Доклад за наблюдение изпълнението на Регионалния план за развитие на Южен централен районстраница7/14
Дата30.09.2017
Размер2.04 Mb.
ТипДоклад
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   14

Област Пазарджик има потенциал за развитие на туризма на базата на природни дадености, гори, планини, минерални извори, исторически и културни ценности и богати ловни полета. Областта разполага със значителни водни ресурси – язовирите Батак, Голям Беглик, Белмекен, Доспат и др., както и минералните извори във Велинград, Стрелча, Белово, Брацигово и Баня. Най-значими исторически и културни ценности са историческата църква “Св. Неделя” в гр. Батак и Панагюрското златно съкровище.

Велинград – спа столицата на Балканите

Във Велинград са съсредоточени едни от най-богатите в България хидротермални находища. Минералните извори (80 на брой), мекият климат и прекрасната природа са голямото богатство на града. Велинград е един от най-големите балнеологични курорти в България и е известен като "СПА столицата на Балканите". Създадени са добри традиции в курортното и балнеологично дело.Област Смолян се слави с традициите и опита на местното население в предлагането на туристически услуги. Там се намират известните курорти Пампорово, Чепеларе, Девин, Златоград, Смолян, Баните и др., които предлагат различни видове туризъм – зимен, спа, селски, екологичен. Някои от забележителностите на територията на областта са: Каньонът на водопадите, Чудните мостове, Смолянските езера, Триградското ждрело, пещерите „Дяволското гърло”, „Ухловица”, Ягодинската пещера, „Дяволският мост” и др.

Област Кърджали привлича много туристи със свещения град на траките Перперикон, култовия комплекс край с. Татул, Каменната сватба, туристическия комплекс „Бели брези”, Дяволският мост, Каменните гъби, Крепостта при с. Вишеград, Култов комплекс “Пещерата Утроба” край с. Илийница, Средновековен манастир "Св. Йоан Продром" и много други културно-исторически и природни забележителности.

Област Хасково има наличен потенциал за развитие на традиционен и алтернативен туризъм. На територията на областта има възможност за приоритетно развитие на културен туризъм във връзка с недвижимите културни ценности с национална и международна известност - Тракийската гробница край с. Александрово, византийската крепост в с. Мезек, Тракийският култов център при с. Малко градище разположен в живописна местност в Източнородопския дял „Гората”.Узунджовската църква, „Успение на Пресвета Богородица”.
Концепция за туристическо райониране на България

Във връзка с Концепцията за туристическо райониране на България, която има за цел да се подпомогне разработването и промотирането на регионалните продукти, са обособени общо 9 туристически района. Територията на ЮЦР попада в обхвата на два от районите:Район Тракия – с основна специализация: културен и винен туризъм. Разширената му специализация е културен туризъм (всички видове), винен туризъм, делови туризъм (MICE), градски развлекателен и шопинг туризъм, здравен туризъм (всички видове) , приключенски и екотуризъм;

Район Родопи – с основна специализация: планински и селски туризъм. Разширената му специализация е: планински туризъм (всички видове – ски, пешеходен, рекреативен), селски туризъм, балнеотуризъм, СПА и уелнес туризъм, приключенски и екотуризъм, културно-познавателен и фестивален туризъм, религиозен и поклоннически туризъм;

Индикатори:
Реализирани приходи от нощувки в средствата за подслон и местата за настаняване в млн. лв.

Официалните данни от НСИ показват, че в ЮЦР приходите от нощувки през 2014 г. възлизат на 88 120 888 лв., представляващи 8,8% от общите приходи за страната, в това число от чужденци – 22 875 660 лв. или 3,2% от общите приходи от чужденци за страната. Наблюдава се сериозен ръст на приходите от нощувки в размер на 16,4% спрямо предходната 2013 г., когато са отчетени приходи от 75 670 003 лв. През 2014 г. ЮЦР запазва 4-тото си място по този показател сред останалите райони в страната след ЮИР (368 565 576 лв.), СИР (315 326 038 лв.), и ЮЗР (184 657 472 лв.).

Във вътрешнорегионален аспект различията в ЮЦР се запазват. Областта, която ярко се откроява с най-много реализирани приходи от нощувки, е област Пловдив – 38 114 096 лв. Следват областите Смолян – 22 119 026 лв. и Пазарджик – 21 090 052 лв. Далеч назад остават област Хасково – 3 729 862 лв. и област Кърджали – 3 067 852 лв. Прави впечатление, че през 2014 г. във всички области в Южен централен район се наблюдава увеличение на приходите от нощувки, каквато е тенденцията от 2012 г. насам.

Повишаването на приходите от нощувки е показател за засиления туристически интерес към района. Получените резултати показват, че районът отчита напредък в развитието на туризма.

По приходи от нощувки от чужденци през 2014 г. област Пловдив също е на първо място в района с 12 758 606 лв., като спрямо 2013 г. е отчетен значителен ръст с 2 660 950 лв. или 26,3%. Нарастват приходите от нощувки на чужденци в областите Кърджали, Пазарджик и Смолян. Единствено област Хасково бележи спад по този показател.Таблица 15. Приходи от нощувки в Южен централен район през 2013 г. и 2014 г.


Район

Приходи от нощувки-лв.

В това число от чужденци-лв.

2013 г.

2014 г.

2013 г.

2014 г.

България

906 305 593

998 344 818

655 222 141

711 764 101

Северозападен район

17 465 965

17 119 082

2 732 633

2 583 298

Северен централен район

23 905 578

24 555 762

6 840 233

6 636 525

Североизточен район

267 999 136

315 326 038

223 854 199

261 398 443

Югоизточен район

356 594 395

368 565 576

294 562 226

298 817 211

Югозападен район

164 670 516

184 657 472

107 861 505

119 452 964

Южен централен район

75 670 003

88 120 888

19 371 345

22 875 660

Кърджали

1 938 214

3 067 852

445 019

783282

Пазарджик

19 586 903

21 090 052

3 168 446

3 214 264

Пловдив

32 251 324

38 114 096

10 097 656

12 758 606

Смолян

18 363 578

22 119 026

4 603 259

5 183 130

Хасково

3 529 984

3 729 862

1 056 965

936 378

Източник: Национален статистически институт

Фигура 13. Приходи от нощувки за 2014 г. по райониИзточник: НСИ

Фигура 14. Приходи от нощувки за 2014 г. по областиИзточник: НСИ
Новосъздадени и/или подобрени туристически атракции – бр.

Според информация, осигурена от областните управители и кметовете на общините от ЮЦР, през 2014 г. общият брой на новосъздадените и/или подобрени туристически атракции в района е 93 бр. Те са разпределени по области, както следва: • Област Пловдив – 42 бр.;

 • Област Пазарджик – 17 бр.;

 • Област Смолян – 16 бр.;

 • Област Хасково – 12 бр. (от които 6 са в процес на изпълнение);

 • Област Кърджали – 6 бр.

Новосъздадени и/или популяризирани туристически продукти и дестинации – бр.

Много туристически обекти в района, като тракийското светилище при с. Татул, Старосел, пещерите Снежанка, Дяволско гърло, Ягодинска пещера, Бачковският манастир, Асеновата крепост, Батак, Тракийската гробница край с. Александрово, Тракийската гробница и византийска крепост в с. Мезек и др. биват развивани като туристически дестинации, с което се спомага за развитието на туристическия потенциал на района.

Данните за 2014 г., предоставени от областните управители и кметовете на общините от ЮЦР показват, че общият брой новосъздадени и/или популяризирани туристически продукти и дестинации е 153 бр., които са разпределени по области, както следва: • Област Смолян – 48 бр.;

 • Област Кърджали – 46 бр.;

 • Област Пазарджик – 39 бр.;

 • Област Пловдив – 14 бр.

 • Област Хасково – 6 бр.

За популяризиране на туристическите дестинации в ЮЦР и за обогатяване на туристическите обекти с атракции, възможности за подкрепа предлагат Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г. и Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г.

По ОП „Регионално развитие” през 2014 г. в ЮЦР се изпълняват общо 16 бр. проекта в областта на туризма, на обща стойност 28 690 408 лв.


 • По подприоритетна ос 3.1. „Подобряване на туристическите атракции и свързаната с тях инфраструктура” през 2014 г. са реализирани 4 проекта, на обща стойност 11 971 597 лв., както следва:

- „Консервация, реставрация и експониране на антична и средновековна крепост "Перистера", разположена на хълма "Света Петка", град Пещера“, с бенефициент община Пещера, на стойност 2 751 653 лв.;

- „Панагюрище-столица на свободата“, с бенефициент община Панагюрище, на стойност 4 247 682 лв;

- „По Дяволския мост - към райските пътеки в Ардино“, с бенефициент община Ардино, на стойност 3 390 110 лв;

- „Антична вила Армира“, с бенефициент община Ивайловград, на стойност

1 582 152 лв.

В процес на изпълнение през 2014 г. са 5 проекта, на обща стойност 13 715 173 лв., както следва:

- „Развитие на туристическа атракция „Светилище на нимфите и Афродита", с бенефициент община Димитровград, на стойност 964 908 лв.;

- „Създаване на туристически комплекс "Старинно Карлово", с бенефициент община Карлово, на стойност 2 448 345 лв.;

- „Перперикон-дом на богове и хора“, с бенефициент община Кърджали, на стойност 3 807 547 лв.;

- „Момчилова крепост-митовете оживяват“, с бенефициент община Смолян, на стойност 2 574 578 лв;

- „Развитие на културно-историческите атракции на територията на община Хисаря“, с бенефициент община Хисаря, на стойност 3 919 795 лв.

Изпълнението на гореизброените проекти спомага за развитието на конкурентоспособни природни, културни и исторически атракции, които от своя страна привличат нови потоци български и чуждестранни туристи и по този начин допринасят за нарастване на приходите от туризма и осигуряването нови работни места.


 • По подприоритетна ос 3.2. Развитие на регионалния туристически продукт и маркетинг на дестинациите на Оперативна програма „Регионално развитие” през 2014 г. на територията на Южен централен район за създаване и развитие на регионални туристически продукти и маркетинг на дестинациите са реализирани 2 проекта, на обща стойност 732 363 лв., както следва:

- „Източният свят на Родопа планина”, с бенефициент община Момчилград, на стойност 424 413 лв.;

- „Развитие на регионален туристически продукт: Хасково-Димитровград-Стамболово”, с бенефицент община Хасково, на стойност 307 950 лв.;

Към м. март 2015 г. се изпълняват 5 проекта на обща стойност 2 271 275 лв. , както следва:

- „По пътищата на цивилизацията”, с бенефициент община Пловдив, на стойност 470 744 лв.;

- „Развитие на туристически регион „Средните Родопи” и маркетинг на неговите дестинации”, с бенефициент община Смолян, на стойност 414 453 лв.;

- „Богатствата на Западни Родопи", с бенефицент община Девин, на стойност 462 626 лв.;

- „Синергия на дадености и политики - път за развитие на туристическите дестинации за общините Любимец, Ивайловград и Маджарово“, на стойност 494 608 лв.;

- "Развитие на регионалния туристически продукт и маркетинг на дестинацията „Родопска приказка” на територията на общините Пещера, Батак и Ракитово”, на стойност 428 844 лв.С изпълнението на посочените проекти се постигат високо конкурентни и устойчиви регионални туристически продукти, базирани на културно-историческите и природни ценности в региона, в съответствие със съвременните пазарни изисквания. Повишава се ефективността на туристическия маркетинг като фактор за подобряване на социално-икономическото развитие на района. Разширява се териториалният обхват на туризма и ползите от него, повишава се неговата устойчивост.

По данни на Управляващия орган на Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г., към месец март 2015 г. по мярка 313 „Насърчаване на туристическите дейности” в ЮЦР се изпълняват 49 проекта на обща стойност 15 437 124,2 лв. Те са разпределени по области, както следва:

област Смолян – 26 проекта на обща стойност 7 844 436,18 лв., от които по-значими са:

- "Изграждане на туристическа пътека мест."Гъркавце"- мест. "Гребенар" и създаване на интегриран туристически продукт", с бенефициент община Неделино, на стойност 204 121 лв.;

- "Изграждане на посетителски център за експониране на етнографското наследство и природните забележителности на община Неделино", на стойност 281 070 лв.;

- „Развитие на спортния туризъм на територията на Община Доспат“, на стойност 362 257,88 лв.

- „Експониране на етнографско наследство и природните забележителности на община Доспат с прилагане на компютърни технологии“, на стойност 379 384,00 лв.

област Пазарджик – 10 проекта на обща стойност 3 207 349,18 лв., от които по-значими са:

- "Представяне на местното природно, културно и историческо наследство на община Батак, обл. Пазарджик, чрез прилагане на информационни технологии", с бенефициент община Батак, на стойност 303 838 лв.;

- "Изграждане на туристическа пътека "Град Стрелча - "Марков камък" - язовир „Черешката" в община Стрелча, област Пазарджик", на стойност 366 435,18 лв.;

- "Насърчаване на туристическите дейности чрез прилагане на информационни технологии за подобряване на туризма в община Батак", на стойност 370 598 лв.

област Хасково – 8 проекта на обща стойност 2 743 604,84 лв., от които по-значими са:

- „Реконструкция на туристическа еко пътека в с. Боян Ботево-Улу дере-м. Орлови скали, изграждане на малки по размер атракции на открито и места за отдих и спорт“ с бенефициент община Минерални бани, на стойност 386 603 лв.;

- „Изграждане на малка по размер туристическа атракция на закрито - "Терариум" в УПИ II, кв.7, с.М.Бани, обл. Хасково.“, с бенефициент община Минерални бани, на стойност 367 242,00 лв.;

- „Туристически информационен център-Ивайловград“, с бенефициент община Ивайловград, на стойност 343 488 лв.

област Пловдив – 5 проекта на стойност 1 641 734 лв., от които по-значими са:

- „Подземни звезди и родопското минало“, с бенефициент община Лъки, на стойност 325 540 лв.;

- „Картинна галерия "Дановато училище", с бенефициент община Перущица, на стойност 370 458 лв.С реализацията на гореизброените проекти се подобрява туристическата инфраструктура, разнообразяват се атракциите и съоръженията за посетителите в селските райони. Насърчава се развитието на интегриран селски туризъм, който спомага за по-голяма заетост на населението, а оттам и за растеж на доходите в селските райони.

Съществуващите в ЮЦР природни и антропогенни зони и фактори - реки и язовири, пещери, природни местности, религиозно-културни обекти, населени места с етнографско значение, недвижими културни ценности и обекти с археологическа стойност биха могли да се използват по-пълноценно за разнообразяване на туристическия продукт и за увеличаване на приходите и целогодишна заетост в повече части от територията на района. Аграрният потенциал на района е решаващ фактор за развитие и диверсификация на туризма
Приоритет 1.3 „Развитие на инфраструктурата за опазване на околната среда и адаптиране към промените на климата“

Приоритет 1.3 на РПР на ЮЦР (2014-2020 г.) включва следните специфични цели:Специфична цел 1: Подобряване на водоснабдителната инфраструктура и услуги;

Специфична цел 2: Изграждане и модернизиране на канализационна инфраструктура и пречиствателна инфраструктура за отпадни води;

Специфична цел 3: Подобряване управлението на отпадъците;

Специфична цел 4: Укрепване на мрежата от защитени територии и места от Европейската мрежа „Натура 2000”;

Специфична цел 5: Премахване на последиците от индустриални и битови замърсявания и ограничаването им;

Специфична цел 6: Превенция на последиците от климатичните промени; Специфична цел 7: Подкрепа за преминаване към нисковъглеродна икономика.
Политиката за опазване и възстановяване на околната среда се свързва с влагането на определени публични разходи за изграждане на екологична инфраструктура, за проучвания и оценки на качеството на средата.

Анализите показват, че в Южен централен район инфраструктурата за опазване околната среда е недостатъчно добре развита. В същото време намаляването на негативното въздействие върху околната среда, в т.ч. чрез по-ефективното използване на ресурсите, е залегнало като приоритет във всички стратегически и програмни документи.

По данни на НСИ направените разходи за опазване и възстановяване на околната среда през 2013 г. в Южен централен район възлизат на 245 047 хил. лв. или 11,7% от общите за страната. Отчетено е увеличение на направените разходи спрямо предходната година с 24 482 хил. лв. или 11,1%, като районът запазва 3-тата си позиция след Югозападен район (789 588 хил. лв.) и Югоизточен район (442 147 хил. лв.).

По отношение на вътрешно регионалното разпределение на направените разходи по области се наблюдават големи различия. Област Пловдив заема първото място с 114 762 хил. лв. Следват област Пазарджик (49 562 хил. лв) и област Хасково (38 846 хил. лв.). В сравнение с водещата за района област Пловдив стойносттите на направените разходите за опазване и възстановяване на околната среда в областите Кърджали и Смолян са в пъти по-малко и възлизат съответно на 25 648 хил. лв. и 16 229 хил. лв. Данните от НСИ показват, че в 4 от 5-те области в ЮЦР през 2013 г. е отчетено увеличение на стойностите на този показател спрямо предходната година. Прави впечатление увеличението на стойността на област Кърджали – от 13 186 хил. лв. за 2012 г. на 25 648 хил. лв. за 2013 г. или ръст с 94,5%. Единствено в област Хасково е отчетено минимално намаление на разходите с 4,2%.. Данните показват, че вътрешнорегионалните неравенства се запазват и през 2013 г.Таблица 16. Разходи за опазване и възстановяване на околната среда за 2012 г. и 2013 г.


Район

Разходи за опазване на околната среда – хил. лв.

2012 г.

2013 г.

България

1 693 583

2 098 906

Северозападен район

155 039

261 751

Северен централен район

126 829

127 807

Североизточен район

212 574

232 566

Югоизточен район

311 649

442 147

Югозападен район

666 927

789 588

Южен централен район

220 565

245 047

Кърджали

13 186

25 648

Пазарджик

49 269

49 562

Пловдив

103 084

114 762

Смолян

14 470

16 229

Хасково

40 556

38 846

Източник: Национален статистически институт
Индикатори:
Относителен дял на населението, обслужвано от СПСОВ в %

По данни на НСИ относителният дял на населението, обслужено от селищни пречиствателни станции за отпадъчни води в ЮЦР през 2013 г., е 41,8%, който е по нисък от средния за страната (56,4%). В района е отчетено увеличение с 0,2 процентни пункта спрямо предходната 2012 г. В сравнение с останалите райони в страната, ЮЦР се нарежда на 5-то място, изпреварвайки единствено СЗР, чийто дял е 33,1%.

Във вътрешнорегионален план по този показател се наблюдават големи диспропорции между 5-те области в ЮЦР. С най-висок дял на населението, обслужено от селищни пречиствателни станции за отпадъчни води, се откроява област Пловдив (54,6%). Следват областите Хасково (46,9%), Смолян (39,3%) и Пазарджик (27,3%). Далеч назад, с едва 3,9%, на последно място си остава област Кърджали. Най-голям ръст на този индикатор спрямо предходната 2012 г. е отчетен в област Пловдив (0,3%). Следват областите Смолян и Хасково с по 0,2% ръст. В областите Кърджали и Пазарджик е отчетено увеличение на дела с 0,1%.

В последните няколко години на територията на Южен централен район се наблюдава положителна тенденция относно нарастване броя на обслуженото от СПСОВ население. Изграждането на СПСОВ мрежата е заложено като Специфична цел 2: Изграждане и модернизиране на канализационна инфраструктура и пречиствателна инфраструктура за отпадни води в РПР на ЮЦР 2014-2020 г. Независимо от реализиращите се проекти по ОП „Околна среда“ за изграждане на ПСОВ, не се отчитат високи стойности на индикатора за 2012 г. и 2013 г.

Прави впечатление ниският дял на населението, обслужено от пречиствателни станции за отпадни води в област Кърджали, чиято стойност е едва 3,9 %. В тази връзка от януари 2013 г. община Кърджали изпълнява проект ”Интегриран воден проект за Кърджали: изграждане на ПСОВ и довеждащ колектор, разширение и реконструкция на водоснабдителната и канализационна мрежа”. Той се финансира по Оперативна програма „Околна среда” 2007-2013 г. Бюджетът му е 69 970 080 лв. Ще бъдат изградени ПСОВ, 14,23 км. водопроводна мрежа и 23,236 км. канализационна мрежа Удължен е срокът за изпълнение на проекта до 30.10.2015 г.

Фигура 15. Брой СПСОВ и % от населението, обслужвано от СПСОВ за 2013 г.Източник: НСИ
Фигура 16. Население обслужвано от СПСОВ за 2013 г., в %Източник: НСИ


Каталог: static -> media -> ups -> articles -> attachments
attachments -> График за провеждане на първите заседания на Регионалните съвети за развитие
attachments -> Министерство на регионалното развитие и благоустройството
attachments -> Република българия министерство на регионалното развитие и благоустройството
attachments -> Изисквания при устройството на зоните за стрелба на открито спортно стрелбище извън урбанизирани територии за динамична стрелба
attachments -> Институции и административна уредба на средновековна българия
attachments -> 9 декември 2005 11. 30 – 11. 45 Откриване на дискусията
attachments -> Министерство на регионалното развитие и благоустройството наредба № рд-02-20-6 от 19 декември 2016 г


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   14


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница