Доклад за наблюдението на изпълнението на Общински план за развитие през 2017гДата25.10.2018
Размер20.58 Kb.
ТипДоклад

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т – гр.Л Е Т Н И Ц А ПРОЕКТ


Комисии на 22.02.2018г. /четвъртък/ от 14.00 часа
До ………………………..

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
П О К А Н А

/ Г-н /Г-жа …………………………
На 23.02.2018 год. /петък/ от 14.00 часа в залата на община Летница, ще се проведе сесия на Общински съвет –гр.Летница.


Д Н Е В Е Н Р Е Д :

 1. Приемане на Годишен доклад за наблюдението на изпълнението на Общински план за развитие през 2017г.

Докл.: Кмет на община

 1. Приемане на Отчет за 2017 година на „Програма за опазване на околната среда на Община Летница за периода 2014 – 2020г.“

Докл.: Кмет на община

 1. Приемане на Годишен план за развитие на социалните услуги в община Летница за 2019 година.

Докл.: Кмет на община

 1. Приемане на Програма за развитие на читалищната дейност в Община Летница за 2018г.

Докл.: Кмет на община


 1. Приемане на План за противодействие на тероризма в община Летница.

Докл.: Кмет на община


 1. Актуализация на Програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост през 2018г.

Докл.: Кмет на община


 1. Даване на съгласие за сключване на договор за извършване на дейности по демонтаж на кошове за гасена вар и разрушаване на комин в ПИ с идентификатор 17244.320.8(в местността „Гарваница“) по кадастралната карта на село Горско Сливово, община Летница, област Ловеч.

Докл.: Кмет на община 1. Даване на съгласие за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ поземлен имот с идентификатор №40261.121..13 по кадастралната карта на село Крушуна, общ. Летница, обл. Ловеч с площ 14 172кв.м.

Докл.: Кмет на община

 1. Одобряване на списъци с общински пасища, мери и ливади за общо и индивидуално ползване за стопанската 2018г.

Докл.: Кмет на община

 1. Определяне на годишно ползване на дървесина и начина на ползване и на продажба на маркирания лесосечен фонд през 2018г. от горски територии, собственост на Община Летница.

Докл.: Кмет на община

 1. Одобряване на Бюджетна прогноза на Община Летница за периода 2019-2021 година, в частта за местните дейности.

Докл.: Кмет на община

ПРЕДСЕДАТЕЛ на ОбС: /………………../

/ В. Иванов /
Каталог: upload -> docs
docs -> Задание за техническа поддръжка на информационни дейности, свързани с държавните зрелостни изпити (дзи) – учебна година 2012/2013
docs -> Наредба №2 от 10. 01. 2003 г за измерване на кораби, плаващи по вътрешните водни пътища
docs -> Наредба №15 от 28 септември 2004 Г. За предаване и приемане на отпадъци резултат от корабоплавателна дейност, и на остатъци от корабни товари
docs -> Общи положения
docs -> І. Административна услуга: Издаване на удостоверение за експлоатационна годност (уег) на пристанище или пристанищен терминал ІІ. Основание
docs -> I. Общи разпоредби Ч
docs -> Закон за изменение и допълнение на Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България
docs -> Закон за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси
docs -> Наредба за системите за движение, докладване и управление на трафика и информационно обслужване на корабоплаването в морските пространства на република българия


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница