Доклад за отчитане на дейност по учебнастраница7/8
Дата11.10.2023
Размер73.75 Kb.
#118935
ТипДоклад
1   2   3   4   5   6   7   8
ЗА ОТЧИТАНЕ НА ДЕЙНОСТ ПО УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА
- Защита при свлачища.
Свлачището е природно явление, при което се нарушава устойчивостта на огромни количества земни маси и се създават предпоставки за предвижването им. На територията на нашата страна свлачищата са около 1000 и са засегнали над 200 000 декара. Причините за тяхното възникване са свързани със силно пресечения релеф и други специфични геоложки дадености в определени райони. От първостепенно значение за предотвратяване на тежки материални загуби от активизирането на свлачищата са превантивните мерки, които специализираните структури предприемат. Наводненията през лятото и есента на 2004 и 2005 г., през 2007 г. промениха живота на десетки хиляди български граждани. Създалата се кризисна ситуация недвусмислено показа необходимостта от целенасочена държавна политика в тази област. В коалиционното правителство беше създадено Министерството на държавната политика при бедствия и аварии, за да бъдат гарантирани правата и интересите на българите при възникване на подобни ситуации. На 3 ноември 2005 г. беше приет устройствен правилник на Министерството на държавната политика при бедствия и аварии, с който се регламентират правомощията на Министъра на държавната политика при бедствия и аварии, структурата на Министерството на държавната политика при бедствия и аварии, както и функциите и организацията на работа на Министерството. България има нужда от национална оповестителна система, за да може да реагира на всяка една конкретна ситуация .
Аварийни мерки при активизиране на свлачища:
Аварийните мерки са неотложни и се провеждат във възможно най-кратки срокове след възникването на опасността. Предприемат се от специализираните органи, но всеки от нас трябва да ги спазва:
- Опасните участъци се означават и сигнализират. Преустановява се движението на моторни превозни средства в близост до активизиралите се свлачища. Осигурява се надеждна охрана.
- Необходимо е да се изключи електрозахранването и водоснабдителната мрежа в района.
- Спешно се отстранява причинителя за възникването на свлачищния процес.
- Изготвя се оценка за състоянието на сградния фонд и инженерната инфраструктура в района по отношение сигурността на обитателите и при необходимост се организира извеждането на населението от застрашената територия.
- Организира се непрекъснато наблюдение на активирания свлачищен масив.
Специализираните служби изготвят предписания и организират изпълнението им:
- Отвеждане на повърхностни и други скатни води от тялото на свлачищния масив.
- Изпълнение на вертикална планировка, оформяне на скатове, откоси и др.
- Изпълнение на някои видове неотложни укрепителни работи – изграждане на подпорни стени, заскаляване на участъци.
- Организиране изместването на силови и съобщителни кабели в района.
- Организиране изнасянето на имуществени ценности от района и забраната за пребиваване на хора в него.
- Изграждане на дренажни системи с цел понижаване нивото на подпочвените води.
- Когато процесите имат срутищен характер, се предизвиква частично срутване - контролирано по време, обем и местоположение, с цел предотвратяване на внезапното им активизиране и на нещастните случаи.
Сподели с приятели:
1   2   3   4   5   6   7   8
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница