Доклад за наблюдение изпълнението на Регионалния план за развитие на Южен централен район


Приоритет 1.2. Развитие на устойчиви форми на туризъм и на културните и творческите индустрии в ЮЦРстраница7/15
Дата09.01.2018
Размер2.33 Mb.
ТипДоклад
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   15

Приоритет 1.2. Развитие на устойчиви форми на туризъм и на културните и творческите индустрии в ЮЦР.

Приоритет 1.2 на РПР на ЮЦР (2014-2020 г.) включва следните специфични цели:Специфична цел 1: Създаване на условия и стимулиране развитието на различни форми на туризъм.

Специфична цел 2: Развитие на културните и творчески индустрии

Туризмът в ЮЦР играе важна роля за развитието на икономиката и повишаването на заетостта в района. ЮЦР притежава значителен потенциал за разширяване и разнообразяване на регионалния туристически продукт и предлаганите услуги. Благоприятните природни фактори, богатото културно-историческо наследство, натрупаният опит в предлаганите туристически услуги и изградената в значителна степен туристическа база спомагат за разширяването на туристическата индустрия и увеличаване на приходите от туризма.

Основната част от туристическата база и предлаганите услуги в ЮЦР са концентрирани във и около населени места с курортно значение - балнеолечение, културно-исторически забележителности, както и курортните зони и комплекси в района на Родопите. Характерното за района е, че се оформят две много различни групи предприемачи: големи инвеститори в планинския и ски туризма в района на Пампорово, както и в големите градове и в усвояването на балнеоложките услуги, и от друга страна – множество микро-предприятия, в повечето случаи – семейни фирми.

Област Пловдив се характеризира с наличие на богато културно-историческо наследство, благоприятни природни ресурси, традиции и опит на местното население в предлагането на туристически услуги. В областта има много обекти, включени в списъка с паметниците на културата от национално значение: Античен стадион, Античен театър, Античен форум с Одеон, Кулата с часовника на Сахат тепе, Катедрален храм Света Богородица - Пловдив, Тракийски култов храм в Старосел, Асенова крепост, Бачковски манастир, скално светилище „Белинташ" и др.

Пловдив – културна столица на Европа през 2019 г.

Град Пловдив бе избран да бъде европейска столица на културата през 2019 г. заедно с италианския град Матера. Форматът "Европейска столица на културата" е инициатива на Европейската комисия и Европейския съвет и е на ротационен принцип между страните членки. Пловдив е провъзгласен за най-стария жив град в Европа и един от най-старите градове в света – съвременник на древните градове Троя и Микена.

В програмата си за 2019 г. Пловдив ще заложи на трансформирането на емблематични за града места, превръщането на читалищата в привлекателни пространства за културна и туристическа дейност и трансформирането им в своеобразни културни центрове. В Пловдив работи първия квартал на творческите индустрии в България – Капана. Mестни и европейски артисти ще обединят усилията си да възобновят неглижираните градски пространства, които от своя страна ще привлекат туристи с наситена артистична програма и събития. Важен акцент в програмата на Пловдив е и устойчивото природосъобразно развитие на града - осигуряването на повече достъп до зелени площи, възстановяване на връзката с тепетата, река Марица, които да бъдат преоткрити и като туристически локации. Програмата ще постави в центъра на вниманието си фестивали, конкурси, пленери, изложби и др., чрез които се популяризира природното и културно богатство на района.

Област Пазарджик има потенциал за развитие на туризма на базата на природни дадености, гори, планини, минерални извори, исторически и културни ценности и богати ловни полета. Областта разполага със значителни водни ресурси – язовирите Батак, Голям Беглик, Белмекен, Доспат и др., както и минералните извори във Велинград, Стрелча, Белово, Брацигово и Баня. Най-значими исторически и културни ценности са историческата църква “Св. Неделя” в гр. Батак и Панагюрското златно съкровище.

Велинград – спа столицата на Балканите

Във Велинград са съсредоточени едни от най-богатите в България хидротермални находища. Красивата природа, минералните извори (80 на брой) и благоприятните за лечението на редица заболявания климатични особености правят Велинград предпочитана от български и чужди туристи дестинация. Велинград е един от най-големите балнеологични курорти в България и е известен като "СПА столицата на Балканите". Създадени са добри традиции в курортното и балнеологично дело.Област Смолян разполага с богати ресурси, мек климат, разнообразен релеф, който е подходящ за почивки и туризъм, както през лятото, така и през зимата, големи и богато населени гори, различни видове растения и животни, големи водни площи и не на последно място балнеоложни възможности. Всичко това определя туризмът като един от основните отрасли за икономическото развитие на областта. Областта се слави с традициите и опита на местното население в предлагането на туристически услуги. Там се намират известните курорти Пампорово, Чепеларе, Девин, Златоград, Смолян, Баните и др., които предлагат различни видове туризъм – зимен, спа, селски, екологичен. Някои от забележителностите на територията на областта са: Каньонът на водопадите, Чудните мостове, Смолянските езера, Триградското ждрело, пещерите „Дяволското гърло”, „Ухловица”, Ягодинската пещера, „Дяволският мост” и др.

Област Кърджали привлича много туристи със свещения град на траките Перперикон, култовия комплекс край с. Татул, Каменната сватба, туристическия комплекс „Бели брези”, Дяволският мост, Каменните гъби, Крепостта при с. Вишеград, Култов комплекс “Пещерата Утроба” край с. Илийница, Средновековен манастир "Св. Йоан Продром" и много други културно-исторически и природни забележителности.

В Област Хасково има природни и културни забележителности, които привличат туристи, като: Тракийската гробница край с. Александрово, Тракийска куполна гробница, с. Мезек; Узунджовската църква, „Успение на Пресвета Богородица”; Крепост Лютица, гр. Ивайловград; Светилище на нимфите и Афродита - село Каснаково; Вила Армира, гр. Ивайловград и др. Област Хасково има наличен потенциал за развитие на традиционен и алтернативен туризъм. На територията на областта има възможност за приоритетно развитие на културен туризъм във връзка с недвижимите културни ценности с национална и международна известност.
Концепция за туристическо райониране на България

Съгласно Концепцията за туристическо райониране на България, приета през 2015 г. основната цел на туристическото райониране е развитие и маркетинг на регионалния туристически продукт за постигане на онази уникалност и идентичност, която предопределя избора на туристите, като се отчитат географската среда и особеностите в историческото развитие. Според Концепцията са обособени общо 9 туристически района с цел подпомагане разработването и промотирането на регионалните продукти.

Територията на ЮЦР попада в обхвата на два от районите:

Район Тракия – (35 общини) с основна специализация: културен и винен туризъм. Разширената му специализация е културен туризъм (всички видове), винен туризъм, делови туризъм (MICE), градски развлекателен и шопинг туризъм, здравен туризъм (всички видове) , приключенски и екотуризъм;

Район Родопи – (27 общини) с основна специализация: планински и селски туризъм. Разширената му специализация е: планински туризъм (всички видове – ски, пешеходен, рекреативен), селски туризъм, балнеотуризъм, СПА и уелнес туризъм, приключенски и екотуризъм, културно-исторически и фестивален туризъм, религиозен и поклоннически туризъм;
Индикатори:

Реализирани приходи от нощувки в средствата за подслон и местата за настаняване в млн. лв.

Официалните данни от НСИ показват, че в ЮЦР приходите от нощувки през 2015 г. възлизат на 91 564 378 лв., представляващи 8,9 % от общите приходи за страната, в това число от чужденци – 24 530 691 лв. или 3,3 % от общите приходи от чужденци за страната. Наблюдава се ръст на приходите от нощувки в размер на 3,9 % спрямо предходната 2014 г., когато са отчетени приходи от 88 120 888 лв. През 2015 г. ЮЦР запазва 4-тото си място по този показател сред останалите райони в страната след ЮИР (381 542 092 лв.), СИР (319 397 112 лв.), и ЮЗР (197 269 786 лв.).

През последните години се наблюдава процес на постепенно нарастване на приходите от нощувки, както за ЮЦР, така и за страната. Наблюдава се забавяне темпа на нарастване на показателя и докато през 2014 г. спрямо 2013 г. приходите от нощувки в ЮЦР са нараснали с 16,5 %, то през 2015 г. показателят е нараснал едва с 3,9 % на годишна база спрямо предходната година 2014 г.Във вътрешнорегионален аспект различията в ЮЦР се запазват. Областта, която ярко се откроява с най-много реализирани приходи от нощувки е област Пловдив – 39 972 007 лв. или 43,6 % от общите приходи в ЮЦР. Следват областите Пазарджик – 23 534 456 лв. или 25,7 % и Смолян – 21 565 175 лв. или 23,6 %. С много по-ниски приходи от нощувки са областите Хасково – 3 580 532 лв. или 3,9 % и Кърджали – 2 912 208 лв. или 3,2 %. В областите Кърджали, Смолян и Хасково се наблюдава намаляване на приходите от нощувки през 2015 г. в сравнение с 2014 г., докато в областите Пловдив и Пазарджик се наблюдава ръст в приходите от нощувки за 2015 г.

Таблица 20. Приходи от нощувки в Южен централен район през 2014 г. и 2015 г.


Район

Приходи от нощувки-лв.

общо

В това число от чужденци-лв.

2014 г.

2015 г.

2014 г.

2015 г.

България

998 344 818

1 033 528 367

711 764 101

728 046 828

Северозападен район

17 119 082

17 459 837

2 583 298

2 750 806

Северен централен район

24 555 762

26 295 162

6 636 525

6 902 182

Североизточен район

315 326 038

319 397 112

261 398 443

262 788 840

Югоизточен район

368 565 576

381 542 092

298 817 211

305 324 545

Югозападен район

184 657 472

197 269 786

119 452 964

125 749 764

Южен централен район

88 120 888

91 564 378

22 875 660

24 530 691

Кърджали

3 067 852

2 912 208

783 282

741 648

Пазарджик

21 090 052

23 534 456

3 214 264

3 063 325

Пловдив

38 114 096

39 972 007

12 758 606

14 440 386

Смолян

22 119 026

21 565 175

5 183 130

5 324 290

Хасково

3 729 862

3 580 532

936 378

961 042

Източник: Национален статистически институт

По приходи от нощувки от чужденци през 2015 г. област Пловдив също е на първо място в района с 14 440 386 лв., като спрямо 2014 г. е отчетен ръст с 1 681 780 лв. или 13,2 %. Нарастват приходите от нощувки на чужденци в областите Пловдив, Смолян и Хасково. В областите Кърджали и Пазарджик намаляват приходите от нощувки от чужденци.Фигура 13. Приходи от нощувки за 2014 г. по райониИзточник: Национален статистически институт
Фигура 14. Приходи от нощувки за 2014 г. по областиИзточник: Национален статистически институт
Повишаването на приходите от нощувки е показател за засиления туристически интерес към района. Районът отчита напредък в развитието на туризма. При детайлен преглед на показателя по области се наблюдава спад в приходите от нощувки в някои области на ЮЦР, което е предпоставка за предприемане на мерки за популяризиране и маркетинг на определени туристически обекти и дестинации с потенциал за развитие на туризма.

Новосъздадени и/или подобрени туристически атракции – бр.

Според информация, осигурена от областните управители и кметовете на общините от ЮЦР, през 2015 г. общият брой на новосъздадените и/или подобрени туристически атракции в района е 94 бр., при 93 през 2014 г. Те са разпределени по области, както следва:


 • Област Пазарджик – 7 бр.;

 • Област Пловдив – 47 бр.;

 • Област Смолян – 35 бр.;

 • Област Хасково – 5 бр.

В област Кърджали през 2015 г. няма новосъздадените и/или подобрени туристически атракции, докато през 2014 г. техния брой е 6.

Новосъздадени и/или популяризирани туристически продукти и дестинации – бр.

Данните за 2015 г., предоставени от областните управители и кметовете на общините от ЮЦР показват, че общият брой новосъздадени и/или популяризирани туристически продукти и дестинации е 232 бр., които са разпределени по области, както следва:


 • Област Кърджали – 35 бр.;

 • Област Пазарджик – 75 бр.;

 • Област Пловдив – 23 бр.

 • Област Смолян – 89 бр.;

 • Област Хасково – 10 бр.

В сравнение с предходната 2014 г. се наблюдава значително увеличение на реализиращите се проекти за създаване и/или популяризиране на туристически продукти и дестинации. За 2014 г. общият брой на проектите е 153 бр.

За популяризиране на туристическите дестинации в ЮЦР и за обогатяване на туристическите обекти с атракции, възможности за подкрепа предлагат Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г. и Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г.

По оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г. през 2015 г. в ЮЦР е приключило изпълнението на 5 проекта в областта на туризма, с общо изплатени средства в размер на 7 747 441 лв.


 • По подприоритетна ос 3.1. „Подобряване на туристическите атракции и свързаната с тях инфраструктура” през 2015 г. е приключила реализацията на 2 проекта на общините Кърджали и Хисаря, както следва:

- "Перперикон-дом на богове и хора" с бенефициент община Кърджали с размер на изплатените средства 3 240 361 лв.

- „Развитие на културно-историческите атракции на територията на община Хисаря“ с общ размер на изплатените средства по проекта 3 320 536 лв.С изпълнението на проектите е подобрено състоянието на съществуващите туристически атракции в двете общини. Подобреното състояние на Археологическия комплекс Перперикон е спомогнало за развитието на устойчив туристически продукт. С подобряването и обновяването на съществуващите туристически атракции в градския ареал на Хисаря е популяризиран града като място на древна култура, балнеология и спа туризъм. Привлечени са нови български и чуждестранни туристи, които допринасят за нарастване на приходите от туризма.

По подприоритетна ос 3.2. „Развитие на регионалния туристически продукт и маркетинг на дестинациите” на оперативна програма „Регионално развитие” през 2015 г. на територията на Южен централен район за създаване и развитие на регионални туристически продукти и маркетинг на дестинациите е завършила реализацията на 3 проекта с размер на изплатените средства възлизащи на 1 186 544 лв. Реализираните проекти са както следва:

 • "Богатствата на Западни Родопи" с бенефициент община Девин и общо изплетените средства в размер на 388 516 лв.

- „Синергия на дадености и политики - път за развитие на туристическите дестинации за общините Любимец, Ивайловград и Маджарово“ с бенефициент община Любимец и общо изплатени средства - 411 687 лв.

- "Развитие на регионалния туристически продукт и маркетинг на дестинацията „Родопска приказка” на територията на общините Пещера, Батак и Ракитово” с бенефициент община Пещера и общо изплатени средства в размер на 386 341 лв.Изпълнението на посочените проекти е довело до развитие и оползотворяване на туристическия потенциал, популяризирано е природното и културно-историческо наследство. Социализирани са културни, исторически, религиозни, природни, урбанистични и др. ресурси и са интегрирани в диференциран и уникален за региона туристически продукт. Разширен е териториалният обхват на туризма и ползите от него, повишена е неговата устойчивост.

По информация, осигурена от областните управители и кметовете на общините от ЮЦР, през 2015 г. общият брой проектите за създаване и/или подобряване на туристическите атракции и популяризиране на туристически продукти и дестинации е 42. Те са разпределени по области, както следва:

област Смолян – 27 проекта на обща стойност 7 678 470,22 лв. По мярка 313 „Насърчаване на туристическите дейности” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007- 2013 г. са реализирани 24 проекта, по мярка 4.1. „Прилагане на стратегии за местно развитие” от ПРСР 2 проекта и 1 проект е финансиран по ОП за развитие на сектор рибарство от Местна инициативна рибарска група Доспат. Някои от по-значимите проекти са:

- “Изграждане на еко-къмпинг на брега на язовир Доспат“ ;

- "Изграждане на туристическа пътека мест."Гъркавце"- мест. "Гребенар" и създаване на интегриран туристически продукт", с бенефициент община Неделино;

- "Изграждане на посетителски център за експониране на етнографското наследство и природните забележителности на община Неделино";

- „Развитие на спортния туризъм на територията на Община Доспат“;

- „Достъп до местни природни исторически забележителности и атракции в община Борино чрез тематични колоездачни, опознавателни и пешеходни маршрути“

- „Експониране на етнографско наследство и природните забележителности на община Доспат с прилагане на компютърни технологии“.

област Пазарджик – 3 проекта на обща стойност 385 256 лв. Два проекта са реализирани по ПРСР и 1 проект по Националната програма „Клио“ на Агенция по заетостта. Проектите са следните:

- „Създаване на постоянна изложба на етнографското наследство и природните и исторически забележителности на община Лесичово с прилагане на компютърни технологии“;

- „Разнообразяване и подобряване на туристическата инфраструктура на община Лесичово”;

- „Облагородяване и поддържане на археологическия комплекс „Св. Спас“ и крепостта „Левке“ на връх Спасовица“. Комплексът е със статут на национално културно наследство по Национална програма „Клио“.

област Хасково – 4 проекта на обща стойност 181 791 934,69 лв. Два от проектите са по програма „Културно наследство и съвременни изкуства“ в рамките на ФМ на ЕИП 2009-2014 и 2 по „Програма за трансгранично сътрудничество България – Турция 2007-2013г.” Проектите са следните:

- "Съхраняване на културната идентичност на Димитровград в съвременния европейски контекст чрез достъпност на Комплекс-Музей - Библиотека и превръщането му в културен център" с бенефициент община Димитровград

- „Гласът на скалата“ с бенефициент община Любимец. Превръщане на старото училище в село Малко градище в Туристически информационен център и база за работа на археолозите.

- „Старият мост: мост между поколенията“ с бенефициент община Свиленград.

- „Алтернативният туризъм в Маджарово и Алпулу – заедно можем повече” с бенефициент община Маджарово. Създаден и оборудван Туристически информационен център – Маджарово.

област Пловдив – общо 8 проекта на стойност 2 263 170,45 лв. По ПРСР са реализирани 5 проекта в област Пловдив, 1 по ЕИП и 2 проекта с общински бюджети. Проекти са:

- „Експониране на етнографското наследство, природните и културно-исторически забележителности на Община Куклен, чрез прилагане на компютърни технологии в кметските наместничества на с. Яврово и с. Гълъбово и в читалище „Н.Й. Вапцаров”, гр. Куклен по ПРСР;

- „Картинна галерия „Даново училище” с бенефициент община Перущица по ПРСР;

- "Дигитализация на културно-историческото наследство" с бенефициент община Пловдив по програма на ФМ ЕИП 2009/2014.

- „Популяризиране на културното наследство“ и „Детски тракийски носии“ с бенефициент община Раковски, финансирани по ПРСР;

- „Реконструкция и адаптация на „Влахова къща” с. Брестовица и превръщането и в музей на виното“ с бенефициент община Родопи по ПРСР;

- „Изграждане на музейна сграда“ (Музейна сбирка на Съединението на България), Община Съединение финансиран със средства от общинския бюджет;

- „Ремонт църква в с. Беловица“, Община Хисаря, финансиран със средства от общинския бюджет.

През 2015 г. в област Кърджали не са реализирани проекти за създаване и/или подобряване на туристическите атракции и популяризиране на туристически продукти и дестинации.

Всички реализирани проекти са допринесли за опазването на културното наследство на ЮЦР и е осигурен достъп до обектите, съоръженията и фондовете като е повишена атрактивността и достъпността на културните институции. Облагородени и поддържани са археологическите комплекси. Заснети са аудио-визуални материали за представяне на обектите. Подобрена е туристическата инфраструктура, разнообразени са атракциите и съоръженията за посетителите в района. Това насърчава развитието на интегриран туризъм и спомага за по-голяма заетост на населението, а оттам и за растеж на доходите.

И по трите индикатора, измерващи напредъка по Приоритет 1.2. се наблюдава увеличение в стойностите им. Налице е ръст в приходите от нощувки, което е показател за повече привлечени туристи. Броят на новосъздадените и/или популяризирани туристически продукти и дестинации се е увеличил значително. Това дава възможност за привличане на повече туристи, за увеличаване на приходите от нощувки и популяризиране на съществуващите атракции и дестинации в ЮЦР. Съществуващите в района природни и антропогенни забележителности биха могли да се използват по-пълноценно за разнообразяване на туристическия продукт и за увеличаване на приходите и целогодишна заетост. Изграждането, популяризирането и промотиренето на туристически атракции и дестинации в областите Хасково и Кърджали ще даде възможност и за намаляване на вътрешнорегионалните различия.

Приоритет 1.3. Развитие на инфраструктурата за опазване на околната среда и адаптиране към промените на климата.

Приоритет 1.3 на РПР на ЮЦР включва следните специфични цели:Специфична цел 1: Подобряване на водоснабдителната инфраструктура и услуги;

Специфична цел 2: Изграждане и модернизиране на канализационна инфраструктура и пречиствателна инфраструктура за отпадни води;

Специфична цел 3: Подобряване управлението на отпадъците;

Специфична цел 4: Укрепване на мрежата от защитени територии и места от Европейската мрежа „Натура 2000”;

Специфична цел 5: Премахване на последиците от индустриални и битови замърсявания и ограничаването им;

Специфична цел 6: Превенция на последиците от климатичните промени; Специфична цел 7: Подкрепа за преминаване към нисковъглеродна икономика.

Политиката за опазване и възстановяване на околната среда се свързва с влагането на определени публични средства за изграждане на екологична инфраструктура, за проучвания и оценки на качеството на средата. През последните години се усвояват значителни по обем средства за изграждане на канализационни мрежи и пречиствателни станции за отпадъчни води. Анализите показват, че в ЮЦР инфраструктурата за опазване на околната среда е недостатъчно добре развита.По данни на НСИ направените разходи за опазване и възстановяване на околната среда през 2014 г. за България възлизат на 2 293 372 хил. лв., в това число разходи за придобиване на дълготрайни материални и нематериални активи – 1 052 325 хил. лв. и разходи за поддържане на ДМА и за извършване на екологични мероприятия – 1 241 047 хил. лв. Отчетено е увеличение на направените разходи спрямо предходната година с 194 466 хил. лв. или 9,26 %. За 2014 г. спрямо 2013 г. разходите за придобиване на дълготрайни материални и нематериални активи са се увеличили с 308 740 хил. лв. Разходите за поддържане на ДМА и за извършване на екологични мероприятия за 2014 г. спрямо 2013 г. са намалели с 114 274 хил.лв.Фигура 15. Разходи за опазване и възстановяване на околната среда – 2014 г. в хил в. Източник: Национален статистически институт
Каталог: static -> media -> ups -> articles -> attachments
attachments -> График за провеждане на първите заседания на Регионалните съвети за развитие
attachments -> Министерство на регионалното развитие и благоустройството
attachments -> Република българия министерство на регионалното развитие и благоустройството
attachments -> Изисквания при устройството на зоните за стрелба на открито спортно стрелбище извън урбанизирани територии за динамична стрелба
attachments -> Институции и административна уредба на средновековна българия
attachments -> 9 декември 2005 11. 30 – 11. 45 Откриване на дискусията
attachments -> Министерство на регионалното развитие и благоустройството наредба № рд-02-20-6 от 19 декември 2016 г


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   15


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница