Доклад за наблюдение на изпълнението на Актуализирания документ за изпълнение на Регионалния план за развитиестраница25/25
Дата22.07.2016
Размер3.79 Mb.
ТипДоклад
1   ...   17   18   19   20   21   22   23   24   25

В гр. Кресна централната градска част е под въздействие на шумово натоварване от автомобилен транспорт и ж.п. транспорт. Измервания не са извършвани. Няма изработена общинска програма за намаляване на шумовото натоварване. В „Енергоремонт Кресна” АД - гр. Кресна през 2011 г. са извършвани измервания за еквивалентно ниво на шум, излъчван от промишления източник, съгласно условията в издаденото комплексно разрешително, като резултатите от мониторинга показват спазване на нормите за промишлени зони. Във връзка с постъпили жалби в РИОСВ- Благоевград за ЕТ „Мейл Комерс-Илиян Тодоров”, гр. Кресна - инсталация за производство на пелети, са извършени собствени периодични измервания на показателите на шум, излъчван в околна среда. Резултатите от измерванията показват спазване на граничните стойности на нивата на шум за промишлено- складови зони.

В с. Струмяни през 2011 г. е проведено контролно измерване за еквивалентно ниво на шум, излъчван в околна среда от „Илинденци мрамор” ООД - цех за преработка на мрамор, като резултатите от измерванията показват спазване на граничните стойности за нивата за шум за производствено - складови зони.

В гр. Сандански, по данни на общината, има 2 бр. кръстовища с натоварен автомобилен трафик - около 200 МПС/час. През 2011 г. няма значителна промяна в акустичната обстановка в град Сандански и общината спрямо предходните години. Съществуващите промишлени обекти на територията на общината се намират предимно в промишлената зона и не са източници на наднормен шум за населените места.1Обнародван в Държавен вестник, бр.80 от 12 септември 2008 г. , в сила от 31.08.2008 г.

2 Източник: Официален сайт на „Летище София”

3 Данните са обобщени за 40 общини, от общо 52 общини в ЮЗР – 77 % пълнота на извадката, съответно:

1/ От 6 общини в област Перник, липсват данни за община Трън /83 % пълнота на извадката/

2/ От 9 общини в област Кюстендил, липсват данни за общините Бобошево, Рила, Трекляно /67 % пълнота на извадката/

3/ От 14 общини в област Благоевград, липсват данни за община Хаджидимово /93 % пълнота на извадката/

4/ От 22 общини в Софийска област, липсват данни за общините Антон, Горна Малина, Елин Пелин, Костенец, Пирдоп, Правец /73 % пълнота на извадката/

5/ От област София – за Столична община /0 % пълнота на извадката/
4 Данните са обобщени за 40 общини, от общо 52 общини в ЮЗР – 77 % пълнота на извадката, съответно:

1/ От 6 общини в област Перник, липсват данни за община Трън /83 % пълнота на извадката/

2/ От 9 общини в област Кюстендил, липсват данни за общините Бобошево, Рила, Трекляно /67 % пълнота на извадката/

3/ От 14 общини в област Благоевград, липсват данни за община Хаджидимово /93 % пълнота на извадката/

4/ От 22 общини в Софийска област, липсват данни за общините Антон, Горна Малина, Елин Пелин, Костенец, Пирдоп, Правец /73 % пълнота на извадката/

5/ От област София – за Столична община /0 % пълнота на извадката/
5 Проектът CORINE Landcover е част от европейската програма „Координация на информацията за околната среда” (CORINE) и цели осигуряване на съвместима географска информация за земното покритие в страните от ЕС, http://www.eea.europa.eu/publications/COR0-landcover


6 ПРОЕКТ "Устойчиво управление на земите", http://unccd-slm.org/

7 Изчисленията са съгласно Доклад във връзка с изпълнение на договор за вътрешни консултантски услуги по отношение адаптирането и интегрирането на индекса за регионална климатична сигурност в системата за наблюдение на Регионалните планове за развитие на районите от ниво 2 в България, разработен за целите на ГД „Стратегическо планиране на регионалното развитие и административно-териториално устройство”, МРРБ по проект „Региони за устойчива промяна” по програма INTERREG IVC на ЕС.

8 Данните в таблицата са обобщени за 40 общини, от общо 52 общини в ЮЗР – 77 % пълнота на извадката, съответно:

1/ От 6 общини в област Перник, липсват данни за община Трън /83 % пълнота на извадката/

2/ От 9 общини в област Кюстендил, липсват данни за общините Бобошево, Рила, Трекляно /67 % пълнота на извадката/

3/ От 14 общини в област Благоевград, липсват данни за община Хаджидимово /93 % пълнота на извадката/

4/ От 22 общини в Софийска област, липсват данни за общините Антон, Горна Малина, Елин Пелин, Костенец, Пирдоп, Правец /73 % пълнота на извадката/

5/ От област София – за Столична община /0 % пълнота на извадката/
9 Данните са обобщени за 40 общини, от общо 52 общини в ЮЗР – 77 % пълнота на извадката, съответно:

1/ От 6 общини в област Перник, липсват данни за община Трън /83 % пълнота на извадката/

2/ От 9 общини в област Кюстендил, липсват данни за общините Бобошево, Рила, Трекляно /67 % пълнота на извадката/

3/ От 14 общини в област Благоевград, липсват данни за община Хаджидимово /93 % пълнота на извадката/

4/ От 22 общини в Софийска област, липсват данни за общините Антон, Горна Малина, Елин Пелин, Костенец, Пирдоп, Правец /73 % пълнота на извадката/

5/ От област София – за Столична община /0 % пълнота на извадката/
10 Данните са обобщени за 40 общини, от общо 52 общини в ЮЗР – 77 % пълнота на извадката, съответно:

1/ От 6 общини в област Перник, липсват данни за община Трън /83 % пълнота на извадката/

2/ От 9 общини в област Кюстендил, липсват данни за общините Бобошево, Рила, Трекляно /67 % пълнота на извадката/

3/ От 14 общини в област Благоевград, липсват данни за община Хаджидимово /93 % пълнота на извадката/

4/ От 22 общини в Софийска област, липсват данни за общините Антон, Горна Малина, Елин Пелин, Костенец, Пирдоп, Правец /73 % пълнота на извадката/

5/ От област София – за Столична община /0 % пълнота на извадката/

11 По данни на Института по публична администрация

12 Данните са обобщени за 40 общини, от общо 52 общини в ЮЗР – 77 % пълнота на извадката, съответно:

1/ От 6 общини в област Перник, липсват данни за община Трън /83 % пълнота на извадката/

2/ От 9 общини в област Кюстендил, липсват данни за общините Бобошево, Рила, Трекляно /67 % пълнота на извадката/

3/ От 14 общини в област Благоевград, липсват данни за община Хаджидимово /93 % пълнота на извадката/

4/ От 22 общини в Софийска област, липсват данни за общините Антон, Горна Малина, Елин Пелин, Костенец, Пирдоп, Правец /73 % пълнота на извадката/

5/ От област София – за Столична община /0 % пълнота на извадката/

13 Данните са от Управляващият орган на Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 към месец декември 2012 г.

14 Данните са от Социално-икономически анализ за нуждите на Оперативна програма „Регионално развитие” за периода 2014-2020 г., изготвен по проект BG161PO001/5-01/2008/055 „Програмиране на регионалното развитие за периода 2014-2020 г.”

15 Междинната оценка на РПР на ЮЗР (2007-2013 г.) е извършена от независим консултантски екип през ноември 2010 г. На нейна база Главна дирекция „Стратегическо планиране на регионалното развитие и административно-териториално устройство”, МРРБ изготви Доклад за резултатите от междинната оценка на РПР на ЮЗР за периода 2007-2013 г., одобрен с протокол №28 на Министерски съвет на 20.07.2011 г.

16 http://www.wabd.bg/bg/docs/dokladi/Buletin%202011g..doc
Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   17   18   19   20   21   22   23   24   25


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница