Югозападен район

971,1

981,2

52,7

53,3

Южен централен район

586,0

603,3

46,7

48,4

Кърджали

61,0

63,7

47,1

49,0

Пазарджик

102,2

108,0

44,4

47,3

Пловдив

280,7

284,9

48,1

49,0

Смолян

48,7

49,0

46,8

48,0

Хасково

93,3

97,9

44,9

47,5

Източник: Национален статистически институт
Фиг.7 Коефициент на заетост на населението на 15 и повече навършени години по райони за 2014 г.Източник: НСИ
През 2014 г. коефициентът на заетост на населението на възраст от 20 до 64 навършени години за България е 65,1% и отбелязва ръст с 1,6% спрямо предходната 2013 г. Стойността на показателя за ЮЦР за 2014 г. е 65,5%, която е над средната за страната. Отчетеното за района увеличение спрямо предходната година е 2.1%, което е достатъчно за постигане на целта на ЮЦР по Стратегия „Европа 2020” при запазване на този темп.

По данни на НСИ районът се нарежда на второ място в страната по този показател след ЮЗР (70,1%). Останалите райони от ниво 2 са с показатели по-ниски от средната стойност за страната.Регионалните различия в заетостта са в пряка връзка с икономическото развитие на районите от ниво 2.
Таблица 10. Заети лица и коефициент на заетост на населението на 20-64 навършени години по райони за периода 2013-2014г.


Област__Заети_лица__на_20_-_64_навършени_години_–хиляди'>Област

Заети лица

на 20 - 64 навършени години –хиляди

Коефициент на заетост

на населението на  20- 64 навършени години - %

2013 г.

2014 г.

2013 г.

2014 г.

България

2 879,6

2 916,4

63,5

65,1

Северозападен район

279,5

274,0

58,7

58,9

Северен централен район

307,6

312,0

59,9

61,8

Североизточен район

362,4

379,7

59,9

63,5

Югоизточен район

401,6

399,6

61,6

62,2

Югозападен район

951,3

960,9

69,2

70,1

Южен централен район

577,3

590,1

63,4

65,5

Източник: Национален статистически институт, м. март 2015 г.
Коефициентът на заетост на населението на възраст 55-64 г. в Южен централен район за 2014 г. е 52,3%, което е над средното ниво за страната (50%). По този показател от Стратегия „Европа 2020” ЮЦР е достигнал зададената цел от 50%. Сред останалите райони от ниво 2 единствено ЮЗР има по-висок коефициент на заетост (55%). Другите райони са със стойности под средната за страната.

Във вътрешнорегионален аспект област Пловдив е с най-висока стойност на показателя (55,5%). Прави впечатление изоставането на област Смолян, където е отчетена стойност от 42,8%. В сравнение с 2013 г. всички области в Южен централен район бележат нарастване на показателя.
Таблица 11. Коефициент на заетост на населението на възраст 55-64 г.


Област

Коефициент на заетост на населението на възраст 55-64 г.

2013 г.

2014 г.

България

47,4

50,0

Северозападен район

42,3

44,2

Северен централен район

41,6

45,6

Североизточен район

44,4

46,8

Югоизточен район

45,8

48,5

Югозападен район

53,4

55,0

Южен централен район

48,9

52,3

Кърджали

48,1

52,0

Пазарджик

49,4

53,4

Пловдив

52,6

55,5

Смолян

36,9

42,8

Хасково

44,5

48,5

Каталог: static -> media -> ups -> articles -> attachments
attachments -> График за провеждане на първите заседания на Регионалните съвети за развитие
attachments -> Министерство на регионалното развитие и благоустройството
attachments -> Република българия министерство на регионалното развитие и благоустройството
attachments -> Изисквания при устройството на зоните за стрелба на открито спортно стрелбище извън урбанизирани територии за динамична стрелба
attachments -> Институции и административна уредба на средновековна българия
attachments -> 9 декември 2005 11. 30 – 11. 45 Откриване на дискусията
attachments -> Министерство на регионалното развитие и благоустройството наредба № рд-02-20-6 от 19 декември 2016 г


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница